Potkali se u Kolína - animated fairy tale

Discussion in 'Multimedia' started by eso, Sep 10, 2008.

 1. eso

  eso Well-Known Member

  Potkali se u Kolína - animated fairy tale

  http://www.youtube.com/watch?v=KGTVKIQb7dw


  Jednou, kousek za Kolínem, díval se medvěd, co hrajou v biografu, když se mu stala taková zvláštní věc.

  "To je divné, buď jsem tam nechal nožičky, nebo jsem povyrost", pomyslel si.

  Safra, že já jsem už velikej medvěd.

  Hurá, můžu na filmy mládeži nepřístupné.

  Hurá, hurá...

  Hele, u Kolína a trpaslík...

  Ačkoli, kdyby to nebylo u Kolína, tak řeknu... i medvěd vyrostlej pod skříní.

  Na mou duši, skoro jako medvěd.

  Že já se rozpůlil.

  A nerozpůlil. Má jiný tričko.

  Poslouchejte pane, nejste vy náhodou taky medvěd?

  Právě teď jsem, pane, hever! Dejte líznout, uvidíte!

  Moc rád! A moh bych si hrát na ten hever s vámi? Já si strašně rád hraju.

  A čípak vlastně jste, pane?

  Moje maminka je v Polárce.

  V kalíšku?

  Né, dělá reklamu.

  Reklamu? Haha. Můj táta je plyšovej! Takhle velikej! A dělá jenom: Hůů. Hůů. Hůů.

  Jo! A strejda, pane, to je krasojezdec! Papadadá! Laureát!

  Jo, jo, jo. Laureát. Akorát!

  A můj tatínek taky dělá Můů a můj strejda jezdí s cirkusem a má teta běhá v zoo a má babička nám leží úplně placatá, podívejte se!

  Ona je až v Americe?

  Né, jenom u postele.

  Jó, naše, chudák, je už taky předložka.
  (Notice: babička is feminine, but could be labeled chudák, which is masculine)

  Ale stejně pane, i když je tak placatá, naše babička, ta vám je ještě mazaná.

  A znáte našeho dědu? He, ten je mazanější. Sbírá nimrody a psy a je takhle veliký. Nejmíň.

  A můj děda je větší!

  Ba ne, pane, můj je ještě větší, hele! Takhle!

  A můj je největší a nejmazanější medvěd na světě.

  Koukněte se, pane!

  Jako můj děda, zrovinka tak.

  Zrovinka jako můj děda.

  Zrovinka jako můj děda!

  Jako můj děda. Zrovinka tak. Zrovinka tak.
  Zrovinka jako můj děda!

  Ano, tohle proved na Kopidlně.

  Helemese a můj je taky z Kopidlna.

  Jakpak je tohle možné? myslí si teď jeden medvěd o tom druhém.

  Moje máma dělá reklamu, jeho máma dělá reklamu.
  Můj tatínek hůů, jeho tatínek hůů.
  Můj strejda je papapadá!, jeho strejda papadadá!
  Má babička, jeho babička!
  Dědečkové mazaní a oba z Kopidlna?

  To znamená, to znamená, ty kubo, že my dva jsme asi bráchově! Bráchové!¨

  --------------------------------------

  biograf - cinema
  krasojezdec - horseback rider (equestrian)
  hever - jack (when you need to change car tyre)
  Polárka - ice cream brand (another meaning is North Star)
  Laureát - laureate (someone whose abilities were awarded by government or another official organization)
  předložka - (rug, often from animal skin)
  mazaná/mazaný - canny/crafty/cunning
  mazanější - cannier
  nejmazanější - the canniest
  nimrod (outdated) - hunter/gamekeeper
  zrovinka - diminutive of zrovna - just (zrovna jako já = just like me)

  Kolín - Czech city - http://en.wikipedia.org/wiki/Kolín
  Kopidlno - small Czech city - http://en.wikipedia.org/wiki/Kopidlno
   
 2. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Once, just a little beyond Kolin, a bear was watching what was playing in the theater, when something very peculiar happened to him.
  That is strange, either I left my little feet somewhere or I have become overgrown, he thought.
  Wow, I'm already a big bear.
  Hoorah! I don't have to go to movies for kids.
  Hey, at Kolin and a pygmy.
  But, if it weren't at Kolin, so I'll say, and a bear grew up under the wardrobe.
  On my soul, almost like a bear.
  That I split in half.
  And not split in half. He has a different jacket.
  Listen, sir, aren't you by chance also bear.
  I surely am, a jack??. Have a sip, you will see.
  Gladly. And could I play on that jack with you. I really like to play.
  And who are you?
  My mom is in Polarka.
  In Kalisek?
  No, she is making an advertisement.
  Well, and your dad, sir, he is an equestrian? Oh yea, really excellent one.
  Yep, yep, yep, an excellent one. Exactly right.
  And my daddy goes mooo and my uncle rides with the circus my aunt runs in the zoo and my grandma
  is filthy rich, see!
  She is in America?
  No, just in bed.
  Yea, ours, poor thing, is just a little rug too.
  But just the same, sir, even tough she is so rich, our grandma, she is really cunning.
  And do you know our grandpa? ha, he is even more cunning, He collects hunters and dogs and so is really big. At the very least.
  And my grandpa is bigger.
  Well, mine is even bigger. So there.{what do you think of that?}
  And mine is the biggest most cunning bear in the world.
  Look, sir.
  Like my grandpa, exactly like.
  Just like my grandpa.
  Just like my grandpa.
  Yea, the ?? of Kopidlne.
  Heeeey! And mine is from Kopilna too.
  How is this possible? One bear is thinking about the other one.
  My mom makes advertisements. Is mom makes advertizements.
  My dad roars. His dad roars.
  My uncle is ???, his Is ???
  My grandma, his grandma.
  Grandgpas are cunning and both from Kopilna?
  That means, that means, you Kuba, that we two are brothers! Brothers!
   
 3. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  Polárka = "brand of ice cream" sold in small bowls or "pole-star"
  **
  ??? papadadá = the sound mimics the fanfare in circus
   

Share This Page