Čapek's "lamentation"?

Talk about Czech customs, traditions, holidays, books, and the Czech way of life.

Moderators: Sova, gementricxs, Dana

pierre friedmann
Member
Posts: 7
Joined: 14-Oct-09 23:28

Čapek's "lamentation"?

Postby pierre friedmann » 09-Jan-10 9:41

Hello,

Does anybody happen to know of a poem (?) by Karel Čapek, perhaps with the title "Lamentation [for the Czech Republic?]? I'm trying to find the Czech original of a strange translation I found (translated, not more nor less, to Hebrew).

If I translate the beginning (of the translation...) to English, we get something like: "Oh Lord, / You who made this beautiful country, / Your eyes see our pain and our despair".

Please, if you know of the Czech original, or of an English translation, please let me know.

Thank you!
wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 09-Jan-10 10:27

That’s This Eve’s Prayer, an article published in Lidové noviny on September 22th, 1938. It’s Čapek’s reaction to the Munich events in 1938.


MODLITBA TOHOTO VEČERA

Bože, který jsi stvořil tuto krásnou zemi, Ty vidíš naši bolest a zklamání; Tobě nemusíme říkat, jak nám je a jak jsou skloněny naše hlavy. Ne hanbou; my se nemáme zač stydět, i když nás osud bije prutem železným. Ne my jsme byli poraženi; ne my jsme projevili málo odvahy. Náš národ neztratil nic ze své cti; ztratil jen kus svého těla. Jsme jako člověk, kterého zachytilo ozubené soukolí; už s první a nejhroznější bolestí cítí, že žije. Náš národ žije, a právě v té přesilné bolesti cítíme, jak přesilně, jak hluboce žije.

Bože, který jsi stvořil tento národ, Tobě nemusíme nic říkat; ale aspoň pro nás samotné se naše ústa a naše srdce pokoušejí formulovat to. co nesmíme ztratit nikdy, totiž víru. Víru v sebe samy a víru v Tvé dějiny. Věříme, že v dějinách jsme nestáli a nebudeme stát na špatné straně. Věříme, že na naší straně a v našem usilování je víc budoucnosti, víc toho, co poroste a ponese plod, než na straně násilí a dočasné moci. Pravda je víc než moc, protože je trvalá. Ale už v tuto těžkou chvíli si musíme uvědomit závazek, že na tu budoucnost nebudeme čekat s rukama v klíně. Budeme víc než dosud pracovat pro svůj národ, pro jeho vnitřní sílu a jednotu. Čím lepší lid uděláme ze svého národa, tím víc uděláme také pro tu lepší stránku dějin.

I v našem osudu se odehrává dějství světové, které bude s velkou a slavnou nutností pokračovat dál. My se nemáme co bát světového vývoje, naopak: každé násilí je krátké na obecnou lidskou potřebu svobody, míru a rovnosti mezi lidmi a národy. Musíme nesmírně mnoho dělat sami pro sebe, musíme mít ještě více rádi svůj národ, musíme se víc milovat mezi sebou; věříme, že i v tom, a hlavně v tom je naše velké poslání ve světětě: Udělat ze sebe národ po každé stránce schopný lepší budoucnosti, než je přítomná a dočasná temná epizoda evropské historie.

Bože, neprosíme Tě, abys nás pomstil; ale prosíme Tě, abys každému z nás vdechl ducha důvěry i abys nikoho nenechal marně zoufat, ale už teď hledal, v čem může být platný pro budoucí úkoly věčného národa. Zoufalců teď nepotřebujeme. Potřebujeme víry. Potřebujeme vnitřní síly. Potřebujeme účinné lásky, která nás zdesateroznásobní. Nikdy nebude malým národ, který se nedá zviklat ve své víře v budoucnost a v práci pro své lepší příští.

(Lidové noviny 22. 9. 1938)
pierre friedmann
Member
Posts: 7
Joined: 14-Oct-09 23:28

Postby pierre friedmann » 09-Jan-10 10:52

Brilliant! Thanks! I knew it couldn't have been a poem.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests