CZ > English

Discussion in 'Vocabulary & Translation Help' started by dzurisova, Jun 3, 2009.

 1. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  So I decided to tranlate a fun Nohavica song into English. There were some things I could not get. Let me know how I did.

  Když mě brali za vojáka
  stříhali mě dohola
  já vypadal jsem jako blbec
  jak i všichni dokola-la-la-la
  jak i všichni dokola

  When I became a soldier
  They cut me down bare (cut me to nothing)
  I looked like I was stupid
  and all around-la-la-la
  and all round
  (meaning I looked stupid in every way?)

  Zavřeli mě do kasáren
  začali mě učiti
  jak mám správný voják býti
  a svou zemi chrániti-ti-ti-ti
  a svou zemi chrániti

  They shut in the barracks
  began to teach me
  How to be a proper soldier
  and defend our country-ti-ti-ti
  and defend our country

  Na pokoji po večerce
  ke zdi jsem se přitulil
  já vzpomněl jsem si na svou milou
  krásně jsem si zabulil-lil-lil-lil
  krásně jsem si zabulil

  In the room after bedtime
  to the wall I snuggled
  I remembered my beloved
  beautiful (could not translate)
  beautiful (could not translate)

  Když přijela po půl roce
  měl jsem zrovna zápal plic
  po chodbě furt někdo chodil
  tak nebylo z toho nic nic nic nic
  tak nebylo z toho nic

  When she arrived after a half year
  I had then pneumonia
  after someone walked in the corridor (don't know the word furt)
  Of it was nothing - nothing nothing nothing
  So it of it was nothing.
  (I think this means because someone walked in the room, they couldn't make love or do anything of that sort)

  Neplačte vy oči moje
  ona za to nemohla
  protože mladá holka lásku potřebuje
  a tak si k lásce pomohla-la-la-la
  a tak si k lásce pomohla

  Weep not my eyes
  she on it could not (not sure what that means)
  as a young girl needs love
  and so to love she helped -la-la-la
  and so to love she helped
  (don't know what that means)

  Major nosí velkou hvězdu
  před branou ho potkala
  řek jí že má zrovna volný kvartýr
  a tak se sbalit nechala-la-la-la
  a tak se sbalit nechala

  The Major wears a big star
  She met him before the gate
  He said to her that he just now has free time to hang out
  and so she gave up packing -la-la-la
  and so she gave up packing

  Co je komu do vojáka
  když ho holka zradila
  nashledanou pane Fráňo Šrámku
  písnička už skončila-la-la-la
  jakpak se vám líbila-la-la-la
  no nic moc extra nebyla

  What is a soldier to whom
  when a girl betrayed him.
  Goodbye sir Fráni Šrámka
  The song is already over-la-la-la
  How you like it -la-la-la
  Well, there was nothing much extra
  (I think that means there wasn't anything else interesting to sing about)
   
 2. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Good job, it is not easy to translate songs :). Try some other Nohavica's songs, I like them very much.
   
 3. wer

  wer Well-Known Member

  Well, but how to translate “krásně”?

  Perhaps something like:

  I took the pleasure of crying/weeping.

  She’s not to blame for it.

  moci za něco = to be responsible for something, to be to blame for something

  That’s correct literal translation. But I’m not sure it is the English way to describe the rank insignia.

  Is it correct to say “McArthur wore five stars” meaning “McArthur was a five-star general”?

  Because this Major was an one-star Major:

  [​IMG]

  “Pick up”, “chat up” according to my dictionary.

  Yes, it’s difficult. But maybe you could choose a song which was not translated already.

  The translation of “Když mě brali za vojáka” is not literal, but still you can use it to check your work.
   
 4. wer

  wer Well-Known Member

  And of course, a link to Youtube to make the picture complete.
   
 5. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  Ok, next I'll pick a song that's not translated already. I didn't look though, I swear. 8)

  I chose that song because I want to remember it. Usually, at one of our parties with all the Czech people here, a discussion gets going where one drunk man gets angry at another. The other guests try to get them to change the subject but they don't (usually politics). Well last weekend, when we couldn't get my friend Mita to stop arguing the death penalty with someone, I just started singing "Kdyz mi brali..." He loves to sing when he's drunk so I knew it would work. However, since I only knew the first verse, everyone else got to keep singing except me. :( :) So I want to learn the whole song and I thought one way to commit it to memory is to try to translate it.
   
 6. eso

  eso Well-Known Member

  Did they know it's anti-army song? ;)
   
 7. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  Since I don't understand them very well, perhaps they started arguing about the army afterwards. :wink: Just kidding.

  Most of them there had defected Czechoslovakia and prior to defecting had served in the Czechoslovakian Army so perhaps they were in agreement about that song. Perhaps it happened to them, who knows. :) I do know they all knew the song because they all started singing immediately.
   
 8. wer

  wer Well-Known Member

  The females and their tricks! :roll:

  Is it?
   
 9. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  Yeah, we are wise as serpents and harmless as doves :wink:
   
 10. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  Ok, next Nohavica translation. This one was much more difficult than the last one:

  Divoké Koně

  Já viděl divoké koně běželi soumrakem
  vzduch těžký byl a divně voněl tabákem

  I saw wild horses running in the twilight
  The air was heavy with a strange tobacco scent

  Běželi běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor
  sper to čert jaká touha je to vedla za obzor

  They ran and ran without bridle and saddle through a region of rivers and mountains.
  (ok, now the next sentence must mean something different than how its translated. It must be an idiom or something. )
  Sperm it devil how craving(yearning, desire) is it beside the horizon

  Snad vesmír nad vesmírem snad lístek na věčnost
  naše touho ještě neumírej sil máme dost

  Perhaps the universe beyond the universe, perhaps a ticket to eternity
  our desire still "don't die", we have enough energy (or force as in "the force be with you)

  V nozdrách slábne zápach klisen na břehu jezera
  milování je divoká píseň večera

  In the nostrils the scent fades klisen (can't translate) on the lake shore. Love is a wild song this evening.

  Stébla trávy sklání hlavu staví se do šiku
  král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků

  A blade of grass bows its head building into siku (can't translate)
  Kings with courting arrive on execution zbojniku (can’t translate)

  Chtěl bych jak divoký kůň běžet běžet nemyslet na návrat
  s koňskými handlíři vyrazit dveře to bych rád
  I would like how wild horses run and run without thinking about returning
  with knoskymi (can't translate) horse trading to drive out the door. I would like it. (I'm sure that's all wrong)

  Já viděl divoké koně
  I saw wild horses
   
 11. eso

  eso Well-Known Member

  It is for me.  Je to hnus
  Zelené mozky
  Čajík s bromem do termosky
  Je nápojem božským

  Těžká puška úzká torna
  Pěšákova uniforma
  Boty menší o dva palce
  Blechy lezou zpod kavalce
  Plat a stravu erár ti dává
  Co chceš víc ? Armádě sláva
   
 12. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  sper to čert = word-for-word translation: "let the devil beat it"
  here: "nobody knows"
  in another context:
  let anything happen, I don't mind, etc.
  **
  klisna = mare
  ***
  šik - line, file of soldiers, organised (military) group, array (as in battle array)
  ****
  zbojník = outlaw, forest robber
  *****
  vyrazit dveře s někým (idiom) - word-for-word: push by force somebody through the (shut) door
  bowl out, eject
   
 13. Ctyri koruny

  Ctyri koruny Well-Known Member

  that is a really beautiful song thanks dzurisova for starting it and everyone who helped with the translation!  hee hee hee that sounds exactly like a certain friend of ours! I must remember the trick!

  I only know bits and pieces of songs though... it's scandalous
   

Share This Page