Poems

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by scrimshaw, Jan 12, 2009.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Stopping by Woods on a Snowy Evening
  Přestavaje se u lesa ve večer, kdy sněžilo
  by: Robert Frost....napsaná Robertem Frostem

  Whose woods these are I think I know.
  His house is in the village though;
  He will not see me stopping here
  To watch his woods fill up with snow.

  Či les je tohle, myslím si, že vím.
  Jeho dům ale je ve vesnici,
  neuvidí, že jsem se tady zavstavil,
  abych se díval jak se jeho les plní sněhem.

  My little horse must think it queer
  To stop without a farmhouse near
  Between the woods and frozen lake
  The darkest evening of the year.

  Můj koníčko si musí myslet, že je to dívný,
  abychom se tu zastavili aniž byla blizko usedlost,
  mezi lesem a zamřleným jezerem,
  v nejtemnější večer roku.

  He gives his harness bells a shake
  To ask if there is some mistake.
  The only other sound's the sweep
  Of the easy wind and downy flake.

  Chveje mu krk, aby zvonil své postrojové vony,
  aby se zeptal zda je tady chyba...zda jsme se tu zastavili omylem,
  jediný jiný zvuk je ten 'swoosh'
  lehkého vítru a měkké vločky.

  The woods are lovely, dark, and deep,
  But I have promises to keep,
  And miles to go before I sleep,
  And miles to go before I sleep.

  Les je nadherný, temný a hustý,
  ale jsou to sliby, které musím uchovat,
  a ještě mi zbivají mily dřív, než mohu spát.
  a ještě mi zbivají mily dřív, než mohu spát.
   
 2. MK

  MK Well-Known Member

  EXCELENT WORK!

  few little improvements:

  Ci les je tohle -> "Ci je tenhle les" (more specific) or "Ci les to je" (less specific)


  Můj koníček si musí myslet, že je to divné,
  ...
  mezi lesem a zamrzlým jezerem,

  Chveje mu krk ... why not like in english "Rozezniva/ zvoni zvonky na svem postroji" ?

  "swoosh" - svist (as " Vitr svisti po kluzisti" ;) )

  lehkého vetru a měké vločky (in Czech sounds better plural - mekych vlocek)


  ale jsou to sliby, které musím uchovat, -> "ale jsou tu sliby, ktere musim dodrzet"

  "a ještě mi zbivají mily dřív, než mohu spát." - jeste mi zbyva (urazit) mnoho mil, (drive) nez mohu (jit) spat
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Thanks MK :D , that is encouraging!

  Koníček rozeznívá zvonky na své posrtroji, protože mi chce dát vědět, že chce jít domů. Už máme za sebou dnes mnoho mil a má hlad.
  Či je tenhle les, neví, a nemá rád místy, které nezná, zvláště v studené zimní noci jako je tuhle. A nemohu to mít za zlé.
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Canis Major.....constellation...the big dog
  by: Robert Frost

  The great Overdog
  That heavenly beast
  With a star in one eye
  Gives a leap in the east.

  Ten veliký pes nahoře
  ten nebeský zvíre
  s hvězdou v jedním očí,
  vyskočí z východu

  He dances upright
  All the way to the west
  And never once drops
  On his forefeet to rest.

  Tančí na své nohy,
  celou cestu do západu,
  a ani jednou neklesne
  na své přední nohy, aby si odpočinul

  I'm a poor underdog,
  But to-night I will bark
  With the great Overdog
  That romps through the dark.

  Já jsem chudý nešt'astný pes
  ale dnešní noc budu štěkovat
  s tím velikým psem nahoře,
  který skotačí v tmě.

  .............
  Kind of loses it's intent
  Overdog....he made up this word
  to be the opposite of
  underdog....meaning someone who is not likely to win at something.
   
 5. MK

  MK Well-Known Member

  EXCELLENT AGAIN!

  I was always curious about difference between underdog and outsider. I found only one - outsider has also another meaning.

  Translation for Overdog and Underdog do not exists in Czech.

  maybe - overdog - nadpes, tfuj :?

  maybe better - "psí favorit" vs "psí outsider" :D or just simple "voříšek" (mixed race)


   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  I thought about that too.....nadpes. :lol:..but I figured it would not translate well....more like a poor attempt at saying...nad psem....above the dog

  ve tmě.....'an apple' as opposed to 'a apple'...nice example

  outsider....someone from outside our group

  Pan Švejk choval všoříšky ale tvařil se jako někdo, kdo choval čistokrevné psy.
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  The Road Not Taken..Cesta, kterou jsem necestoval.
  by: Robert Frost

  Two roads diverged in a yellow wood,
  And sorry I could not travel both
  And be one traveler, long I stood
  And looked down one as far as I could
  To where it bent in the undergrowth;

  Dvě cesty se rozcházeli ve žlutém lesem,
  a smutně, nemohl jsem obě cestovat
  (byv jen jeden poutník), dlouho jsem tam stál,
  a díval jsem se po jednu tak daleko jak byl možné,
  až do místa, kde se otočila v podrostem,

  Then took the other, as just as fair,
  And having perhaps the better claim,
  Because it was grassy and wanted wear;
  Though as for that the passing there
  Had worn them really about the same,

  Potom jsem si vybral druhou, byla také hezká,
  a byla asi dokonce i hezčí,
  protože byla na ni tráva, a toužila po poutník,
  ale ve skutečnosti, ti, kteří už tam cestovali,
  šlapali na ni asi podobně.

  And both that morning equally lay
  In leaves no step had trodden black.
  Oh, I kept the first for another day!
  Yet knowing how way leads on to way,
  I doubted if I should ever come back.

  A obě to ráno byly stejně pokryté
  lísty, na které žádný ještě se nevrátil,
  O, rozhodl jsem se, že ta první, cestuji na ni dálší den,
  ale, uvědomuji se, že občas cesta vede k neočekavané cestu,
  pochyboval jsem, že se tu kdy vrátím.

  I shall be telling this with a sigh
  Somewhere ages and ages hence:
  Two roads diverged in a wood, and I -
  I took the one less traveled by
  And that has made all the difference.

  Budu tohle říkat vzdechem,
  někde ve věkech, které přidou,
  Dvě cesty se rozcházeli v lesem, a já,
  cestoval jsem já tu, kterou byla méně vyšlapaná,
  a to udělal všechny rozdíl.
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Kdo je tohle?....napsaná Indianským basníkem Rabindranath Tagore.

  Nastoupil jsem sám směřující k své schůzce,
  ale kdo je tohle, co mě v mlčené tmě následuje?

  Jdu na stranou, aby se mu vyhýbal, ale před něm neutíkám.

  Způsobí, že svým naparováním vystupuje z země prach,
  Přidá svůj hlasitý hlas ke každému slovu, které pronesu.

  On je malý samotný já, můj páne, a vůbec se nestyde,
  ale stydím se dojít s ním k tvé dveři.


  Who Is This

  I came out alone on my way to my tryst.
  But who is this that follows me in the silent dark?

  I move aside to avoid his presence but I escape him not.

  He makes the dust rise from the earth with his swagger;
  he adds his loud voice to every word that I utter.

  He is my own little self, my lord, he knows no shame;
  but I am ashamed to come to thy door in his company.
   
 9. Zik

  Zik Well-Known Member

 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  We want to have offspring from all that is beautiful,
  may the beautiful flowers here never stop blooming,
  but when they ripen, when they fall away a whither,
  may father nature carry it's memory on,
  but you, dreaming only of it's image,
  you sustain your splender
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  We want to have offspring from all that is beautiful,
  mmay the beautiful flower here never stop blooming,
  but when they ripen, when they fall away a whither,
  may father nature carry it's memory on,
  but you, dreaming only of it's image,
  you sustain your splender
   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  We want to have offspring from all that is beautiful,
  may the beautiful flower here never stop blooming,
  but when they ripen, when they fall away a whither,
  may father nature carry it's memory on,
  but you, dreaming only of it's image,
  you sustain your splender...
  to an enemy himself a to his own evil delight!
  Even if you are the only ornament of this world,
  the only announcer of joyful spring days,
  you make ready in your own grave for that, which
  and,..you tender miser...you waste yourself in your greed,
  you don't want all treasure to be devoured,
  by just then grave and you!

  How did I do, Zik.
  That page wouldn't let me cut and paste.
  It is the first verse.
  I like it.
   
 13. Zik

  Zik Well-Known Member

  By the way, Jan Vladislav died today.
   
 14. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Read about him just now on wikipedia. Interesting man.
  He accomplished a lot.
   

Share This Page