Jak Trautenberk prodával vodu

Discussion in 'Multimedia' started by Alena, Sep 4, 2008.

 1. Alena

  Alena Well-Known Member

  Jak Trautenberk prodával vodu
  http://www.youtube.com/watch?v=DizFog9px-0
  Bylo sucho, jaké nikdo nepamatoval. Pramínky vyschly a v potocích bylo vody sotva na prst.
  Tak co je s tou vodou?
  Milostpane, budete se muset obejít bez ní, nemám ani na vaření.
  Himlhergot donrvetr krucajs element, co ty mi máš co předpisovat. Popadni vědro a mazej k potoku! Eee, je vedro, potřebuju se zchladit. Hni sebou, hni. Kšic, kšc, darebáku, kšc. Jedeš, kšc. No počkej, darebáku…
  Co je to za kanonádu? Vždyť mi skáčou hrnce na plotně.
  Vyžeň ho, já tady umírám žízní a on si klidně pije mojí vodu.
  Jestli Vám jde o těch pár kapek, milostpane, tak se s tím vyháněním račte obtěžovat sám.
  Čimčarárá, čim, čim.
  To jsi byl pro tu vodu až v Jizeře?
  Ééh…
  Potok je skoro vyschlý, milostpane, musel jsem jí nabírat rukama. To je hrůza. Jestli do tejdne nesprchne, budou lidi vodu platit zlatem. Tráva je na troud, obilí praská…
  Když je doba zlá, musejí lidi držet pohromadě. Proto jsem se rozhod, že na svým panství postavím hráz, aby měli všichni vody hojnost.
  Milostpane, to je za ta léta to nejhezčí, co jsme od Vás slyšeli :shock: A přinesu Vám studenou smetanu, když si tak mordýrujete hlavu pro lidský dobro.
  Ták. Kubo, hajnej, vy nakácíte duby, uděláte z nich sloupky a klády. Anče, ty zaskočíš ke Krakonošovi a poprosíš ho, aby nám shodil pár kamenů.
  Ano?!
  Ano, jemnostpane. No a já zatím připravím plán hráze. A budou tu vodu platit zlatem :D
  Jemnostpane Krakonoši, dobré odpoledne vynčuju, mám něco vyřídit a spoustu věcí povědět.
  Tak to abychom si na to sedli, ne?
  Tu máš, napij se.
  Děkuju. To je zrovna mana nebeská.
  Tak, copak máš na srdci, Aničko?
  Jemnostpane Krakonoši, povídal náš milostpán, že když je lidem zle, tak mají držet pohromadě. A tak se rozhodl, že postaví hráz, aby všichni měli vody dost. A Vás prosí, abyste byl od tý lásky a svalil dolů pár kamenů, aby se nám ta hráz rychleji stavěla.
  A ty tomu, Anče, věříš?
  Jemnostpane, ono se darmo neříká, když pánbůh dopustí i motyka spustí. A když přišlo to sucho, milostpán taky spustil jinou.
  Jen aby. No, o pár kamenů horám neubude.
  Ták…
  Jůůů. Uctivě děkujeme, jemnostpane Krakonoši.
  To se to kouká, když druhý za Vás dělá. Tuhle Vám jemnostpán Krakonoš posílá kapku bylinkovýho pití, aby Vám šla práce líp od ruky.
  Ááh, to to voní. To je síla.
  Jo, kdyby náš pán byl z poloviny tak uznalej jako Krakonoš, to by se to sloužilo.
  Však on se přejinačí, kdepak by on dřív myslel na lidi a teď? Postavíme hráz, aby nikdo neměl nouzi o vodu.
  Kdopak ví, co s tím obmejšlí.
  Prodej vody. Jeden žejdlík - jeden krejcar, jeden soudek - čtyři krejcary. Jeden žejdlík - dva krejcary, jeden soudek - pět krejcarů.
  Milostpane!
  Ano.
  Milostpane, ten Krakonoš je dobrák, poslal kameny na celou hráz a ony se samy složily. Hráz je hotová. Toho Krakonoše do zlata zasadit.
  No, ono se ještě ukáže, kdo bude v tom zlatě zasazenej. Dej křeslo na trakař, ať nemusím tak dlouho stát. Ale jak řeknu lidem, že jim chci tu vodu pro…, že jim chceme tu vodu přichystat.
  Zaskočím do vsi.
  Počkej! To musí udělat hajnej, to je úřední osoba. Vem křeslo a jdi. A vem s sebou studený kuře a pár lahví piva. A je to! Hajnej, oběhni vesnice a všude rozhlaš, ať si lidé pospíšej, že u mé hráze budeme prodávat vodu. Ať si pospíší, bude strašný sucho.
  Milostpane, to já neudělám.
  Co?!
  Nedá se vydělávat na lidským trápení :cry: . Já si nesmím na svým panství prodávat svojí vodu!
  Voda patří všem. A moc mě mrzí, milostpane, že jsem třeba jen na chviličku uvěřila, že máte taky srdce. Pojď Kubíčku, tomuhle pánovi bych už do smrti smťoucí ani kůrku chleba nepodala.
  To je vzpoura, to je rebelie. Jen si jděte…stejně nemáte kam.
  Ke mně půjdou, jestli budou chtít. Pro poctivé lidi je v mých Krkonoších místa dost.
  Díky, jemnostpane.
  A co já bez nich, vždyť oni jsou jako moje vlastní krev.
  Pojďte s náma hajnej. Když nám tuhle jemnostpán Krakonoš nabízí střechu nad hlavou, zbyde jí kousek i pro Vás.
  A revír budeš mít celý hora.
  Tolik dobrýho jsem od nikoho za celý život neslyšel.
  No, dobře, dobře, dobře.
  Budu si stěžovat, že mi přetahuješ poddaný, ty, ty, já ti…
  Jen si stěžuj. A taky si stěžuj, že jsem ti zbořil hráz.
  Co mi to děláš, to nemůžeš, to… Pomoc, já se topím.
  Neutopil se, ale když neměl, kdo by mu posluhoval, koho by od rána do večera sekýroval, to se mu, panečku, moc těžce žilo. Zato Anče, Kuba i hajný si žili šťastně a spokojeně. To proto, že jim žádný pán neotravoval krkonošské povětří.
  Tak, tak, co kdo zaseje, to taky sklidí, a to platí v životě do poslední tečky.
  End.

  Yeah, the speech is sometimes "old" and "ungrammatical" but still it's Czech. I really hope you can see it well. It's my first post here :wink:

  himlhergot donrvetr krucajs element – swear word (kind of German origin, I think)
  předpisovat – nařizovat, poroučet (will, boss)
  vědro X vedro – vědro (water bucket), vedro (sultry heat)
  kšic, kšc – interjection for sending away
  čimčarárá, čim – sparrow interjection
  Jizeře -> Jizera = name of a Czech river
  tejdne – týdne (week)
  na troud – velmi suchý (as dry as bone)
  musejí – musí (have to, must)
  rozhod – rozhodl (have made a decision)
  mordýrujete – trápíte (worry about)
  hajnej – hajný (forest warden)
  vynčuju – přeju, přeji (wish)
  děkuju – děkuji (thank you)
  mana nebeská – manna (something scrumptious)
  když pánbůh dopustí i motyka spustí – idiom
  bylinkovýho – bylinkového (herbal)
  tuhle – tady (here)
  uznalej – uznalý (appreciative)
  přejinačí – změní (change)
  obmejšlí – obmýšlí, zamýšlí (intend)
  žejdlík – measure c. half a litre -old-
  krejcar – currency (kreutzer) -old-
  soudek – measure = 24 žejdlíků
  pro… – he wanted to say „prodávat“ (to sell)
  vem s sebou – vezmi s sebou (take along)
  pospíšej – pospíší (hurry up)
  lidským – lidském (human)
  svým – svém (my, mine)
  do smrti smťoucí – till death („smrťoucí“ makes it more extreme)
  Krkonoších -> Krkonoše – Giant Mountains
  náma – námi (us)
  zbyde – zbude (remain)
  celý hora – celou horu (entire mountain)
  dobrýho – dobrého (good)
  sekýroval –> inf. sekýrovat (order round)
  co kdo zaseje, to taky sklidí – idiom
   
 2. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Krkonoš mountains fairytale.
  How Trautenbek was selling the water.

  It was a drought like nobody remembered. Springs ran dry, and in the streams there was barely a finger of water.
  'So what's up with the water?'
  'Kind sir, you will have to get by without it. I don't even have enough for cooking.'
  '%*!!?#!!! What, you have the right to boss me around? Grab the bucket and go to the stream. Wow, it's hot. I need to cool down. Move yourself, move, chop, chop, you scoundrel. Go, n..., no wait, you rascal.'
  'What's that shotgun for? My pots are jumping all over the stove???'
  'Chase him away. I'm dying of thirst here and he's calmly drinking my water.'
  'If you're talking about those couple of drops, kind sir, well, with the chasing away, let me bother with that.'
  Tweet, tweet, tweet,
  'So you went to the lake for water?'
  Eeh.
  'The stream is almost dried up. I had to scoop it out by hand. It's horrible. If it will not shower(rain) for a week, people will be paying gold for that water. The grass is dried up, and the corn is dust.'
  'When times are bad, people must stick together. For that reason, I have decided that on my estate I will build a dam, so that we will have plenty of water.'
  'Kind sir, that is the best we have heard from you all summer. And I will bring (to) you cold cream, since you are worried about the welfare of the people.'
  'So, Kubo, warden, you get some oak trees, make some posts and beams out of them. Ance, you jump down to Krakonos and ask him if he can throw us a couple rocks.'
  'Dear sir, it is not said lightly, that when God allows it even a hoe will fire.'
  And since the drought came, the kind sir also shot something different.
  'Ok?'
  'Ok, dear sir. And I in the meantime will prepare a plan for the dam. And they will pay gold for that water.'
  'Pleasant, sir Krakonoš, I wish you a good afternoon. I have something to tell you and lots of things to talk about.'
  'So, let's sit down, alright?'
  'Here you go, drink up.'
  'Thanks, that is mana from heaven.'
  'So what's weighing on your heart, Anicko?'
  'Dear, sir Krakonoš, that when times are bad for people, they ought to stick together, and so you decided that you will build a dam so everybody will have enough water. And I beg you that out of your kindness, you will roll down to us a couple rocks so we can quickly build a dam for ourselves.'
  'And you believe it, Ance? '
  Just, well, not for a mountain.
  'So..'
  'Great, we respectfully thank you, dear sir Krakonoš'
  'Well let's see if the others follow you.'
  'This herbal drink will fortify you, kind sir, so work will go easier.'
  'Ah, that' ringing. That is strong.''
  'Well, if just half our plan worked, appreciative like Krakonos, it would be worth it.
  'So with this change, where he will be thinking about the people. We will build a dam so nobody will have a lack of water.'
  'Who knows, how that will change things.''
  Water for sale. A tub, a bucket, a gallon, four quarts....
  'Dear sir!'
  'Yes?'
  'Dear sir, that Krakonoš is a good fellow. He sent enough rocks for the whole dam, and they alone served the purpose. The dam is ready. That Krakonoš encased it in gold.'
  'Well, it's yet to be seen, who will be encased in that gold. Well, put the armchair in the wheelbarrow so I won't have to stand a long time. But as I will tell the people, that I want to se.., that we want to get the water ready for them.'
  'I'll get right on it.'
  'Wait! The gamekeeper must do it. He is an official person. Take the armchair and go. And take the cold chicken and a couple bottles of beer with you.'
  'And that's it. Gamekeeper, run around the village and announce everywhere that the people should hurry, that at my dam we will be selling water. That they should hurry, the drought will be awful.'
  'Dear sir, I will not do that.'
  'What?'
  'Water belongs to everyone. I'm sorry, kind sir, that for a while there I believed that you too had a heart.
  Let's go, little Kubo, I wouldn't sell (to) this man even a crust of bread even if he were dying.'
  That is revolt. That is rebellion. Just go, You don't have anywhere to go anyway.'
  'You all can come to me if you want. For honorable people there is enough room in my Krkonos mountains.'
  'Thank you, kind sir.'
  'And what will I do without them, I mean they are like my own blood.'
  'Come with us gamekeeper. Since this kind sir is offering a roof over our head, there is enough room for her and for you.'
  'And you will have the whole mountain to enjoy.'
  'I have not heard so much goodness from anyone in my whole life.'
  'Well, ok, ok, ok.'
  'I am going to stat complaining that you are transforming me into a high and mighty lord.'
  'I'm just saying, and I say again, that I tore down your dam.'
  'What are you doing to me. You can't do that. Help, I'm drowning.'
  He did not drown, but since he didn't have anybody to wait on him, whom he could order around day and night, it was for him, that little man, a very hard life. On the other and, ance, kuba and the ranger lived happily and contentedly. That because, no man bothered them in the krkonos air.'
  So, so, the one who messes things up, he must also clean up, and so it goes in life until the end.

  To je opravdu dobre nauceni. Moudry Pane Krakonos.
   
 3. Alena

  Alena Well-Known Member

  "panečku" isn't meant this way, it's more like a sigh and ephases.
  You can use "panečku" or "pane jo"
  For example:
  "Panečku, to je dneska vedro".
  "Pane jo, zase se rozbila televize"
  It's more like "oh, man", "oh, boy"...
  I'm sorry but can't explain it better :?
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  I get it :D , thanks. I did not realize that, about Panečku.

  Panecku, je to dnes vedro. Pařák, jaké nidky v to kraje nepamatuje.

  Similar english/american expressions...

  Sheesh!
  Man!
  Holy cow!
  Holy mackeral!
   
 5. DanielZ

  DanielZ Well-Known Member

  Alena,

  Thank you very much for this post. It is very interesting.

  Thank you, indeed.

  Dan
   
 6. Alena

  Alena Well-Known Member

  I don't have from this sentence that she meant 'kind sir instead of her to do the chasing away'.
  'If you're talking about those couple of drops, kind sir, well, with the chasing away, let yourself bother with that.'
  Could be correct?
  ráčit, uráčit is a complicated word. It can be use with meaning of 'please', but I'd use it in more honorific and restpectful speech.
  Račte se posadit. Prosím, račte se posadit. = Prosím, posaďte se.
  Račte si odložit. = Prosím, odložte si.
  But it depends on the way (the intonation) you say it because it can have hidden (mostly sarcastic) meaning, e.g. Tak Vy jste se dnes uráčil přijít! Tak pán dnes řáčil přijít!
  We waited 20 minutes before she finally condescended to appear. Čekali jsme 20 minut než se konečně (u)ráčila objevit.
  Am I right with the meaning of condescend?
   
 7. fabik317

  fabik317 Well-Known Member

  IIRC, in his translation of Good Soldier Svejk, Cecil Parrot uses the the construction "to take the pleasure of [doing something]", as in the classic anecdote:

  - James, why is my Lady late for the dinner?
  - Yesterday you took the pleasure of shooting her, my Lord.
  - Oh, did I? I didn't expect her to be upset about it for such a long time.
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  You are right, račit-uračit, is a verb with some possible hidden intent. :D

  I think I get it though, the inflection might be to exagerate the length of the word.

  Tak k nám vaše výsosti po trech hodin koněčně úráčtila přijít.
  I think we would say..
  So after three hours your highness finally decided to show up.
  Yes, that is sarcastic.
  Not sure that 'condescending' works there.
  descend...to go downward.....condescending...maybe...act of belittling somenone, putting someone down, pretending to be your better than someon else.

  Well, look at the great job you did.(said with total sarcasm, the intonation let's it be known that the speaker means the exact opposite)
  An appropriate response could be.
  'Don't be condescending to me, you blankety blank. If you think you can do a better job, than do it yourself.

  If you're talking about those couple of drops, kind sir, well, with the chasing away, let 'yourself' bother with that.' (or, you bother with that)

  but... from the video, I get the idea that the woman is trying to protect the bird from the man, so she suggests that she will chase the bird away(so he will not hurt it).
  Maybe I missed the intent of the conversation.

  Pokus o Dobrého Vojáka Švejka...
  'James, proč je moje žena pozdě na večeři?'
  'Včera jsi ji úráčtil střelit.'
  Ńo, to jsem udělal? Nečekal jsem, že se o tom tak dlouho zlobila.'
   
 9. Alena

  Alena Well-Known Member

  Can be used this way, e.g. Jezte a pijte co hrdlo ráčí. Feel free to eat and drink whatever you like.

  "Jestli Vám jde o těch pár kapek, milostpane, tak se s tím vyháněním račte obtěžovat sám."
  She wanted the bird keep drinking, she didn't mind the couple of drops, especially when was so hot and the bird should have been thirsty.
  - račte si ten dopis napsat sám (mně jste taky nikdy nepomohl / když si myslíte, že já to nedovedu...)
  - račte si to kolo opravit sám (když Vy jste ho zničil / když jste tak chytrej...)
  - račte si to okno otevřít sám (když si Vy myslíte, že je tu na padnutí...)
  - račte se s tou žalobou obtěžovat sám (já si nemyslím, že je to potřeba, tak mě do toho netahejte / já Vás nepodpořím...)

  "Jeane, pohár vody, prosím."
  "Zde, pane."
  "Děkuji, Jeane. Jeane, další pohár vody, prosím."
  "Zde, pane."
  "Děkuji, Jeane. Jeane, ještě jeden pohár vody, prosím."
  "Zde, pane."
  "Děkuji, Jeane. Jeane?"
  "Ano, pane."
  "Zavolej recepci ať nám přidělí nový pokoj, tohle už neuhasíme."
   
 10. wer

  wer Well-Known Member

  The anecdote was unrelated to Švejk.

  We don't use the phrase "to be late", resp we have a verb "opozdit se" or the negative phrase "nebýt včas" (= not to be on time) for it.

  It is possibly because of our verbal aspects. In fact, your sentence means that the lady is present, albeit late.  The translation of the verb "ráčit" is really peculiar. Another usage of "ráčit" from the movie Vyšší princip:

   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ráčte really has a lot of meanings. :shock:

  Prosím, ráčte dál, páne. Ráčte si sednout. Včeře bude hned.
  Máme dnes večer čerstve zajícy.
  Kde je královna?
  Jeji výsost se opozdí, páne, protoze jste ji pri včerejší hon na hor ráčtil zastřelit.
  A proč bych to udělal? Nehraj se mnou hry ty darebáku. Jdi do jeji postelu a řekni ji, že musí sejít hned.
  Někdy mám pocit, že ona zapomíná kdo je tady králem.

  Račte si to udělat sám, když si zrejmě myslíš, že neumím co dělám.

  Halo, my se známe. Vypadáte dúvěřně známý.
  Vy ráčte být ten, kdo mluvil minulý měsíc na náměstí.
  Moc se mi líbil co jste řekl. To byl hezký řec.

  No, když jsi tak chytrý, ráčte si to udělat sám. Já ti už nepomáhám.

  Ten vtíp....that made me laugh...since we were talking about 'ráčte',
  I figured the last line would be something like...
  Ráčte si dostat sám ty liný tvore.
  Trpělive se snažili s pohárem po poháru vody uhasit bouřlivé oheň.
   
 12. kibicz

  kibicz Well-Known Member

  * čestvého zajíce = one fresh rabbit
  čerstvé zajíce = x fresh rabbits

  **"račte" is in "Vy terms" so you should use "myslíte" - Ty version is "ráčej" (although iam not 100% sure)

  ***same as ** - vy/ty
  **** serve yourselves?
   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ah, račte, račej...imperative

  Račte dál. Račte si tady v tomle pohodelném křesle sednout.
  Žena vám uvařila toho čerstvého zajíce, který jste včera zastřešil na hoře.
  Jdi hned do královniny ložnice a žádej, aby sešla. Nechci se večeřet sám.
  K vaším službám, pane.
  A přines mi sklenice viny.
  Mám za sebou dlouhý den. Není to snadno být králem, viš?
  Posloužil bych se, ale jak viš, to je tvoje práce.

  Sluha si myslel, jak vešel schody, že nikdy předtím neviděl tak rozmažleného krále. Není vůbec jako jeho udatný otec.
   
 14. Alena

  Alena Well-Known Member

  ú X ů:
  Mostly there can be applied a rule that 'ú' is in the beginning of words and 'ů' is in the middle (there's only an exception about loans)
  úžasný, úplný, úspora, úterý X vyrůst, trůn, průzkum, průjem

  snažili se uhasit oheň pohár po poháru, pil pivo doušek po doušku, naléval vodu kapku po kapce, spravoval auto šroubek po šroubku...
   
 15. Alena

  Alena Well-Known Member  tomhle = tomto
  na hoře (mountain) X nahoře (up, upstairs, upwards...)
  osobně bych raději upečeného než uvařeného zajíce (myslím, že by byl chutnější)

  myslet X pomyslet (I think that myslet is "longer" activity, opinion X pomyslet "shorter, just..." *)
  Myslím si, že máte pravdu. Myslím si, že kůň vypije víc vody než já.
  Pomyslel jsem si, že nelže, když jsem viděl, jak ustaraně se tváří.
  Uslyšel jsem bouřku a pomyslel jsem si, jestli jsem zavřel okna.
  žádat X požádat (longer X shorter*)
  Žádáme propuštění všech našich přátel. Požádal jsem o pomoc naši ambasádu.
  O to vízum žádám už počtvrté. Včera jsem si byl požádat znovu.

  *Have this feeling now but not sure if it really works :?
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky za všechny opravy.
  Zbludil jsem ale z původní temu, Pan Trautenberk a jeho sobecký plán, v který prodával vodu.
  Snažil se povazovat využit Krakonošovou dobrou vůli.
  Když dobrák Krakonoš shodil ty kameny, aby měli hezký hraz a spoustou čerstvé studené vody, ten Trautenberk ji chtěl prodávat místo, aby ji sdělit s ostatnimi.
  Na konci Krkonšovy pohadky Krakonoš zbořil hraz, pan Trautenberk se teměř potopil a ostatni žili št'astně na hoře, která byl opravdu jako raj na svět, zbytek jejich štastných životů.
  To je skutečně dobré poučení.
  Nebud' hltavý, sděl s ostatnimi.

  Thanks for all the corrections.,
  But I have strayed from the original subject, Mr. Trautenberk and his selfish plan to share the water.
  He tried to take advantage of Krakonoš's good will.
  When good fellow Krakonoš threw down those rocks so they would have a nice dam and lots of fresh, cool, water, that Trautenberk wanted to sell it instead of share it with the others.
  At the end of Krkonoš Fairytale Krokonoš tore down the dam, Mr. Trautenberk almost drowned and the others lived happily on the mountain, which was actually like paradise on earth, for the rest of their happy lives.
  That is a really good moral.
  Don't be greedy, share with others.
   
 17. Alena

  Alena Well-Known Member

  Yeah, it's nice to share (sharing?) with others, especially when you prepare mushroom "smaženice*" with mushrooms which're poisonous. Only joking :lol:
  *smaženice - a food made from mushrooms and eggs.
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Contractions can only be used between pronouns (I, you, she, he, it, we and they) and forms of the verb 'to be' (am, is, are, was, were)........ and 'to have' (have, has, had) when they connect with 'not'.
  I'm, she's, he's, it's, they're, we're
  and when they are attached to 'not', to negate meaning
  haven't, hasn't, hadn't
  isn't, aren't, wasn't, weren't
  ...and 'can' when attached to 'not'....cannot...can't
  ...and those pronouns when attached to the conditional 'would'.
  Example...They would be here, but they cannot find a ride...
  They'd be here, but they can't find a ride.
  Pronouns can also contract with 'have', when 'have' is used with a participle (a past tense form)
  We've only got three classes this year. I've got to(I must) go home. They've been here two hours.
  Never....that're, or which're
  That's about the extent of my knowledge of grammar regarding contractions.
  Oh yea, 'would' and 'should' can combine with 'have'
  They should've been here by now. Paul said, they would've been here, but they got a flat tire.
  Contractions are more colloquial than formal.

  Račej se k nám vrátit co možna nejdříve. Dokonce jsi neodešel a už mi chybíš.
  Sdílet jedovaté houby. To mi připomíná film. Byl v něj jako hlavní herec Clint Eastwood. Film se odehrál v americké občanské válce. Ten okouzleny(The beguiled). On byl severní voják a byl ochraněný dvanáctletou dívkou. Po hodně dramy, ženy se ho snažily otrávit jedovatými houbami.
  Zas jsem se odchýlil z tématu.

  Neni hodné, aby někdo zneužíl dobré vůli Krakonoša.
  Chamtivost je jen jeden z mnoha slabostu lidstva.
   
 19. Alena

  Alena Well-Known Member

  Thanks for your explanation. I should've known that.
  *ráčej - As kibitz's said I'm also not dead sure about this form.
  In this case I'd use "koukej" instead. Koukej se k nám vrátit co možná nejdříve. I feel it as a kind of wish and command (2 in 1). Oh, could make commercials :)
  - Koukej nám psát. Ne, že na nás zapomeneš.

  ** chránit (protect) - verb
  - Sluneční brýle chrání oči před poškozením.
  - Chrání ho policejní hlídka.

  ** zachránit (save, rescue)
  - Byl jsem zachráněn horskou službou.
  - Nesete pivo!? Sláva, jsem zachráněn.

  okouzlený, okouzlená, krásný, krásná, moudrý, moudrá... I'd say that if you use long vowel in adjectives, can't make mistake.
   
 20. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  Coorect form of imperative form the verb "ráčit" is

  rač!, račte!, not "ráčej"
  older form also "račiž", "račtež" (not used, but can be found in older texts)

  even the usage of "ráčit" it out of date and used now often only when joking 8)
   

Share This Page