Kopec benátský

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Nov 26, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Když budova zbloudí ze svislice, přítažlivost proti ni začne pracovat.
  When a building strays from vertical, gravity will start to work against it.

  Kosmos se skládá z expandujícího vesmíru, času a hmoty.
  The universe consists of expanding space, time and matter.

  To bych nikdy nesnašel. I would never tolerate that.

  Tři dětí zavodí přes poli k jezeru. Jsem zvědav, který bude vitěz. Který zvítězí nad ostatním.
  Jana běhá ryclějí než Petr ale ona zakopla a ted' běhá za ni.
  Ivaně je příliš malo let být vážný uchazeč.

  Ten šalebný muž je jen mající přeludy. On a jeho bludné nápady. Má být opatrný nebo ho upálí u hranice, a to je zážitek, který nepřeji nikomu.
  That delusional man is just making up things. He and his heretical ideas.
  He should be careful or they will burn him at the stake, and that is an experience I wish for nobody.(I don't wish for anybody)
   
 2. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  "S tím bych nikdy nesouhlasil."
  **
  "kdo" or "které z nich"
  ***
  I would translate it as
  "Ten zbloudilý muž si jen vymýšlí."
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Nazdar
  Důvod, proč si cirkuv myslí, že on je kaciř, je, protože říká, že se svět obíhá slunce. Všichni ví, že se slunce obíhá svět. To jsou v této době nebezpeční myšlenky. Varovali ho, že pokud nepřestá věřit v tak hloupý a kaciřské myšlenky, upálí ho na hranici.
  Věže v Piza Italsce, znamá budova se odchýlil od svislice dávno, téměř hned po tom, co ji postavili, a ted' je turistické atrakce.
  Expandující vesmir, nějaké vědci si myslí, rozpíná se dál až do té doby, když se čas a prostor roztrhne.
  Pravda je, že nevím o čem mluvím.

  Caesar byl příliš náročný. Proto, jeho politické nepřátelé se ho rozhodli zabit.
  Snažíš se najít důvod v místě, kde žádný neexistuje.( a reason where none exists)
  Přeji si, abys mi neváhala zeptat když něco potřebuješ nebo chceš.
  I wish you wouldn't hesitate to ask me when you need or want something.
  Měl bys být opatrná. Nechceš, abys v tmě klopýtala a zlomila si něco.

  Vstyk! Stujte rovně vojáci. Připravejte si na inspekce. Nesložíme-li ji, budete uklidit baráky celou noc. To je co chcete? Chovejte se jako vojáci.
  Nepřekážte mi před generálem. Nechcete mě vidět když jsem rozhněvany. Neměli byste mě radi, když jsem rozzlobený.
  (you wouldn't like me when I'm angry)
   
 4. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  or "teď se z ní stala turistická atrakce"
  **
  "abys se" = "aby ses", both possible
  ***
  "složit zkoušku", but not "složit inspekci"
  "dobře dopadnout při zkoušce/inspekci" = "Nedopadneme-li při ní dobře, ..."
  or also "přežít inspekci ve zdraví" with some irony
   
 5. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Are you sure about it? I am not an expert, but "abys se" doesn't seems to be correct to me.

  I would definitely use: "Aby ses ..."
   
 6. wer

  wer Well-Known Member

  DjAvatar is right. "Abys se/si" is a common mistake.
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Kacíř jezdí od vesnice do vesnice a rozšiřuje své kacířské myšlenky.
  Říká, že Země obíhá kolem slunce, místo toho, že Slunce obíhá okolo Země.
  Nevím, kdo si myslí, že je. Všichni vědí, že Země je střed vesmíru. Jeho divoké a nepodložené myžlenky jdou proti všem, v které církev věří. Hraje velmí nebežpeční hru. Mnoho kacířů se už sešel se smrt. Varoval jsem ho mnohokrát, že by si své myšlenky nechal pro sebe. Bohužel už zavřel své uší. Kdybych byl ním, přestal bych říct takové věci. Má nesmysl v hlavě. Bojím se, že se sejde s ošklivým osudem. Klání se větrným mlynům ale čas neni na své straně.

  Vztyk! Stůjte rovně chlapče! Ledaže chcete uklízet baráky celou noc, dopadnete dobře při inspekci.
  Nezkazte mi to před generálem. Nechtějte mě vidět když jsem rozzlobený. Když řvu, i mouchy se chvějí.
  Připomínáte mi ti opice v knize ´Osudy dobrého vojáka Švejka za světove války´. Doufám, že jste si přípravili dobře. Vaše životy na to závisí.

  Netěším se na den, když se vesmír rostrhne. Mám ho jak to je dnes.

  Přeji si, aby sis chvíli odpočnula. Už jsme unavení a ještě máme před sebou dlouhou cestu. Je tak přijemný tady pod těmi stromy. Podívej se na věž v dálce. Nevypadá jak se nějak odchýluje od svislice? Připomíná mi věž v italské Pise. Posad mi, prosím, jeden z těch uvařené vejce.
   
 8. wer

  wer Well-Known Member

  This is nonsense, you can’t close your ears like the eyes, at least in Czech.

  close the ears (with hands, with something) ~ zacpat (si) uši

  (not) to lend an ear to somebody ~ (ne)dopřát někomu sluchu

   
 9. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky Were
  Je pravda, že nikdo vláštně nezavře uši. To neříkáme taky.
  Možná, ''ale on to odmitl slyšet.' Mnoho kacířů se už sešlo se smrtí.
  Chtěl jsem ho varovat dřiv než on taky potká ošklivý osud.
  Nechápe, že tyhle jsou nebezpeční doby(these are dangerous times) a, že neni dobrý nápad, aby řekl věci, které jdou proti všemu, co církev věří
  Měl by si své kacířské myšlenky nechat pro sebe.
  Ale nedopřejí mi uši. Podle mě, nemá to v hlavě v pořádku.
  Čas neni na jeho straně.
  Věci, co říká, jsou-li pravda, vadí by církev.(could embarass the church)

  'Je to tady pod těmi stromy hezké, ne, Anno? At si tady za chíli odpočinout.'
  Neskročené koni hrajou na poli a hlučně řehtají. Rádi žijou svobodné, bez ohradých. 'Dej mi, prosím, jedno z těch vařených vajec'. V dne, jak je tento, moc rád žiju.
  Hele, zdá se mi, že tu věž v dálce. Není našikmo?
  Viděla jsi kdy věž v italské Pise? To se odchýlila od svislive dávno ale nějak ještě stojí.
   
 10. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  I have to admit you are right :? 8) Thanks for your correction.

  Byste, abyste, kdybyste jsou slůvka, s jejichž pomocí vyjadřujeme podmiňovací způsob.
  Spisovné tvary jsou:
  já bych (to udělal) kdybych (to věděl) abych (měl čisté svědomí)
  ty bys kdybys abys
  on by kdyby aby
  my bychom (to udělali) kdybychom (to věděli) abychom (měli čisté svědomí)
  vy byste kdybyste abyste
  oni by kdyby aby

  Pro druhou osobu platí, že následuje-li zvratné se, si, přechází -s k němu: kdyby ses učil, udělal by sis pěkný výlet.
   
 11. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  "nebezpečné časy" = "nebezpečná doba"
   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Abych měl čisté svědomí, šel jsem k ní, a řekl jsem jí všechno, co vím.
  Má právo vědět celou pradvu.
   
 13. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  Big 1 (the best mark in CR) 8)
   
 14. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Karle ze zatežené Floridy.
  Opust mi, prosím, tohle je dlouhější než obvykle.(this is longer than usual)
  Zaslyšel jsem, že už byli množi kacíří poslání na smrt.
  Nerozumím, proč pokračuje řící takové věci. Církev je vážný. Tohle jsou nebezpečné časy. Neposlouchá rada nikdy. Jednoho dne se to naučí.
  Řekl jsem mu mnohokrát, že by si jeho kacířské myšlenky měl nechat pro sebe.
  Takové myšlenky mohou vadit církvi a církev to nedovolí.
  Ten chláp hraje velmí nebežpeční hru. Hraje se svým životem.
  Kdybych byl jim(him?), utekl bych hned od města k bezpečnějšímu místu.
  Nabídl jsem mu své koně ale nechci jet. Nedopřává nikomu sluchu.
  Říká, že rád žije svobodně, bez ohrad.

