horoscope translation prosim!!!

Discussion in 'Vocabulary & Translation Help' started by milton, Aug 14, 2008.

 1. milton

  milton Well-Known Member

  Při komunikaci se řiďte pravidlem zlaté střední cesty. Je nejvhodnější čas na uskutečnění změn. Neúspěch Vám neublíží, ale určitě posílí do dalšího boje.
  Lidé: Spolehněte se na znamení raka
  Peníze: Zabezpečení bytových dveří nejsou peníze vyhozené oknem.
  Erotika: Rozšiřujte své znalosti a stanete se dobrými manažery své lásky.
  Horoskop na večer : Někdy probrečet noc pomůže. Ale není těch proslzených nocí příliš?

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Here's how I understood it, but I'm welcoming ALOT of correction & help, so pls dig in:

  In the course of communication governs something about golden middle road. Its the most optimum time for a real change. Success is not close yet, but surely it sends something ?? ja nevim..

  people: rely upon the famous hand (not sure about this either)
  money: something about how the unsafest homes' doors aren't money with scrapped windows (taky nevim)
  Erotica: Expand your knowledge and stand with good managers about love (this sounds silly too, taky nevim)
  horoscope for the night: sometimes to cry at night, you can't. But aren't those lacrimating nights too much?
   
 2. Jana

  Jana Well-Known Member

  When communicating, follow the rule of the golden middle road. Now it is the optimum time for changes. Failure will not hurt you but will definitely strenghten you up for future struggling.
  People: Trust the sign of Cancer
  Money: Investing into the safety of your apartment door is not a waste of money (money thrown out the window)
  Erotica: Expand your knowledge and you will become a good manager of your love
  Horoscope for tonight: Sometimes it helps to weep away the night. But aren´t there too many of those tearful nights?
   
 3. milton

  milton Well-Known Member

  dekuju Jano za pomoc!! :D
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  As with all horoscope readings...that was very broad and could apply to anybody at any time.

  I will look in the paper and see what the stars hold for me today.
   
 5. Troll

  Troll Well-Known Member

  With the exception of "Investing into the safety of your apartment door is not a waste of money". There is certainly an advertisement on the next page.
   
 6. milton

  milton Well-Known Member

  ok what about this one? :

  Mohli byste se pohádat s dětmi, které budou mít na všechny vaše výtky okamžitou odpověď. Moc se na ně nezlobte, možná byste měli najít pádnější argumenty. Pečlivě vybírejte, co si dáte k obědu. Dnes vám všechno nesedne.
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  To je legrace. Je to další horoskop?
  Tady je můj pokus.

  You could quarrel with the children, which will have for all your advice,rebukes,reproach a quick answer. Don't get angry at them, you ought to have more serious arguments(things to argue about).
  Choose carefully, what you have for lunch, today nothing will sit well with you.

  Heed the stars.

  PS....I could have totally misinterpreted that.
   
 8. Jana

  Jana Well-Known Member

  To scrimshaw: Great! :D :D :D
  Just one slight change - in this connection, "arguments" mean reasoning.
   
 9. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Thanks Jano :D

  Narodil jsem se pod známením raku. Tak předpokládám, že bude všechno v pořádku. Způsob, jakým to tuším já. Pokud je osud už, od dnu, na kterým jsme se narodili, napsaný v hvězdách, co můžeme na to potom udělat, kromě jej přijmali se úsměvem.

  Myslel jsem si, že je legrace, že mu horoskop doporučil, aby měl peč se svého oběd'.
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  By the way, that's not really how I feel. That is way to fatalistic an approach to life for me.
   
 11. milton

  milton Well-Known Member

  Ok here's another one.. I think my czech understanding may be getting better but of course it comes and goes based on various topics of interest

  Here's my best attempt below:

  Neměl byste dnes spěchat s vyznáním lásky někomu jen proto, že se
  vám dotyčná už velmi dlouho líbí. Snadno by se totiž mohlo stát
  ,že už večer byste mohl, svého rozhodnutí a přehnané ukvapenosti,
  velmi litovat. Dejte si také pozor na divné chování vašeho
  spolupracovníka. Má totiž nekalé pracovní úmysly.

  Today You Shouldn't be in a hurry for professions of love with
  anybody only because it is said you will like it a long time.
  Perhaps, yesterday you could have.Something about their hastiness
  & regret,( ja nevim). Also take caution about strange behaviors of your co-workers
  They have unfair intentions.

  Any takers?
   
 12. MK

  MK Well-Known Member

  I am not sure it means the same. Vyznani is here used in meaning confession. The "express love" will be close to czech text.

  Today You Shouldn't be in a hurry with expressing your love to somebody, just only because she looks appealing to you for long time. :D


  Snadno by se totiž mohlo stát ,
  It can easily happen,

  že už večer byste mohl,
  that as early as in the evening

  svého rozhodnutí a přehnané ukvapenosti, velmi litovat.
  you will regret your decision and (exaggerated) hastiness


  Dejte si také pozor na divné chování vašeho
  spolupracovníka. Má totiž nekalé pracovní úmysly.

  Also take caution about strange behavior of your co-worker.
  He/she has unfair (work related) intentions.
   
 13. milton

  milton Well-Known Member

  thx MK..

  here's today's, and my attempt (corrections are expected and welcome!!)

  Nenechte se dnes od vašich přátel přemlouvat k něčemu do čeho se
  vám prostě nechce. Sice to s vámi myslí dobře, ale když se budete
  řídit vašimi pocity a intuicí uděláte nejlépe. Také máte příhodný
  den potkat nějakou zajímavou osobu, která vám velmi utkví svých
  charakterem v duši a proto se s ní pokuste navázat bližší kontakt.

  --------------

  You don't want today from your friends persuade into what they simply
  don't want. Indeed/though its with you they think good, but when
  you take control of your thoughts and intuition, you'll do better. Also
  You'll have a opportunistic day to meet an interesting person in which you
  will fix their character and soul because with her you'll have a go at
  trying or linking close contact. {I'm not sure about this at all.. doesn't make any sense to me :( somebody please explain}
   
 14. Jana

  Jana Well-Known Member

  Do not let your friends talk you into something you simply do not feel like doing. Surely they mean it well, but if you let your feelings and intuition lead you, you will do your best. It is also a providential day to meet an interesting person whose character will get stuck in your mind, so try to get to a closer contact with him/her.
   
 15. Jana

  Jana Well-Known Member

  I just wonder where you are getting all these "wise words" from... :D :D :D
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  About those wise words....

  I have a question about 'svých charakterem'...I wonder what case that is.....to me, the adjective and noun do not agree.

  Říd se hvězdami. Moudřé hvězdy ví všechno.
   
 17. Jana

  Jana Well-Known Member

  "Svých charakterem" is a typo; correct is "svým charakterem" (instrumental case).
   
 18. milton

  milton Well-Known Member

  Scrimshaw I don't know exactly about the case agreement your talking about here ,whether its right or wrong, but I got this from a Czech Horoscope website. So keep in mind that some Czechs don't always speak w/ perfect grammar. I know that Mirek Topolanek always gets 'roasted' for using less than perfect grammar by critics and fellow colleagues. (Na druhou stanu Vaclav Klaus is known amongst his circle for having the best command of the Czech Language. )This certainly could have been the case with the author who wrote this passage. But now I'm really curious.

  Any comments Senior members?
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jana, I hope you are still watching this thread.

  In that horoscope reading was the wording a little uncommon?

  Would this grammar be correct.

  Nenechte se dnes od váších přátel, aby vám přemlouvali k ničemu, do čeho se vám prostě nechce. Sice to s vámi myslí dobře, ale líp se to budete řídit vášími pocity a intuice. Také máte přihodný den, abyste potkali nějakou zajímavou osubu........
   
 20. Jana

  Jana Well-Known Member

  Correct Czech would be:
  Nenechte se dnes od svých přátel přemlouvat k něčemu, do čeho se vám prostě nechce. Sice to s vámi myslí dobře, ale bude nejlépe, když se budete řídit svými pocity a intuicí. Také máte příhodný den, abyste potkali nějakou zajímavou osobu........
   

Share This Page