more on se and si

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by scrimshaw, Jun 24, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  V tom dni bezpečí přiletěl z oblohy bez várování.

  Kap. kap, kap, slyšel jsem kapání vody ze záchodu jak jsem snažil spát.
  Myslel jsem si, že tohle je nemožně, je to jako činské vodní mučení. Kapání vody se ozýval v hlavě a věděl jsem, že by se zbláznul, kdybych nevstal a nezastavil vodu. Šel jsem na studené podlaže na záchodu a zapnul jsem světlo. Díval jsem se na pár švabů jak běželi k svými skryši. Snažil jsem se zastavit vodu, ale marně.
  Ráno musím nezapomenout zavolat klempířa.
   
 2. wer

  wer Well-Known Member

  Yes, one Veverka of Bytýška is a widely used unit.

  Kdo? Co? No subject, no meaning. This means “On that day of safety (something) arrived from the sky without warning”.

  So, was it the roof what was broken? At first I though the toilet or tap was broken. But now, the tinsmith makes me wonder.
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  :D Věta bez podmětu nemá smysl. Zapomněl jsem dát do věty slovo 'letadla'.
  Pravda by ale odhalila, musím přiznát, že ještě mám problémy se slovičkem 'to'. Dám jej do místa, kam nepatří anebo to z věty uplně vynechám.
  Nejsem si jist, proč slovičko 'to' je pro mě tak nepřekonatelný probém.

  V tom hrozném dni dva letadla naletěli na dvojice věží na Manhattanu, přiletěli z čisté modřé, bez varování. v tom dni se pro nás svět změnil.

  Rozsvítil jsem a v půl nocí jsem se stál v zachodu. Dival jsem se jak spousta švábů běžela sem a tam pod nohami k svým skrýším. Zítra se je pokusím zabít něčem, ale právě ted' jsem příliš ospilý. Pokusil jsem zastavit vodu, kterou se mě bláznil. Marně. To je něco jiného, co musím zítra udělat.
  Musím zabít švaby a zavolat instalatér.
  Moje skromné malé dno v zdi se propádá na místě.
  Vrátil jsem se do postele se zvuk kapající vody v halvě ještě ozývání se.
  Budík se mi zavolá brzy. Myslil jsem si, že tohle je nesnesitelné.
   
 4. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  o půlnoci
  or
  v polovině/půlce noci
  **
  myslel jsem si, že to nevydržím
   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Karle, ze země švábů a další nevyslovených věci.
  Kap, kap, kap, zvuk kapající vody ze záchodu mě přiváděl k šilenství. Myslil jsem si, že je to jako takové činské vodní mučení. Věděl jsem ale, že kdybych nešel do záchodu a rozsvítil, že by pod nohama běžela spousta švábů. Někdy mám pocit, že se moje malé dno v zdi propadává na mistě...that my little hole in the wall(my apartment) is collapsing(falling apart)
  Zmužil jsem se a šel odvážně do království švbáů. Zastavil jsem vodu a vrátil jsem se do postele. Hrůza! Podíval jsem se na zlý budík a viděl jsem, že se málem ozve. Zavřel jsem oči a sotva jsem usnul, když se ozýval.
  Zakopl jsem do kuchyně a dál vodu na kamnu. Osprchl jsem, když voda ohřívála. Připravil jsem si kávu a rychle se oblekl.
  Muž v rádio řekl, že bude pršet celý den. Nasnidal jsem se a zavolal Janě, kdo bydli v bytě pod mnou. Jedeme do přáce každý den spolu.
  'Jsi hotová?'
  'Ano, pane, ale radějí bych do práce nejel dnes. Vyspala jsem se špatně.'
  'Bude pršet.'
  'Já vím, už slyším hrom.'
  Sebral jsem sluchlátko, chytil jsem pláštenku a deštník a šel jsem po schodech dolů k parkoviště. Bude to dlouhý den.
   
 6. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  *
  do záchodu = into the toilet (bowl)

  málem mi spadnul mobil do záchodu – I nearly dropped my cellphone into the toilet

  **
  propadat se = slump (into the ground, as of buildings)

  without se it can be used figuratively: propadat/propadnout čemu
  propadat úzkostlivým náladám – to be getting into anxious moods

  ***
  zakopnout (o vlastní nohy) = trip over (one's own feet)

  ****
  ano, pane = yes, sir

  *****
  sebrat = pick up, take
  seber si svých pět švestek a jdi – take your belongings and go

  ******
  vydal jsem se/vyrazil jsem (např. do práce) = I set off (e.g., to work)
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Vyskočil jsem z postele, šel na záchod, rozsvítil a snažil jsem vyhnout švábám, které běhali sem a tam. Zastavil jsem vodu. Ráno zavolám instatatér cestou na práci. Spravil bych jej sám sebe, ale nemám čas.
  Věděl jsem, že už moc nechybí a budík se ozve a tak jsem se rozhodl nevrátit do postele. Myl jsem si a slyšel jak muže v rádiu mi řekl, že pravděpodobně zas sněží. Obekl jsem se.
  Šel jsem ven, abych dostal noviny. Křup, křup, sníh pod nohama. Sebral jsem noviny a vydechl jsem se hluboce.
  Připominalo mi tuhle písničku.....zpívaným skupinou Čtyři Neblondýnky.

  A tak se probudím ráno,
  a jdu ven,
  vydechám se hluboce,
  cítím se skutečně dobře,
  a křičím tak hlasitě,
  jak dokažu,
  'Co jed děje?'

  A snážím se,
  Skutečně se snážím,
  Snažím se každý den,
  v tom instituci,
  A modlím se,
  Skutečně se modlím,
  modlívám se každý den,
  modlívám se za rovoluci.

  Šel jsem zpět uvnítř a připravil jsem si snídani.
  Zavolal jsem Janě, která žije na druhé straně ulici.
  'Dobré ráno Janíčko, jsi hotova?'
  'Ano. Měli bychom jet ted' pokud se chceme dostat včas.'
  'Víš, že šef tam už bude.'
  'Já vím. A mám pocit, že nebude v dobré náladu, jako obvykle.'
  Sebral jsem aktovku a vyrazil jsem na práci.
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Viděl jsem to, když jsem kliknul 'send'

  Modlívám se každý den za revoluci....ne rovoluci
   
 9. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  jsem uvnitř, vyjdu ven, vrátím se dovnitř a jsem zase uvnitř

  **
  dojet včas
  dostat se někam včas - with "dostat se", the place cannot be omitted
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Pravděpodobně v té písničce...v tom instituci znamená...v tom blázinci. :D

  Ráno jsem vyšel ven, abych si koupil noviny v obchodu na rohu.
  'Dobrý den, pan Ježek. Vypadá to jako další krásný den.'
  'Máte pravdu. Tohle je nejkrásnější doba, pokud se mě zeptáte.'
  Zaplatil jsem mu za noviny a vykročil jsem do čerstvý podzimní vzduch. Nadechl jsem hluboce a díval jsem jak hojno kanadanských hus létali k teplejšímu místu. Jsem zvědav na to, kam letěli každý rok, myslil jsem si.
  Vrátil jsem se domů. Když jsem dával klič do zámku, zaslechl jsem Janiny hlas.
  'Hele, na co čekáš? Chceš abychom se tam dostali pozdě?
  Stala vedle auta a nevypadala štástně.
  'Dej mi větřinu. Tam budu hned.'
  Hodil jsem noviny na sedadlo a sebral jsem aktovku.
  Jak jsem běžel k autu, první vločky období začali padat.
  'Podívej se, mana z nebe. Neboj se, dostaneme se tam včas.'
  Cestou Jana seděl mlčení, ztracená někde hloboký ve svých myšlenkách.
  'Co je to? Je jasné, že tě něco zlobí.'
  'Pravda je, že se necítím dobře. Nevyspala jsem se dobře. Budu v pořádku. A trochu se trápím o schůzku, kterou máme ráno se šéfem.'
  'Nedělej si starosti s tím. Bude mít naše referát rád. Udělali jsme dobrou práci.'
  'Doufám, že si to myslí také'
   
 11. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Po zrálém uvažení, myslím si, že je to, 'v tomhle interpretaci'. Ve skutečnosti je to, stejně jako každá písnička, otevřené k interpretaci...open to interpretation.

  Čím víc se snažím, tím blížší k původnému záměru písničky, doufejmě.
  At' se stane cokoliv, ale nikdy neztratím naději.
  Ti odvážni musí jít dál odvážně.

  Zrcadlo, zrcadlo, na stejni
  kdo je nejvážnější na uzemím?
  Zrcadlo se smál a řeklo: 'No, jiště není to vám, pane. Myslíte si, že nevidím, kdy se skrýváte pokaždě, že si myslíte, že je blízko nebezpečí?
  Já vidím všechno. Skrýváte se za svými jezdci a děláte z sebe jako odvážný muž, ale nepovádíte nikomu, kromě sebe.
  Vím, že chcete být odvážným králem jako byl vašem otcovi, ale věřte mi, to nejste.'
  Zbabělý zlý vladař řekl: 'No, a kdo chce slyšet tvůj názor stejně?'
   
 13. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

   
 14. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Zlý vladař řekl rozhněvaně: 'Koho beztak tvůj názor zajímá', a začal ze zrcadla odejít.
  Zrcadlo mu odpověděl: 'Tobě, pane, jinak by ses mě na to nezeptal.
  Zbabělý vladař se otočil a hodil na tvař v zrcadle jablko.
  Zrcadlo se zničil a byl slyšet hrozný křik. Z někde je slyšet: 'A ted' můj drahý vladař budete mít sedm letů nestěští. Všichni vědí, že jste zbabělec i když byste sám sebe chtěl přesvědčit jinak. Nikdy nebudeš muž, který byl váš otec. Tohle není naposledy, kdy jste mě uviděl. Můžete zničit prosté zrcadlo, ale vaše svědomí bude se vami až smrt'. Můžete utéci, ale nemůžete se skrýt.'
  Čím vic, že se vladař snažil před svým svědomí utéci, tím hlasitě byl jeho hlas. Tohle je osud někoho, kdo je tak ctižadostivý, že může zabít své vlastní otec.
  Stejně jako ve hře Hamlet, duše ho v noci navštěvuje.
  Mylslím si, že je něco zkažené v státu Dánske, a mám pocit, že je to vladařova černé duše.
  Možná si myslíš, že tohle je jen zmatená pohádka a s tebou souhlasím.
   
 15. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  *
  Je něco shnilého ve státě/v království dánském!
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ten vladař má černější srdci než samotný d'ábel.

  Prosím, neposoud me příliš krutě, byla to zvláště jedová značka vodky, kterou jsem minulou noc pil.
  Vím, že to není dobrá výmluva, ale doufám, že chápeš, že jsem nebyl, jak mohu to říci, přesně ve své kůži.

  On má slabší páter než červ. Neočekávej, že udělá pravdou věc. Udělá nejsnaděí věc, bez ohledem na to, co je pravým a co je špátným. Je politická zvíře. Strčí prst do vzduchu, aby zjistil smě, kam vane vítr.

  Někdo klepal na dveři. Otevřel jsem. Vítám vás u nás. Jsem tak rád, že jste přišli. Pojd´te dál ze zimy.
  Všichni jsou v obyváku a čekají vás. Soutež začne v patnáct minut. Vím, že máte na sobě spravné barvy.
  Bez pochybu vyhrájeme dnes.
  My jsme totéž velkí fanoušci hokeji.
   
 17. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  *
  Interestingly enough, the Czechs for the most part want to know odkud vítr fouká, from where the wind is coming from, instead of kam vítr fouká, where the wind is blowing.

  btw. there's a nice idiomatic expression, kam vítr, tam plášť, for a fickle person, someone who changes his mind easily (esp. when the 'wind' – e.g. political situation – changes).
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Myslím si, že to konečně chápu.
  Sedmý pád po slovesem ˇbýt' versus první pád po slovesem 'být'.
  Vyjadří stav konstantnosti nebo nekostantnosti.
  Jsem inženýrem. Když jsem se narodil, nebyl jsem inženýr, pozdějí jsem se v životě stal inženýrem. Stejně jako jsme nebyli v den, když jsme se narodili fanoušci hokeje. Stali jsme se fanouškými.
  Jednoho dne bych chtěl být kosmonautem.
  Ten autobusový řídič je hrozným řídičem.

