Západní Čechy (Western Bohemia)

Discussion in 'Travel Tips & Advice' started by rsalc1, Jun 27, 2009.

 1. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  Here is Part 1 of Západní Čechy: lázně, příroda i památky

  The original article can be found here.

  The words in green font are the ones that I didn't get. :)

  Západní Čechy: lázně, příroda i památky
  Západočeské lázně disponují vším, co blahodárně působí na tělo i duši. Nabízí exkluzivní hotely specializované na zdraví a wellness, aquacentra ve stylu římských lázní i pozoruhodné lázně pivní. Hosty nadchnou i muzea, vyznačené turistické okruhy a golfová hřiště.

  Western Bohemia: spas, nature and monuments
  The spas of Western Bohemia provide to all, ____________ in body and soul. Exclusive hotels offer specialties for health and wellnees, aquanceters in the style of Roman baths as well as notable beer baths. In addition, museums, marked tourist areas(?) and golf courses entertain guests.

  K pobytu v lázních patří aktivní pohyb - v létě po vyznačených turistických cestách a cyklostezkách, v zimě na běžkách po krušnohorských pláních nebo na sjezdových tratích vyhlášeného lyžařského střediska Boží Dar - Klínovec.
  Množství přírodních krás nabízí chráněná krajinná oblast Slavkovský les, na Chebsku se nacházejí zajímavá rašeliniště.

  Active motion(?) is part of a stay in a spa - in summer, along marked tourist paths and bicycle paths; in winter, on cross-country ski on the planes of the Krušna Mountains or on the downhill tracks of the famed ski center Boží Dar - Klínovec.
  The protected scenery of the Slavkovský forest region offers most of the natural beauty, (such as) the interesting moor lands found in Cheb.

  Bezdružický zámek a skleněný betlém
  V interiérech zámku se představují svými tvůrčími profily největší osobnosti české sklářské tvorby druhé poloviny 20. století. V bývalé zámecké kapli spatříte světový unikát - skleněný betlém. Nechybí ani expozice věnovaná známému renesančnímu šlechtici a cestovateli Kryštofovi Harantovi z Polžic a Bezdružic.

  Bezdružický Castle and a glass Nativity
  In the castle interior are represented, by their inventive profile, the highest personalities of the Czech glass creations of the second half of the Twentieth Century. In the former chapel of the castle you can see something unique (in the world) - a glass Nativity (scene). (There is also) an exposition dedicated to the well known Renaissance nobleman and traveler Kryštof Harant of Polžic and Bezdružic.

  Co takhle na Ohři?
  Na výlet po Ohři si můžete zapůjčit lodě, rafty, kajaky a další vybavení.
  Ohře je jedna z nejkrásnějších českých řek, pěkně teče mezi lučinami a lesy, najdete tu romantické meandry i přívětivé peřeje. Pokud se chystáte na jeden den, vyberte si trasu z Lokte do Karlových Varů, přes překrásné Svatošské skály, kde proplujete kolem malebného skalního města. Na dva dny si trasu můžete prodloužit až do Vojkovic, proplujete přes svižné peřeje, kolem Doupovských vrchů.

  And what about Ohře?
  On an outing along the Ohře you can rent boats, rafts, kayaks and other accessories.
  Ohře is one of the most beautiful Czech rivers, it flows nicely between grasslands and woods, and you will find here romantic meanders and welcoming (?) rapids. If you go for one day, choose the route from Lokte to Karlový Vary, past the beautiful rock of Svatoš, where you sail around the picturesque rocky town. For two days, you can extend the route as far as Vojkovic, sail past the agile rapids, around the summit of Doupovský.

  Kozodoj - ekologická farma rodinného typu
  Na farmě najdete směsici rozmanitých hospodářských zvířat, jako jsou kozy, ovce, koně, vietnamská prasata, krůty, husy, lamu a pár kravek (I couldn't find 'kravka' in the dictionary) plemene Jersey. Produkty z farmy jsou volně prodejné (tzv. ze dvora). Patří mezi ně jateční kůzlata (case???), selata, jehňata a mléko.

  Kozodoj - family ecologic farm
  In the farm you will find a mixture of varied agricultural animals, like goats, sheep, horses, Vietnamese pigs, turkey, geese, llamas and a couple of cows of the Jersey breed. Products from the farm are ____ sold/marketed (so-called from the courtyard). Among them are _____ goatlings, piglets, lambs and milk.

  Miniatury v miniaturparku Mariánské Lázně
  Boheminium je naučně poznávací okruh s dokonalými maketami (v měřítku 1:25) významných stavebních a technických památek České republiky v překrásném prostředí krajinného parku.

  Miniatures in the miniature park of Marianské Lázně
  Boheminium is a educationally area of idenfitication(?) with excellent scale models (scale 1:25) of well known building and technical monuments of the Czech Republic in the beautiful surrounding of a scenic park

  To be continued...
   
 2. Alexx

  Alexx Well-Known Member

   
 3. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  Alexx, thansk for the explanations!

  * That's what I found in the online dictionary. abattoir = salughter house
  so maybe jateční kůzlata = slaughtered goatlings :?:

  ** This was confusing, :) thanks for explaining
   
 4. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  Zdá se mi, že peřeje jsou prý přívětivé, ale studená voda a studený dešť vůbec nejsou! :)
   
 5. kibicz

  kibicz Well-Known Member

  goatlings suitable (by size/age) for slaughter...
   
 6. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  kibicz: thanks for the explanation.
   
 7. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  Here is Part 2 of
  Západní Čechy: lázně, příroda i památky (Western Bohemia: spas, nature and monuments)

  Národní přírodní rezervace Soos
  Nedaleko Františkových Lázní leží národní přírodní rezervace Soos. Jedná (where is the verb? ) se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště s množstvím minerálních pramenů a vývěry oxidu uhličitého, které připomínají (direct object of připomínají??) část zachované pravěké třetihorní krajiny.

  National Nature Reservation Soos
  Not far from Františkových Lázní lies the national nature reservation Soos. One _____ about extensive moorlands and _______ with abundance of mineral springs and ______ of carbon oxide, which remind _____ part of the preserved prehistorical ________ scenery.

  Návštěvnické centrum Moser v Karlových Varech
  Využijte návštěvy lázeňského města Karlovy Vary k prohlídce tradiční sklářské huti světoznámé sklárny Moser, kde se rukodělné řemeslo pečlivě rozvíjí od zahájení provozu v roce 1893.

  Visitors’ center Moser in Karlovy Vary
  Take advantage of a visit to the spa town Karlovy Vary to view the traditional glass smelting houses of the world-renowned glasswork Moser, where the handcrafted skill was carefully developed since the opening of the plant/business in 1893.

  Pivní lázně v pivovaru Chodová Planá
  Překrásný historický areál pivovaru je vyhledávaným turistickým místem. Svým návštěvníkům nabízí atraktivní prostředí stylové restaurace situované v části skalního labyrintu pivovarských sklepů, malé pivovarské muzeum, wellness hotel s originálními pivními lázněmi nebo restauraci a beerrarium v historické budově sladovny.

  Beer spa in brewery Chodová Planá
  A beautiful historical ____________ is a sought after tourist spot. It offers its visitors the attractive atmosphere/ambient of a stylish restaurant situated in part of a glass labyrinth in the brewery’s cellar, a small brewery museum, a wellness hotel with an original beer resort or a restaurant and beerarium in the historical malt-house.

  První pětihvězdičkový Spa & Wellness hotel v Karlových Varech
  Carlsbad Plaza se nachází v srdci lázeňského centra Karlových Varů. Vybrat si můžete z celé řady služeb a v klidu si tu užívat lázeňské pohody a relaxace.

  The first 5-star Spa and Wellness hotel in Karlovy Vary
  Carlsbad Plaza is located in the heart of the resort center of Karlovy Vary. You can select a complete array of services and here you can use the resort’s ease and relaxation in calm (this sounds awkward in English).

  Prohlídka důlní expozice v Hornickém muzeu Krásno
  V muzeu v Krásně uvidíte třináct budov a objektů na rozloze 85 tisíc čtverečných metrů. Ve stálé expozici se návštěvníci mohou dozvědět více o raně novověkém hornictví, historii těžby rud a uhlí, mineralogii a geologii.

  _____________________ exposition in the Hornick(?) museum Krasno
  In the museum in Krasno you will see thirteen buildings and objects in an area/expanse of 85 thousand square meters. In the permanent exposition visitors can learn more about early modern mining, the history of the extraction of minerals/ore and coal, mineralogy and geology.

  Zámek a zámecký pivovar Chyše
  Jen pět kilometrů od karlovarské silnice, kousek od Lubence, stojí obec Chyše s krásným, nově zrekonstruovaným zámkem a hlavně zámeckým pivovarem. V historických interiérech pivovaru vás uvítá stylový restaurant a tradiční pivnice. Přijďte ochutnat speciality pivní kuchyně, ale především – dopřejte si chyšské pivo vařené dle staročeských receptur.

  Castle and brewery Chyše
  Only 5 kilomteters from the Karlovy Vary road, a short distance from Lubence, is the village Chyše with a beautiful, newly reconstructed castle and mainly a castle brewery. A stylish restaurant and traditional beerhall welcome you in the historical interior of the brewery. Come taste the specialty beer cuisine, but above all – indulge in the Chyše beer brewed according to an ancient Czech recipe.
  KONEC/THE END
   
 8. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  [/b]
   
 9. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  Alexx: Thanks for the explanations.
  Yes, you already explained "areál" but I couldn't translate it properly in this context.
  Now I wrote it down in my vocabulary list as "grounds". Teď chápu! :)
   

Share This Page