písnička

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Mar 14, 2008.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Virgil Cain je můj jméno
  a přijel jsem Bandville Vlákem
  až do té doby, když příliš mnnoho jezdců přijel
  a roztrhali zas železnice
  v zimě šedesatpaté
  jsme měli hlad,
  sotva jsme přežili
  jel jsem vlakem do Richmondu, který padl
  je to doba, na kterou si vzpomínám dobře.
  To noc znicili starý Dixie,
  všechný zvonky zvonili
  To noc, v kterém znicili starý Dixie,
  všichni zpívali.

  To je moje žena v Tenessee
  jeden den mi řekla
  Virgile, poj'd rychle, podívej se
  tam jede ten Robert E. Lee
  No, neobtěžuje mě setkat dřevo
  a neobtěžuje mě, že peníze má žádnou cenu.
  jen vez, co potřebuješ a nech zbytek
  ale nikdy by měli vzít to nejlepší.

  Jako byl to můj otec dřív
  jsem pracující
  stejně jako můj bratr
  zaujmul jsem rebelské stanovisko
  jen mu byli osmnáct
  pyšný a odvážný
  ale Yankee ho dál do hrobě
  přisáhám na země, který je pod mýma nohama
  je nemožné (pře)vychovat cukrovou třtinu
  když už je v krmivě.
  ........

  Virgil Cain is my name
  and I come on the Bandville train,
  till too much cavalry came,
  tore up the tracks again.
  In the winter of sixty five
  we were hungry
  just barely alive
  took the train to Richmond that fell
  it was a time
  I remember oh so well
  The night they drove ol' Dixie down,
  all the bells were ringin'
  The night they drove ol' Dixie down,
  all the people were singin'.


  That's my wife in Tenesee
  one day she said to me
  Virgil, quick, come see,
  there goes the Robert E. Lee.
  Now I don't mind choppin' wood
  and I don't mind if the money's no good
  just take what you need and leave the rest
  but they should never have taken the very best.

  Like my father before me
  I'm a workin' man
  like my brother before me,
  I took a rebel stand.
  Well he was just eighteen,
  proud and brave,
  but a yankee laid him in his grave,
  I swear on the ground below my feet,
  you can't raise the cain back up
  when it's in the feed.
   
 2. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Nerozpustná hádanka

  Tohle věci, všechny věci to žerou,
  ptaci, zviře, stromy, květiny
  hlodá železo, kouse ocel,
  mlí tvrdé kameny do mouky,
  zabije krála, níčí město
  a rozhlodá vysokou horu.

  Co to je?

  This thing all things devour:
  Birds, beast, trees, flowers;
  Gnaws iron, bites steel;
  Grinds hard stones to meal;
  Slays king, ruins town,
  and beats high mountains down.
   
 3. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  Není to čas? 8)
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ano, vyřešil jsi ji. :evil:

  'Čas' je odpověd.

  Ale, ty dva první věty....
  Tahle věc,....all things devour(birds devour it, trees devour it, apd.)(Not, devours all things)
   
 5. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  These thing all things devour...

  Tuto věc všechny věci hltají,
  ptáci, zvíře (beast or beasts?), stromy, květiny;
  ...
  Does it mean everybody needs it?
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ne....nenzamená 'need'.
  It is just using (to complicate thungs for the riddle) a very broad meaning of 'to devour'.

  all things use it, consume it
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  and for the rhyme

  devour..flower
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Hříšník, kam poběžeš, eh, hříšník, kam poběžeš?
  Ne...Běžel jsem na kamen, a řekl jsem, prosím, skryji mě
  běžěl jsem na kamen, ',prosím skryji mě',
  ale kamen vykřikl, nemohu te skrýt,
  kamen vykřikl, 'nemohu tě skrýt',
  Řekl jsem, kamenu, co je s tebou?,
  Kamenu, 'co je s tebou?'
  nevíš, že tě potřebují?
  tak jsem běžěl na řeku, běžěl jsem na řeku,
  ale řeka byla rozbouřená,
  po všech mých dnech
  tak jsem běžěl na moře, běžel jsem na more,
  ale moře byl odvzdušení,
  po všech mých dnech
  běhám po všech svých dnech.

  Zpivané rychle a hudba je prostě palíčky na dřevo a klavír.
   
 9. wer

  wer Well-Known Member

  Could you provide the English text for this? The mistakes in it are too ambiguous for a simple correction.
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  :D
  Sinner, where you going to run, hey, sinner, where you going to run?
  Well, I ran to the rock, and I said, please, hide me,
  ran to the rock, 'Please, hide me',
  But the rock cried out, I can't hide you,
  rock cried out, I can't hide you.
  I said, rock, what's the matter with you?
  Rock, what's the matter with you?,
  can't you see I need you?
  So I ran to the river, ran to the river,
  but the river was boiling,
  all along them days,
  So I ran to the sea, ran to the sea,
  but the sea was bleeding,
  all along them days,
  I' m running through all my days.

  Sung fast and the music is simply drum sticks on wood, and a piano.

  The metaphor in this song can be the 'rock'
  Ježiš řekl Petra, Na tobě(Petrovi) postavím svůj cirkev

  So, I take the song to mean, that a troubled man is seeking forgiveness, redemption, but can't find it.
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Southern Cross...Crosby, Stills and Nash...Czech and english

  Odpluli jsme od přistavu na lodě k jižním ostrovům,
  chteli jsme najít nejvhodnější proud ke plachtením,
  mířli jsme k nejpěknějším vánků,
  a zálivu u Tahiti,
  vypadá to dobře, být na moři,
  V hlučné hospodě v Avalonu
  jsem se ti snažil zavolat,
  protože, na nějakou pulnocní hlídku mě napadlo,
  proč jsi před mnou utekla.
   
  Myslím na, myslím na mnohokrát jsem padl,
  duše mě uzívají,
  větší hlasy mi volají,
  co nebe nám přinesl, to nebude zapomenutý nikdy, 
  plul jsem kolem světě,
  hledám ženu, ženu, která ví,
  že láska může potrvat navěky,

  Až uvidís Jižní Kříze poprvé,
  potom  pochopís důvod, proč jsi sem připlul,
  protože věc, před kterým utíkás je tak málá,
  ale je to tak velká jak slib,
  ten slib těch naději, které jsou v novém dnu.
   
  Tak pluji k žítreku,
  moji sní umírají,
  a moje láska je kotva,
  která je vázaná k tobě,
  vázaná stribrným řetežem,
  mám moje lod',
  a všechny jejich vlajky mávají,
  ona je jediná věc, která mi zbývá,
  a hudba je jeji jmeno.
  ............

  Got out of town on a boat
  for the southern islands,
  sailing to meet the following seas,
  we were headed for the Trades(trade winds),
  on the outside,
  and the downhill run to Papete Bay,
  In a noisy bar in Avalon
  I tried to call you,
  cuz on a midnight watch I realized,
  why you ran away.

  Think about,
  think about how many times I have fallen,
  spirits are using me,
  larger voices calling,
  what heaven brought you and me,
  cannot be forgotten.

  I have been around the world,
  looking for that women, yea
  who knows love can endure.

  So, I'm sailing for tomorrow,
  my dreams are a'dying,
  and my love is an anchor tied to you,
  tied with a silver chain,
  I have my ship and all her flags are a'flying,
  she is all that I have left,
  and music is her name.

  I have fallen

  G
   

Share This Page