Is this a good translation?

Discussion in 'Vocabulary & Translation Help' started by scrimshaw, Jun 11, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  This paragraph is from a book I am reading. These are the thoughts of a young, priveleged caballero in the spanish colony of New Spain before it became Mexico.

  Co hlavně obdvívá žena v mužem? Jemnost? Láskavost? Ay! To jsou zvláštnosti knězi. Bohatsvi? Možná žena chce bohatsvi, ale není to, co hlavně obdívá. Ne, ona si horoučně přeje jeho mužnost: síl jeho bedry v ložnici a jeho vláda nad dalši muži na koni, a když je to třeba, na poli čestu. Znalost tohohle, když jsem vejezdil do paseo, seděl jsem v sedlem vysoko. Dokud se Tempest chlubil své machismo, tančení, a frkání na klisny.

  What does a woman admire most in a man? Gentleness, kindness? No, those are the traits of a priest. Wealth? A woman may desire riches but it is not what she most admires. No, she covets most his virility:
  the power of his loins in the bedroom, and his dominance over other men in the saddle, and when necessary, on the field of honor. Knowing this, when I entered the paseo, I sat tall in the saddle. Even Tempest flaunted his machismo, prancing and dancing at the mares.
   
 2. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  The book is originaly in czech or english? Because if this is supposed to be czech ... oh my good :)
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  The book is in english. I hope this wasn't an inappropriate post.
   
 4. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  When I was reading first post last evening, I just read the czech part and I thought - what is that?

  But now I see how complicated the english original is and I apologize. I will correct it for you in couple of hours if KL is not quicker as he usualy is :), I've not enought time right now.
   
 5. Alexx

  Alexx Well-Known Member


  Notes:

  "Cti" is second "pád" (case?) of "čest" (honor) - btw. does anybody know a site where to find translations of linguistic words like "pád", "rod", "osoba",...?

  It should be translated more "bookish", but it would needed some remodeling of sentences.

  I used the word "Znaje" what is "předchodník" - very complicated (and very bookish) thing what 90% native czech (including me) cannot use properly (we learn it at school but we never use it in spoken language).

  I'm not familiar with word "paseo", i found it in spanish dictionary as "projížďka" or "korzo", so I translated it, but maybe it should not be translated.
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky DjAvitar
  To je skvěle. Velmi užitečné.
  Tak mladé caballero si myslí sám na sebe.

  Co hlavně obdivuje žena na muži? Jemnost? Laskavost? Ne, to jsou přednosti kněžich. Bohatsví? Možná, že žena chce bohatsvi, ale není to, co obdivuje především. Ne, ona si horoučně přeje jeho mužnost: sílu v jeho bedrech v ložnici, a jeho vládu nad dalšími muži v koňském sedle, a když je to třeba, na poli čti. Znaje toto, když jsem vyjel do projízd'ku,
  seděl jsem v sedle vysoko. Dokonce i Tempest se chlubil svou mužnosti, tancem, a frkáním na klisly.

  a abych tě nezklamenal.....Dcera a já vyšel z kostela a šli jsme schodech dolů do hezké zahrady.:lol:

  pad....case
  rod....gender
  osoba....person

  Stojím v kuchyně.
  V té větě sloveso je třetí osoba a podstátné jmeno je ženský rod, ve šestém padě.

  Paseo....I didn´t translate this word because it is one of those spanish words that are pretty well known even among english speakers.
   
 7. Alexx

  Alexx Well-Known Member

   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Hrůza
  Dělám stejné chyby. Občas zapomínám ve větech ''helping verb''.
  Stojím, samozřejmě to je první osoba. Nevím to, co jsem si tehdy myslel.
  Kuchyně v šestém pádě je ''v kuchyni''.
   
 9. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  I guess you are better and better, you simply create more and more complicated sentences.
   
 10. meluzina

  meluzina Well-Known Member

  one question - in the second sentence, should it not be "vlastnost" for trait rather than "prednost" ???
   
 11. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Yes, i did not know the word "trait", but I expected (from context) it is somethink like "virtue".

  Přednost = dobrá, kladná vlastnost (virtue)
   
 12. meluzina

  meluzina Well-Known Member

  "trait" in and of itself can be positive, negative, or anything that is inherent...

  "blue eyes are a genetic trait" for example
   
 13. wer

  wer Well-Known Member

  But Czechs are not so familiar with Spanish. I did not understand the meaning of the word (now I identify the Romanic root I know), but I did know that word as a term for the wild executions during Spanish Civil War.

  I prefer the word "ctnost".

  A neutral translation of “trait” should be “znak” or “rys”, but in this case I also prefer the liberal translation.
   
 14. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  DjÁvatare..Díky za kompliment.
  Myslíš-li si, že se lepším, to je skvělé. To znamená moc(that means a lot?)

  Jeden z mých velkých problémů je rody slov.
  Myslím si, že dost dobře chápu pravidly, ale vjímky pravidel, to jsou velmi těžké. Podle mého nazoru.

  Slova končíčí v.....
  A....ženský rod, kromě předsada, které jsou mužský rod, ale to jsou vzácné.
  ost..zenský rod

  O....střední rod, ledaže slovo je původně z ciziho jazyku.

  Těžké souhlásce...mužský rod
  ......
  S pravidly nadtím, mohu být spravný asi 90% časů.
  ..........
  e,ě, hebké souhlásce....mohou být mužský, nebo ženský rod.
  Je to prostě třeba, abych se je učil.
  Ale tohle vím.
  Kuchyňe musí být ženský rod, když kuchyňe v šestném pádě je kuchyni.
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Podívejte se na jak jsem už opustil původný předmět.
  Trpělivost je přednost.

  paseo..the walk...the fancy walk around parks and such where young men and women, escorted, display themselves.
  From the verb pasear....to walk, to pass

  I can see how such a term could come to mean ''the walk'' to the firing squad.

  I can see how virtue would seem to fit perfectly into that sentence,
  but he did say trait. Though I think he actually meant characteristic, which can mean both an inherent trait and a learned qualities, because then he goes on to list things he has learned in life. Well...
  Ten caballero byl muž mnoho ctnosti, obou dobrých a špatných.

  What a nitpicker I have become.
   
 16. Alexx

  Alexx Well-Known Member

   
 17. meluzina

  meluzina Well-Known Member

  Hledání vší není vždy špatná vlastnost. :D
   
 18. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Exceptions are complicated in all languages :)

  As I see (and know), it's complicated to talk/write about grammar of foreign language in this foreign language. Some sentences looks funny, like S pravidly nadtím, mohu být spravný asi 90% časů. (you cannot translate "times" as "časů")

  :idea: Ale byl by to zajímavý plátek: "Newyorské časy".

  Btw. "předsada" (whatever it would mean) je ženského rodu, protože kořen toho slova, "sada" (set), je ženského rodu. (ale "předseda" (patter - chairman/president) je samozřejmě mužského)

  I know your problem with genders from learning german, where same words can be different gender then in czech. For example word ladder - in czech "žebřík" - mužský rod, in german "die Leiter" - ženský rod
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  S tímhle pravidly, mohu být spravný 90% doby?

  Mám pocit, že jsem vykouzil další slovo. Předsada....nesmysl
  Předseda je opravdu slovo ale i když má na končíčí pismen A, je to mužský rod.

  Ten caballero, jak všichní z nás, měl mnoha čtiností, dobrých a špatných.
  Můžeme ho ale omlouvat. Nemusíme zapomenout, že žil v dalším světem v další doby. Svět, co znal, byl stejný svět, které vytvoříl z něho kdo byl.
  (the world that he knew, was the same world that made of him who he was?)

  Mohu hledat vší s tím nejlepším z něj.
  (I can search for nits with the best of them?)
   
 20. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  Agree: "traits": "vlastnosti", "charakteristické rysy", "stránky povahy"
   

Share This Page