Sweet Thing..Van Morrison

Link to multimedia files (audio, video) that you find helpful in learning the Czech language.

Moderator: gementricxs

scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Sweet Thing..Van Morrison

Postby scrimshaw » 18-Nov-07 2:41

Sladká věc.....cesky a anglicky
You tube
Van Morrison - Sweet Thing [Astral Weeks]

a projdu se tu přijemnou cestu
a přeskočím křoví nejdřive(dřiv než ty)
a piji čerstvě studené vodu
abych uhasil žízeň
a podívám se na trajectové lodě
a zvlednou se
na modřejší oceán
na zítřejší obloze
a už nikdy se tak
nezestarnu
a budu chodit a mluvit
ve zahradách cele mokrý s déšti

a řídím svůj vůz
po tvé ulici a vykříkuji
hele, jsem to já, jsem dynamit
a nevím proč
a vezmeš mi silně
zas v tvé rukou
a nepamatuji si,
že jsem i ten bolest cítil
budeme chodit a mluvit
ve zahradách cele mlhavě mokré,...mlhavě mokré s déšti
a nikdy, nikdy, nikdy už
se tak nezestarnu

a zvednu ruku
do noční oblohy
a spočítám hvězdy,
které svítí ve tvých očích
jen si toho užit, a nepodivuji se
to je pěkné
a budu spokojen
nepřečist mezi řadky
a budu chodit a mluvit
ve zahradách cele mokré s déšti
a nikdy, nikdy, nikdy, nikdy už
se tak nezestarnu

Anglicky

And I will stroll the merry way
And jump the hedges first
And I will drink the clear
Clean water for to quench my thirst
And I shall watch the ferry-boats
And theyll get high
On a bluer ocean
Against tomorrows sky
And I will never grow so old again
And I will walk and talk
In gardens all wet with rain

Oh sweet thing, sweet thing
My, my, my, my, my sweet thing
And I shall drive my chariot
Down your streets and cry
hey, its me, Im dynamite
And I dont know why
And you shall take me strongly
In your arms again
And I will not remember
That I even felt the pain.
We shall walk and talk
In gardens all misty and wet with rain
And I will never, never, never
Grow so old again.

Oh sweet thing, sweet thing
My, my, my, my, my sweet thing
And I will raise my hand up
Into the night time sky
And count the stars
Thats shining in your eye
Just to dig it all an not to wonder
Thats just fine
And Ill be satisfied
Not to read in between the lines
And I will walk and talk
In gardens all wet with rain
And I will never, ever, ever, ever
Grow so old again.
Oh sweet thing, sweet thing
Sugar-baby with your champagne eyes
And your saint-like smile....
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?
Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 27-Dec-08 22:50

scrimshaw wrote:Sladká věc.....cesky a anglicky
You tube
Van Morrison - Sweet Thing [Astral Weeks]

a projdu se tu přijemnou cestu
a přeskočím křoví nejdřive(dřiv než ty)
a piji čerstvě studené vodu
abych uhasil žízeň
a podívám se na trajectové lodě
a zvlednou se
na modřejší oceán
na zítřejší obloze
a už nikdy se tak
nezestarnu
a budu chodit a mluvit
ve zahradách cele mokrý s déšti

a řídím svůj vůz
po tvé ulici a vykříkuji
hele, jsem to já, jsem dynamit
a nevím proč
a vezmeš mi silně
zas v tvé rukou
a nepamatuji si,
že jsem i ten bolest cítil
budeme chodit a mluvit
ve zahradách cele mlhavě mokré,...mlhavě mokré s déšti
a nikdy, nikdy, nikdy už
se tak nezestarnu

a zvednu ruku
do noční oblohy
a spočítám hvězdy,
které svítí ve tvých očích
jen si toho užit, a nepodivuji se
to je pěkné
a budu spokojen
nepřečist mezi řadky
a budu chodit a mluvit
ve zahradách cele mokré s déšti
a nikdy, nikdy, nikdy, nikdy už
se tak nezestarnu

My attempt to translate it 8):

And I will stroll the merry way
Půjdu tou radostnou cestou
And jump the hedges first
budu přeskakovat ploty
And I will drink the clear
a napájet se budu průzračnou
Clean water for to quench my thirst
čistou vodou abych uhasil svou žízeň
And I shall watch the ferry-boats
a budu pozorovat přívozy
And theyll get high
jak poplují vysoko
On a bluer ocean
na modrém moři
Against tomorrows sky
proti zítřejšímu nebi
And I will never grow so old again
A nikdy už nezestárnu
And I will walk and talk
a budu chodit a povídat
In gardens all wet with rain
v zahradách, promáčený deštěm

Oh sweet thing, sweet thing
Ó má drahá, má drahá
My, my, my, my, my sweet thing
má, má, jen moje drahá
And I shall drive my chariot
a pojedu svým kočárem
Down your streets and cry
tvou cestou a budu křičet
hey, its me, Im dynamite
hej, to jsem já, jsem dynamit
And I dont know why
a nevím proč
And you shall take me strongly
a ty mne sevřeš
In your arms again
zas ve svém náručí
And I will not remember
a už si nebudu pamatovat,
That I even felt the pain.
že jsem někdy cítil bolest
We shall walk and talk
budeme se procházet a povídat
In gardens all misty and wet with rain
v zahradách, zablácení a promáčení deštěm
And I will never, never, never
a já nikdy, nikdy, nikdy
Grow so old again.
už nezestárnu

My, my, my, my, my sweet thing
má, má, má, moje drahá
And I will raise my hand up
zvednu svou ruku
Into the night time sky
k nočnímu nebi
And count the stars
a budu počítat hvězdy,
Thats shining in your eye
které září v tvých očích
Just to dig it all an not to wonder
abych si toho užil a nedivil se
Thats just fine
To mi stačí
And Ill be satisfied
a budu spokojen
Not to read in between the lines
ne jenom mezi řádky
And I will walk and talk
a půjdu a budu povídat
In gardens all wet with rain
v zahradách promáčený deštěm
And I will never, ever, ever, ever
a nikdy, nikdy, nikdy
Grow so old again.
už nezestárnu
Oh sweet thing, sweet thing
ó drahá, drahá
Sugar-baby with your champagne eyes
cukroušku s očima barvy šampaňského
And your saint-like smile
a svým svatým úsměvem...
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 28-Dec-08 1:37

No, skvělé, to mě moc zajímá.
Povídal jsem si moc tvůj překlad.
Jsou to v tom mnoho perel, které můžu užít.
Poslouchal jsi pisníčku na Youtube? Je to hezké.

V zahradách promáčení deštěm jsme se denně procházeli.
V té mlze jsme každé ráno našli sílu. Byl to jako náš soukromý ráj a mlha skrývá náši nedokonalosty. Tam nikdy necítím bolest, ten bolest, který mě pronásledoval můj celý život.
Dívá se na mě s svými očima barvy jasného podzimního dne a zapomínám všechno.
Budu řídít svůj vůz po jeji ulici a bude vidět, že já jsem muž, kterého hledala.
Na zítřejší modrou oblohou se zvedneme a mně sevří ve svém náručí a nikdy nezestarneme.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 31-Dec-08 3:43

Spletitosty písničky(podle mě)

Nikdy už nezestarnu...I will never grow so old again
I take it as....he made a mistake, maybe by becoming too serious, less fun, and will not let that happen again.

a budu spokojen ne jenom mezi řadky
and I will be content not to read between the lines
he is saying I think....he'll be ok with not trying to figure out exactly what she means(asking a lot of questions)
is that what your translation means?

Každý chce jít tu radostnou cestu, tu cestu bud' je v zahradách promáčení deštěm, nebo na kopci na slunci pod jasnou modrou oblohou.
Št'astný je on, který najde tu št'astnou cestu.

To je věc s písničky. Každý z nich může vytáhnout něco jiného.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 30-Mar-09 16:28

You tube...The Specials - A Message to you, Rudy

Přestań se pachtit,
raději bys myslel na tvoje budoucnost,
je čas, abys vyrostl,
v městě zaviníš potíže
Rudy, tohle je vzkaz pro tebe,
vzkaz pro tebe,
Přestan si hrát,
je čas, abys vyrostl,
radějí bys myslel na tvoje budoucnost,
jak ted' jdeš do vězení,
Rudy, tohle je vzkaz pro tebe, Rudy


A Message To You Rudy lyrics

Stop your messing around,
Better think of your future.
Time you straighten right out,
Creating problems in town.
Rudy, a message to you Rudy.
A message to you.
Stop your fooling around.
Time you straighten right out.
Better think of your future,
As you wind up in jail.
Rudy, a message to you Rudy.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 30-Mar-09 16:34

místo....a ted' jdeš do vězení
tohle...nebo se octeš ve vězení.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 19-Apr-09 20:14

This is a song you can hear in every jukebox in every bar(hospoda) in the United States

Zvadlá láska....Faded love....Willie Nelson and Ray Price

Jak se dívám na dopisy,
které jsi do mě napsal,
to jsi ty, na kterou si myslím.
Jak čtu ten text,
který byl pro mě tak drahý,
vzpomínám si na
naše zvadlou lásku.

Chybíš mi srdečko má
čím dál víc,
Stejně jako by nebi chyběl
hvězdičky na obloze.

S každymi tepy srdečka.
ještě si na tebe myslím,
a vzpomínám si na
naše zvadlou lásku.
Myslím si na minulost,
a všechny potěšení, které si jsme užívali,
jak pozoruji páření těch holubů,
Bylo to na jaře,
když jsi se se mnou rozloučila,
a vzpomínám si na
naše zvladlou lásku.
.............

As I read the letters that you wrote to me
Well it's you, it's you that I?m thinking of
As I read the lines that to me were so sweet
I remember our faded love

I miss you darlin' more and more everyday
As heaven would miss the stars above
With every heartbeat, I still think of you
And remember our faded love

As I think of the past, all the pleasures that we had
As I watch the mating of the doves
It was in the springtime that you said goodbye
I remember our faded love

I miss you darlin' more and more everyday
As heaven would miss the stars above
With every heartbeat, I still think of you
And remember our faded love
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 07-Aug-09 0:01

Zálesáci v Beverly Hillsu....Beverly Hillbillies...komický televizní seriál v šedesátech.

Pojd´ a vyslechni příběh o muži, který se jmenuje Jed,
chudý horal, který sotva mohl dát na stole jidlo,
a pak se jeden den snažil zastřelit králíka,
a náhle zpod země vybublala nafta,
surová nafta, černé zlato, Texasový čaj.

Příšti věc, co znáš, starý Jed je milionářem,
přibužentsvo řeklo, ´Jede, odstěhuj se od tam.´
řekli, ´Kaliforny je místo, kde bys měl být´,
a tak naložili nákladák a přestěhovali se do Beverly,
to jest kopce, plavecké bazény, filmové hvězdy.

Je to, jako všechno jiného, na youtube.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 06-Feb-10 17:33

Hezká písnička zpívana Petrovi, Paulovi a Maryi

Rozvítte jednou svíčku

Rozsvítte jednou svíčku
za Maccabeeové dítě,
děkujeme jim za to,
že jejích světlo neumřelo,
rozvítte jednou svíčku,
za bolest, který vytrželi,
když jejich právo přežít
byl popřeno.
rozsvítte jednou svíčku
za hroznou obět,
který spravedlvost a svoboda žadají,
a rozvítte jednou svíčku za moudrost poznat,
že přišel čas mírotvůrce.

Nedovolte, aby svíčka zhasla,
trvala už tak mnoho let,
nedovolte, aby svíčka zhasla.
ať prosvítá skrz naše lásku a slzy.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 07-Feb-10 13:18

scrimshaw wrote:Hezká písnička zpívaná Petrovi, Paulovi a Marii

Rozsvte * jednou ** svíčku

Rozsvte jednou svíčku
za děti Maccabee,
děkujeme jim za to,
že jejich světlo neumřelo,
rozsvte jednou svíčku,
za bolest, kterou vydrželi,
když jejich právo přežít/právo na existenci
bylo popřeno.
rozsvte jednou svíčku
za hroznou obět,
kterou spravedlnost a svoboda žádají,
a rozsvte jednou svíčku za moudrost poznat,
že přišel čas mírotvůrce.

Nedovolte, aby svíčka zhasla,
trvala/vydržela/hořela/svítila už tak mnoho let,
nedovolte, aby svíčka zhasla.
ať prosvítá skrz naše lásku a slzy.

*
svítit
rozsvítit
imperative: sviť, rozsviť, sviťte, rozsviťte
**
"jednou" - once
or "jednu" - one -(light one candle, not light once candle)
Karel, Praha, Czechia

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests