Kopec benátský

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Nov 26, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Nějaké řadky

  Tady, kde  měsiční světlo spí na lavičce, odpočin'me, a at' se skrz našimi ušima plíží přijemný zvuk hudby.
  ....Here, where the moonlight sleeps on the bench, let us rest, and let the soft sound of music creep through our ears. 
   
  Na takovou noc jak tuhle, když sladké vítr jemně políbil stromy ale ty žádný hluk udělali, na takvou noc, Troilus, myslím si, naležl na Trojské cimboří a vzdychal své duše k Řeckým stanům, kdy tu noc ležla Cresida.
  ....On such a night as this, when the sweet wind did gently kiss the trees yet they did make no noise, on such a night, Troilus me thinks mounted the trojan walls and sighed his soul towards the greecian tents where Cresida lay that night.
   
  Come home and wake the heather with a hymn..
  Vrat se domů a vzbud vřes s nějakým chvalozpěvem.
   
  Představ si tohle, dívoké a bezohledné stalo nebo rasa mladých a nezkrocených koni, krásné, napínavé skoky, a hlučně řehtají, který je povaha svého krevu; poslechli-li by nahadou vzuk trumpety, nebo špetka hudby vešla do jejích uši, povšimneš si je společně zastavit, jejích divošské očí změněné na skromný pohled sladkým moci hudby.
  ....Picture this, a wild and wanton herd or race of youthful and unhandled colts fetching, mad bounds,and neighing loud, which is the the nature of their blood;    if they would hear by chance the trumpet sound or any hint of music touch their ears you shall perceive them make a mutual stand, their savage eyes turned to a modest gaze by the sweet power of music.
   
 2. Zik

  Zik Well-Known Member

  Btw. I think it's ,,Kupec benátský"... :wink:
  kopec = a hill :)

  But if you can translate Shakespeare...klobouk dolů then!

  Tip - psaní velkých písmen
  Řekové dobili Tróju.
  Řekové se v koni dostali přes trojské hradby.

  Nebo:
  Jsem z Prahy.
  Jsem pražský člověk.
  Jsem Pražan. :wink:
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Thanks Zik. A klobouk dolů za opravání můj pokus se Shakespeare.:lol:
  Rád překládám věci.
  Rád zpusob, jakým basníky kreslí obrazky se slovy.
  Kupec benátský. ne, kopec

  V noci, jako je tahle, když je teplý vzduch klidně, a jasný úplněk vrhá stín stromů na zemi, a sládké vuně letu je v ovzduší, v takové noci si milovnící zpívají nežně a sní, což je povaha jejich krve.
   
 4. Zik

  Zik Well-Known Member

  Bylo mi potěšením. A Shakespeare byl geniální básník. Obzvláště rád mám Hamleta a Sonety. :wink:
  To be or not be... :)
   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Být či nebýt, to je otázka
  zda je to ušlechtilejší v smyšlení trpět
  hozené kameny a šipy nasilnický osud
  nebo chopit se zbraně proti moři těžkostí,
  a tím, bránít se je, uzavírá je.

  To be or not to be, that is the question;
  Whether 'tis nobler in the mind to suffer
  The slings and arrows of outrageous fortune,
  Or to take arms against a sea of troubles,
  And by opposing, end them.

  To je stejná otázka, kterou všichni máme odpovědět.
   
 6. Alexx

  Alexx Well-Known Member


  Profesional translation:


  Žít nebo nežít – to je, oč tu běží:
  zda je to ducha důstojnější snášet
  střely a šípy rozkacené sudby,
  či proti moři běd se chopit zbraně
  a skoncovat je vzpourou.


  Sorry, but I am not sure about the author.
   
 7. Zik

  Zik Well-Known Member

  E.A.Saudek. He was a Czech Jew.

  Žít nebo nežít - to je, oč tu běží:
  zda je to ducha důstojnější snášet
  střely a šípy rozkacené suby,
  či proti moři běd se chopit zbraně
  a skoncovat je vzpourou. Zemřít - spát -
  nic víc - a vědět, že tím spánkem končí
  to srdcebolení, ta sterá strast,
  jež patří k tělu, to by byla meta,
  žádoucí nade všechno. Zemřít - spát -
  Spát. Snad i snít? Á, v tom je právě háček!
  To, jaké sny by se nám mohly zdát
  v tom spánku smrti, až se těla zbudem,
  to, to nás zaráží. To je ten ohled,
  jenž bídě s nouzí dává sto let žít.
  Vždyť kdo by snášel bič a posměch doby,
  sprostoty panstva, útlak samozvanců,
  soužení lásky, nedobytnost práva,
  svévoli úřádů a kopance,
  jež od neschopných musí strpět schopný,
  sám kdyby moh' svůj propouštěcí list
  si napsat třeba šídlem? Kdo by chroptě
  se potil na galejích žití,
  než jen, že strach z něčeho po smrti,
  z těch krajů neobjevených, z nichž nikdo
  se nevrací, nám ochromuje vůli
  a dává snášet raděj zla, jež známe,
  než prchnout k jiným, o nichž není zpráv?
  Tak svědomí z nás ze všech dělá baby,
  tak pomyšlení v nedokrevnou šeď
  ruměná svěžest odhodlání chřadne
  a podniky, jež mají spár a spád,
  se pro ten ohled vychylují z dráhy
  a tratí jméno smutku. Ale tiše!
  Spanulá Ofelie! Vzpomeň, dívkom
  v svých modlidbách mých hříchů všech.
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Žít nebo nežít – to je, oč tu běží:
  zda je to ducha důstojnější snášet
  střely a šípy rozkacené sudby,
  či proti moři běd se chopit zbraně
  a skoncovat je vzpourou.

  I would like to do a cross translation

  To live or not to live, that is what it is about
  whether it is for the soul more noble to suffer
  the slings and arrows hurled upon us by fate
  or against a sea of woes take up arms
  and end them with action.

  ducha....what case of the word soul is this?....animate accusative? dative?
   
 9. Troll

  Troll Well-Known Member

  Very good.

  the slings and arrows of angry fate
  ...
  and end them with rebellion.


  It is genetive.

  důstojný ducha, člověka (gen.)

  znalý světa
  schopen všeho
  lačný radovánek
  dbalý pověsti
  plný žívota
  poslušný nadřízených
  chtivý peněz
  hodný mzdy

  To je nedůstojné (nedůstojno) člověka (gen.).
  Hoden je dělník mzdy své (gen.).
  Poslušni zákonů (gen.) mrtvi tu ležíme.
   
 10. Troll

  Troll Well-Known Member

  or against a sea of woes to take up arms :?:

  chopit se - it is infinitive
   
 11. Troll

  Troll Well-Known Member

  more noble or nobler :?:
   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Snaš mě prosím troch dál. Ještě to ne chápu.

  důstojný ducha....honorable soul....why is that not accusative?

  znalý světa....knowledgable of the world?...worldly?

  Nevěřím mu. On je schopen všeho.

  Ten pan pracuje moc. Určitě je hoden své mrzy.

  Poslušni zákonů (gen.) mrtvi tu ležíme....Is this an idiom?
  Obedience of the laws, we lay here dead.?

  noble....nobler
  Proper grammar now is 'more noble', but Shakespeare used 'nobler'. Maybe that was the form common then, or maybe it was just poetic license.
   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  chopit se.....I think I agree, but in this case I think it can be left out, to sound poetic.
  Pochopili jsme zbraně protí zlým nepřátelům.
   
 14. Troll

  Troll Well-Known Member

  schopný + gen. = capable of
  chtivý + gen. = avid for, eager after
  znalý + gen. = cognizant of
  nedůstojný + gen. = undignified for

  Každý pád má mnoho způsobů použití, je víceúčelový. Tím se zabývá pádová syntaxe (case syntax), pro začátečníky se většinou hodně zjednodušuje. Stát u přídavného jména je jedna z mnoha funkcí genitivu.

  V angličtině se místo pádů používá předložka nebo slovosled.

  Příklad použití genitivu:

  Genitivus possessivus
  Genitivus obiectivus
  Genitivus partitivus
  Genitivus qualitatis
  Genitivus explicativus
  ...
  ...

  Začátečníkům se většinou prozradí pouze possessive genitive:

  (denotes the possession; the question is “whose?”)

  lodě Římanů (gen.)
  naves Romanorum (gen.)
  the Romans' ships


  poslušný zákonů = law abiding

  (Jsouce) poslušni zákonů, mrtvi tu ležíme. = Being law-abiding, we lay here dead.
  (Byvše) poslušni zákonů, mrtvi tu ležíme. = Having obeyed the laws, we lay here dead. (the Greeks at Thermopylae - to byl pokus o stylový příklad)

  To není idiom, ale trochu vyšší patro české mluvnice. Sorry.
  _________________
  The Czechlands is the official shortened name of the Czech Republic.
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ne......Neomluvi se. Pravě naopak!
  Rád se učím takové věci.

  Higher style Čzech....to je zajímavé.

  Jsouce...being
  Byvše....having
  Are these forms used much....probably not in everyday language.
  I am not at all familiar with these forms.

  Byvše poslušní zákonů, mrtvi tu ležíme.
  Jen před chvíli jsem viděl něco na telvizor o Thermapylae a ten 300.
  Ti Spartani, kterí stali před celé armadě synu Xerxes.

  and about the genitive...yes, besides following certain prepositions, I thought the only thing it did was denote possession.

  I'm probably better off not confusing myself with those finer points.
  Nikdy není v dne dost hodin.
   
 16. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  we say "v televizi"
  **
  or "proti celé armádě"
  ***
  Den nikdy není dost dlouhý,
  Den nemá pětadvacet hodin 8)
   
 17. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Dobrý Karle.

  Byvše jeden z nich tři sta, které stál před celou armádou synů Xerxových na Thermopylai, věděl jsem, že bych nebyl svědkem zitřejsí svítání.
  Ale to byl život spat'an a nikdy neumřeli s zranění na zády.
  Právě naopak, ukázali jsme ovahu až do konci. Měli jsme pocit, že basníky bude zpivat o čem bychom ten den dělali za aspoň deset tísic let.
  Zpivají-li o nás, jsme nesmrtlení.
   
 18. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  byv - singular masculine
  byvši - singular feminine + neutrum
  byvše - plural
  **
  o tom, co ten den uděláme
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  8) Ahoj, a zaplat'půnbůh je to patek. Sláva! Přežili jsem další týden v lomě.

  Byv jedním o oněch, kteří stáli po boku král Sparty, věděl jsem, že toto byl můj poslední den na živu. Nemyslí si ale, že jsem měl stách. Právě naopak, přátelé. Stáli jsme tam před největší armádou, který svět kdy věděl, a byli jsme jako nemovitý kámen. To byl naš osud umřit tam ten den, a příznali svůj osud bez otázky.
  Třenovali jsme za své celé životy pro takový boj, a ochutně nabídli své životy. Bylo to skutečné bojiště čestu.
  Byla by to ostuda umřet se zraněním na zádéch.
  Rozhodli jsme se tam bojovat až do smrtu, aby rodiny a materska žemě zůstali svobodné. Mám pocit, že jsme nesmrtelné. Aby basníci zpívali o tom, co jsme ten den udělal, až do konce času.
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jsouce odvážnými muzem, rozhodli jsme se tam s nimi stát přesto beznadějné šance úspěchu.
  Proti svým moří běd jsme se odvážně pochoupili zbraně.
  Už je konec dne a slunce se chystá zapadnout za moři.

  Těm vítru osudy jsme tehdy hodli svůj sny.
   

Share This Page