railway stations in Česko

Where to go? What to see? How to get there?

Moderators: Sova, gementricxs, Dana

User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

railway stations in Česko

Postby rsalc1 » 21-Jun-09 16:08

Below is Part 1 of an article that I have translated from Czech into English. I marked in green font words that I did not understand.

I will appreciate corrections!

The original is at:
http://cestovani.idnes.cz/ktere-nadrazi-v-cesku-je-nejkrasnejsi-vyberte-viteze-z-10-finalistu-1dp-/igcechy.asp?c=A090605_135212_igcechy_tom

Které nádraží v Česku je nejkrásnější?
Which railway station in Czech is the most beautiful?

6. června 2009
Krásné nádraží nemusí být to největší a nejmodernější. Kdo cestuje po železnici, dobře ví, že v Česku jsou nádražíčka a stanice, z kterých se nepospíchá. Přitom stačí málo - čistá lavička, cukrárna, květiny, úsměv výpravčího.
A beautiful railway station doesn’t have to be the biggest or most modern. Whoever travels by railway knows well, that in Czech there are small stations and stations from which one doesn’t hurry. At that, very little is enough: a clean seat, a cake shop, flowers, and a smile of the station inspector.

Soutěž o titul nejkrásnější nádraží
V České republice je přes 2000 nádraží a železničních stanic. Zatímco na některých čekají cestující na vlak jako na smilování a toalety využijí i v nouzi jen ti nejotrlejší, jiná nádraží vám přirostou okamžitě k srdci.
The contest for the title of most beautiful railway station.
In the Czech Republic there are more than 2000 stations and railway stations. Whereas on some stations passengers wait for a train ___________ and they use the toilets ________________, other stations grown on your heart immediately.

Neziskové sdružení Asociace Entente Florale CZ - Souznění proto letos pořádá již 3. ročník 'Soutěže o titul nejkrásnější nádraží'. "Příjemných nádraží je po republice spousta. Cílem soutěže je tato nádraží vyhledávat, dávat tak dobré příklady jiným a poděkovat touto formou těm, kteří se na jejich dobrém stavu podílejí," uvedl Pavel Bureš, vedoucí projektu Vlídná nádraží, v jehož rámci anketa probíhá.
"Oceňujeme hlavně atmosféru nádraží, čistotu, vztah zaměstnanců k cestujícím, služby. Místo by mělo být určitý genius loci, kvůli kterému se sem lidé rádi vracejí," vysvětlil Pavel Bureš.
Nádraží může do soutěže nominovat kdokoli, např. cestující či pracovníci nádraží. Letos přišlo zhruba 50 tipů, z kterých odborná porota sdružení vybrala 10 finalistů. O konečném vítězi pak bude rozhodovat do 10. června veřejnost hlasováním. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 18. června v Senátu ČR.

The non-profit association Asociace Entente Florale CZ - Souznění therefore arranged this year the third _____ of a contest for the title of most beautiful railway station. "There are many pleasant stations all along the republic. The goal of the contest is to locate that station, to give such good examples to others and to thank by that mold those which partake in their good ______," mentioned Pavel Bureš, leader of the project Nice Station, in whose framework that survey takes place.

Finalisté 3. ročníku soutěže
Titulem nejkrásnějšího nádraží z roku 2007 se pyšní Ostroměř, v roce 2008 zvítězilo nádraží Trutnov. Přinášíme vám přehled letošních finalistů.
Finalists of the third yearly (?) contest
Ostroměř claimed the title of most beautiful station in the year 2007 , the station of Trutnov won in 2008. We bring (?) to you a list of this year’s finalists.

Davle
Romantické nádražíčko na trati Posázavského pacifiku dýchá atmosférou starých časů. Zaměstnanci udržují čistotu, pečují o květinovou výzdobu a pravidelně obnovují informace o posázavské trati. Stanici, která se využívá hlavně pro osobní dopravu, vyhledávají pro zachovaný původní ráz také filmaři. O víkendech sem míří řada výletníků.

Davle
The romantic small station on the track of ______________ inspires (?) of an old-time atmosphere. Workers maintain cleanliness, take care of floral decorations and regularly update information about ______ tracks. Stations that are used mainly for the transportation of people ________ for well-preserved original ____ also film makers (I don’t get it). On weekends a number of tourists/sightseers come here.

Frýdek - Místek
Zdařile zrekonstruované nádraží na trati Valašské Meziříčí - Ostrava s odbočkou do Českého Těšína. Cestující oceňují prostornou halu, trafiku, dobře čitelné informační tabule, obchůdek s občerstvením, pekařství i cukrárnu. Nádraží je útulné a čisté, příjemné prostředí včetně toalet. Nový podchod a schody na peróny zvýšily bezpečnost cestujících. Před nádražím je upravený parčík.
Frýdek - Místek
The successfully reconstructed station on the track of Valašské Meziříčí – Ostrava, on the branch-line to Český Těšín. Passengers rate(?) the spacius hall, the traffic, the readable information boards, _______ with refreshments, bakery and cake shop. The station is cozy and clean, pleasant surroundings, including toilet (WC). A new underpass and stairs on the platforms increase passenger. In front of the station is a remodeled(?) small park.

Hamry - Hojsova Stráž
Malé nádraží leží v lesích Královského hvozdu na Šumavě. Je výchozím místem k mnoha turistickým cílům v CHKO Šumava, jen pár kilometrů odsud leží Černé a Čertovo jezero.
Nádražní budova z roku 1915 byla nedávno opravena. Cestující oceňují přívětivý personál a květinovou výzdobu - záhon, popínavé muškáty a jinou květenu, o kterou pečují zdejší zaměstnanci. Neméně pěkné je drobné bílé kvítí, které s každým jarem rozkvétá téměř v celém kolejišti.

Hamry - Hojsova Stráž
The small station lies in the woods of the Královský forest on Šumava. It is a starting point to many tourist destinations in CHKO Šumava; only a few kilometers from here lies the lake Černé a Čertovo.
The station building from the year 1915 was recently repaired. Passengers rate the friendly staff and the floral arrangements – flower bed, climbing geraniums and other flowers, which is taken care of by the staff here. No less than pretty is the tiny white flowers, which bloom with each (passing) year almost in the entire yard.

Choceň
Železniční stanice v Chocni, ležící na hlavní trati z Prahy do České Třebové, prošla v letech 2003 - 2005 náročnou rekonstrukcí. Výsledkem je moderní bezbariérové nádraží, kudy vlaky mohou jezdit rychlostí 160 km/hod.
Citlivou úpravou také prošla velká výpravní budova z konce 70. let 19. století, která si i po přestavbě uchovala historický novorenesanční vzhled. V létě cestující na nádraží potěší květinová výzdoba. Hezké výchozí místo k výletům do údolí Tiché Orlice.

Choceň
The railway station in Choceň, located on the main track from Prague to Česká Třebová, underwent a demanding reconstruction in the summer 2003 through 2005. _________ is a modern station without barriers, to which trains can go at a speed of 160 km/h.
A large ______ building, which after remodeling _____________ historical new-Renaissance features (I don’t get it), also underwent subtle alterations since the end of the 1970s. In the summer passengers at the station are delighted by the floral arrangements. A nice starting point to excursions to the valley Tiché Orlice.
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 21-Jun-09 17:11

rsalc1 wrote:Below is Part 1 of an article that I have translated from Czech into English. I marked in green font words that I did not understand.

I will appreciate corrections!

The original is at:
http://cestovani.idnes.cz/ktere-nadrazi-v-cesku-je-nejkrasnejsi-vyberte-viteze-z-10-finalistu-1dp-/igcechy.asp?c=A090605_135212_igcechy_tom

Které nádraží v Česku je nejkrásnější?
Which railway station in Czech is the most beautiful?

6. června 2009
Krásné nádraží nemusí být to největší a nejmodernější. Kdo cestuje po železnici, dobře ví, že v Česku jsou nádražíčka a stanice, z kterých se nepospíchá. Přitom stačí málo - čistá lavička, cukrárna, květiny, úsměv výpravčího.
A beautiful railway station doesn’t have to be the biggest or most modern. Whoever travels by railway knows well, that in Czech there are small stations and stations from which one doesn’t hurry. At that, very little is enough: a clean seat, a cake shop, flowers, and a smile of the station inspector.

Přitom = nevertheless.

Soutěž o titul nejkrásnější nádraží
V České republice je přes 2000 nádraží a železničních stanic. Zatímco na některých čekají cestující na vlak jako na smilování a toalety využijí i v nouzi jen ti nejotrlejší, jiná nádraží vám přirostou okamžitě k srdci.
The contest for the title of most beautiful railway station.
In the Czech Republic there are more than 2000 stations and railway stations. Whereas on some stations passengers wait for a train ___________ and they use the toilets ________________, other stations grown on your heart immediately.

Čekat na něco jako na smilování - Wait very long and badly for something. (Lit. Wait like for mercy)

Otrlý - otrlejší - nejotrlejší - thick-skinned

Means that even the most thick-skinned people will use the toilets only in really need.


Neziskové sdružení Asociace Entente Florale CZ - Souznění proto letos pořádá již 3. ročník 'Soutěže o titul nejkrásnější nádraží'. "Příjemných nádraží je po republice spousta. Cílem soutěže je tato nádraží vyhledávat, dávat tak dobré příklady jiným a poděkovat touto formou těm, kteří se na jejich dobrém stavu podílejí," uvedl Pavel Bureš, vedoucí projektu Vlídná nádraží, v jehož rámci anketa probíhá.
"Oceňujeme hlavně atmosféru nádraží, čistotu, vztah zaměstnanců k cestujícím, služby. Místo by mělo být určitý genius loci, kvůli kterému se sem lidé rádi vracejí," vysvětlil Pavel Bureš.
Nádraží může do soutěže nominovat kdokoli, např. cestující či pracovníci nádraží. Letos přišlo zhruba 50 tipů, z kterých odborná porota sdružení vybrala 10 finalistů. O konečném vítězi pak bude rozhodovat do 10. června veřejnost hlasováním. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 18. června v Senátu ČR.

ročník = year, annual stg. (3. ročník = 3rd annual occasion of stg.)
ročník 1945 = people born in 1945

touto formou = this way

stav = status, state, in this case good shape of railway building and surrounding area


The non-profit association Asociace Entente Florale CZ - Souznění therefore arranged this year the third _____ of a contest for the title of most beautiful railway station. "There are many pleasant stations all along the republic. The goal of the contest is to locate that station, to give such good examples to others and to thank by that mold those which partake in their good ______," mentioned Pavel Bureš, leader of the project Nice Station, in whose framework that survey takes place.

Finalisté 3. ročníku soutěže
Titulem nejkrásnějšího nádraží z roku 2007 se pyšní Ostroměř, v roce 2008 zvítězilo nádraží Trutnov. Přinášíme vám přehled letošních finalistů.

We (the newspaper) are bringing/delivering ...

Finalists of the third yearly (?) contest
Ostroměř claimed the title of most beautiful station in the year 2007 , the station of Trutnov won in 2008. We bring (?) to you a list of this year’s finalists.

Davle
Romantické nádražíčko na trati Posázavského pacifiku dýchá atmosférou starých časů. Zaměstnanci udržují čistotu, pečují o květinovou výzdobu a pravidelně obnovují informace o posázavské trati. Stanici, která se využívá hlavně pro osobní dopravu, vyhledávají pro zachovaný původní ráz také filmaři. O víkendech sem míří řada výletníků.

Posázavský = going along the river Sázava
pacifik = fancy word for "train" (probably derived from Pacific Express)
dýchat - lit. to breath ... means "you feel the feeling of ald times" //help :-)

původní ráz = original shape, atmosphere

Note: Davle station is often used by film makers (eg. Eurotrip :-)).
Davle
The romantic small station on the track of ______________ inspires (?) of an old-time atmosphere. Workers maintain cleanliness, take care of floral decorations and regularly update information about ______ tracks. Stations that are used mainly for the transportation of people ________ for well-preserved original ____ also film makers (I don’t get it). On weekends a number of tourists/sightseers come here.

