more on se and si

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by scrimshaw, Jun 24, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Někdy jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl prvotřidný superhero. Proletěl bych nad náměstí a všichni moje přátelé by se hodně divili.
  Řekli by věci jako, 'Jak to dělá?, 'Nevěděl jsem, že umí létat.' a 'Kdo je jeho krejci? Jeho kostým vypadá rozhodně hloupě.'
  Dostával bych svou sílu z některého dalekého slunce a měl bych rozhodně dobré morálka. Postavil bych za pravdu, a spravedlnost, a všechno, co je ve světě dobré.
  To je asi jen další z mých mnoha snů, ale nezraní nikoho, aby sníl.

  Tam v zápaní vesnice El Paso,
  zamiloval jsem se do mexické dívky.
  Černější než noc byli oči Fuliny,
  měl jsem ji rád, ale věděl jsem, že to je marně.
  Jeden noc vešel divoký mladý kovboj,
  byl tak divoký jak zápaní Texasový vítr.
  Hezký a odvážný, nápoj se sdílil se zlou Fulinou,
  tou holkou, kterou jsem měl rád.
  Přiblížil jsem se k něm a vyzýval jsem ho,
  byl jsem rychlejší a brzy ten kovboj ležel na podlaze mrtvý.
  Vyběžel jsem z tavarny,
  vyskočil jsem na svoje koni a jel jsem s větrem.
  A nikdy jsem se neohlédl.

  Jsem chtěný muž, psance, ztracenou duši.
  Žarlivost není niči přítel.
   
 2. Petr_

  Petr_ Active Member

   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Petře
  Po tom, co jsem udělal, co jsem udělal, věděl jsem, že mě pronásledovali na konec světa, pokud museli.
  Vyběhl jsem z kavárny, vyskočil jsem na své spolehlévé koně a jel jsem z městečka tak rychle, jak dokažu.
  Nevěděl jsem kam jel, ale věděl jsem, že nikdy již uvidím svůj dům.
  Od té doby jsem byl nic kromě psance.
  Byl to tvrdý život. Nikdy jsem se nepřestal hnout. Jel jsem bezcilně od měštička k městička.
  Každý, kterého jsem potkal, musel jsem předpokládat, že jsou nepřátelé.
  Byl to osamělé existence.
  'Paranoík říkáš?'
  'No, jen, protože jsem paranoík, neznamená, že mě nenásledují.'
  Myslím si, že mě na konce cesty čeká smyčku katanu.
  Nebude horší než tohle nečisté svědomí, co nesu.

  Jeli do městička v horký letní den. Byli tři a jeli bok po boku. Bez pochybu vypadali jako zabijáci.
  Obloha byla jasná, ale nevysvětlitelně stín padl na městičko.
  'Jsou v horách zli muži, kteří sem přicházějí, aby nás trapili. Žijí na nás jako moucha žije na mrtvolu bizonu. Nejsme bojovni muži. Jsme mírumilovni lidé, jen kupeci a sedlaci. Chceme vás najmout, abyste buď je vyhnali z údolí anebo, pokud musíte, je zabili.'
  Nevěděli ale, že zvali lísky do slepičarny,
  Změnili jeden čert za dalši. Byli ďábla ve převleku.
   
 4. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Karle, vrátil se zas z neznamých dalekých míst. A tak vítám tě zpět k fóru.
  Jsem zvědav jak si češí myslí na novou americkou taktiku, co se týče na defenzivní zbraně v Čechách.
  Evropská obrana řízených střel.
  Určitě na to všichni mají svoje vlastní mínění.

  Kupci a sedláci si nevšimli toho, že ve skutečnosti jen přivítali lísky do kurníku, ale brzy se dovedli, že udělali hroznou chybu.
  Jen vyměnili jednoho čerta za něco mnoha horšího.
  Tihle tři jezdci byli tvoři posláni rovně z pekla. Byli parasity, ďáblové v převleku.
  Vesničáné byli jako ovoce mezi vlky.
  Ale jeden den ze západu přijel jezdec na bílou koni a všichni věděli, že tenhle je jezdec, který jim zachrání.
  Měl na hlavě velký bílý klobouk a lidé ho vítali.
  Šel do hotelu a najedl srdečné jídlo. Řízek, brambory, salát, kava a jablkový kloáč.
  Poděkoval vesničanovi za hezké večere a vyšel.
  Přešel ulice a vešel salónu s barem.
  Když ho ti tři nechtění kovboji věděli, řekli: 'Počkej, nechceme žádné problemy.'
  Muž oblečení v bílém řekl: 'Tohle je moje městečko a tihle jsou moje přáteli. Vypadni.'
  A to byla poslední věc, kterou jsme o něm kdy slyšeli.
  Příští den bílý jezdec byl pryč, zmizel.
  Lidé o něm ještě mluví i dnes, po všech těch letech.
   
 6. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  "co si myslí o nové taktice"
  =
  "co říkají na novou taktiku"
  **
  warm invitation = srdečné/vřelé přivítání
  warm meal = teplé jídlo
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  První den podzímu

  Poslední dva príběhy byli inspirováni tím, filmu Clinta Eastwooda, High plains drifter, Tulák na vyšší rovine.

  Ve filmu je městečko(jedna ulice a asi deset dřevěných budov) na vyšší rovine hned u jezera.
  Vesnicané byli vystrášeni, protože věděli, že tři muži brzy budou vypusteni ze věžení.
  A tyhle tři muži proti jim měli velkou zášť a slibil, že se vrátí.
  Samotařský jezdec, Clint Eastwood, jel do městečka a byl najmutý vesničany, aby jej zachranil.
  Zacházeli s nim jako by byl králem, ale tulák ani nenebyl svatek a lidém se brzy začal nelíbit.
  Před konci filmu vesničané budou svědci boží dopuštění.
  Samotařský tulák jel zpět do vyšší pustiny a nechal za sebou hořící město.
  (aneb něco takového)(Je dlouho, že jsem jej neviděl)

  Kovboj oblečený zcela v bílém řekl: 'Pokud chcete zítra vidět svítání, odjedete hned a kdybych byl vámi, nezastavil bych dokud se nedostanu k moři. Po pět minutách vyjdu z salónu a pokud vám uvidím, zabím vám na míste kde stojíte.
  Ti tři kovboji oblečeni v černém opustili svoje nápoje na podlaze a běhli k dveři.
  Vyskočili na svoji koni a utekli z městečka tak rychle jak svoje kone mohli běhnout.
  Ráno bílý jezdec tam už nebyl. Zmizel tak rychle jak přisel.
  Vesničané postavili pamatník k záhadnýmu bílýmu kovboji a pokud chcete, můžete najít jeho soucha na námestí.
  U jeho nohách je fontána a lidé do ni haží rádi mínce. Myslí si, že tím, budou mít dobré stěští.
   
 8. Petr_

  Petr_ Active Member

  Ahoj scrimshaw,
  omlouvám se za prodlevy. Poslední dobou jsem časově nestíhal.
   
 9. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Petře
  Když vesničané objevili, že ráno tam už nebyl záhadné kovboj, byly velmi zklameni, protože mu chtěli poděkovat za to, co udělal.
  Ale zmizel s větrem.
  Rozhodli se postavit pamatník kovboji oblečenýmu v bílém, aby ho nezapomněli nikdy.


  Není to žádné nepřátelé ani cizinci, protože jsme všichni spolubytosti....Sikhské písmo.

  Konečně jsme se příblížíli k posvatnýmu městu Amritsaru.
  Leží v severozápadním uzemím Indii, v Punjabu. Voda širokýho posvatnýho louže odřážela jasnou oblohu. Spolupoutnici se zklidnili. Nekteří zavřeli oči a stali klidně, a dálsí si poklekli a příložili čelo na zemi.
  Cíl kazdého je jít po hráz, který vede k sanctumu sanctorum, kde je posvatná kníha, Guru Granth Sahib, jediná věc Sikhského uctívání. Obsáhuje myšlenky patnáctého mystíku, Nanak. Měl prosté sdělení, které je, 'Je to jen jeden Bůh. On je jediná věc, která je.'
   
 10. Petr_

  Petr_ Active Member

   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  spolobytostí....fellow beings?
  Ocítl jsem se ve velmí zvlaštním městě.
  Voda šíroké posvátné louže odrážela první paprsky stoupajícího slunce Water of the broad sacred pool reflected the first rays of the rising sun?
  Je to jako jsem viděl východ slunce vůbec poprvé.

  Sledující je začátek filmu. Jsem zvědav jestli někdo může uhádnout co to je.

  Velký barevný karnival pod širem nebem. Hudba, veseli lidé, směch. Po chvíli je slýšet Irský přizvuk.
  Kamera sleduje dva lidé, muž a žena, muž je černošek(I hope I haven't chosen a derogatory term)
  Žena ho vede k řeky a lehli si na travu.
  Hned slyšíme někdo natáhnout kohoutek. Žena odběhla rychle. Tři muže svází muž, dají černou tašku nad hlavou a hodí ho do auta. Neštěstí je veděný přes mokrý Irský venkov ke skrýši.
  Únosci jsou členy Irské Republikanské Armády.
  'Nikdy jsem si nemyslil, že by čerstvý vzduch ochutnul tak dobře.

  'Jsou to dva druzi lidé na tom světi. Ti, kteří dají a ti, kteří berou.'

  'Tak jistý jak noc sleduje den mi budeš muset zabít.'
  'Je to všech jen část ošklivé neskončené hru. Já jsem jen pešák, ale ty jsi pešák také.'

  Příběh...Škorpion a žába
  Škorpion chce přeplout řeku, ale neumí plout. A tak se přibliží k žábu, aby se jej zeptal zda ho nesl přes řeku.
  Žáb řekl: 'To nemůžu.' Dám-li vás na zádech, píchněte mě.
  Škorpion na to řekl. 'To neudělám. Pokud to udělám, my oba se potopíme.'
  A tak žáb si myslil, že to dává smysl a začl přeplout řeku se škorpion na zádech.
  Půl cesty přes řeku cítil žáb bodat v krku a vykřikl: 'Pane škorpione, proč jste to udělal, tak oba z nás umřou.
  Škorpion řekl: ´Nemohl si přestat. Je to v mé povaze.(in my nature)

  V tom příběhu je mnoho učení.
  Nevěř všem.
  Věř svoje tušení....první instinkty...first instincts.
  Někteří tvoří občas dělají věci, které jsou proti jejich vlastním nejlepším zajmu.(against their own best interest)
   
 12. Petr_

  Petr_ Active Member

   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Věř svém tušené, obvykle tvoje první instinkty jsou správné.
  Pokud něco vypadá příliš dobře, aby byl skutečné, pravděpododobně to je. Poslechej těmu vnitřnímýmu hlasu.
  Nezavede tě špatně.

  Dej mi páku a budu se moci hnout svět.

  Anglická valečná loď Dreadnought(Neboj se ničého), která byla vypuštěná v devátenáct set šest, byla tak silná, mocná a rychlá, že se každá loď stvořena dřivější než ona stála hned zastaralá.
  A tak začl nový závod ve zbrojení mezi Německem i Anglií.

  V osmnáct set třicet šest bylo Alamo, stará španělská pevnost, napadano čtyři tisíce mexickými vojáky.
  V pevnosti bylo sto osmsát devět Texasanů.
  Všichni, kteří ten osudový den byli v pevnosti, mezi nimi znami muži jako William Travis, Jim Bowie(vynalezl Bowie nuž) a Davy Crocket, byli zabité.(kromě asi tři)
  Z té boje nám přišlo řečeno,ˇPamatuj si na Alamo´.
  Šest tydnů pozdějí byl Mexický prezident, a generál, Santa Anna zachcený v boji San Jacinto.

  Dávej si pozor na škorpióna v převleku, který ti o nějakou láskavost prosí.
   
 14. Petr_

  Petr_ Active Member

   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Starobílý řecký inženýr řekl: 'Dejte mi pevný bod a budu moct pohnout světem.'

  Pokud něco vypadá příliš dobré, aby byl reální, přavděpodobně není to reální.
  If something seems-appears to good to be true, it probably is(to good to be true),
  I understand the confusion.....

  V prvním desetiletí devatenáctého století Anglie vypuštěla třida válečné lodě, která začala nový závod v zbrojení mezi státy Anglie a Německa. Dreadnought byla nejmocnější loď, jakou svět kdy viděl.
  Měla tak mnoho zbraně, a byla tak rychlá, že každá loď stvořena před ni, stala hned zastaralá.

  Ohromná německá válečná loď Bismarck byla potopěna anglickými lodmi v severním moři.

  V boje San Jacinto byl chycený Mexický prezident a generál Santa Anna. To známé boj se odehřal v roce osmnnáctset třicet šest.

  Ve války osmnáctého dvanáctého bylo hlavní město Washingtonu vyhořene angličáný. Stalo se to jen třicet dva let po tom, co Anglie byl poražen novými stvořenými Spojenými státy.

  Ve světě politice dnešní přítel může být zitřejší nepřítel a dnešní nepřítel se může stat zitřejší přítelem.
  Někdy mě moje tušení vede špatně. Nemohu jim pořád věřit.

  Někdy mě moje tušení vede špatně, pro to, nemohu tomu pořád věřit.
   
 16. Petr_

  Petr_ Active Member

   
 17. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Uviděl jsem film ´Potopte Bismarck´ také. Je to velmi zajímavá historka. Byl to Bismarck příliš velkou hruzbu, aby se dál existovat. Winston Churchill, po tom, co anglická valečná lod Hood byla potepena Bismarckem, vydal přikaz ´Potopte Bismarck´. Byl zničení v severním moří dřív, než mohl hrozit anglickou přepavu. Slavný Bismarck měl velmi kratký život.

  Pradavni řečci byli prvni lidé, kteří se snažili stvořit nový system vlády, v které by si samotni lidé zvolili lidi, kteři by je réprezentovat. Byla to úplně revoluční myšlenky. Na to je postaven zapadní civilizace.
  Demokracie ale jen funguje dál, když bude stále existovat svobodný a nezávisný tisk. Svobodný tisk je oči a uši lidi.

  Nemohl jsem uvěřit tomu, co se přede mnou odehřává. Nevypadalo to vůbec reální. Zavřel jsem oči, protože jsem nechtěl vidět víc.
  Rozhodl jsem si tehdy, že si to s nikým nezopakoval, protože by si mysleli, že jsem blazincem a nikdo by mi uvěřil v každém připadě. A tak to, co jsem ten den uviděl, vezmu se sebou do svého hrobu.

  Vynalez kanónu zvonil umíraček hradů. Hrady se potom stali zastaralými. A tak umřeli slavné dny jezdců kolatého stolu a kouzelné dny dráků a zabíjáků dráků.
   
 18. Petr_

  Petr_ Active Member

  Scrimshaw: jsou u vás vidět lidi co nosí roušky? (aby se chránili před prasečí chřipkou?). Nedávno jsem šel kolem lékárny a viděl jsem, že je lidi kupují, ale na ulici jsem ještě nikoho nepotkal.
   
 19. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Starobílý is "oldwhite" :)

  Starobylý - old, ancient, traditional - cannot be used for people. In this case i would say "starořecký" or "inženýr starého řecka".
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Starobylý....ne starobílý.:D ...Staroegypťáni postavili piramidy a ty piramidy jsou i dnes zdroje moc spekulace. Jak je stavěli? Jak hnuli tak velké kámeny?

  Roušky proti praseční chřipku jsem tady neviděl já. Ale nebydlím ve velkém městem.
  V televizi si myslím, že jsem viděl lidi na ulice v New Yorku, kteří nosi roušky.

  Ať žije dlouho svobodný a nezávislý tísk, je to očima a ušima svobodných lidi. Den když tisk už není nezávislý, je den, když se to stane jen hlasem vlády.
  Nesvobodný tisk je jen mluvčí vlády, zdroje propagandy.
  Zdrava demokracie si závisí na zdravu nezávislého tisku.

  Vynálezem internetu změnil světa. Svět je dnes o mnohem menší, než byl jen před století.

  Smrt hradů je tíše svažená k vynálezu kanónu. Hrad na dnešní bojišti by byl jen snadný terč pro dnešní moderní zbraně. Ale před vynálezem kanónu, hrady byli srdce a duši válečného moci ve Evropě.
  Z hradu v Anglie rytíři kulatého stolu odjižděli do venkovu, aby zachránili cti a slavu svého králu, odvažného Artouše. Ti slavni dni jsou jen čast minulosti.
  Žijí dál jen v strankách knih a ve filmech.

  Vlajky mávají tady na půl holi, protože nespokojenec v pevnosti Hood v Texasu zastřeli třináct a zranili víc než třicet svých společných vojáků. On je nejlepší přiklad zradcu, které by si někdo mohl představit.
  Je špatná záminka člověku a musí žít s tím, co udělal.
   

Share This Page