more on se and si

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by scrimshaw, Jun 24, 2007.

 1. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  * můj muž - usually means "my husband"
  in such context use "můj člověk" in Czech
   
 2. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Rozhlédl jsem místností. Nevíděl jsem nic, než skupinu nejapných blbců a káždý z něj je zbytečný.
  Měl jsem jen tři dny, abych vyřešil problém a pokud to nedokážám, no, abych ti řekl právdu, rádějí bych na to nemyslil. Zdá se mi, že se můj svět kolem mě propádá. Z stínech se objevil potom chlapec, kterého jsem neznál. Příblížíl se ke stolu a stál tam potichu. Vypadal jako chudý žebrak, ale byl jsem zoufalý.
  "A kdo jste vy, páne? Ne, to nevadí. Není to důležité. Jen řekni mi co přínášíš ke stolu?"
  "No, asi pomyslíš, že jsem blázinec, ale měl jsem minulou noc sen a v tom snu jste králem a vaše nepřátelé se plíží u nohy."
  "Skutečně? Mluvte dál. Řeknete mi o tom, vaším snu."

  Nikdy nevzdejte vaše nezcizitelné právy.
  Co nám je dáno clověkem dnes, může být snaze odtažitý zítra.

  Vlož svůj hlas do urny a potom buď klidný. Pokud váš člověk nevyhrá, no, to je život, to je jak funguje demokracie. Příjmte výsledky, není to konec světa. Budeš mít dálší šance po čtyřími lety.

  Navěky drž hubu....Forever hold your peace.

  To jsou slova, které kněz říká ve svotbě.

  If anybody has something to say about why these two should not be wed, let them speak now, or forever hold their peace.

  Teď, když na to myslím, nejsem si jíst zda to znamená....

  Forever hold your peace...mír, klid
  nebo
  Forever hold your piece....keep your reasons(why they shouldn't get married) unspoken.....don't mention them later.

  V ty dny jsem sedával na náměstí a poslouchal slova filosofů, kteří se tam setkávali, aby debatovali o předmětech dnu.
   
 4. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  "drž hubu" is rather crude 8)
  **
  Máš-li kdokoli co říci, proč by tito dva neměli být sezdáni, promluv teď nebo navěky mlč!
   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  V hezké malé kapli na kopci byl dnes svatební obřadu. Kaple se umístil upostřed malého lesa.
  Příbližil jsem se ke kapli a šel po starech dřevěných schodéch nahorů. Stál jsem u dvěře a pozoroval jsem. Muž a žena stáli před knězem, který na sobě měl černý duchovní šat. Kněz četl z knihy. Potom poskytoval vyhled na lidé, kteří seděli na lavicéch. "Máš-li kdokoli tady, co říci, proč by tito dva neměli být sevzdáni, promluv teď nebo navěky mlč."
  Byl jsem na mnoho svateb, ale nikdy jsem neviděl nikoho, kdo, po těmi slovy, vstál a řekl něco.
  Kněz potom pokráčoval s obřadem.
  Šel jsem na kraji verandy a podíval se na hodinky.
  Seskočil jsem z verandy a šel zpět do lesa. Za mnou jsem zaslechl hluk radosti. Nechtěl jsem se dostat domů pozdě. Žena to nemá ráda, když se nimrám.
  Na cestě domů jsem blízko potoku uviděl plesnivec alpský. Sebral jsem pro ni hrst jich.
  Patnáct minut pozdějí jsem se blížil ke své chalupě. Azor štěkal nadšeně, když mě uviděl. Žena vyšla a usmála se.
  Jsem šťastlivcí, myslil jsem si.

  Co je dáno, může být vrato.

  "Omlouvám se, ale úplne nechápám vaše způsoby. Je to právda, že římánové neprosí o podplacení, ale ochotně příjímají darky?"
  "Je to právda. Bída, jsme skutečni pokrytci, ne?"

  "Raději byste pospíchali. Lod odpluje jakmile je vítr výhodný.
  Pojd se mnou. Víte, že válka příjde. Tohle není místo pro slušné římané."
  "Vím, ale odpřísáhl jsem."
   
 6. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  nimrat se (v jídle) = niggle
  **
  Raději byste si měl pospíšit.
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Neskloním se před žádným mužem.

  Mark Antoni je na malé loď, která pluje na středozemní moři po tom, co jeho branná moc byla porazena Oktavianem.
  Jeho valečné lodě hoří v dálce.
  Spolehlivý setník za ním mu podává vodu a říká, napij se můj generále.
  Celý život jsem se bál porazky, ale ted, když je to tady, není tak špatně jak jsem si mysil, že bude. Slunce ještě svítí, voda ještě chutná dobře. Sláva je dobře, ale život stačí, ne?

  Vzdát se nepodminění. To je co chce? No, poslyš ty myši, řekněte mu, že se s ním chci sejít na bojišti sám. Vyřešíme tohle jako muže. Řekněte mu, že pokud to neudělá, je zbabělec. Řekni mu, že já, Mark Antoni, před ním shodil výzvu.

  "Ty, páne, jste studená, bezcitná obluda. Máte zkázané duši."
  "Mohu vidět přimo skrz tebe. Vím, přesně kdo a co jsi. Právě ted si myslíš na to, kolik mě nenávidíš, a že si přisaháš, že jednoho dne mě zníčíš. Ať ti říkám teď, červu, lidé, kteří byli o mnoho lépé, než ty, se mě snažili zničit. Podívej se na toho, kdo ještě stojí."

  Římané si uvědomovali toho, jako moc jde ke hlavě.
  Otrok, který stál za vítěžým generálem a držel mu nad hlavou věnec při přehldíku, do jeho uši stále šempl... Respice post te, homine te memento....Ohledte se, a vzpomeň si, že jste (pouhým) člověkem.
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  nimrad...to niggle...I do not know this verb. I have never used it. Maybe it is common in the english isles, not America.
  But I did find it in the dictionary. I have heard it used this way, but still uncommon, 'Someone is niggardly with their money....Stingy....Don't want to spend it.

  This verb is common...to haggle...to talk about a price of something with the intention of getting the shop owner to sell it at a lower price.

  On saturday morning I found a great book at the flea market. It was marked one dollar. I haggled with the fellow and got it at half the price.
   
 9. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Další hezký příklad anglického, asi jen americkkého, dvojí významu(double entendre)

  Nedržíme-li spolu, určitě pověsíme samostatně....If we do not all hang together, we will certainly all hang separately....Thomas Paine
   
 10. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 11. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 12. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 13. wer

  wer Well-Known Member

  Pak se střez žen! :D

  Isn’t it attributed rather to Ben Franklin?

  We use future tense for this kind of condition:

    Nebudeme-li držet (po)spolu/pohromadě…

  The prefix “po-” has causative meaning:

    viset ~ to be hanging
      ×
    pověsit ~ to make something hanging


  Hence:

    …budeme viset každý zvlášť (~ we will all hang separately)
      or
    …pověsí nás každého zvlášť. (~ they will hang us separately)


  But as the wordplay is lost in this translation, we should try some loose translation, e.g.:

    Nebudeme-li táhnout za jeden provaz, dostaneme každý svůj provaz.

    (~ If we do not all pull at the same end of the rope, every of us will be granted his own rope.)
   
 14. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Vitězný voják se vrátil!! Ať žije! Dejme ho klič k městu. Určitě je hoděn takovou poctou. Vždyť, podívej se na ho, jak sedí na voz tažený čtyřmi bílými koní.
  Lidé ho vítají zpět jako dlouho ztracený syn. Kluci zpívají, dívky tančují a jeho nepřátelé se chvějě. Je tady, aby obnovil republiku, nebo, aby se stál despotem? Neví nikdo. Bojím se nejvíc jeho ctižádosti.
  Takovi muži jsou nebezpečni. Mocnost je svůdná a může zkazit i nejsilnější srdci. Je jako sladký jed. Může udělat z dobra zlo. Pravě teď moc stoupá de jeho hlavy. Je oběť svého vlastního úspěchu, ale to si ještě neuvědomuje. Jezdí do města jako lev, ale jeho a naše osud je už zapečetěný.
  Moc je jako neodolatelný, zlatý prsten v Páne prstenů. Ohládá pomalu tvoje duši za noci a dni až do rána, kdy se probudíš a nepoznáš se v zrcadle.
  Den kdy si člověk si začá myslit, že je nepostradatelný, je den, kdy začá padat. Čím vyšší sedí, tím hlubší padají. Despoty příjdou a odejdou, ale přírodné zákony a práva lidská trvají navěky. Co bylo ukradeno, bude jednoho dne vraceno.
  Každý musí jednoho dne potkat svoje den zůčtování.

  Každý může nabidnout sladká slova. Ať si kupující dál pozor.
  Muž, který ti dnes chce podat ruku, může ti zítra ukázat čepel.
  Dávej si pozor na středu března.
   
 15. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  Proverb: Na každého jednou dojde.
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  "Myslil jste si, že bych se vzdal nepodminečně, že bych padl na země u vaších noh? Jsme pyšný lid, neskloníme se před nikým.
  Neudělám to dokud mými žilami ještě krev proudí. Nějaké věci má cenu smrt a tohle je jeden z nich. Nebojím se smrti, bojím se toho, umřet bez cti. Je to dobrý den pro smrt. Nikdo nežije navěky.
  Říkám vám ted, že i když jste vyral boj, nevyhráste válku. Toto je místo, kam říše příchází, aby umřeli. Budete litovat den, kdy jste sem přijeli."

  Zasluhují všechno, co získám. Způsob, jaký já to vím, platím za všechny ty zlé věci, které jsem udělal v minulostí. Budu-li platit tísic let, nebudu moci obnovit svoji ztracenou duše.
  Žádný trest není příliš. Budu snašet každý nový bolest, každý šip a haček, které osud na mě haze.
  Každý je další krok k záchranu. Kněz mi říká ale, že nikdo není za záchranou. Doufám, že má pravdu.
  Nesu velmí těžké břemeno a je to příliš těžké, aby jej jeden muž nesl sám. Procházím životem jeden krok před čertem a mám pocit, že čert je moje vlastní svědomí.
  I ve spanku je to nemožné najít klid. Ve snéch jsem navštěven stejné hrozné představy. Rozhněvaní vesničáné mě vedou lesní cestou k spališti na kopci.
  Proč?, se ptáš. Raději byste to neviděli. Stačí, že za mnou jsou věci, o které nemůžu chlubit.
  Na kopci hoří oheň s plameny, které se snaží dosáhnout k hvězdám.
  Cestou popírám všechny tvrzení, ale lžu a oni to ví. Příblížíme se k jasné ohni a tam mě čekají tři jezdci. Jezdec v středu začíná číst z papíru.
  "Toto ubohá omluva za člověk musí dnesní noc zaplatit za své hříchy."
  Víc neřeknu.
  Není to snadné být mnou.

  Nebudeme-li táhnout za jeden provaz, dostaneme každý svůj provaz....Nicely done :D

  Nejsem si jist, :? :?

  http://thinkexist.com/quotation/if_we_d ... 26014.html

  http://quotationsbook.com/quote/8508/

  Mlha dějin.
   
 17. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ze članku v časopisu Smithsonian, napsané antropologem, který v Etiopii objevil nedávno nejstarší předchůdce moderního člověku.
  ..."Viděli jsme přechůdci a není to šimpanz."
  Tohle překvapilo mnoho vyzumníků, které tam byli, protože se domňivali, že by nejdřivější hominidy vypadali, a hodně by se chovali, jako šimpanz. To jsou naši nejblížší žijící příbuzní a dělíme se s nimi devadesát šest pro cent stejné DNA. Ale ti, kteří objevili tyhle kosty, pojmenvali ho Ardi, navrhuli, že se šimpanze měnili tak moc, jak se při poslední šest biliárdy let vyvinuli, že dnesní šimpanz je špatný příklad našého společného předku.
  Pokud tento antropolog, Lovejoy, má pravdu, to znamená, že Ardi a naši svislí chodící předci tehdy, po tom, co slezli z stromů, nikdy nechodili na prstě ruky, jako dělají moderní šimpanz.
  Né všichni se souhlasí s tím teorií. Jsou to na člověkova genialogické tabulce proluky.
  Dát všechno dohromadý ale, je to v bezpečí říct, že nám fosílie, které byli v Africe objevené při poslední patnáct let, dali hezkou obrazku na tvory, které tehdy žili. Čím dál hledáme, tím víc máme otázky. Velmí zajímavé otázky. Každý odpověd je další spoj v řetežu.
  Kosty, odpovědy jsou naležené v kosti. Snažíme se vyřešit starodávnou hádanku. Není žádné místo na světě, kde bych raději byl. Jsme součást něco velmí důležitého.
  Práce jde dál.
   
 18. Godmy

  Godmy New Member

  To Scrimshaw:
  Hello !
  I'm sorry for not writing back... I was in half of the response, but then something meddled into it and I never finished it.
  I'm sorry to find out, that my kind of responses to your articles would take me too much energy or time.

  But my proposal stays: If you wish to consult with me czech sentences in real time (+ Czech chat), you can connect to the IRC channel I told you few pages before.

  If somebody "visits" me, I'm mostly very eager to give him extensive help. Besides - that channel has on itself less and less attendants each month. So you would have me for yourself almost :p

  I hope you will try it! ;)

  Martin

  P.S.: Apart from the real life experience, there is not better place where you can get so quickly such a big proficiency in the language than actual chat in that.
   

Share This Page