Frýdek - Místek
Zdařile zrekonstruované nádraží na trati Valašské Meziříčí - Ostrava s odbočkou do Českého Těšína. Cestující oceňují prostornou halu, trafiku, dobře čitelné informační tabule, obchůdek s občerstvením, pekařství i cukrárnu. Nádraží je útulné a čisté, příjemné prostředí včetně toalet. Nový podchod a schody na peróny zvýšily bezpečnost cestujících. Před nádražím je upravený parčík.

oceňovat = (in this context) to appreciate
obchůdek = little shop.
upravený = tidy, neat


Frýdek - Místek
The successfully reconstructed station on the track of Valašské Meziříčí – Ostrava, on the branch-line to Český Těšín. Passengers rate(?) the spacius hall, the traffic, the readable information boards, _______ with refreshments, bakery and cake shop. The station is cozy and clean, pleasant surroundings, including toilet (WC). A new underpass and stairs on the platforms increase passenger. In front of the station is a remodeled(?) small park.

Hamry - Hojsova Stráž
Malé nádraží leží v lesích Královského hvozdu na Šumavě. Je výchozím místem k mnoha turistickým cílům v CHKO Šumava, jen pár kilometrů odsud leží Černé a Čertovo jezero.
Nádražní budova z roku 1915 byla nedávno opravena. Cestující oceňují přívětivý personál a květinovou výzdobu - záhon, popínavé muškáty a jinou květenu, o kterou pečují zdejší zaměstnanci. Neméně pěkné je drobné bílé kvítí, které s každým jarem rozkvétá téměř v celém kolejišti.

Hamry - Hojsova Stráž
The small station lies in the woods of the Královský forest on Šumava. It is a starting point to many tourist destinations in CHKO Šumava; only a few kilometers from here lies the lake Černé a Čertovo.
The station building from the year 1915 was recently repaired. Passengers rate the friendly staff and the floral arrangements – flower bed, climbing geraniums and other flowers, which is taken care of by the staff here. No less than pretty is the tiny white flowers, which bloom with each (passing) year almost in the entire yard.

Choceň
Železniční stanice v Chocni, ležící na hlavní trati z Prahy do České Třebové, prošla v letech 2003 - 2005 náročnou rekonstrukcí. Výsledkem je moderní bezbariérové nádraží, kudy vlaky mohou jezdit rychlostí 160 km/hod.
Citlivou úpravou také prošla velká výpravní budova z konce 70. let 19. století, která si i po přestavbě uchovala historický novorenesanční vzhled. V létě cestující na nádraží potěší květinová výzdoba. Hezké výchozí místo k výletům do údolí Tiché Orlice.

Výsledek = result (means Reconstruction resulted into modern station...)
Výpravní budova - building the trains are departing from (rare word)
uchovat (si) - preserve (the building "preserved itself" its historic appearance even after reconstruction)

Choceň
The railway station in Choceň, located on the main track from Prague to Česká Třebová, underwent a demanding reconstruction in the summer 2003 through 2005. _________ is a modern station without barriers, to which trains can go at a speed of 160 km/h.
A large ______ building, which after remodeling _____________ historical new-Renaissance features (I don’t get it), also underwent subtle alterations since the end of the 1970s. In the summer passengers at the station are delighted by the floral arrangements. A nice starting point to excursions to the valley Tiché Orlice.


CHKO = Chráněná krajinná oblast (Preserved landscape area)

It is pretty long so I might have missed something.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 21-Jun-09 18:18

Alexx wrote:
rsalc1 wrote:Davle
Romantické nádražíčko na trati Posázavského pacifiku dýchá atmosférou starých časů. Zaměstnanci udržují čistotu, pečují o květinovou výzdobu a pravidelně obnovují informace o posázavské trati. Stanici, která se využívá hlavně pro osobní dopravu, vyhledávají pro zachovaný původní ráz také filmaři. O víkendech sem míří řada výletníků.

Posázavský = going along the river Sázava
pacifik = fancy word for "train" (probably derived from Pacific Express)
dýchat - lit. to breath ... means "you feel the feeling of ald times" //help :-)*

původní ráz = original shape, atmosphere

Note: Davle station is often used by film makers (eg. Eurotrip :-)).


Alexx, thanks for the great explanations! It really helps me understand the article and build up my vocabulary.
Muchísimas gracias. Tus explicaciones me han ayudado mucho :!:
Děkuju pěkně. Tvá vystvětlení jsou skvělá a pomohají mi vylepšit můj seznám slov.

*You had it right: "The ... train station... gives you the feeling of old times"
Pravý přítel přijde když všichni odejdou.
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 21-Jun-09 18:32

rsalc1 wrote:Děkuju pěkně. Tvá vystvětlení jsou skvělá a pomohají mi vylepšit můj seznám slov.


vocabulary = slovní zásoba

... pomáhají mi vylepšit moji slovní zásobu
I cesta může být cíl.
The journey is the goal.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 21-Jun-09 18:39

Alexx wrote:
rsalc1 wrote:Děkuju pěkně. Tvá vystvětlení jsou skvělá a pomohají mi vylepšit můj seznám slov.


vocabulary = slovní zásoba

... pomáhají mi vylepšit moji slovní zásobu

Thanks for correcting my Czenglish :D
Now I can add "vocabulary = slovní zásoba" to my vocabulary :wink:
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 21-Jun-09 19:44

rsalc1 wrote:Now I can add "vocabulary = slovní zásoba" to my vocabulary :wink:


or to your "wordlist" :wink:
I cesta může být cíl.

The journey is the goal.
User avatar
rsalc1
Senior Member
Posts: 367
Joined: 24-May-04 1:59
Location: Florida

Postby rsalc1 » 21-Jun-09 20:02

Here is part 2 of the article.
It talks about 2 train stations... not to difficult to translate,but I still did not get a few words.

Can you help? :)

Kamenice nad Lipou
Stanice je jednou z mála dochovaných typických českých lokálkových staniček, které si dodnes zachovaly svoji tvář a svůj význam osobitého druhu městské brány.
Hned vedle výpravní stanice stojí historická tiskárna lepenkových jízdenek, jediná v Česku.
Všechny budovy ve stanici jsou vzorně opravené a udržované, včetně sociálního zařízení. Cestující mohou využít čistou a v zimě vytápěnou čekárnu s květinovou výzdobou. Ve stanici je možné si koupit zmrzlinu, pohledy, literaturu o úzkokolejce a další suvenýry.

Kamenice nad Lipou
The station is one of few extant/preserved typical Czech local small stations, which to this day conserves/preserves its shape and its meaning of individual species of city gate(I don’t get it).
Right next to the departure station stands the historical cardboard ticket printing press, the only one in Czech.
All the buildings in the station have been _____ repaired and maintained, including the social(?) conveniences. Passengers can use the clean, and in winter the heated, waiting room with floral arrangements. In the station it is possible to buy ice cream, postcards, literature about narrow-gauge railway, and other souvenirs.

Lednice na Moravě
Jeden z mála zachovaných objektů, dokladujících architekturu tohoto typu z 19.století, s mnohými zdobnými prvky z původní místní lichtenštejnské cihelny.
Nádraží je malebné nejen svým vzhledem, ale také skutečností, že je konečnou stanicí úžasné trati vedoucí kulturní krajinou světové památky UNESCO - Lednicko-valtickým areálem a ač zde trať končí a využívá se pouze v době turistické sezony, jeho stav přesvědčuje o významu, který mu obec přikládá.

Lednice na Moravě
One of the few extant objects of recrded architecture of that type of the 19th century, with many ornate ______ of the original local brick-kiln of Lichtenstein.
The station is colourful, not only in its features, but also _____ that it is the final station of the wonderful track that leads to the cultural scenery of the world monument UNESCO - Lednicko-valtickým _____ and although here ends the track, and it is used only during the tourist season, its state attests to the importance, which the village attributes(?) to it.


Lednice na Moravě - Railway Station (a photo - this is just South of Brno)
Image
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 21-Jun-09 23:22

I like the names of the train stations.
Small stones over Lipa.
Icehouse in(on) Moravia.

Nice train station...The geometric patterns painted on it , it almost looks as though it has Islamic roots.
Of course that would be wrong, but still, it resembles the repetitive patterns found in mosques and palices.

René, Look for you tube clips about the movie Ostře sledování vlaky.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?
Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
User avatar
Alexx
Senior Member
Posts: 1187
Joined: 12-May-07 7:13
Location: Karviná & Praha, Czech Republic

Postby Alexx » 23-Jun-09 7:02

rsalc1 wrote:Here is part 2 of the article.
It talks about 2 train stations... not to difficult to translate,but I still did not get a few words.

Can you help? :)

Kamenice nad Lipou
Stanice je jednou z mála dochovaných typických českých lokálkových staniček, které si dodnes zachovaly svoji tvář a svůj význam osobitého druhu městské brány.
Hned vedle výpravní stanice stojí historická tiskárna lepenkových jízdenek, jediná v Česku.
Všechny budovy ve stanici jsou vzorně opravené a udržované, včetně sociálního zařízení. Cestující mohou využít čistou a v zimě vytápěnou čekárnu s květinovou výzdobou. Ve stanici je možné si koupit zmrzlinu, pohledy, literaturu o úzkokolejce a další suvenýry.

Osobitý druh městské brány... does not make much sence... Special kind of town gateway?

Vzorný - pattern, model, A+
Vzorně opravený - repaired very good way, reconstruction of other buildings should be done same way

Sociální zařízení - most political way to say restrooms


Kamenice nad Lipou
The station is one of few extant/preserved typical Czech local small stations, which to this day conserves/preserves its shape and its meaning of individual species of city gate(I don’t get it).
Right next to the departure station stands the historical cardboard ticket printing press, the only one in Czech.
All the buildings in the station have been _____ repaired and maintained, including the social(?) conveniences. Passengers can use the clean, and in winter the heated, waiting room with floral arrangements. In the station it is possible to buy ice cream, postcards, literature about narrow-gauge railway, and other souvenirs.

Lednice na Moravě
Jeden z mála zachovaných objektů, dokladujících architekturu tohoto typu z 19.století, s mnohými zdobnými prvky z původní místní lichtenštejnské cihelny.
Nádraží je malebné nejen svým vzhledem, ale také skutečností, že je konečnou stanicí úžasné trati vedoucí kulturní krajinou světové památky UNESCO - Lednicko-valtickým areálem a ač zde trať končí a využívá se pouze v době turistické sezony, jeho stav přesvědčuje o významu, který mu obec přikládá.

prvky - elements
zdobné prvky - ornaments

skutečnost - fact, reality
ale také skutečností - but also in matter of fact, that...

L-V areál - combined both Lednice castle with sorounding parks and Valtice castle with parks, and many famous buildings in between (minaret, Janův hrad...).

Image

areál věznice - prison grounds
areál univerzity - campus

přikládat význam - to attach importance to


Lednice na Moravě
One of the few extant objects of recrded architecture of that type of the 19th century, with many ornate ______ of the original local brick-kiln of Lichtenstein.
The station is colourful, not only in its features, but also _____ that it is the final station of the wonderful track that leads to the cultural scenery of the world monument UNESCO - Lednicko-valtickým _____ and although here ends the track, and it is used only during the tourist season, its state attests to the importance, which the village attributes(?) to it.


Lednice na Moravě - Railway Station (a photo - this is just South of Brno)
Image
I cesta může být cíl.

The journey is the goal.
Sigma
Senior Member
Posts: 182
Joined: 04-Jun-03 7:01
Location: Prostějov

Postby Sigma » 23-Jun-09 8:52

scrimshaw wrote:I like the names of the train stations.
Small stones over Lipa.
Icehouse in(on) Moravia.

Nice train station...The geometric patterns painted on it , it almost looks as though it has Islamic roots.
Of course that would be wrong, but still, it resembles the repetitive patterns found in mosques and palices.

René, Look for you tube clips about the movie Ostře sledování vlaky.


Well, there is a minaret in Lednice which was built on the grounds of the chateau.

"There have been many disputes about the origin of the minaret. Alois Liechtenstein originally wished to build a church, but could not get any land from the municipality for the construction. He decided to build the symbol of Islam on his estate in revenge. The minaret is the oldest preserved lookout tower in the Czech Republic, and it belongs among the highest buildings of its type in a non-Islamic country."

http://czech.titio.cz/en/culture/most-b ... valtice?i=

Of course this has nothing to do with the train station... :wink:

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests