more on se and si

Discuss Czech grammar and get help with pronunciation. For a start, visit <a href=http://www.locallingo.com/czech/grammar/index.html target="_blank">locallingo.com/czech/grammar</a> and <a href=http://www.locallingo.com/czech/pronunciation/index.html target="_blank">locallingo.com/czech/pronunciation</a>.

Moderators: Sova, gementricxs, Local Lingo

scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 08-Mar-10 0:01

Je mi lito, ale nechápu....dle významu věty asi 'selžeš'
Po zrálem uvážení to chápu.
each time you fail, fall flat.
The image is 'picking someone up off the ground after they have fallen'.
But you understood that was just a metaphor for the real meaning.

Člověk, který ve životě bude mít nejvíc úspěch, je ten, který se umí postarat sám o sebe. Myslíš si teď asi, že jsem krutý ostuda, ale jednoho den mi poděkuji za to, že jsem s tebou nezacházel jako bys byl mimino. Clověk by měl umět stát na svéch vlastních obou nohách.
Jednají-li s tebou jako bys byl slabý, nikdy nepochopíš, že jsi silný.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?
Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Petr_
Member
Posts: 43
Joined: 11-Jul-09 12:07
Location: Mělník

Postby Petr_ » 10-Mar-10 21:52

scrimshaw wrote:Je mi líto, ale nechápu....dle významu věty asi 'selžeš'
Po zralém uvážení to chápu.
each time you fail, fall flat.
The image is 'picking someone up off the ground after they have fallen'.
But you understood that was just a metaphor for the real meaning.
Teď už tomu rozumím také.

Člověk, který ve životě bude mít největší úspěch, je ten, který se umí postarat sám o sebe. Myslíš si teď asi, že jsem krutý (ostuda), ale jednoho dnen mi poděkuj za to, že jsem s tebou nezacházel jako bys byl mimino. (nebo že jsem s tebou nezacházel jako s miminem) Člověk by měl umět stát na svých vlastních obou nohách.
Jednají-li s tebou jako bys byl slabý, nikdy nepochopíš, že jsi silný.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 12-Mar-10 16:33

Ahoj Petře.
Tři opice seděli na zdi a řekli zároven: "Je nám líto, Páne Jezdce", který právě přijel na scéně pohromy, ale nevíme co se tady stalo. Opilec čislo jeden řekl: "Jménuji se "Neslyším nic zlého" a tihle jsou moje společníci "Nevidím níc zlého" a "Neříkám nic zlého".
Jezdec se rozhledl kolem, byl to jasné vidět, že tady byl nedávno hrozný boj. Dým se zvedl z hradu a vesnici a leželo na zem víc než sto mrtvých vojáků.
Tady nebyli žadné výherce, jen prohrávající.
Opice se vyhýbají tomu, které by radějí nebyli součastí.

Tohle je částecky a kousky textu z dobřé známé hry.
Je vidět v zimní noc starý hrad a před jeho bránou je samotařský hlídač.
Za tím zdmi jsou rozhodnuté osudy národů.
Bylo to něco shnilého v státu Dansky.
Mrtvý král se v lesa jako duch objevil Hamletu a řekl mu, že chce, aby jeho smrt byla pomštěná, ale varoval mu, aby si měl nezoufat, že to jeho matka nemůže vůbec mít za zlé.
Kniže se dívá na sebe v zrcadle a říká: "Být či nebýt, to je otazka. Spát asi snít, ale v něj je lečka, jaké sny budeš mít v tom klidném spanku?." Hamlet se ptá sám sebe otazku, která ho moc trápila. A konečně ho to napadlo, co musí udělat.
"Hra je ta věc, ve hře zachytím svědomí králu."

Poslední scéna se odhrává v hradu.
Hamlet a
"Jed! Je v poháru jed!" Zrada, klam, vražda. Krvavá vražda. Ale příliš pozdě. Královna umírá.
Umírá jedem, který byl plánovaný pro jiný. Je to tragedie mezi tragidií.
"A teď se roztrhává čestné srdce. Dobrou noc, sladké kniži. Aby vás skupiny andělů zpívala, když mizete k místě, kde si budete odpočívát navěky."(as you go to your eternal rest)....Slova pronesená spolehlívým Horatio.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Petr_
Member
Posts: 43
Joined: 11-Jul-09 12:07
Location: Mělník

Postby Petr_ » 13-Mar-10 13:45

scrimshaw wrote:
Částečky a kousky (úryvky) z dobré známé hry.
Je vidět v zimní noc starý hrad a před jeho bránou je samotařský hlídač.
Za těmi zdmi jsou rozhodnuté (?) osudy národů.
Bylo něco shnilého v státu Dánském.
Mrtvý král se v lese jako duch objevil Hamletu a řekl mu, že chce, aby jeho smrt byla pomstěná, ale varoval ho (varoval koho co - 4. pád; naopak třeba "dal mu/řekl mu" - 3. pád), aby si neměl nezoufat, že mu to jeho matka nemůže vůbec mít za zlé.
"Být či nebýt, to je otázka." (často se také říká "být či nebýt, to je to, oč tu běží")
"Hra je ta věc, ve které hře zachytím svědomí králů."
Kníže se dívá na sebe v zrcadle a říká: "Spát asi snít, ale v něj je léčka, jaké sny budeš mít v tom klidném spánku? (větě v " " moc nerozumím)

"Jed! Je v poháru jed!" Zrada, klam, vražda. Krvavá vražda. Ale příliš pozdě. Královna umírá.
Umírá jedem, který byl plánovaný pro jiné. Je to tragédie mezi tragédiémi.
"A teď se roztrhává čestné srdce. Dobrou noc, sladký kníže. Aby vám skupiny andělů zpívali, když mizete (mizete ?; možná umíráte/mizíte) v místě, kde (si) budete odpočívat navěky."(as you go to your eternal rest)....Slova pronesená spolehlivým Horatiem.

(zde uvedené úryvky jsem v českém jazyce nečetl, proto se mi to špatně opravuje)
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 13-Mar-10 18:47

Za těmi zdi jsou rozhodnuté osudy národů....Behind those walls are decided the fates of nations.(Vnitř toho hradu se rozhodují věci, které jsou tak důležité, že mohou postihnout, snad i zničit, dalši státy.)

Duch mrtvéhu králu řekl Hamletu, že to jeho matce nemůže vůbec mít za zlé(ona nebyla spokojená s zradou)

V studené bezhvězdné zimní noc stojí před branou starého danského hradu samotařský hlidač.
Je to kletba každého vojáku, aby musel stát na stráži.
"Kdo je tam? Odpověd mi! Stuj! Ukazuj se!"
"Aby dlouho žil král."
"Bernardo?
"To jsem já"
"Blížíš se tak tiše"
"To jsou dvácet. Můžeš se vrátit do posteli."
"Děkuji ti, že jsi zavčas přišel. Je tak krutá zima a srdce je neklidný"
"Byl to klidná hlída?"
"Nehýbal se ani myška."

Hamlet, kniže Dánsku, jehož otec býl zavražděn, stojí před zrcadle(přemyslí o sebevráh) a mluví tahle slova...
Být či nebýt, to je to, oč tu běží,
zda je to důstojnější snašet
střely a šípy rozkacené sudby,
či proti moři běd se chopit zbraně,
a skoncovat je vzpourou.

Zemřet, spát, snad i snít. Ach, v tom je haček,
kvůli tomu, v tom spánku smrtí jaké sny přijdou?
To sleep, perchance to dream. Ay, there's the rub,
For in that sleep of death what dreams may come.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 13-Mar-10 22:51

scrimshaw wrote:Za těmi(to) zdmi se rozhoduje o osudech národů....Behind those walls are decided the fates of nations.(Uvnitř toho(to) hradu se rozhoduje o věcech, které jsou tak důležité, že mohou postihnout, snad i zničit, ostatní státy.)

další = the next one, the further one, another ~ some of the rest
ostatní = the others, the rest, the remaining ~ all of the rest

další ← dál

ostatní ← ostati (archaic for to stay/stand away, to remain, to stop) → zůstat (= to remain)

Duch mrtvého krále řekl Hamletovi, že to své (své = Hamletově; jeho = duchově) matce nemůže vůbec mít za zlé (ona nebyla spokojená se zradou (OR?: nesouhlasila se zradou))

Ve studené bezhvězdné zimní noci stojí před branou starého dánského hradu samotářský/osamělý hlídač.


samotář = loner (recluse, solitudinarian…)
  ↓
samotářský = lonerish (reclusive, withdrawn, retired…)

osamělý = (a)lone (forlorn, secluded…)

osamělý hlídač = hlídač, který je sám
samotářský hlídač = hlídač, který chce být sám

Prokletím každého vojáka (voják is animate) je povinnost stát na stráži.
"Kdo (je)¹ tam? Odpověz (mi)²! Stůj! Ukaž³ se!"


¹ In this particular phrase, the verb could be omited. And it is quite common for soldiers.
² The object in orders, if known from the context, is also often omited. Also very common for soldiers.
³ Perfective verb, unless you want him to show up repeatedly. (¹ Ukaž se! = Show up! ² Odhal se! = Unfold yourself!)

"Ať žije král." (Not common as greeting in Czech)
"Bernardo?
"To jsem já"
"Blížíš se tak tiše"
"Je dvanáct (12, not 20). Můžeš jít (vrátit se = go back) do postele."
"Děkuji ti, že jsi zavčas přišel (← not common word order and vocabulary, but acceptable in artistic/historic texts). Je tak krutá zima a srdce je neklidné"
"Byla to klidná hlídka? (Byla hlídka klidná?)"
"Nepohnula (← perfective verb ← no single perfective mouse stirring) se ani myška."

Hamlet, kníže dánské, jehož otec byl zavražděn, stojí před zrcadlem (přemýšlí o sebevraždě) a říká tahle slova...
Být či nebýt, to je to, oč tu běží,
zda je to důstojnější snášet
střely a šípy rozkacené sudby,
či proti moři běd se chopit zbraně,
a skoncovat je vzpourou.
Zemřít, spát, snad i snít. Ach, v tom je (ten) háček,
neboť jaké sny mohou v tom spánku smrti přijít?
To sleep, perchance to dream. Ay, there's the rub,
For in that sleep of death what dreams may come.

„Šípy rozkacené sudby”? That is not from your head! :wink:

In Czech, Hamlet mostly figures as “princ dánský”, sometimes as “kralevic dánský” or “kníže dánské/dánský”.

princ = son of a ruler
kralevic = son of a king
kníže = ¹ duke, prince (sovereign ruler, that is not Hamlet); ² prince, nobleman (any aristocrat, that is even Hamlet)
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 14-Mar-10 1:10

Wer, to je skvělé. Mluvíme teď o starém řeču. Bez pochyb jsme se vrátili na jinou dobu. A máš pravdu, musel jsem najít starý post, z podmětu Kupec benátský. Tam jsme dávno hovořili o Hamletově známém projevu.
Vzpomněl jsem si trochu na něj ale ne všechno.

Princ dánský je neklidný člověk, protože ví, že je v státu Dánsku něco shnilého. Ví, že smrt své otce byl spáchaný tím, kdo sedí na troně, a kdo teď je manžel jeho matko. A jak to ví? Ví to, protože mu to řekl duch svého otce.

Sova sedí v temné zimní noci na větvu nedalekého stromu a houká truchlivě, protože v této klidné noci není slyšet ani myšku.
Myšky se nehýbají, protože ví, že v stromu sedí hladová sova.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 17-Mar-10 0:15

Titanic se potápí a kapitán rozkazuje posádku, aby bezdůvodně přeskupit palubní lehátky. Náš kapitán je bez myšlenek právě když potřebujeme silné vedoucí.
Nechcí už vidět víc. Je to ošklivý pohled.
Je možné, že život, který známe a máme rád, právě umřít? Žijeme v děsivou a bezpečnou dobu.
Ať se nemýlí nikdo, že právě teď v halách moci debatuji o věci, které poskytnou budoucnost našé drahé Republiky.
Zůstat mlčení, je přijmout smrt vládu naších zakladatelů. Přeháním?
Můžete to usoudit.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 20-Mar-10 0:00

Co byl český film, který jsem uviděl?
Muž stříhá mužovi vlasy. Z našiho místa vysoko nad scénou, shledáme se dolů na hromady kovu a rozbité nástroje, zbytky zničení civilizace. Častečky a úryvky(a pár mých vlastních myšlenek) jednoho filmu, který jde o životě, který už neexistuje.
Stará venkovná prácoviště. Značka..Práce je čest. Je to věci cti.
Dělník má pár moudrých slov..."Nestojí nic zvednout tvoje očí k nebi a libovat se v krásný pohled, který se tam každý den a každou noc ukazuje. Slava nad nami, práce a dřina tady."

"Pane stráže, skončili jsme svoje práce, smíme jim pomáhat?" Můžete, ale jen tři."
Jdou do věčná slavy se svymi sny dalšího věku. A každé járo se slunce vrátí a dává svět zpatky vporádku.
"Neposlouchejte to, co ona říká dětata. Lže vám. Mluví nic kromě slibů."
"Vyhnete se mu, dětata. On je jen imperialistické prase."
"Dají ti dva roky ve věžení za ta slova, chalpče. Vyborně. Mluvíš spravně. Přeji si, abych byl tak odvážný jak jsi ty." To byl den, kdy ho odvedli pryč v černém autě.
Stojí kolem ohni v déšti.
Co budeš dělat až dým se dostane do tvé oči?
"Idealistcký, malddý snilek říká: "Vezmi si na slunce zrovnat."
Ale nemožné je možné v naše národi.
Muži v černé autě přijeli pro nový manžel také. Tady je místo, kde posílají ty, kteří mluví pravdu.
Dělnici sechází dolů a unavený muž říká: "Jsem staštní. Našel jsem se."
Mladý trestanec dívá se nahorů na světlo, který pomale mizí, když zdvihák klesne hlubějí do mlíny..
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 01-Apr-10 21:18

Presidenti nás slouží jako inspiraci a také jako varování. Dávají nám dobré přiklady a špatné přiklady. Moc je ve volební urně.
Ti muži v Bílém Domě vyjadří ideály a měřitka, slabnosty a vady, voličů, kteří je tam posílají.
Je to naturální a vhodné, že bychom o ními chtěli vědět o ctnosti a zlovyků chlapců, které jsme zvolili, aby nás vladli. Jak se dovědneme víc o ními, dovědneme se víc o sámi sobě.
Francoužský filosofér Joseph de Maistre řekl, že každý národ má vladu, kterou si slouží.
Krizi zvyšují prezidentské možnosti pro odvážné a nápadité činy, ale negarantazují to značnou velikost.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests