Lužické hory

Where to go? What to see? How to get there?

Moderators: Sova, gementricxs, Dana

User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Lužické hory

Postby rsalc1 » 31-May-09 18:50

Below is Part 1 of an article that I have translated from Czech into English. The article has many technical (geological) words, so it was difficult to translate.
I underlined words that I did not understand.

I will appreciate any corrections!

The original is at:
http://cestovani.idnes.cz/klic-k-nejhezcimu-rozhledu-v-cechach-je-schovany-v-luzickych-horach-1fa-/igcechy.asp?c=A090521_122100_igcechy_tom

1. část
Klíč k nejhezčímu rozhledu v Čechách je schovaný v Lužických horách
Názorů na nejhezčí rozhled v Čechách je spousta. Pokud ale zamíříte do Lužických hor na severu Čech na vrch Klíč, budete mít jasno. Takhle pestrou mozaiku krajinných tvarů nikde jinde nespatříte, navíc dohlédnete od Jizerek a Krkonoš přes České a Saské Švýcarsko až po Krušné hory.
Poněkud opomíjené Lužické hory na severu Čech jsou překrásnými horami se zachovalými lesy. Výjimečný a krajinářsky velmi přitažlivý je však také jejich reliéf.

Part 1
The key to the most beautiful view in Czechia is hidden in the mountains of Lužický.
There are many opinions on the most beautiful view. If, however, you head for Luž Mountains on North Czechia to the Klíč peak, you will have clarity/serenity. This way you will see a checkered mosaic of regional shapes (not found) anywhere else, (this structure is complicated, word for word: This way a checkered mosaic of regional shapes nowhere else you will not see) in addition you will see from Jizerek and Krkonos across CR and Saxon Switzerland all the hay to Krušná hora.
In some respect (?), the neglected mountains of Luž in Northern CR are lovely mountains with well-preserved forests. However, their topography is rare/exceptional and _________ very inviting.

Lužické hory tvoří bývalá pískovcová plošina vyzdvižená mladotřetihorní sopečnou činností. Lávy na mnohých místech pronikly po puklinách do pískovcových vrstev a vytvořily v nich podpovrchové útvary, které dnes vlivem dlouhodobého zvětrávání a eroze vystupují nad okolní terén jako nápadné sopečné kupy. Tak vznikla nejvyšší hora Luž (793 m) a také vrch Klíč (759 m), z jehož nejvyššího bodu se otevírá úžasný rozhled.

The mountains are composed of former/erst-while sandy plateau _______________________.
Lava in many places leaked along fissures to the sandy layers and created in them underground formations, which today by the action of long-standing weathering and erosion rise above the nearby terrain like noticeable, volcanic mounds. And so was created Mount Luž (793 m) and also the summit/peak Klíč (759 m), from whose highest spot opens out an amazing view (translating word by word from Czech… my English sounds horrible) :(.


Vrchol sužovaný požáry i jedy
Vrch Klíč leží stranou hlavního pásma Lužických hor, v jejich jižním předhůří. Absolutní výškou ho předčí mnohé vrcholy v pohoří, relativním převýšením nad okolní krajinou však Klíč dominuje. Vypíná se izolovaně do výšky 250 m nad terén a ze všech stran je nepřehlédnutelný.

The top was afflicted by fire and poison
Mount Klíč lies on the side of the Luž Mountains main range (?), in its southern foothills. Many peaks in mountain ranges exceed its absolute elevation, however Klíč dominates by its relative elevation over the nearby region. It stands apart to a height of 250 meters above ground and from all sides is _____________.

Tvoří ho majestátní znělcová sopečná kupa pravidelného kuželovitého tvaru, který zvlášť vynikne při pohledu od východu nebo západu. Od jihu a severu je profil Klíče více zaoblený.

Efektní podívanou vytváří mohutná skalní stěna na jihozápadním úbočí, pod níž se rozkládá obrovské suťové pole. Skalní stěna dosahuje délky až 300 m a místy má výšku 60 m.

It is composed of majestic volcanic mounds of regular, conic shapes, which especially grow/penetrate ___________ from the east or the west. From the south and the north the profile of Klíč is more rounded.

A bulky wall of rocks on the southwest flank constitute a spectacular ______. Under (this wall) expands a giant field of debris (?). The wall of rocks reaches a length of 300 meters and in some places has a height/elevation of 60 meters.
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
bibax
Senior Member
Posts: 355
Joined: 26-Jun-07 19:38
Location: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium

Postby bibax » 31-May-09 20:16

Some comments:

Čechy/Česko = Bohemia (Čechy and Česko are synonyms like Rakousy/Rakousko, Uhry/Uhersko, Burgundy/Burgundsko, etc.)

the Lužice Mountains, lužický is adjective

severní Čechy, sever Čech (lower case s) = northern (part of) Bohemia

krajina = landscape (not region)

třetihory = Tertiary
mladší třetihory = Neogene (Pleistocene, Pliocene, Miocene), see Wiki
mladotřetihorní = adjective (Neogenic ?)

sopečná činnost = vulcanic activity
vyzdvižený sopečnou činností = lifted/elevated/risen by vulcanic activity
(zdviž = lift)
znělec = phonolite, clinkstone, soundstone
suť = detritus
suťové pole = field of detrital particles

poněkud = somewhat, somedeal

podívaná = spectacle
efektní podívaná = spectacular spectacle :) (big picture ?)
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 31-May-09 21:37

rsalc1 wrote:I will appreciate any corrections!

1. část
Klíč k nejhezčímu rozhledu v Čechách je schovaný v Lužických horách
Názorů na nejhezčí rozhled v Čechách je spousta. Pokud ale zamíříte do Lužických hor na severu Čech na vrch Klíč, budete mít jasno. Takhle pestrou mozaiku krajinných tvarů nikde jinde nespatříte, navíc dohlédnete od Jizerek a Krkonoš přes České a Saské Švýcarsko až po Krušné hory.
Poněkud opomíjené Lužické hory na severu Čech jsou překrásnými horami se zachovalými lesy. Výjimečný a krajinářsky velmi přitažlivý je však také jejich reliéf.

Part 1
The key to the most beautiful view in Czechia is hidden in the mountains of Lužický.
There are many opinions on the most beautiful view. If, however, you head for Lužice Mountains on norhtern Bohemia to the Klíč peak, you will have clarity/serenity. This way you will see a checkered mosaic of regional shapes (not found) anywhere else, (this structure is complicated, word for word: This way a checkered mosaic of regional shapes nowhere else you will not see) in addition you will see from Jizerek and Krkonos across CR(?) and Saxon Switzerland all the hay to Krušná hora.
Somewhat the neglected Lužice Mountains in norhtern Bohemia are lovely mountains with well-preserved forests. However, their topography is rare/exceptional and _________ very inviting.

Lužické hory tvoří bývalá pískovcová plošina vyzdvižená mladotřetihorní sopečnou činností. Lávy na mnohých místech pronikly po puklinách do pískovcových vrstev a vytvořily v nich podpovrchové útvary, které dnes vlivem dlouhodobého zvětrávání a eroze vystupují nad okolní terén jako nápadné sopečné kupy. Tak vznikla nejvyšší hora Luž (793 m) a také vrch Klíč (759 m), z jehož nejvyššího bodu se otevírá úžasný rozhled.

The mountains are composed of former/erst-while sandy plateau _______Neogenic vulcanic activity.
Lava in many places leaked along fissures to the sandy layers and created in them underground formations, which today by the action of long-standing weathering and erosion rise above the nearby terrain like noticeable, volcanic mounds. And so was created Mount Luž (793 m) and also the summit/peak Klíč (759 m), from whose highest spot opens out an amazing view (translating word by word from Czech… my English sounds horrible) :(.


Vrchol sužovaný požáry i jedy
Vrch Klíč leží stranou hlavního pásma Lužických hor, v jejich jižním předhůří. Absolutní výškou ho předčí mnohé vrcholy v pohoří, relativním převýšením nad okolní krajinou však Klíč dominuje. Vypíná se izolovaně do výšky 250 m nad terén a ze všech stran je nepřehlédnutelný.

The top was afflicted by fire and poison
Mount Klíč lies on the side of the Luž Mountains main range (?), in its southern foothills. Many peaks in mountain ranges exceed its absolute elevation, however Klíč dominates by its relative elevation over the nearby landscape. It stands apart to a height of 250 meters above ground and from all sides is _____________.

Tvoří ho majestátní znělcová sopečná kupa pravidelného kuželovitého tvaru, který zvlášť vynikne při pohledu od východu nebo západu. Od jihu a severu je profil Klíče více zaoblený.

Efektní podívanou vytváří mohutná skalní stěna na jihozápadním úbočí, pod níž se rozkládá obrovské suťové pole. Skalní stěna dosahuje délky až 300 m a místy má výšku 60 m.

It is composed of majestic volcanic mounds of regular, conic shapes, which especially grow/penetrate ___________ from the east or the west. From the south and the north the profile of Klíč is more rounded.

A bulky wall of rocks on the southwest flank constitute an impressive spectacle. Under (this wall) expands a giant field of detritus. The wall of rocks reaches a length of 300 meters and in some places has a height/elevation of 60 meters.

Here I incorporated bibax's comments and corrections. It's a bit more readable but I am still missing some words here and there...
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
bibax
Senior Member
Posts: 355
Joined: 26-Jun-07 19:38
Location: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium

Postby bibax » 01-Jun-09 9:04

The key to the most beautiful view in Bohemia is hidden in the Lužice Mountains.
There are many opinions on the most beautiful view in Bohemia. If, however, you head for Lužice Mountains on (in?) northern Bohemia to the Klíč peak, you will have clarity/serenity (you will be certain about it). This way you will not see this (in this way) checkered (diversiform, multifarious) mosaic of landscape shapes anywhere else, in addition you will see (panorama) from Jizerky and Krkonoše across Bohemian and Saxon Switzerland all the hay(?) to Krušné hory.
Somewhat the neglected Lužice Mountains (which are neglected a little) in northern Bohemia are lovely mountains with well-preserved forests. However, their topography (geomorphological relief) is exceptional and regarding/considering landscape very inviting (as well).

krajinářsky = adverb of krajinářský (pertaining to landscape)

There are many opinions on the most beautiful view in Bohemia.
view in Bohemia, not opinions in Bohemia! (how to distinguish it?)

in Czech:
Názorů na nejhezčí rozhled v Čechách je spousta. (view in Bohemia)
Názorů na nejhezčí rozhled je v Čechách spousta. (many opinions in Bohemia)

I think Northern Bohemia (severní Čechy) is written with upper case N in English. :idea:

North Bohemia or Northern Bohemia :?:
wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 01-Jun-09 15:43

rsalc1 wrote:The key to the most beautiful view/vista in Bohemia is hidden in the Lusatian Mountains.

See Lusatia (Lužice), Lusatian Mountains (Lužické hory).

There are many opinions on the most beautiful view/vista in Bohemia. If, however, you head for Lusatian Mountains in the North of Bohemia to the Klíč peak, you will be clear (have no doubts).

“Mít jasno”, literally “to have clear”, could mean either “to be clear (on something)” or “to have nice weather”.

Takhle pestrou mozaiku (krajinných tvarů) nikde jinde nespatříte,

This way you will see a checkered mosaic of regional shapes (not found) anywhere else, (this structure is complicated, word for word: This way a checkered mosaic of regional shapes nowhere else you will not see)

You can’t see (lit. you will not see) a mosaic (of landscape shapes) as colourful as this one anywhere else,

in addition you can (lit. will) see (all the area) from Jizera Mountains and Giant Mountains, across (?) Bohemian (Switzerland) and Saxon Switzerland, to the Ore Mountains.


That’s a construction used to describe a range:

od… (přes…) až po… = from… (?…) to…

“Jizerky” is slangy short for “Jizerské hory”.

(The ?) somewhat [the] neglected Lusatian Mountains in the North of Bohemia are lovely mountains with well-preserved forests. However, their topography is rare/exceptional and as for the landscape very inviting.

The Lusatian Mountains are composed of former/erst-while sandy plateau elevated by the Neogenic vulcanic activity.

A (?) peak afflicted/cursed by (both) fires and poisons

Mount Klíč lies aside the main range of the Lusatian Mountains, in its southern foothills. Many peaks in mountain ranges exceed its (= Klíč’s) absolute elevation, however Klíč dominates by its relative elevation over the nearby landscape. It stands apart to a height of 250 meters above ground and from all sides is highly visible.


nepřehlédnutelný ← ne- + přehlédnout + -elný = not- + overlook + -able

A picture of the Klíč Peak:

Image

It is shaped by a majestic phonolite volcanic mound[s] of regular conic shape[s], which is especially striking when looking from the east or the west. From the south and the north the profile of Klíč is more rounded.

A bulky rock face on the southwest flank constitute an impressive spectacle. Under (this rock face) expands a giant field of detritus. The rock face reaches a length of 300 meters and in some places has a height/elevation of 60 meters.
User avatar
eso
Senior Member
Posts: 1717
Joined: 27-Jan-06 16:35
Location: Kladno/Prague

Postby eso » 01-Jun-09 16:27

Only thanks to wer now I realized I was last weekend in Luzicke hory :)

Image
When in trouble or in doubt,
run in circles scream and shout.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 02-Jun-09 6:14

bibax, wer: I noticed that you both did not translate "takhle" in the sentence below:

Takhle pestrou mozaiku krajinných tvarů nikde jinde nespatříte

I had: This way you...
Your correction is: you can't see/you will not see

How can you translate takhle above?
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 02-Jun-09 6:22

bibax wrote:I think Northern Bohemia (severní Čechy) is written with upper case N in English. :idea:

North Bohemia or Northern Bohemia :?:

bibax: I agree :)
The trouble is that as I learn Czech orthography (being careful not to use too many uppercase letters in names), I am unlearning English orthography (where I must capitalize all parts of a name, such as Northern Bohemia). :(
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 02-Jun-09 6:27

wer wrote:
(The ?)* somewhat [the] neglected Lusatian Mountains in the North of Bohemia are lovely mountains with well-preserved forests. However, their topography is rare/exceptional and as for the landscape very inviting.

The Lusatian Mountains are composed of former/erst-while sandy plateau elevated by the Neogenic vulcanic activity.

A (?) peak** afflicted/cursed by (both) fires and poisons


*"The somewhat neglected Lusatian Mountains" is correct. Thanks!

**Here is better: "The peak is/was afflicted/cursed..." because we are talking a previously mentioned peak (it is a definite peak requiring a definite article) :!:
Last edited by rsalc1 on 03-Jun-09 0:15, edited 1 time in total.
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 02-Jun-09 6:56

bibax wrote:Some comments:

Čechy/Česko = Bohemia (Čechy and Česko are synonyms like Rakousy/Rakousko, Uhry/Uhersko, Burgundy/Burgundsko, etc.)


NOT that again!

Čechy = Bohemia / Česko = Czechia
Morava = Moravia
Slezsko = Silesia

Čechy + Morava + Slezko (southern part) = Česko, Czechia, ČR, Czech republic
I cesta může být cíl.
The journey is the goal.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests