Ještě jednou pokus o překlad

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Aug 8, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jednou mi řekla o velikém ptáku v starém Egyptu. Jmenoval se ´phoenix' a měl černavý a zlatý peří. Během každé doby žil jen jeden z nich, ale žil století. Když se blížil konec své bytosti, svůj hnízdo se upálil, a phoenix se s něj upálil. Potom, jako zázrak, z poplů vyletěl nový phoenix.
  Z poplů staré civilizace vystoupá nové civilizace. Ted' je čas, abychom všichni zničili španělskou moc a začali novou dobu.
  Souhlasíš se mnou přátelé. To můžeme udělat, držeme-li dohromady.

  Once she told me about a great bird in ancient egypt. It was called the phoenix and it had red and gold plumage. In each time only one existed though it existed for centuries. When the time of it's death approached, it's nest burst iinto flames, and it was consummed. Then, miraculously, from the ashes sprang a new phoenix.
  From the ashes of old civilizations rise new ones. Now it is time that we destroy the spanish dominance and begin a new era.

  Toto je můj curse ve životě, milovat sílné ženy? Někde jsem zvědav, jak by to bylo, mít ženu, která leštila mé boty místo mi pořád chodit na zadách.
  Is this my curse in life, to love strong women: Sometimes I wonder what it would be like to have a woman who polished my boots instead using hers on my back.

  Ještě čtu o dobrodružiství odvahého Juan de Zavala.
   
 2. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  * although -u is correct ending for locative, the word "Egypt" has always -ě

  **
  bytí - existence (especially in philosophical sense)
  existence - existence
  bytost - a being (as an entity)

  *** "upálit" is "to burn someone to death", used especially in context with the inquisition

  *
  "síla" but "silný"
   
 3. Jana

  Jana Well-Known Member

  If the nominative is Juan de Zavala, the genitive case will be Juana de Zavaly (in Czech, even foreign proper names are submitted to declension, if they are not "czechisized", as it happens quite often to geographical names, e.g. Thames - Temže, London - Londýn etc.).
   
 4. Sova

  Sova Well-Known Member

  Interesting, Jana. Particularly in the sense that if the surname were translated to Czech (i.e. Juan ze Zavaly), the last part of the surname (i.e. the place Juan was from) would remain undeclined:

  od Juana ze Zavaly
  s Juanem ze Zavaly

  atd.

  Hmmm ....
   
 5. Jana

  Jana Well-Known Member

  In fact, it will remain declined, as (ze) Zavaly is genitive!
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  To je další překlady od knihu, kterou čtu. Dobrodružství odvážného Juana de Zavaly. Ten, kdo žil v patnáctém stoleti.

  Jednou mi moje žena řekla historku. Je to historka o 'Fénixu'. Fénix byl pták, která žil v starým Egyptě, a měl krásné červené a zlaté peří. V každé doby žil jen jeden Fénix, ale žil století. Když se konečně blížil konec jeho bytí, jeho hnízdo vzplanulo, a Fénik shořel s ním. Potom, zázračně, z popela povstal nový Fénix.
  Z popela staré civilizace povstane civilaze nová. Ted' je čas, abychom zníčili staré španělskou moc a začali novou epochu.
  Kdo mezi vami se mnou souhasíte? Budeme-li držet pospolu, můžeme toto udělat.
  Dětí na nás, a co se chystáme udělat, budu zpívat navěky.

  Toto je mé prokletí v životě milovat silné ženy? Někde jsem zvědav, jak by to bylo mít ženu, která by leštila mé boty, místo aby mi pořád šlapala po zádech. Jsem hrdinou, jsem vedoucí, jsem skutečný muž, a ještě se mnou zacházejí špatně.
   
 7. Jana

  Jana Well-Known Member

  :lol: :lol: :lol:
  To je osud všech hrdinů, vedoucích a skutečných mužů!
  Jedno české přísloví praví, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán...
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Každé dobrý skutek musí být po zásluze potřeštán.
  Ahoj Jano.
  Máme něco podobného.
  No good deed goes unpunished.
   
 9. eso

  eso Well-Known Member

  Jestli to není tím, že většina těch oslavovaných hrdinů v historii byli většinou vrazi a megalomaniaci, co s mečem v ruce vybili půl světa ;)
   
 10. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  As far as I know, it is not true. if there is "de Zavala" it is not declined, if it is only "Zavala", it is.

  s odvážným Juanem de Zavala (not declined)
  s odvážným Juanem Zavalou (declined)
  s odvážným Juanem ze Zavaly (declined according to the preposition)

  s lingvistou Ferdinandem de Saussure
  s lingvistou (Ferdinandem) Saussurem
   
 11. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  * as "kdo" is masculine and cannot be feminine even if refering to feminine, it is also singular

  ** aaah, I see... a question!
   
 12. Sova

  Sova Well-Known Member

  Yes, that's what I meant, that is "undeclined" in the sense that it doesn't follow the declination of the first name, but remains in the genitive regardless.
   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Nový Fénix se zas postval z popela.
  Další pokus o překlad

  Ted' čtu o César. Přešel Rubikon dávno a právě ted' žene svého nepřitele Pompey, který je ve Řečcě.

  Pokus

  Julius nabídl mlčěnou modlitbu, že měl pravdu. Dostali-li se už Pompeyovy špioní řeckový břeh nejdřiv, tuto svítání by přinesla poslední hodiny slunečního světla, které by kdy viděli. Ta hra ho současně děšil a excitoval, ale už se nemohl vrátit. Moment, který jeho lodě vyplul z Brindisiumu, s jeho armádou, cesta byla už určiná.

  Julius offered up a silent prayer that he was right. If Pompey's spies had reached the Greek shore first, dawn would bring the last hours of sunlight they would ever see. The game both appaled him and thrilled him, but there was no calling it back. The moment his ships set out from Brundisium, with his legions, the coarse was set.

  The die has been cast???

  Určitě byl tehdy zvědav, kdo byl o kormidly svých lodi. Na něm ležel osud jeho velikého válečného tážení.
  Všechno byl v rukou boží.
   
 14. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  * "zas" is more colloquial, the standard form is "zase"
  ** when you are not insisting on the fact that it really was in ancient times, it is better to say "kdysi dávno" than just "dávno"
  *** in Czech it is "Pompeius" (genitive "Pompeia")


  *in Czech, we do not "offer up a prayer" we "se modlíme" (verb "modlit se")

  ** particle "-li" is not so good for speculative condition, much better is the cojunction "pokud"

  *** redundant when you say "jako první" - notice that in your English original, there is no "already"

  **** "Brundisium" is neuter and is declined as "město". -um and -us are latin endings for neuter and masculine respectively and in other latin cases they change (nom.: Brundisi-um, gen.: Brundisi-i, dat.: Brundisi-o, etc., plural Brundisi-a etc. ; nom.: Pompei-us, gen.: Pompei, dat.: Pompei-o, etc. plural Pompei), the Czech as a flective language respects this declension and preserves the ending in nominative (and accusative in case of neuters) but adds its own in other cases:

  Brundisi-um, Pompei-us (měst-o, pán-0 )
  Brundisi-a, Pompei-a (měst-a, pán-a)
  Brundisi-u, Pompei-ovi (měst-u, pán-ovi)
  Brundisi-um, Pompei-a (měst-o, pán-a)
  Brundisi-um!, Pompei-e! (měst-o!, pan-e!)
  Brundisi-u, Pompei-ovi (měst-u, pán-ovi)
  Brundisiem, Pompeiem (městem, pánem)

  Brundisi-a, Pompei-ové (měst-a, pán-ové)
  Brundisi-í, Pompei-ů (moř-í#, pán-ů)
  Brundisi-ím, Pompei-ům (moř-ím#, pán-ům)
  Brundisi-a, Pompei-e (měst-a, muž-e##)
  Brundisi-a!, Pompei-ové! (měst-a!, pán-ové!)
  Brundisi-ích, Pompei-ích (moř-ích#, muž-ích##)
  Brundisi-i, Pompei (moř-i#, muž-i##)

  # the paradigm corresponds to this one only because the stem of "Brundisi-um" ends with -j- in pronunciation so it would sound very strange in forms "Brundisij" as "měst" and "Brundisiům" as "městům". For other latin words not ending with J in pronunciation, it is fully as "město" (e.g.: fórum, fóra, fóru, fórum, fórum!, fóru, fórem; fóra, fórech, fórům, fóra, fóra!, fórech, fóry)

  ## the same problem as above, the stem of "Pompeius" ends with J, so it has to be changed in those cases, for other nouns it is as "pán" (fámulus, fámula, fámulovi, fámula, fámule!, fámulovi, fámulem; fámulové, fámulů, fámulům, fámuly, fámulové! fámulech, fámuly)
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Eleshare. Děkuji za opravování můj pokus o předklad. Nacházím tyle věcí velmí zajímavé.
  Sklońování slov romancké původu, to nikdy uplně nebudu rozumět.
  Vypadá docela složitého. :shock:
  A informace o 'zas', a 'zase'. To jsem nevěděl.
  Tak starý Fénix shoří ale z popela povstá nová Fénix.
  Kdysi dávno Caesar přešel Rubikon, od té doby dál, měl monoho nových nepřítelů. Pompeia byl v Řecku, a musel ho tam nasledovat.
  Nedalo se, že by Řím měl víc než jednu diktátor. Nasledoval ho do Řecka,
  aby mohl zničit jeho soupeř.

  Pokud se dostali PompeiovI špionÍ Řeckový břeh jako první, toto svítání by určitě přineslo poslední hodiny slunečního světla, které by kdy viděli.
  Ta hra ho současně děěsila a vzrušovala. V momentě, kdy jeho lodě vypluly z malého přistavového města Brindisia, cesta byla už určiná.
  Toto válečné táženi je ted' v rukou boží. Modlil se za příznivé větry.
   
 16. wer

  wer Well-Known Member

  The last mistake is very dangerous because “pře-” (= over-, re-, trans-) and “před-” (= before, prior) are two different verbal prefixes, e.g. “přeložit” means “translate” (or “reload”) and “předložit” means “bring/put/set forward” (or “propose”).

  “Nacházím” is not good here. It means “find” as “find something lost/hidden/unknown”, for “find” as “have an opinion on something” you have to use a different verb, e.g.

  Shledávám tyhle věci velmi zajímavé.

  or better with instrumental

  Shledávám tyhle věci velmi zajímavými.

  or

  Považuji tyhle věci za velmi zajímavé.

  románský = Romance, Romanesque
  římský = Roman
  latinský = Latin

  And a note to the word order, we put related words together. “Nikdy” expands “nebudu” (nikdy nebudu = I will never be) and “úplně” expands “rozumět” (úplně rozumět = totally understand).

  Yes, it is complicated. Czech respects partially the original Latin declension. It is natural, because Czech and Latin are quite similar.

  The standard quotation in Czech are double lower 9-quotation mark for opening and double upper 6-quotation mark for closing:

  „Lorem ipsum“

  The common computer usage (the best choice for you) is a double upper quotation:

  "Lorem ipsum"

  The single quotation marks are uncommon in Czech, they are only rarely used as secondary quotation.

  “Starý Fénix”, but “nová Fénix” - that’s heedlessness :wink:.
  This is an example, where incorrect usage of “jeho” changes the meaning:

  jeho/svého soupeře = competitor of Pompeius/Caesar

  “Následovat” means “follow somebody’s way / come after / succeed”. Possibly you mean “pronásledovat” which means “follow up / chase / backtrack / dog / persecute”.

   
 17. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  :twisted: :evil: Ještě je ve mých přispěvkých tolik chyb.
  Za opravy tě moc děkuji.
  Můj pokus o překlad nebyl dobrý. Ale jsem vděčný, že se učím tolik nových slov.

  Možná Anně zítra předložím. Je li odpověd' ''ano'', budu štást'ný muž.
  Hledál jsem je tam, a našel je za dveři. Petr je tam přeložil včera, bez říkání niikomu.
  Shledávám, že se učím něco nového každý den.

  Pronásledoval svého nepřítel, Pompeia, přes moři na břeh Řecku. Myslel si mlčeni, ''Budu ho sledovat všude, jako hladový vlk. Nebude se mě moct nikam skrývat. Má větší armádu než já, ale já jsem o mnoho toho nejlepšího generála. Není možné, aby Řím má víc než jednoho diktátora.
  Pronásleduji ho neoblomně. Zničím toho soupeře. Jako Fénix, po tom, co shořel, nový Řím povstane.''

  ˇ''Tohle válečné tažení je v rukou Jupiteru, a zbytek naších milých božích.''
  Proto, byl schopen se řecký břeh dostat dřiv než špioňi ho viděli.
   
 18. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ve mých příspěvcích ještě je hodně chyb. Někdy chyby jsou hloupé. To jsou chyby, které mi hlavně zlobí.

  Možná jí zítra předložím navrhu manželství. Doufám, že ji přijímá.
  Budu štast'ný muž. Budeme mít velikou bodu.
  Petr přeložil prsten v krabici na stolu, aniž by mi o tom řekl.
  Hledal jsem ji celé ráno.

  Můj pes bude pronásledovat ten ubohého králíka až na konec světa.
  ''Král, pojd' sem! Nech toho! Dám mu pokoj! Jd'me domů. Seří se.''

  César byl o mnohem lepší velitel než Pompei.
  Honil ho v Řecku a tam ho zničil třebaže Pompei měl větší armádu.
  Pompei byl starý a opatrný, zato César byl smělý.
  Špioní nezijistili, že Cesár a svou armádou odepluly Brindusia až příliš pozdě. Pompei ztratil své přiležitost zničit Césara na moři.
   
 20. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  *
  either "v mých příspěvcích je ještě..."
  or "v mých příspěvcícj ještě zbývá"
  word "je" is (I think) a clitic, the same for other forms of present tense

  *
  přijímá - imperfective = present tense
  přijme - perfective = future tense

  ** flexion seems appropriate, however I cannot figure out what word it is:))) "boda"? perhaps you mean "svatba" - "wedding"?

  ***
  "v krabici" is not entirely incorrect, it can be locative (which is incorrect) or accusative (with the same meaning as "do krabice"), which is correct but very very bookish

  * if you decline the following adjective, why not the pronoun?;)

  * written "Caesar", pronounced "cézar"

  ** "honit" is "to chase" but implies short distance between the two, while "pronásledovat" imokies long distances

  *** yeah, this freaky guy has an ending even in nominative... a thing even Caesar does not have... creepy :lol:

  ****
  IMPORTANT:
  Špioni zjistili, že Caesar odplul do Brundisia příliš pozdě
  The spies learnt that Caesar left for Brundisium too late (it was Caesar who was late)
  Špioni zjistili, že Caesar odplul do Brundisia, příliš pozdě
  Too late did the spies learn that Caesar left for Brundisium (in this case the spies were late)

  The difference is in this case marked only and only by the presence or absence of the second coma. And, be sure that such a case arrives in Czech sentences VERY OFTEN (in this case, the second sentence can be rewritten "Špioni zjistili příliš pozdě, že Caesar odplul do Brundisia." but there are great many cases where it is NOT possible)
   

Share This Page