  V roce patnáctsetsedmnáct Martin Luther přibil své devátesatpět podmínky na dveře kostelu v Wittenburgu, Němčce.

  Čas letí tak rychle. Jeden den byl Petřičko ditě a příště je dospělý.
  Zdá se mi, že byl jen včera, když jsme ho v parku vozívali v kočarku.
  Pamatuji si ty dny jako by byli včera.
  To byli nejšt'astnější dny mého života.
  Byli jsme Jana a já tehdy mládi a zamilovany až po uši.
  Janička měla park u řeky moc ráda. Byl to jeji nejoblíbenější místo v celé Praze.
  Seděli jsme na lavičce hodiny v nedělech pod ohromnými duby, a Petá spinkával. Potom jsme šli na chodnik po řeky a hodili jsme kameny do Vltavy. Moc se nás bavilo. Chodívali jsme tam aspon dvakrát každý měsíc
  Ted' je Petr dospělý ale občas se k nám vrátí se své ditě a jdeme s nimi na procházku do parku.
  To byli hezké dny ale tyto jsou taky hezké.
  Blíží se ted' západ slunce našéch životů. Po všech těch letech ještě jsem zamilovaný až po uši.
  Když Petr s našimi vnuky nepřijde, jdeme do parky a pořád tam najdeme stáré přátelé.
  Hraji šachy a ona šije svetry pro vnuky.
  Jíří mluví rád pořád o starech časech. Zlomil si nohy minulý rok a ještě užívá hůl. Jeho žena umřela v devatenáctsetdevětsatdevět a ted' je trochu nevlídný ale rozumím.
  Zarmoutil mu hluboce když umřela.
   
 15. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  vždy tam najdeme
  pořád tam nacházíme
  **
  ještě chodí o holi
  ***
  Její smrt ho hluboce zarmoutila.
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jiří ještě chodí o holi. Zlomil si nohu před osm měsícu. Jeho žena umřela před dva roky a to ho hluboce zarmoutilo.
  Zahráváme šachy v parku každý úterý a moc na to těšíme. Znal jsem ho dlouho. Byl první přítel, který Jana a já našli(udělali?) po tom, co jsme se stěhoval do Prahy. Někdy ho zveme k nám na večeře. Pozval jsme ho minulý týden a Jana mu vařila vepřové se knedlíky. Řekl jí, že to bylo nejlepší jidlo, které měl v dlouhé době.
  Slibovali jsme mu, že na jaře, po tom, co taje zimní led, jedeme na Visočině. Tam máme chalupu. Varovali jsme ho ale, že v kopcích žijí vlci.
  Řekl, že se vlky neboji.
  Zeptal se nás, 'Jsi si jistí, že bych tě neomezil?''
  ''Odpověděli jsme společně, 'Ovšemže, neomezoval bych nás. Checeme, že budeš tam s nami.''
  Janka bude plést svetry vnukům a ty a já budeme chodít na ryby v nejkrásnější potoce, jaká jsi kdy viděl.

  V roce patnáctsetsedmnáct Martin Luther přibil svých devadesátpět podmínek na dveře kostela ve Wittenburgu v Německu. To otevřel velkou plechuvku červů. Takové Bandorin krabice. (some kind of Pandoras'
  box). Jakmile jeho myšlenky rozšiřovali po země, nikdy už byl církuv v Římě jediný církuv. (once his thoughts spread about the land, never again was the church in rome the only church)
   
