Kopec benátský

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Nov 26, 2007.

 1. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  or "bez kávy se necítím dobře"
  **
  ? "ale pokud nemám smetanu, mlčky ji vypiji" ?
  ***
  ? "vrtochy" , "zvyky", "chutě" ?
  ****
  osobní vlak = osobák
  rychlík
  expres
  Intercity
  Eurocity
  *****
  "děti" in plural = feminine
  ******
  kámen, but kameny
   
 2. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Klopýtal jsem dolů do kuchyně a uvařil jsem kávu. Bez kávy se neobejdu.
  Manželka a děti ještě spí. Pokaždé jsem první, který vstává.(I am always the first to get up?)(the first one who gets up)
  Musím být na nádraží včas, abych stihl obsák v pět dvacet do Zlině. Cesta trvá jen osmnáct minut. Rád jezdím tento vlak, a moc mám mé práce rád.
  Od stanice práce je jen tři minut pěšky.
  Je to snadné trest.(an easy commute?)
  Jsem zas doma ve tři. Je dokonalé, protože rád jsem doma, když děti se vrátí ze školy. Oba hrajou na hudební nástroje.
  Je to naš zvyk sedět spolu u stolu a mluvit o tom, co se tento den stalo ve škole.
  Někdy si myslí, že jsem s nimi tvrdý, protože nesmějí si jít venku hrát dokud celý domácí úkol nedokončí. Ale hluboko uvnítř, myslím si, že mají rádi pozornost.

  I když Vláda Teroru se už ponekud zmenšil, francouzská revoluční spravedlnost ještě obvykle tonzilotí nejdřiv, a zkoumal věc pozdějí. 
   
  Lidé vidí jen to,co chtějí vidět.

  Zhluboka dýchej blížící šero.....breathe deep the gathering gloom
  Celý věc byl vyčerpavající...The whole thing was nerve wracking.
  Přeji ti dokonalý den. :D
   
 3. wer

  wer Well-Known Member

  It is inconsistent to use two imperfective verbs for two actions which are not simultaneous.
  The first action was terminated before the second started, right? Thus the first verb has to be perfective.
   
 4. wer

  wer Well-Known Member

   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky Were
  Abych ráno stihl osabák do Zlína, musím vstát v půl pět. Rád jezdím tímto vlakem. To mě vůbec neobtežuje, protože jsem rád doma brzy. Stejně vzbudím brzy rád, dřív než kohouty. Konec konců jsem se vyrůstal na farmu.
  Kohouty kokrhají brzy ale ne dřív než já.
  Opustím doma dřív než ostatní i vzbudí. Není to špatné doježdení.
  Do stanice je jen tři minuty pěšky a z stanice v Zlině do práce je jen pět minut pěšky. Ve vlaku mám dost času přečist pár stranek ránní novin.
  Když se vrátím domů připravím si mentálně příšti den. Chci, abych všechno byl v pořádku. Nemám rád překvapení.
  Až se děti vrátí ze školy, je naším zvykem probrat u stolu všechno, co se stalo ve škole.
  Jsem si jístý, že hluboko uvnitř mají mou péčí rádi. Vím, že jsem měl rád péčí mého taty.

  Celé to bylo uplně vyčerpavající. Sousedé a jejích hluk je nesnesitelné.
  Zhluboka dýchej blížící se šero...it's meaning is vague even to english speakers. It's from a poem. Probably means something like
  'Breathe in deeply the approaching darkness.'(although gloom implies something sad, a heaviness, coldness)(not positive).

  Cold hearted orb that rules the night,
  Removes the colours from our sight.
  Red is gray and yellow white,
  But we decide which is right.
  And which is an illusion?

  Breathe deep the gathering gloom,
  Watch lights fade from every room.
  Bedsitter people look back and lament,
  Another day's useless energy spent.
  Impassioned lovers wrestle as one,
  Lonely man cries for love and has none.
  New mother picks up and suckles her son,
  Senior citizens wish they were young.

  Moody Blues....muzikální skupina...a band
   
 6. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  ty taky kokrháš ? 8)
  **
  ty děti - rády
  ***
  Ten chladný kruh, co řídí noc a den
  Ten barvy skrývá nám
  Šedá je krev a bílá žluť
  Kdo rozhodne, co pravda
  A co je přelud jen.

  Zhluboka vdechni houstnoucí šero
  Viz, jak světlo mizí ze všech koutů
  Lidé v ložnicích se ohlížejí zpět a bědují
  Nad dalším zmarněným dnem
  Vášniví milenci propleteni v svém zápolení
  Osamělý muž volá po lásce, kterou nemá
  Čerstvá matka zvedá svého syna k prsu
  A staří touží po mládí
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  tonzilotom....guillotine..(I tried to make it a verb)....utekl mu hlavu....dřív než ho představí na řežačku.
  Vidíme jen, co chceme vidět....ano, je to běžni rčeni
  Všichni touží po něco, nebo někoho.

  Starověký, moc unavený válkou měsic, s všemi svými jizvy, pluje přes tmavé nocni moři. Hvězdy věřný stojí na stráži.
  Sluničko spí bezpečně až do zas se vzbudí a vyžene je. Někde v dálce trpělivě budou čekat až do zas ospilé sluničko usní. Někde ale Nabiru je na hon. Skrývá se zlomyslně někde jako hladový drak.

  To čtyři jezdci apokalypsy jsou Dobytí, Válka, Smrt, a Hladomor.
  Dobytí jezdí na bílou kun, Válka jezdí na červenou, smrt jezdí na bledou a hladomor jezdí na černou. Je to napsaná v dobré knize.
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  dodatek...

  To je hezký překlad. To je moc zajímavé..
  Povšíml jsem si, že jsi použil sloveso 'rozhodnout se' bez slovičko 'se'.
  Tak věci dělají ti basníci, že ano?
   
 9. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Rozhodnout - decide, judge (usully by higher authority)

  Soudce rozhodl o vině obžalovaného. Vláda rozhodla o stavbě dálnice. Je stále pět minut do konce, ale zápas Lightning-Rangers je při stavu 8:1 rozhodnut.

  Rozhodnout se - take my decision, make up one's mind.

  Rozhodl jsem se přestat kouřit. Můj soused se rozhodl koupit nové auto. Rozhodli se vzít.

  No :) it is not bookish if that is what you mean. Hope I explained it clearly.
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Aha....I see the difference.

  Byl to rozhodnutý válečným soudem, že obžalovaný muž je trestuhodný.
  Zítra rozhodne o vině jeho spoloviníku.

  Samozřejmě v předchozím přispěvku, zamyslel jsem 'usekl mu hlavu',
  ne, 'utekl mu hlavu'.

  Zápas už je rozhodnut, není to možné překonat takový deficit.
  Lightening byl dnes příliš silný. Ale počkej až do příště.
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Osud z nás někdy dělá kruté vtípy.
  Radějí bych byl pes a štěkál na měsíc než být takový člověk.
  Pane Bože, to nemohu trpět dál. Abych byl slepý, a nemusel toto uvidět.
  Tvé hrozby chodí kolem mě jak neužitečný vítr, který v učtě vůbec nemám.
  Your threats pass by me like the idle wind, which I respect not.
  Žádný muž skrýva žal líp. ...No man hides grief better
  Proč mi to neřekl předem?...Why didn't you tell me before?i
  To je nesnesitelná strata...That is an unbearadle loss.
  Tím, pohřbívám vše nevlídnost...With this(by doing this), I bury all unkindness.
  Nepřešel jsem sem, abych pochval Ceasar, přešel jsem, abych ho pohřbil.
  Aby člověk věděl způsob, jakým tento den ukončí, předtím, než to ukončí.
  Would that a man know how this day will end, before it ends. 
  Konec fílmu. Marc Antony stojí nad mrtvým tělem Brutus. 
  Ze všech římanů tento byl to nejvznešenější. Ti ostatní udělali to, co udělali ze žarlivosti. Aby svět řekl, tento byl muž.
  Of all romans, this was the most noble. The others did what they did out of jealousy. Let the world say, this was a man.
  Toužím po včera, život byl tehdy nadherný a jednodůchý, narozdil od těch krutech dnů.
   
 12. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  Osud si z nás někdy krutě tropí žerty.
  Osud si s námi někdy krutě zahrává.
  **
  Kéž bych byl slepý
  ***
  Člověk by měl vědět, jak den skončí, ještě před jeho koncem. (?)
  ****
  Marcus Antonius
  *****
  Brutus
  Bruta
  Brutovi
  Bruta
  Brute!
  o Brutovi
  Brutem
  in latin, names the ending "us" is left out in other cases than the first one
   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Karle, Hezké neděle ti přeju.
  Tlustá mlha je nad jezeru ráno, ale brzy bude pryč.
  Je to pravda, že si z nás někdy život krutě tropí žerty.
  Osud si s nami hraje, ale musíme hrát karty, které nám život dal.
  Ty kruté žerty mne míjejí jako vítr a jdu dál.
  Jak víme, svět je jen jeviště a my jsme jen hereci.
  Kež bych bvl ale slepy, abych to nejhorší nemusel vidět.
  To byl nesnesitlené ztráta Brute. Proč jsi mi to neřekl předem?
  Skryváš žál hluboko v srdci.
  Marcus Antonious v Římě dávno řekl tahle slova, po tom, co zabili Caesare, ''Nepřišel jsem sem, abych chválil Caesara, přišel, abych ho pochoval.
  Brutus a Cassius jsou vznešení muži.''

  would that a man knew, is an archaic, maybe literary, way of saying...if only a man could know...(In advance)..
  .how the day will end.

  Pokřižoval jsem se v jméno Boha otec i Syn i Ducha svatého a začal jsem si modlit.
  Naš otec, kdo je v nebi
  posvatný je vaš jméno
  přijde vaš kralovství,
  vaš rozhodnutí bude udělaný
  na zemí tak jak je udělaný v nebi
   
 14. wer

  wer Well-Known Member

  The meaning of the Czech adjective “tlustý” doesn’t cover the meaning “dense”, you have to use “hustý” (or something similar) in phrases like “thick fog, thick forrest, thick hair”.
  Or an older version of “Modlitba Páně” aka “Otčenáš”:

  Otče náš, jenž jsi v nebesích,
  posvěť se jméno tvé.
  Přijď království tvé.
  Buď vůle tvá
  jako v nebi tak i na zemi.
  Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
  A odpusť nám viny naše,
  jakož i my odpouštíme vinníkům našim.
  I neuvoď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého.
  Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky,
  Amen.

  And the most older Slavic version:

  Оч͠е нашь ижє ѥси на н͠бсєхъ .
  да с͠титьсѧ имѧ твоѥ
  да придєть ц͠рствиѥ твоѥ ·
  да бѫдєть воля твоя ·
  яка на н͠бси и на земли
  хлѣбъ нашь насѫщьиыи ·
  даждь намъ дьньсь ·
  и остави намъ · длъгы нашѧ ·
  яко и мы оставляємъ длъжникомъ нашимъ
  и нє въвєди насъ въ напасть ·
  иъ избави ны отъ нєприязни
  яко твоѥ ѥсть ц͠рствиѥ и сила и слава въ вѣкы
  аминь
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Were
  And the english version
  Our father who art in heaven
  hallowed be thy name
  thy kingdom come
  thy will be done
  on earth as it is in heaven
  give us this day our daily bread
  and forgive us our trespasses
  as we forgive those who trespass against us
  and lead us not into temptation
  but deliver us from evil
  Amen....catholic prayer ends here

  protestants add
  for thine is the kingdom and the power and the glory
  Amen

  Přeju všem hezkou neděli.
  Nad ranním jezerem byl hlustou mlhu, ale už se rozplynula.
  Musíme hrát s kartami, které nám osud rozdal.
  Kéž bychom byli tak modrí v mladosti jak jsme v starobě.

  Další komické hrdinu....
  Tento ve Francii při francouzské revoluce.
  Madame Durrell, moje pronajímatelka, když jsem se snažil utéct, chytila mi nohou a začala zkouset, važně, ale bohužel neměla mnoho zubů. ''Zloděj'', snažila se křičet ale s mou nohou v ústech, nikdo ji neslyšel. Vyskočil jsem z okna a tam mě čekal svj spoluviník s koni. Smal se mi.

  ''Talmo, nechápeš, že tvoje vláštní revoluce pohrdal víru a misticismus. Jak všechny spisovately můj přátel měl velkou představu ale žádný rozum.
  Tisíc tajemství jsou pohřbené v těch starých pyrámidech a ty malo, kdo je objevit, stanou se lidstovova největší učitelky.
  (and the few who discover it will become mankinds' greatest teachers.
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  I meant....byla hustá mlha
   
 17. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  modří = blue
  moudří = wise
  but we become blue in high age 8)
  **
  better "v mládí/ve stáří"
  ***
  kůň
  koně
  koni
  koně
  koni!
  o koni
  koněm
  plural:
  koně
  koňů/koní
  koňům/koním
  koně
  koně!
  o koních
  koňmi/koni
  I feel slight difference between the two forms.
  the forms "koňů", "koňům", "koňmi" are used about particular horses, the forms "koní", "koním", "koni" ase more abstract, speaking about horses as a species, but this can only be my own feeling 8)
  E.g.
  Všiml jsem si těch dvou koňů, kteří tam stáli.
  Bez koní se dříve doprava neobešla.
  ****
  "přítel", plural "přátelé"
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Muchas gracias amigo

  Když jsem znovu přečetl svůj poslední přispěvek, povšiml jsem si, že jsem je zničil. Myslel jsem...,že domácí mne chytila za nohou a začala kousat ale BOHUDÍK neměla mnoho zubů.
  Chytřé lišky a moudři vědci hrajou spolu pod širší modrou oblohou.
  Já vím, hloupá obrázka.
  Škoda, že nejsme tak moudří v mládí jak doufejme jsme ve staří.
  Těch málo, kteří se vydali do vesmiru, vidí zázračné věci.

  Možná mám vysvětlit. Hrdina je z Spojeních Státech a ´Talma´ je z Francie.
  Budu se to snažit znova.
  'Talmo, nechápeš, že svoje revoluce zavrhla víru a mystisismus. Zato naše je snášenlivý všech vírů. Je to ted takžvané věk rozumu. Věříš v osudu? Politice dělá divné spolubydlící. Můžeš natřit prase, ale nemůžeš z něj dělat princ.'
  Mezi všimi hrdinami, řekl bych, že tento je jen nahodný hrdina, i neochutný hrdina.
  Není tak odvaha jak známý Juan de Zavala. Ale ještě má před sebou mnoho dobrodružtví. Kdo ví, možná se nějak provede.

  Můžeš vede kůň k vodu ale nemůžeš ji zadat že pije.(aby pila?)
  rčeni
  You can lead a horse to water but you can't make him drink.
   
 19. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  in present tense:
  Těch málo, kteří se vydávají do vesmíru, vidí (mohou vidět) zázračné věci.
  **
  "je tolerantní ke všem vírám"
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Bohužel jsem jej ale zruinoval? But unfortunately I ruined it?
  Podle mě byla to hloupá představa. Jsem si jistý, že se mnou souhasíš. Chytré lišky a moudří vědci by nikdy nehrali spolu.
  Francouzská revoluce nebyl tolerantní k víru. Zato američanská revoluce byla tolerantní všem vírám.
  Politika dělá (z politici) divné spolubydlící....Politics makes(out of people) strange bedfellows.
  Odvážný hrdina pluje právě ted' na Napoleonova lod' k Egyptě. I když je na to neochotný.

  Můžeš přivést koně k vodě, ale nemůžeš ho přinutit, aby pil.

  Vláda, která ukradí Petrovi, aby zaplatil Pavlovi, pořád bude mít odpor Pavla.

  My jsme ale na svítání věku rozumu, nového věku vědy. Lidostvo se asi chystá být rozumý.
  Mám v plánu být jak tolerantní k Mohamedu tak k Ježišu, řekl Napoleon.
  Jak zarovén křížeš sebou stejný, jak dělá Papa? A co revoluce, a jeji ateismus?
  Starověké Egypt´věřil, že smrt' je jen předehra na porod.
   

Share This Page