Just practicing

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Oct 16, 2006.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Okládal pero na stole. Zavřel knihu a povzdechl si.
  Konečně se skončilo ůkol.
  Měl za sebou tak dlouhý den.
  Určitě zítra budou hodné zakopanéch psů, ale už nemůže na tohle
  dnes noc myslet.
  Co musel ted udělat, vystávat se, a jít do postelu.
  Padl do postelu a rychle se usnl.
  Zítra bude také dlouhy den. On a spolupracovník musí jet vlakem přes řeku do Brna.
  Sef na ně bude tam čekat.
  Uspěch celé věce závisí na jeho ůkol.
  Budik zvoní ve tři rano.

  He put the pen down on the desk. He closed the book and sighed.
  His work is finally finished.
  He had behind him such a long day.
  Certainly tomorrow a lot of things will go wrong, but he can not think
  about it anymore tonight.
  What he had to do now, stand up and walk to the bed.
  He fell into the bed and quickly fell asleep.
  Tomorrow wil also be a long day. He and a co worker have to take a train across the river into Brno.
  The boss will be waiting for them there.
  The success of the whole thing depends on his work.
  The alarm clock will ring at three in thhe morning.
   
 2. wer

  wer Well-Known Member

  It seems that all your staunch counsellors snuck away :wink:.

  Přes jaké údolí? Ear Valley? Is it a local name?
  Dech? That's breath(ing).
  Maybe "... a už se ohřívá vzduch" (=... and the air is already warming).
  Kdo ví? Ten muž?
  V češtině často vypuštíme podmět, pokud je jasný z kontextu, ale pokud je kontext narušen povídáním o něčem jiném (např. o počasí), musíme jej zopakovat (alespoň zájmeno).
  Navíc, pokud jsou v souvětí souřadně spojeny dvě věty a v druhé je vypuštěn podmět, bereme v ní v úvahu podmět z první věty.
  Mnohý/mnozí přemýšlí is odd, maybe "Nikdo neví, jak...".
  Ví ale, že to nemusí ukázat. = He knows he needn't to show it.
   
 3. alenastef

  alenastef Well-Known Member

 4. wer

  wer Well-Known Member

  Poté, co si promyslel svoji situaci, ho napadl plán.
  or
  Po krátkém rozmýšlení dostal nápad.
  Oh, you speak like Czech politician or policeman :wink:. Ordinary Czechs say douhodnout se instead of dosáhnout dohody. The second clause is redundant when using domluvit in first clause.
  That's nonsense.
  Possibly Čas je teď jeho jediný problém (jeho jediným problémem).
   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky mnohokrát :)
  Já vím ale, že to je moc práce.
  Neočekával jsem, že by někdo ten přibeh kontroloval.

  Možna by to bylo líp v buduoci psat anglické přibeh po české přibeh.
  Takhle to možné nebude tak matouci.
  Je jasné, že občas vyberu nepřiměřené slovy.

  Muž sedí na svem koni a dívá se přes široký :shock: údolí.
  Slunce svítí jasně a na obloze není ani mraček.
  Je brzy ráno a už se ohřívá vzduch.
  On ví, že za pár hodin tu bude horko jako v peci.
  Nikdo neví, jak je možné, že tu v téhle zastrčené pustině něco dokáze přežit.
  Netěší se na svuj úkol. Ve skutečnosti se toho trochu obává. Ví ale, že
  to nemá ukázat.
  Jeho muži s ním počítají, a také jeho šéf.
  Musi dovést tisíc hlav dobytka(thousand head of cattle), nebo tisíc kusů dobytka od Abilene do Virginia City. Ve Virinia City jsou vlaky, které vozí dobytek do hladových měst na východě.
  Zítra povede stádo přes zemi nepřátelských indiánů.
  Rozumí jejich postoji. Je to jejich země a snaží se držet sveho způsoba života.
  Ale co jiného může dělat.
  Má za sebou tisíc hlav dobytka a NEtrpělivě šéf.(He has behind him a thousand head of cattle and an impatient boss)(these are the reasons he must go, he has no choice), a jediný cesta k Virginia City vede přes
  tuhle pustinu.
  Cesta trvala jen měsíc a půl, pokud budou mít štěstí.
  Jak tam seděl, promyslel si svoji situaci. Najednou dostal nápad.
  Slyšel nedávno o nějakou osobu, která pry obcoduje s indiány.
  Mohl by se možná s indiány domluvit přimo.
  Čas je ted jeho jediný problém.
  Byl si jist, že ta osoba ještě je v městě.
  Jak se jmenuje? Alena? Wer?
  Kun už běžel k městu plnou rychlosti.
  Aby ještě byl dost čas.

  Thanks
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jsem velmi unaený alepred jdu spat.

  Tak mědvedy nežije kolem Brna.
  A co Prahy?

  Odložil jsem tušku na stůl včera.
  Odkládám pravě ted skleničku na pult.
  Umyju ji zítra.
  Už dokončil den a je čas zavřit oči.
  Budík zazvoní ráno. Budu se muset tehdy zvednout jako dobrý voják.
   

Share This Page