SELL CVV GOOD CHEAP – DUMPS – WU TRANSFER 2020

Discussion in 'Movies, Music & Media' started by dumpsdiamond, Sep 30, 2020.

 1. dumpsdiamond

  dumpsdiamond Well-Known Member

  - Xin chào tất cả khách hàng
  - Nếu bạn cần CVV vui lòng liên hệ ICQ của tôi: @ B226296
  - Tôi là người bán tốt nhất và luôn bán CC tươi với số dư cao.
  - Và tôi có phần mềm làm tài khoản lỗi ngân hàng và thông tin công đoàn phương tây.
  - Tôi có tài khoản paypal với số dư tốt
  - Kính mong quý khách hàng tốt và sẽ hợp tác lâu dài
  Gmail: dumps.diamond123@gmail.com
  ICQ: @ B226296
  Vicim:
  - Bán Mail Pass 10 $ / 1000 mail pass
  - Bán Thông tin đầy đủ [Tên | DOB | Mã Zipcode | Bang | Thành phố | Địa chỉ | Điện thoại | Thư tín | SSN | ] = 30 đô la / 1000 thông tin
  - Bán CCN US, Inter cho Người gửi hàng và Phiếu mua hàng hoặc người đại diện tín dụng
  === Bán Cvv Tốt Cả Nước ====
  - Bán CVV US các loại
  - Bán CVV CA [random - bin - VBV - dob - full]
  - Bán CVV UK [random - bin - VBV - dob - full]
  - Bán CVV AU [random - bin - VBV - dob - full]
  - Bán CVV EU
  * Liệt kê CVV EU mà tôi có *
  - CVV ITALY [random - bin - dob]
  – CVV GER [ random – bin – dob ]
  – CVV Sweden [ random – bin – dob ]
  – CVV Spain [ random – bin – dob ]
  – CVV France [ random – bin – dob ]
  – CVV Japan [ random – bin – dob ]
  – CVV Denmark [ random – bin – dob ]
  – Selling CVV Asia
  – CVV Singapo
  – CVV Malaysia
  ==== EGift Card ====
  – Selling Amazon Gift Card all balancer
  – Selling Itunes Gift Card
  – Seliing Ebay , Mayc , BestBuy , Newget Egift Card
  ===================
  Gmail: dumps.diamond123@gmail.com
  ICQ : @B226296
  ==== Paypal ====
  -Selling Acc Paypal | Have Card | Have Bank | Mail Die = 3$/1acc
  -Selling Acc Paypal | Have Card | No Have Bank | Mail Die = 1.5$/1acc
  -Selling Acc Paypal | Have Card | Have Bank | Mail Live = 8$/1acc
  -Selling Acc Paypal | Have Card | No Have Bank | Mail Live = 6$/1acc
  -Selling Acc Paypal | Have Card | Have Bank | Balance = 25% total amount on acc
  ==== Dumps Track 1 & 2 ====
  – Tracks 1&2 US = 30$ per 1
  – Tracks 1&2 UK = 40$ per 1
  – Tracks 1&2 CA + AU = 30$ per 1
  – Tracks 1&2 EU = 50$ per 1
  – I Will check with high balance
  – sample track 1&2 with pin
  – DUmps
  B5111961527836645^KRISTI MCQUIRT^1312101263000000000000000000000?;511196152 7836645=13121012630000000000
  B5424180503431014^BRAUN/DANIEL E ^120910100000023501000000582000000?;54241805034310 14=1209101235010582
  – Track1=5232556061018719WYATT/ROBERTSON1007101171410000271000000
  – Track2=5232556061018719=10071011000042400000
  – pin: 5678,5432,5187,5505,and other many pin
  -USA:101
  MasterCard Standart, Visa Classic – $40
  Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business ? $40
  American Express – $30 ( WITHOUT SID )
  Discover – $50
  -CANADA:101 201
  MasterCard, Visa Classic – $500
  Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business : $50
  -EU:101 201
  MasterCard, Visa Classic – $90
  Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business :$130
  -Other countries:101 201MasterCard| Visa Classic – $70
  Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business :$100
  -ASIA/AUSTRALIA/Exotic:101 , 201 , 121 and others
  MasterCard| Visa Classic : $50
  Visa Gold|Platinum|Corporate|Signature|Business : $70
  ========== WESTERN UNION TRANSFER SOFTWARE BUG : ===============
  Selling MTCN of Western Union :
  Price $250 for MTCN $3000 ( including details )
  Price $350 for MTCN $5000 ( including details )
  Price $500 for MTCN $9000 ( including details )
  – From $3000 to $20.000 MTCN and i accept payment 10% of the money for all
  – You make payment then send me payment info and your WU info (Fname Lname Country)
  – If i check you have sent money then i will do transfer for you
  – After payment about 20 mins you will get MTCN and information to cash money
  – Software only making for each recipient information is 5 times 5 MTCN
  Selling Activation Software Code :
  Price $300 for 1 activation 1 year to use
  ==== Business Regulations ====
  – I promise CCV very good and fresh all with good price
  – If CCV not good i will change ( within 12 hours)
  – Accept payment by perfectoney ( PM , WMZ , BTC or WU )
  – With CCV US min sell 5
  – Thanks for read
  – Hope you are better customer and we can to work a long time.
  Before make business or add my ID let’s read carefull my rule because i really hate Spamer,Ripper and Scamer.
  1- With me I never give test free or Screenshot . Business with me , first is TRUST me , not trust don’t contact.
  2- I accept payment with BitCoin (BTC) , Webmoney (Wmz ) , Western Union ( wu ) , Money Gram
  3- Payment first…pls read my post…
  4- Hope you are best customer and we can to work a long time business.
  Gmail: dumps.diamond123@gmail.com
  ICQ : @B226296
   

Share This Page