  Byl jsem další den svědkem zločín. Zloděj byl vysoké a hubené, a vypadal skutečně zle. Když odběhal z obchodu k svýmu autu, klesnul na parkovíště svoje zbráň a sluneční breile. Veskočil do svoje auto, ale náhle mu napadal, že zanechal klíče na pult v obchodu. Vyskočil z auta a snažil se běžet do lesa, ale zakopl o něčem a vše jeho drahé ukradlené věci padli na ulici. Když sebral hojnost tři policejní auta přijeli.
  Smůla zvedla rukou a policie ho odvedl k jeho novému domu v okresním žalářem.

  Dávej si pozor, ty se malem vejdeš do země, odkud se nikdo nikdy nevrace. Vydáš-li se tou cestou, přeskočíš-li tu potomku, nikdy již nebudeš moci vrátit. Mysli na to dlouho a tvrdě dřív, než pokročíš dál vpředu.
  Prosím, abys znova uvažoval na to, co se chystáš udělat. Bude to největší chyba tvého života. Není to příliš pozdě, aby ses otočil.
   
 19. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  *
  Quite so; but it's not an absolute rule :)

  Some other examples would be:
  Jsem skladníkem v místním obchodě. – I work as a storekeeper in the local warehouse.
  Dělám tady skladníka. – I work as a storekeeper here.
  Jsem skladník. – I'm a storekeeper (I don't have to work as one to say that, I can be certified as a storekeeper or whatever, like I'm an engineer - Jsem inženýr - maybe I'm unemployed, maybe not, but in any case it's my qualification)
  Jsem Čech – I'm a Czech (it's my nationality)
  Jsem Čechem a Čechem jsem rád. – I'm a Czech (it's a feeling deep in my heart) and I like being one.

  Jsem dozorce ve vězení. vs. Jsem dozorcem ve vězení.
  I'm an arrested prison guard. vs. I work as a prison guard.

  But of course, in the case of everyday conversation, both variants are percieved as equal and this controversion is avoided by using Dělám …:

  Dělám dozorce ve vězení/Dělám vězeňského dozorce. – I work as a prison guard.

  Then again, there are phrases like:
  Oheň je dobrým sluhou, ale zlým pánem. = Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. – Fire is a good servant but a bad master.

  **
  the usual construction would be … řídí hrozně or rather separating both the statements: Znáš toho nového autobusáka (řidiče autobusu)? Je to hrozný řidič.

  note: autobusák is a colloquial form and as such, it can mean either autobusové nádraží (central bus station) or řidič autobusu (bus driver) depending on the context and its form (e.g. viděls už ten nový autobusák? (station) vs. viděls už toho nového autobusáka? (driver))

  ***
  v obchodě – in the shop
  Ve zdejším obchodě s jablky najdete i celkem vzácné odrůdy. – In the local apple shop even quite rare apple varieties are to be found.

  v obchodu – in the international market
  Jedná se u nás o nejlepší bilanci v obchodu s jablky za posledních osm let. – We have the best apple trade balance in the last eight years.

  ****
  jeho nový dům – his new house (supposedly he had it built)
  jeho nový domov – his new home
  however, it doesn't apply for domov seniorů/důchodců – retirement home
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Koupili jsme si nový dům v země naších přechodů. Nidky z naše domovu neodkročíme ani krok. Budeme tady žít po zbýtku svého života. Kdybys to uviděl, řekl bys stejnou věc.

  Následující den jsme se z dálce dívali jak policie vzali nešikovného zloděju k okresnímu žalářu, kam patří. Asi tam bude meditovat trochu na své svéhlavost.
  Ještě je mladý, a ještě má čas, aby se změnil. Doufáme, že se umí naučit z svých chyb. To je ještě nevíděné. Jen čas nám to řekne.
  Nedostal se ještě k místu, odkud není návratu.
  V pruběhu života jsem dělal mnoho hloupých věci, ale to jsem nikdy neudělal. Měl jsem pořád silné svědomí. Co patrí někomu jiného, není moje.
  Zajdi s ostatními, jak bys chtěl, aby se s tebou zacázali.
  Nejsem andělem, a nikdy jsem jedním nebyl, ale vím správný od špatného.
   

Share This Page