railway stations in Česko

Where to go? What to see? How to get there?

Moderators: Sova, gementricxs, Dana

User avatar
kibicz
Senior Member
Posts: 310
Joined: 10-Dec-07 18:09
Location: Praha

Postby kibicz » 23-Jun-09 11:45

Osobitý druh městské brány... does not make much sence... Special kind of town gateway?


How about brána as entrance? "Station is special kind of entrance to the town." Because you use it to enter the village..
I need my czenglish corrected! (including this signature;)
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 24-Jun-09 0:57

kibicz wrote:
Osobitý druh městské brány... does not make much sence... Special kind of town gateway?


How about brána as entrance? "Station is special kind of entrance to the town." Because you use it to enter the village..

That works. Thanks!
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 24-Jun-09 1:14

I was looking at that areal map of Lednička a Valtice.
I saw this....Apolónův Chram....Apolos' Temple.
I find that an interesting concept. I was able to find a picture of it
through google. :D
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?
Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 24-Jun-09 3:20

scrimshaw wrote:I was looking at that areal map of Lednička a Valtice.
I saw this....Apolónův Chram....Apolos' Temple.
I find that an interesting concept. I was able to find a picture of it
through google. :D

Lednice has some interesting sights!
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 24-Jun-09 3:38

Alexxi, Díky za mapu a taky za vyborné vysvětlení!

Sociální zařízení - most political way to say restrooms[/b]

Is there political correctness in the Czech Republic?!?! :shock:
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 24-Jun-09 3:46

Here is part 3 of the article (this is the final part).

Please help me with the words highlighted in green :)

Litice nad Orlicí
Železniční stanice Litice nad Orlicí se nachází na trati mezi Žamberkem a Doudlebami nad Orlicí. Výpravní budova prošla nedávno rekonstrukcí. Nádraží leží v nádherném údolí řeky Orlice a je výchozím místem například pro výlet na známý hrad Litice. Ve stanici slouží samí příjemní výpravčí.

Litice nad Orlicí
The railway station of Litice nad Orlicí is located on the track between Žamberk and Doudlebami nad Orlicí. The departure building recently underwent reconstruction. The station lies in a delightful valley of the river Orlice and is the starting point for example for excursions/trips to the well-known castle of Litice. In the station serve only friendly (?) station inspectors/guards(?)


Šumperk
Městečko je právem nazýváno bránou Jeseníků. Nově zrekonstruované nádraží se opět stalo dominantou města a je důstojným přestupním místem návštěvníků hor.
Vestibul nádraží Šumperk je velmi reprezentativní, opravený v původním duchu. Cestující jsou spokojení se službami i s novým vybavením. "Nádraží si zachovalo historický ráz a je opravdu krásné."

Šumperk
The small town is rightly called the gate of Jeseník. The newly reconstructed station has become again the dominant feature of the town and is a dignified stojným transfer place of visitors (who come to) the mountains.
The entrance of Šumperk station is very representative, repaired to its original appearance. Passngers are pleased with the accommodations and new amenities. "The station retains its historical character and is really beautiful."

Zábřeh na Moravě
Čisté upravené nádraží na trati Praha - Olomouc. Citlivě obnovená historická památkově chráněná budova je propojená s novou, moderní výpravní budovou, ve které je odbavovací hala. Zrekonstruováno je také tzv. Kleinovo skladiště, rovněž památkově chráněné.
Nádraží poskytuje velmi dobrý standard služeb pro cestující. Přívětivý personál v dubnu roku 2009 přislíbil letničkovou květinovou výzdobu.

Zábřeh na Moravě
A clean, tidy station on the Prague – Olomouc track. Sensibly restored the historical listed building is interconnected with a new, modern, departing building, in which there is a je check in hall. Reconstructed is also the so called Kleinovo storeroom, as well as _____________________.
The station allows a very good standard of service for passengers. The friendly staff in 2009 promised a _______ floral arrangement.

Zahrádky u České Lípy
Železniční stanice Zahrádky u České Lípy leží na jednokolejné trati Lovosice - Česká Lípa hl.n.. V současné době zde slouží v nepřetržitém provozu čtyři zaměstnankyně s obsluhou mechanického přejezdového zabezpečovacího zařízení (= ručně klikou). Železniční stanice dnes plní funkci hlásky a zastávky. Zaměstnankyně se starají o dopravní provoz a úklid prostorů pro cestující. Cestujícím je k dispozici čekárna.
Stanice je hojně využívána především turisty, kteří odtud míří do malebného okolí. Jen kousek odtud začíná naučná stezka Peklo proslulá na jaře koberci (which case???) bledulí.

Zahrádky u České Lípy
The railway station Zahrádky u České Lípy lies on single-line track Lovosice - Česká Lípa hl.n. Currently four female employees serve here full-time with the crew of mechanical crossing safety equipment (= manual crank). The railway station today fulfills the function of _____ and stop. The employees take care of traffic duties and cleaning the area for passengers. A waiting room is at available for passengers.
The station is used very much, above all by tourists, who head from here to scenic nearby areas. Only _______ from here begins the educational foot trail Peklo famous for a carpet of snowflakes in spring.
User avatar
kibicz
Senior Member
Posts: 310
Joined: 10-Dec-07 18:09
Location: Praha

Postby kibicz » 24-Jun-09 13:05

výpravčí je člověk, který vypravuje vlaky ze stanice - mávne a vlak se může rozjet - probably "station dispatcher ".

"rovněž památkově chráněné. " also historicaly protected.
"památkově chráněné objekty - listed buildings"

letničkovou - adjective of letnička - flover that lasts only one year.

V současné době zde slouží v nepřetržitém provozu čtyři zaměstnankyně s obsluhou mechanického přejezdového zabezpečovacího zařízení (= ručně klikou).
dont understand "s obsluhou part" - "obsluhující" would make more sence..
mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení = závora
http://www.youtube.com/watch?v=mbtnb0Oezmk - whole proces of operating "závora" with "ruční klika" :-)

Hláska od slova hlásit - to report - not sure what does it mean in railway slang but in medieval it was small castle.

kousek - small "kus" = short distance

proslulá kým? čím? koberci - 7. pád, množné číslo.
I need my czenglish corrected! (including this signature;)
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 24-Jun-09 15:30

kibicz wrote:výpravčí je člověk, který vypravuje vlaky ze stanice - mávne a vlak se může rozjet - probably "station dispatcher ".

...
mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení = závora
http://www.youtube.com/watch?v=mbtnb0Oezmk - whole proces of operating "závora" with "ruční klika" :-)


Díky za vysvětlení a taky za zájimavé video na youtube o tom, jak se obsluhuje závoru ručně klikou :)
Thanks for the explanation and also for the youtube video about how to operate a (railway crossing) gate with a manual crank.
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 24-Jun-09 16:01

kibicz wrote:výpravčí je člověk, který vypravuje vlaky ze stanice - mávne a vlak se může rozjet - probably "station dispatcher ".

"rovněž památkově chráněné. " also historicaly (historically) protected.
"památkově chráněné objekty - listed buildings"

letničkovou - adjective of letnička - flover (flower) that lasts only one year.

V současné době zde slouží v nepřetržitém provozu čtyři zaměstnankyně s obsluhou mechanického přejezdového zabezpečovacího zařízení (= ručně klikou).
dont understand "s obsluhou part" - "obsluhující" would make more sence.. (sense)
mechanické přejezdové zabezpečovací zařízení = závora
http://www.youtube.com/watch?v=mbtnb0Oezmk - whole proces (process)of operating "závora" with "ruční klika" :-)

Hláska od slova hlásit - to report - not sure what does it mean in railway slang but in medieval it was small castle.

kousek - small "kus" = short distance

proslulá kým? čím? koberci - 7. pád, množné číslo.

Tady jsou nějaké opravy o angličtině.
wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 24-Jun-09 16:55

rsalc1 wrote:Litice nad Orlicí
…na trati mezi Žamberkem a Doudlebami nad Orlicí…
Ve stanici slouží samí příjemní výpravčí.

…on the track between Žamberk and Doudleby nad Orlicí…
In the station (there) serve/are only friendly/nice train dispatchers.

Šumperk
…bránou Jeseníků…
…opravený v původním duchu.

…the gate of/to Jeseníky
…repaired in its original style (lit. spirit).

Jeseník … town, district
Jeseníky … mountains
Nízký Jeseník … mountains
Hrubý Jeseník … mountains

Zábřeh na Moravě
…tzv. Kleinovo skladiště…

…so called Klein’s store(room) (it needn’t be one room)

Zahrádky u České Lípy
…famous for spring carpets of snowflakes.


pruslulý + instrumental = famous/renowned/well-known for something

kibicz wrote:Hláska od slova hlásit - to report - not sure what does it mean in railway slang but in medieval it was small castle.

It was the watchtower actually, but it is truth that some of the medieval strongholds were in form of one single watchtower.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests