Když byl Pepa ještě mladý - Nohavica

Discussion in 'Multimedia' started by dzurisova, Feb 12, 2010.

 1. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  There's a lot of laughing during Nohavica's delivery, so that sparked my interest enough to try to translate it. I think it's lost in the translation because I don't really find it funny. Seems to me it's about a fat guy whose uncle tells him to diet, he does, gets skinny, and the Uncle says, yeah it's in the diet. hmm, please correct my translation so I can find out what's so funny. 8)

  Když byl Pepa ještě mladý - When John was still young
  nevěděl si s ničím rady. - He never saw anyone with whom he would be happy.
  Chlastal pivo,jedl ovar - He guzzled beer and ate broiled pork
  byl duševní polotovar. - He was mentally undone
  Na všechny se blbě tlemil – On all the stupid ???
  a pak jednou přišel Emil. – and so one Emil came
  Vzal si Pepu pěkně stranou – He married to Pepa nice advice
  "Pepo nemáš na vybranou, - “Pepa, you don‘t have a choice“
  podívej se do zrcadla – look in the mirror
  toho špeku toho sádla!" – it’s bacon, it’s fat“
  Dále dodal tichým hlasem: Next he delivered with a quiet voice
  "Zaprvé je konec s masem" – “First is the end with meat.“
  přidává hned druhou radu – He quickly added the second advice
  "Jestli nechceš zůstat vzadu, - “If you don’t want to get behind,
  jabko,rajče žitný klíček - apple, tomato, rye germs
  toť tvůj nový jídelníček! – That’s your new diet“
  Pepovi jde hlava kolem – Pepa wrapped his head around it
  sedí za kuchyňským stolem. – He sat at the kitchen table
  Celý dům už dávno chrní - the whole house was ???
  Pepa zkouší klíčit zrní.- Pepa tried to germinate the grains
  Sedí jako na jehličí – sit like on needles
  "Vyklíčí či nevyklíčí?" – sprout or don’t sprout
  Vyklíčilo,Pepa jásá - Sprouted, Pepa cheers
  a rovnou to zrní spásá. – and straight to the grain he saved
  K tomu rajče,sklenku mlíka – To the tomatoes, a glass of milk
  podívejte na Pepíka – look on Papa
  Je to Pepa nebo není – It is Pepa or it is not
  před očima se nám mění. - As before he looked to us
  Bavit se s ním ne ní hamba, - To enjoy with them not her ??
  hlava Havla,tělo Ramba. – main head, body Ramba
  Strejda Emil kývá hlavou – Uncle Emil nods his head
  "A to vše tou zdravou stravou!" – “And its all your healthy diet”
   
 2. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  LOL :)

  Some suggestions:

  Nevědět si s ničím rady - to be helpless, someone who does not know how to do anything

  Tlemit se - have funny-stupid face

  Vzít někoho stranou - to take someone on side for private talk

  špek - fat in this case

  dodat - add in this case

  chrnět - to sleep

  spásat - to eat (used for cows)

  hamba - shame
   
 3. wer

  wer Well-Known Member

   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  The corrected translation is comical... :D

  Pepovi jde hlava kolem – Pepa was flummoxed by it (lit. something like his head was turning round of it)

  probably we would say...It made Pepa's head spin

  Lot's of nice phrases in there

  Vzal si ho pěkně stranou
  podivej se,
  toho špek, toho sádla,
  místo hranolky, máš jíst travu

  Celý dům hlasitě chrní

  Sedíme jako na jehlíčí,
  co se stane?
  Před očima se nám mění,
  hlava Havla, tělo Ramba,,
  a to vše tím, že už nejí hranolky.

  Is there a link to hear the audio? Is it on you tube?
   
 5. Alexx

  Alexx Well-Known Member

 6. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  I put mp3 from my archive with original version to uschovna.cz, but as I am not sure if admins are OK with posting such links, so I only sent PM to scrimshaw.
   

Share This Page