english speaking tjech, to registrate on a medical forum

Discussion in 'Make a Connection' started by trees, Nov 3, 2007.

 1. trees

  trees Member

  dear visitors

  dear sir

  I'm a serious/severe cfids / ME patient myself for 20 years, I would like to get in contact with patients with this disease in your country, can you help some how?. I did find a patient organisation in Prag/Tjech on the internet [http://cfids.phorum.cz/], but they do not react on my messages in English/can you help?/can you contact me with an English speaking member of this society in Tjech/Praag.

  Or, can some body assist me in registrating their forum, i tried many times.

  I thank you for the co operation

  yours faithfully

  ferdi
  Netherlands
   
 2. wer

  wer Well-Known Member

  OK.

  Visit http://cfids.phorum.cz/.

  Click on “Registrace” (=registration).

  Now, there should be the registration conditions. There is nothing extraordinary - the forum is moderated, you can have only one nick, you should be on topic etc.

  Accept the condition by clicking on “Souhlasím s těmito podmínkami a je mi více než 13 let” (= I agree with these conditions and I’m 13+).

  Then, there is the phpBB forum registration. You should be familiar with it, this forum use the same system.

  You have to fill these boxes:

  Uživatel (=user)
  E-mailová adresa (= e-mail)
  Heslo (= password)
  Potvrzení hesla (=the password once more)
  Ověřovací kód: Zapište kód přesně tak, jak ho vidíte. Je citlivý na malá a velká písmena a nulu poznáte podle přeškrtnutí. (= Rewrite the code in the picture above, it’s case sensitive.)

  I recommend you to set “Jazyk fóra” (= forum language) to English.

  Then, click on “Odeslat”.

  I’m not sure, what follows. Most likely a confirmation e-mail. Just post it here in troubles (rather without URLs).

  Being registered, you can login at http://cfids.phorum.cz/forum/login.php. Just fill “Uživatel” (= user) and “Heslo” (= password) and click on “Přihlášení” (= login).
   
 3. trees

  trees Member

  Thank you very much for your assistance, i did follow up the instructions, but then i receive the message:

  Promiňte, ale tato e-mailová adresa byla zakázána.

  What does it mean ?

  greetings
  ferdi
  netherlands

   
 4. wer

  wer Well-Known Member

  Sorry, but this e-mail address is banned.

  Possibly, your unsuccessful registration trials seem to be spambot attacks, or there is another reason you know about.
   
 5. Petr_B

  Petr_B Well-Known Member

  Have you tried to send an e-mail to:
  cfids@phorum.cz - administrators of CFIDS Club message board
  CfidsClub@seznam.cz - CFIDS Club - editorial team

  (these emails are listed on web pages available to anyone including e-mail collecting bots, so I don't think there's need to spoof them here).
   
 6. trees

  trees Member

  Thank you very much for the translation, an other time i tried with another email address and received this info back, what does it say:


  Vítejte na CFIDS fóru

  Dobrý den, Vaše registrace je evidována. Pro její aktivaci zašlete na
  cfidsclub@seznam.cz dobrovolné údaje:
  Vaše jméno a pøíjmení, pøezdívka, adresa Vašeho bydlištì. Na tuto Vaši
  adresu Vám bude doruèeno poštou heslo, které použijete pro první
  pøihlášení (vstup) do diskuzního fóra. (Údaje o Vás podléhají ochranì
  osobních údajù; v diskuzním fóru vystupujete anonymnì pod Vámi zvolenou
  pøezdívkou.).

  Dìkujeme za registraci.


  I would appreciate a detailed translation very much

  ferdi
  Netherlands

   
 7. Petr_B

  Petr_B Well-Known Member

  Blue text is my commentary, not a part of the translation.

  Actually, there are CFIDS club specific conditions, read part 2 of registration rules, 2.4-2.8 in particular.
  http://cfids.phorum.cz/forum/profile.php?mode=register
   
 8. trees

  trees Member

  petra
  thank you, this makes something clear, i did copy rules part 2.4 till 2.8; does it mention something that must be read?

  2.4.
  Platí přísný zákaz uvádět bez povolení redakce webu CFIDS club na DF jiné webové adresy nebo adresy jiných diskuzních míst za účelem jejich reklamy.
  2.5.
  Právě takové pokusy (body 2.2. až 2.4.) budou klasifikované jako porušení etiky, nekalá reklama a komerční zájem nebo osobní zájem, který neprospívá společenství sdruženému na DF.
  2.6.
  Porušení bodů 2.2. – 2.4. nebude tolerováno. Uživateli DF, který poruší některé z výše uvedených pravidel, může být trvale zakázán přístup do diskuzní místnosti. Moderátoři si vyhrazují právo zakázat přístup uživateli, který opakovaně narušuje zdárný průběh diskuze nerespektováním jejích pravidel.
  2.7.
  Mohou se zveřejňovat odkazy na zprávy s cennými informacemi o CFS. (Komerční zprávy jsou však zakázány. Viz výše body 2.2. až 2.4.) Velmi potěšující by bylo, kdyby se DF stalo zdrojem užitečných informací, které jsou prostředkem ke vzájemné podpoře nemocných.
  2.8.
  Web CFIDS club se věnuje převážně vědecko-odbornému nahlížení na problematiku choroby, proto návštěvníci inklinující při řešení svého zdravotního stavu více k duchovně-léčitelským praktikám a psychosomatickým směrům se zdrží jejich propagace na DF. V zájmu uživatelů, ve smyslu ochrany spotřebitele, se jmenovitě z diskuze vylučují témata o bizarních starověkých praxích, působení spornými silami a energiemi včetně odstraňování jejich vlivu na nemocnou osobu, témata o léčbě pozitivním myšlením a různými vírami, protože jsou ryze intimními a individuálními záležitostmi jednotlivců. Příznivci uvedených a obdobných praktik se mohou zcela svobodně rozhodnout pro DF na jiných webových stránkách o starodávných i novodobých alternativních metodách a prostředcích, kterých se vyskytuje na síti internetu dostatek. Z diskuze nejsou vyloučeny úlevové doplňkové metody k ulehčení od symptomů – jmenovitě: jóga, relaxační techniky, masáže, techniky strategií zvládání symptomů chronických nemocí, potravinové doplňky a vitamíny (při dodržení bodu 2.3.).


  greetings

  ferdi
  Netherlands


   
 9. Petr_B

  Petr_B Well-Known Member

  If you meant me (I'm not Petra but Petr - I would be Petra if I was a female) then I'm sorry to inform you that my English is not up to the task of translating these rules properly (particularly 2.8), I will leave that to someone else.

  Edit: One important thing - these rules are supposed to be obeyed when posting on boards, there's not anything useful for registration. Sorry if I confused you. Have you already managed to register successfully?
   
 10. trees

  trees Member

  dear Petr B


  Thank you very much for your comments, i did not register till now because i foresee that i will only receive a valid pass word when i send them the required email in your language [Tjech].

  For that reason, Petr B, can you provide me the text which i can send to them in your language, i will fill in the required real name and address at the fields/places you instruct me to do so.

  I think this is the only way i can pass this [some how strange] registration, i did so may efforts till now, but they do not react.

  Petr B, i thank you agian for the support, we have to fight this organic disease together, all nations united, open your [Tjech] world is the first step to do so.

  greetings
  ferdi
  netherlands

   
 11. Sova

  Sova Well-Known Member

  Just send this with your information included where indicated:

  Jméno: <your first name>
  Příjmení: <your surname>
  Přezdívka: <nickname/username for forum>
  Adres bydliště: <your street address>

  I think the reason that they have such an involved registration is to frustrate computer-generated registrations used for spamming message boards. Like Petr_B, though, I'm not sure why they ask for your home address.
   
 12. Petr_B

  Petr_B Well-Known Member

  I still think it might be a good idea to contact (e-mail, addresses are in one of my previous posts) people in charge of the club/boards directly, explain them your problems with registration and ask them for help (in English, or you can put the text here and someone will translate it to Czech, so you can include it in your e-mail too). I'm not sure what you meant by "they do not react on my messages in English" in your first post though.

  Just a note, from their rules for posting:
  2.2 You're not allowed to advertise for products
  2.4 Without a prior consent from moderators, it's strictly forbidden to link to other web sites / message boards in order to advertise for them.
  2.7 You're allowed to link to reports with valuable information about CFS (but not to commercial presentations, see 2.2, 2.4).
  2.8 The club is dedicated mostly to scientific approach, so shouldn't promote spiritual/psychosomatic methods. You are not allowed to discuss bizarre middle ages rituals, faith, positive thinking, obscure powers/energies etc methods. Discussing yoga, relaxation, massages, strategies for managing the symptoms of CFS, food supplements and vitamins (no advertising) is allowed.
   

Share This Page