1=20 ? 2=40 ?

Discussion in 'General Language' started by doman, Mar 2, 2007.

 1. eso

  eso Well-Known Member

  Well, my opinion is:

  1) dvoje dveře
  2) *(bez) dvojích dveří
  3) *(k) dvojím dveřím
  4) (vidím) dvoje dveře
  5) ----
  6) *(o) dvojích dveřích
  7) *(za) dvojími dveřmi
   
 2. wer

  wer Well-Known Member

  Jazyk, the set numerals are used for counting of set of things, and the sets are supposed to be of more elements. Therefore only the plural forms are common. For inanimate masculine:

  Set numerals (two/five sets of castles)

  první pád: dvoje/patery hrady
  druhý pád: dvojích/paterých hradů
  třetí pád: dvojím/paterým hradům
  čtvrtý pád: dvoje/patery hrady
  ---
  šestý pád: dvojích/paterých hradech
  sedmý pád: dvojími, paterými hrady

  Type numerals (two/five kinds of castles)

  první pád: dvojí/pateré hrady
  druhý pád: dvojích/paterých hradů
  třetí pád: dvojím/paterým hradům
  čtvrtý pád: dvojí/pateré hrady
  ---
  šestý pád: dvojích/paterých hradech
  sedmý pád: dvojími, paterými hrady

  Aggregate numerals (one set consisting of five castles)

  These numerals could be interpreted as nouns. Only the forms for four up are in common use.

  první pád: patero hradů
  druhý pád: patera hradů
  třetí pád: pateru hradů
  čtvrtý pád: patero hradů
  ---
  šestý pád: pateru hradů
  sedmý pád: paterem hradů

  Yes, eso, that’s correct set numerals declension for “dveře” (feminine plurale tantum). Just put out the stars. :D
   
 3. Jazyk

  Jazyk Member

  Děkuji mockrát. Na mou otázku přesně odpověděl Eso. Děkuji všem, protože jsem našel více informací, než jsem potřeboval. :D

  Jazyk
   
 4. Troll

  Troll Well-Known Member

  Ještě pár poznámek ke skloňování:

  1. dvojí (obojí, trojí) se skloňuje úplně (tj. ve všech pádech, číslech, rodech) jako pěší

  "jmenné" tvary dvoje, dvoji se vyskytují pouze v nom. a ak. obou čísel (s výjimkou muž. jedn. nom. ak.)

  2. paterý (devaterý, ...) se skloňuje úplně jako mladý

  jmenné tvary pater, patera, patero jsou podle mlád, mláda, mládo (a jako obvykle pouze v nom. a ak. obou čísel, všech rodů);
  některé tvary jsou však velmi vzácné (spíše učebnicové), např. pateři (stavové)

  3. patero (devatero, ...) se skloňuje jako jezero (město)

  4. Elesharův příspěvek tentokrát doporučuji nečíst
   
 5. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  Můj příspěvek tuším jasně řekl, že mnou udávané formy jsou možná negramatické, ale že se s nimi člověk setká. Druhové, typové a agregativní číslovky (pokud se jim tak říká, tolik do české gramatiky zase nevidím, nejsem bohužel bohemista) jsou dost periferní částí našeho systému, takže v reálném užití jaksi učebnicová pravidla selhávají.

  Zajímavé, o těchhle formách jsem nikdy neslyšel, natož abych se s nimi setkal. K čemupak takovému cizinci mohou být? :roll:
   
 6. Troll

  Troll Well-Known Member

  Cizinec řečený Jazyk se na to ptal.

  nom. sing. pater, patera, patero
  nom. plur. pateři (živ.) - patery (neživ.), patery, patera

  Význam mají hlavně tvary podtržené.

  Morfologické tabulky se sestavují pokud možno kompletní. To už je zkrátka takový zvyk. Příliš se neřeší četnost výskytu jednotlivých tvarů. Také jsem nikdy neslyšel tvar např. "soustavnostmi". Google najde pouze jeden výskyt. A - světe div se - je to v seznamu automaticky generovaných tvarů slova "soustavnost". Existuje tedy tvar "soustavnostmi" (předpokládám-li, že ještě nikdy nebyl použit)?
   
 7. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  Nevšiml jsem si, že by se ptal na jmenné tvary adjektiv...
  Navíc Jazyk se určitě neučí morfologickým tabulkám, ale jazyku, ve kterém již jmenné tvary adjektiv patří silně na periferii (narozdíl od sedmého pádu množného čísla, který se nevyskytuje jen u slova "soustavnost", ale i už slov jiných, třeba "muž", "pes", "zvíře", "holka"), takže je otázka, zda je nutnost jím někoho zatěžovat, stejně jako se nezatěžují studenti francouzštiny tvary "passé simple", "passé antérieur", "subjonctif d'imparfait" a "subjonctif de plus-que-parfait", protože patří do francouzštiny knižní.
   
 8. Troll

  Troll Well-Known Member

  Jazyk se ptal na tvar "patery", který se běžně používá (patery kalhoty) a je to tvar jmenný (na rozdíl od tvaru "pateré"). Abys ho vysvětlil, musíš ho nějak zařadit do systému. Zde se bohužel setká s tvary jako "pater" nebo "pateři", které mají nízkou až nulovou četnost výskytu. Nicméně vynechat tyto tvary by znamenalo neukázat celý systém jmenných tvarů, který je jinak úplný (pro nom. a ak.) a zdaleka není na periferii (jsou zde ovšem jistá omezení zejména v hovorovém jazyce).

  pater - nalezen
  patera - nalezena
  patero - nalezeno

  pateři/patery - nalezeni/nalezeny
  patery - nalezeny
  patera - nalezena
   
 9. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  "nalezen" je příčestí, nikoliv přídavné jméno :wink:

  Jinak řekl bych, že ty ostatní tvary jsou již nemožné... jednak z důvodů sémantických, těžko hovořiti o lidech v "sériích", jednak i z gramatických... uslyšíš spíš "patery města" nebo "patera města" (doplň si lepší podstatné jméno rodu středního)? Řekl bych, že jiný tvar než "patery" už ani není možný. Čímž se zase dostáváme k tomu tvaru "patero" v adjektivální posici v jiných pádech (viz opětovně "za devatero horami" - míněno "hory" = "pohoří", takže "devatery hory" = "devět pohoří", takže to znamená asi jako "za devíti pohořími" - nechceš mi doufám, zase tvrdit, že to je *špatně* a že každá česká pohádka začíná *negramaticky* a *nečesky*, viď že ne).
   
 10. wer

  wer Well-Known Member

  Právě tímto mi můj učitel franštinu znechutil. :(
  Jmenné (krátké) tvary přídavných jmen cizinci opravdu nutně znát nemusí, ale když se ptají, zatajit je nemůžeme. Jmenné slovesné tvary jsou však zcela jistě nutností.
   
 11. wer

  wer Well-Known Member

  Příčestí je formálně přídavné jméno.
   
 12. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  Těmi tvary nebo tím, že je neučil? Mimochodem, náš lektor z Francie s nimi také měl poněkud problémy, tím chci říci, že ani běžný exemplář průměrného vzdělaného Francouze si s těmi tvary neumí moc poradit (teď tedy mluvím o passé simple, které je z toho všeho asi nejprůhlednější, konjunktivy jsou úplně mimo).

  ad příčestí|: Ano formálně přídavné jméno je, ale stejně formálně je přídavné jméno i příčestí minulé (tebou uváděné "byl", "byla", "bylo"), které jako přídavné jméno vnímáme ještě mnohem méně.
   
 13. wer

  wer Well-Known Member

  Tím, že tyto tvary výslovně požadoval. :(
  Jestli mne to učil správně, nevím, ale vzhledem k tomu, že ten člověk nebyl nic jiného než automat na franštinu, tak bych řekl, že asi ano. :D
  No zrovna při studiu češtiny je běžné je takto vnímat, všechny „short forms“ se probírají jedním šmahem.
   
 14. Troll

  Troll Well-Known Member

  Co ti brání zavést kategorii "adjektivum v širším smyslu", která bude zahrnovat vedle adjektiv i všechna příčestí, druhové číslovky, apod. Tyto "slovní druhy" rozlišují vedle pádu a čísla i rod. A v češtině mají skoro vždycky jmenný a složený tvar.
  Při popisu tím zabiješ hned několik much najednou a přitom se ani nedopustíš žádné terminologické nepřesnosti nebo zjednodušení.

  mladý, mladá, mladé - mlád, mláda, mládo
  pečený, ... - pečen, ...
  došlý, ... - došel, ...
  paterý, ... - (pater), ...
  (???), ... - rád, ráda, rádo

  Zajímavé je slovo "rád", které nemá složený tvar. Hodně lidí nedokáže určit, že je to adjektivum v jmenném tvaru. Mate je, že neexistuje tvar "radý".
   
 15. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  Brání mi v tom to, že příčestí se používají v zásadě jen jako součásti složených slovesných tvarů, to jest po pomocném sloesu "být" ve finitním tvaru (v zásadě vždycky - "bych" je taky tvar slovesa "být"), což jaksi omezuje jejich použitelnost na nominativ, takže nejsou vnímána jako jména, jelikož vlastností jmen je, že se skloňují ve více pádech. Ony i ty jmenné tvary sloves měly tvar akusativu (např. "cítil se mláda", kde "mláda" v akusativu rozvíjí "se" v akusativu). Těžko v podobné konstrukci použiješ příčestí. Navíc na "patery" to nesedí, což jsem zmiňoval už v minulém příspěvku, jelikož to se skloňovat dá ve všech pádech, jen je to divný a nezvyklý druh skloňování.
   

Share This Page