Help get the bugs out.

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by Calvario, Nov 4, 2006.

 1. alenastef

  alenastef Well-Known Member

 2. wer

  wer Well-Known Member

  The verb "volit" means "to elect" besides ordinary "to choose". We prefer this verb, when speaking about election. "Hlasovat" is used for voting about some proposal.

  Takže, pokud si scrimshaw včerejší volby vykládá jako hlasování o Iráku, má vše dobře. :wink:
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  hmmm=na to si nejsem jisty.

  Budu se to ale snažit.
  Vcerejší byl duležitý den v Spojených Statech ale to nakonec dobrý pro
  Republicans neskončil. Trošku proto mě bolí břicho.
  (nebo konec dobrý nevzal.)
  Volič všel budově, aby volil pro její oblíbené zastupitel.

  Na conference lidé hlasovali proti návrhemu.
  Včera jsem si vykládal volby pro lepší osoba.

  Jak tancí na hudbu laskavé manžele jde krok sun krok přes podlahu?

  Skaču od jedné otázky k druhé.

  Soucedka s velkem nos si myslí, že máme natírat dům.. Co o tom myslíš? Vlastně s ni souhlasím. Myslel jsem si na to stejné.
  Už je čas nemyslíš?
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Máme to udělat==We should do it (now)
  Měli bychom to udělat==we should do it (in the future)
  ???

  s velkým nosem.
   
 5. MK

  MK Well-Known Member

  hmmm= to si (vůbec) nejsem jistý.

  Budu se to ale snažit. :?: :?:
  Včera to byl (or Včerejšek byl) důležitý(better:významný) den pro Spojené Státy, (ale) nakonec neskončil pro Republikány dobře. Trošku mne pro to bolí břicho.
  Volič šel do volební místnosti, aby dal hlas svému oblíbenému poslanci.
  Volič šel k volbám, aby zvolil svého oblíbeného poslance.

  :!: :!: zastupitel is member of municipal council (městské/obecní zastupitelstvo), poslanec is member of parliament(parlament)/ in CZ: Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic (Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky), senátor is member of senate (senát) :!: :!:

  Na konferenci lidé hlasovali proti (tomuto) návrhu.
  Myslel jsem si (doufal jsem), že včera ve volbách vyhraje lepší osoba.

  Jak tančí na (tuto) hudbu staří manželé? Jdou krok sun krok přes celý taneční parket. Zatímto mládež se svíjí v křečích uprostřed tanečního sálu, říkají tomu moderní tanec.

  "laskaví" does not fit in this sentence

  Skáču od jedné otázky k druhé.

  Sousedka (ta s velkým nosem) si myslí, že bychom měli natřít dům. Co si o tom myslíš? Vlastně s ní souhlasím. Myslím si to samé.
  Už je čas, nemyslíš?

  paint house = natřít dům
  In CZ we do not paint houses we make new facade (udělat novou fasádu)
   
 6. MK

  MK Well-Known Member

  Myslím, přemýšlím, promýšlím, vymýšlím

  Myslím
  Myslím na ~ I think of/about
  Myslím si na ~ I hope/ I wish to have something
  Myslím si o ~ My opinion about

  Přemýšlím
  Přemýšlím o ~ meditate/contemplate ( it is myslím + some effort, "doing/performing thinking about")

  Promýšlím
  promyslet = think something over

  Vymýšlím
  Vymyslet = think something up
  Vymyslet si = make something up (fabricate)
   
 7. wer

  wer Well-Known Member

  Ano, s tím zastupitelem scrimshaw trochu přestřelil, ale libovolná volená/zvolená osoba může být označena jako (volený/zvolený) zástupce, takže jen těsně vedle.

  S tou snahou napasovat české poslance na americké poměry bych byl opatrnější. Z toho může být pěkný zmatek. Zůstal bych u kongresmenů, tj. senátorů a členů Sněmovny reprezentantů.

  Jinak Američané včera volili i guvernéry, takže by tam opravdu nejlépe sedělo zástupce.
  Možná by bylo vhodné si nejdříve ujasnit, jestli se scrimshaw snaží "natřít" dům zevnitř nebo zvenku :wink:. Co v této souvislosti vlastně znamená anglické paint a house?
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Proti tomuto hrožnému navrhu by každý muž tady na konference měli hlasovat.

  Když mladí manželé slyší tuto hudbu, jdou na parket a začínají se svíjet upostřed tanečního sálu.

  I tried to say the loving couple

  Včerejšek byl význananý den tady.
  Dnešek také jak slyším pravě ted na teleizi president během tiskové konference.

  Zvolili jsme včera pro senátory, ne poslanec ani zastupitelny. :D
   
 9. MK

  MK Well-Known Member

  What about this:
  Američané včera zvolili své zástupce :wink: lidu :wink: do Kongresu Spojených Států a rovněž i guvernéry.
  Guvernér to je něco podobného jako je český hejtman nebo slovenský župan.

  Lets interchange it:
  Guvernér to je něco podobného jako je český župan nebo slovenský "Hej ty tam". :lol: :lol: :lol:

  I think it means "to paint outside of the house with dye":
  paint the house with water-based paint
  vs
  paint the room
  Is it so?
  :?: :?: :?: :?:
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  yes, Mk, you have it right.

  When someone paints a house, it means they paint the exterior of the house==different color or because of wear for example.

  you can paint rooms===interior

  and you can paint pictures==artists
   
 11. MK

  MK Well-Known Member

  Proti tomuto hroznému návrhu by měl každý muž tady na konferenci hlasovat.
  What about women? :wink:

  Když mladí manželé slyší tuto hudbu, hned se jdou svíjet na parket upostřed tanečního sálu. (it means that there are more dance floors, they go to that one which is in the center of the dance hall)
  Be careful with "svíjet se", when speaking about dancing it is usually sarcasm.

  loving couple ~ zamilovaný pár

  Včerejšek byl tady významný den. (významným dnem)
  Dnešek také, (podle toho) jak slyším právě teď mluvit prezidenta v televizi na tiskové konferenci.

  Zvolili jsme včera senátory, ne poslance ani zastupitele.
  Hey what about members of House of Representatives and Governors? :shock:


  paints a house: Another question is whether you use paint/dye or plaster.
  paint/dye => natřít dům
  plaster => udělat fasádu

  paint rooms= vymalovat pokoje
  paint picture = namalovat obraz
   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  When someone paints a house, the verb definitely implies that paint will be used.
  Say someone wants to put shellac (šelak) on some wood.
  They will then shellac the wood, or put shellac on it.
  They will not paint it with shellac.

  the verb paint means to put paint on something

  Tvoje větu=udělat novou fasádu
  Řekli bychom =I am going to plaster, or replaster, the house.

  Each product just seems to create its' own verb :D
  Zamilovaný par jde na prochazku po lesem.

  pár a manželé jsou jednotlivý nebo množné čislo slova?

  Tak jestli tomu spravě rozumím.

  Ditě vymaluje pokoje, protože už nerád zelenou.

  Nateř natírá dům, protože si soucedé stěžuji. :wink:

  Umělec namaluje hezké obraz přistavu s vši těch baravách střechách, a lodi, které se houpaly na klidné vodě na dokonalý bezvětrní den.

  A pan Lada kreslil obraz zimního kraje.
   
 13. MK

  MK Well-Known Member

  Wooden houses (which are painted) are very rare in CZ. Therefore it sounds odd for us when you say: paint a house.
  When you have brick house then you will replaster it?

  pár - jednotné číslo (singular)
  manželé - množné číslo (plural)
  Zamilovaný pár jde na procházku po lese.
  Zamilovaní manželé jdou na procházku po lese.


  tucet (dozen) is also singular

  Dítě vymaluje pokoj, protože už nemá rádo zelenou (barvu).
  (I think child will paint only one room)
  Dítě si vymaluje svůj pokoj ....
  ( he/she will paint his/her room )

  Neteř natírá dům, protože si sousedé stěžovali.
  Niece is painting the house because neighbors have complained.

  Umělec namaluje hezký obraz přístavu se všemi těmi barevnými střechami a s loděmi, které se pohupují na klidné vodě v dokonalý bezvětrný den.

  Lodě se houpají na rozbouřené vodě, ale na klidné vodě se jen trošku pohupují.

  Yes, you are advancing quite rapidly.
   
 14. MK

  MK Well-Known Member

  :D :D :D
  Somenthing to train pronunciation:
  Napryskyřicují si sousedé svůj dům nebo si ho nenapryskyřicují?
  Will neighbors shellac their house or will they not shellac it?

  Ne, nedají si na něj pryskyřici.
  No, they will not put shellac on it.
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  hele, to je těžké.

  Nevím, jestli mají plany ho naprysyřičovat(?), ale vím, že před Vanoci chci na novem dřevenem vlaku dát pryskřice.

  Lodi se pohupuji na klidné vodě dnes pod hezké jasné oblaže.
  Včera ale celé den se houpaly v silné bouře. Vitr foukal jako blazen, přšelo jako z konvy a blesk se rozsvítíl tmavou oblahu. Thor byl rozlobený.
  Jaké rozdil jeden den dělá.
  (What a difference a day makes?)
   
 16. alenastef

  alenastef Well-Known Member

 17. Zeisig

  Zeisig Well-Known Member

  Myslím, že šelak není pryskyřice, ale produkt hmyzu. Používá se rozpuštěný v alkoholu. Řekl bych, že se na předměty nanáší (nanášeti). Také se dá říci, že se předměty lakují (lakovati - šelakem nebo nějakým syntetickým lakem).
   
 18. wer

  wer Well-Known Member

  V obecném (chemickém) smyslu to pryskyřice je, stejně jako lak. Pryskyřice je libovolný přírodní polymer nebo jeho syntetická náhražka.

  Běžně se ale pryskyřice používá pouze ve smyslu smola :)?: napryskyřicovat ~ nasmolit :?:). Šelak by ale nakonec mohl být i pryskyřicí v tomto smyslu, onen produkt hmyzu má totiž původ ve smole stromů.
  V ČR se šelak používá prakticky výhradně při výrobě hudebních nástrojů a pažeb pušek, přesto máme i sloveso šelakovat.

  Pochybuji ovšem, že scrimshaw měl na mysli pravý šelak. V anglosaském světě nebyl produkt z britských kolonií takovou raritou jako u nás, takže se jeho označení zobecnilo i na jiné laky nebo dokonce fermeže.
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Viděl jsem v slovniku slovo výprask pod anglickem slově ´´shellac´´.

  Je to výraz.
  Možná lidé tady nejsou s tím obeznámen.

  He took a shellacking==he got beat up pretty bad.

  Je to pravda, obvykle nový vlaček nepotřebuje šelak.
  Možná misto toho na něm dám hezký tmavý fermež.
  Nejdřiv ale musím spravit rozbité kola. :lol:

  Blesky křížovaly tmavou oblohu, jak Thor vyjádřil jeho zlost.

  Divka vyskočila na svuj kun, který byl černý jako smola, a oba zmižely
  ryclhé do mraku prachu.

  Jak vidíte, rád používám nové slova, které jsem se právě naučil, ve věty.

  Stačí jediny den a vše je jiné.
   
 20. MK

  MK Well-Known Member

  I thought that shellac is granular resin which should be before use melted with ?acetylen? (or some similar liquid)

  Myslel jsem si, že šelak je granulovaná pryskyřice, která se musí před použitím rozpustit v acetylenu (nebo nějaké podobné kapalině).

  But how wer compared shellac to varnish make sense to me.
  Ale to jak wer přirovnal šelak k fermeži mi přijde logické.


  Blesky křižovaly tmavou oblohu, jak Thor vyjádřil svou zlost.
  Czech pagan god of thunder is Perun.
   

Share This Page