 17. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Dva dialogy
  'To je hezké že máš tak dobré moralní zábrany, a to je nutno ocenit ale poslouchej nás trochu dál, a uvidíš, že to, co máme v plánu, nepůjde proti svými zábrany. Právě naopak. Připoj se k nám, a budeme bohatí.'
  'No, mám dostat rady od tebe? Nikdy se neučíš. Stratil jsi už půl svého životu ve vězení. Myslím si, že lepíš pytliky rád.'
  Myslel jsem si mlčeni, že jeho takzvané přatelé byli psychopatí.
  'Byli jsme přátelé jednou, Jíří, ale vybral sis špatnou cestu.
  Nedovolím, abys můj život zníčíl taky. To lidé nejsou tvé přátelé, Jíří, jen tě využívají. Nebud tak slepý. Proč nehledáš četné práci? Proč chceš vzít něco, co není tvoje?'

  'Jsem unavený. Musím si nejdřív odpočinout než jdeme do divadla.
  Dřív než tady přijdou, chci si odpočinout. Měla bys odpočinout také.
  Až tady přijdou, vzbud mě, dobře? Byl to už dlouhý den a bude to dlouhá noc. Moc těším ale na hru. Chtěl jsem vidět Carmen dlouho.
  Víš, že postavili to divadlo v osmáctém století?
  Byl jsem tam jen jednou. Šel jsem s rodinou když mi byl třináct.
  Lístky byli tehdy pouze sto korun. Představ si to.
  Listky dnes stojí třisto korun ale jsem je zvladl koupit na slevu.
  Koupil jsem je za třistopádesat.'
  'Panebože, Davide, bud zticho. Snažím se odpočinout si.'
  'Jsem rád, že jsi alespon neřekla 'drž hubu'. To by byl od tebe hrubá.
  Po zrálém uvážení , víš co? To zranil mé city.
  Drž hubu, prosím. Jak to je?
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Lekce v způsobu, jak říct něco, ale znamenat něco uplně jiného.

  Přátelé, Římané, venkovské lidé, dopřejte mi sluchu.
  Přešel jsem sem, ne abych pochval Caesar, spíše abych ho pohřbil.
  Caesar byl náročný, zato ti ostaní jsou čestní.
  Udělali, co udělali, protože mají Řím rádi.
  Caesar vykřikl kvůli bolestu a ležel tam ve svou krev, protože ty senátoři chtěli ochranit Řím proti němu, a to jsou čestní muži. Zabijeli ho svými dlouhými dýkami, protože jsou čestní muži.
  On byl odsoužený k smrti těmhle čestnými muži, protože on byl náročný muž.
  Tihle nenároční senátoři, kteří vidíte před sebou, jen chtěli ochranit Řím.
  Všechna krev, která mají na svou rukou, je tam, protože jsou čestní muži.
  Tak dnes pohřbíme tenhle náročný Caesar, kdo měl Řím rád se celém svým srdcem.

  Nebo něco podobného.
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Řeč, plný úšklebku, pronesený před skupině římanů po tom, co Julius Cesár v senatní sněmovně byl zavražděn.

  Přátelé, římané, krajané, dopřejte mi sluchu.
  Přešel jsem sem, ne abych chválil Cesáre, spíše, abych ho pochoval.
  Cesár byl naročný. Ti, kteří ho zabíli svými dlouhými dýkami, jsou čestní muži, nejsou vůbec naroční.
  Udělali, co udělali, protože Říma mají radi.
  Cesár byl odsouzen ke krvavému smrti, protože byl naročný.
  Všechny krev, který je na dlaně těchhle mužích, který vidíte dnes před sebou, je tam, protože jsou tak čestní muží.
   
 20. Alena

  Alena Well-Known Member

  *lístky byly za stovku/lístky stály stovku
  **
  zvládl jsem se koupit se slevou/levněji
  podařilo se mi koupit je se slevou/levněji
  sehnal jsem je se slevou/levněji
  Step up corner: Koupit za babku. or Koupit za hubičku. = Koupit velmi levně.
  I might misunderstood a little bit who's talking to whom :?
  The guy seemed to be tired and wanted to have a rest but he kept talking instead.
   

Share This Page