Practicing One

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Jun 15, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  dejiny je porád finalní soudce.

  Čápí, když je hodně zábí, mají rádi,
  ale když je hodně cápú, to nemají rádi žábi.
  Čápi mají rádi, kdyz to žábí nemají rádi
  ubohí žábí, hladoví čápí.

  Věřím menšímu než půl, co vidím, a ničemu, co slyším....I believe less than half of what I see, and none of what I hear.
  To neznamená, že jsem pesimista, jen znamená, že se vyptávám na všechno.
  Jak říkával ´Yogi bear´ svýmu dobrýmu malýmu kamarádu ´Búbú´. Já jsem chtřejsí než průměrný medvěd.´

  Dialok....Reklama na film. Znás je? Je hodne napínavého filmu. Nechci to pozradit.
  Dva muzi jsou na telefon. Jeden v kanceláre, jiný v aute.
  ´Kde jsi?´´
  ´Jsem v kanceláre.´
  ´To pochybuji. Kdybys byl v kanceláře, hovořili bychom právě ted tvár před tvárem.´

  dálší strána dráh...the other side of the (railroad) tracks
  it´s a familiar saying here, meaning
  the railroad tracks that seperate the poor people in the town from the more well to do
  (wealthier) people. Kind of archaic, but still somewhat relative, and a common expression.

  Johán seděl u stolu a poslouchal učitelku. Sebral z svého ruksaku papír, tužku a okruhu a začal kreslit kolo.
  on je v paté třidě a moc rád se uči. Chci jednoho dne být paleontologem. Rád čte o dinosaurusech. V školní knihovni je o dinosaurech mnoho hezkých knih. Jeho oblíbený je tyranosaurus rex.

  Chytrý fracouzský Talma měl mít tajemství rád. Předstíral by mít fantastické tajemství ale nikdy by je úplně pozradil nahlas....Clever french Talma liked to have secrets. He would pretend to have fantastic secrets, but he would never completely reveal them outloud.
  Jen hledám pravda a spravedlnost, nám ríkával. Slyšel jsem pověstí, a pověstí pověstí.(and rumours of rumours)
   
 2. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Zdá se mi, že je ve všíchni tyhle kontrolování příspevky dost informace, aby se někdo naučil česky. Pokud jsem dobře věděl všechno co je v nimi, napsal a mluvil bych česky jako rodný Čech.
  Pokaždé, že je prohledávám, učím se někdo nového.
   
 3. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  dějiny jsou poslední/konečný soudce
  konečné slovo mají dějiny
  **
  dva muži hovoří telefonem
  dva muži telefonují
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Hele, jsi byl dnes cinný muž. Dvě velké kontrolování příspěvky.
  At' ti splní všechny tvé přání zlatá ryba.
  At' až koneč času padaly na tvé poli příjemné deště a at' roste vysoké zlaté obili v tvém kraloství přes celé země.

  Vyptávám se na všechno. To je proč věřím jen polovině toho, co vidím a ničemu z toho, co slyším, dokud jej nejsem schopen přezkoušet.
  Dokonce i naši vlaštni oči se nimi mohou hrát hry.
  Nevěřím pověstům a věřím menší než třetinu z toho, co pluje internetem.
  Internet je místo, kde se skrývají darebáci a štváči.
  Skrývají se za svou anonimitou.
  Tam mohou psát věci na jejích blogy, které by nikdy neřekl tvaří v tvař.
  Internet, doma pověsti a pověsti o pověstech.
  Lež po ležu letají kolem světa rychlěji než zrychlující střelbu.
  To mě štvá ale to je svět, na kterým žijeme.
  Neboj se, budu v pořádku. Potřeboval jsem to odstranit z své hrudě.:lol:
  (I needed to get that off my chest)
   
 5. Alena

  Alena Well-Known Member

  People are like mushrooms. Wear "diferrent clothes" and some of them are inside "rotten". Not only the anonymous ones hide their true face. Some pleasant-like drowse you by nice words, lull you by kind voice but attack when you fall asleep. As lately as you're bucked, your body is lame by laying on the cold ground can see at horizon rainbow made up their true colors.
  Need correction, please :wink:
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  People are like mushrooms. Wear "diferrent clothes" and some of them are inside "rotten". Not only the anonymous ones hide their true face. Some pleasant-like drowse you by nice words, lull you by kind voice but attack when you fall asleep. As lately as you're bucked, your body is lame by laying on the cold ground can see at horizon rainbow made up their true colors.

  I would maybe phrase it like this....

  People are like mushrooms. They (may) wear different clothes but some of them are rotten inside. Not only the anonymous ones hide their true face. Some (may) appear pleasant and soothe/trick/fool you with nice words, lull you with a kind voice, but then attack you when you fall asleep(when you are sleeping). When you are thrown off(do you mean like bucked off a horse?), and your body is broken, laying cold on the ground, you see on the horizon the rainbow of their true colors.

  'may' in this sense means...'it is possible that'
   
 7. Alena

  Alena Well-Known Member

  I meant when somebody uses a rope for binding you up that you can't move at all.
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  But as soon as you are (all) tied up, and your body is broken, laying cold on the ground you will see the nature(the reality) of their true colors.(who they really are)

  you can use the little word 'all' to add to the idea of something being complete, totally.

  tied up....all tied up
  I'm out of ideas...I'm all out of ideas
  I'm worn out....I'm all worn out.
  but it is colloquial
   
 9. Alena

  Alena Well-Known Member

  * in this case we're talking about a fish who can your wishes come true, idiom is "zlatá rybka".
  **a ať přes celou zemi vyroste v tvém království vysoké zlaté obilí (better word-order)
  ***? jaderná střela, střelba ze samopalu, Shinkanzen :) ...
  ****or: potřeboval jsem ulevit své duši, potřeboval jsem se vypovídat (lidově "vykecat")
  Karel might be in Italy again. Here's "fakt" cold.
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky Aleno, to byl od vas mílá. Hodně mílá.
  Ty jsi se (ses?) dnes činil. I was hoping to express...you were busy today.
  Karel mi ten den kontroloval dva dlouhé, delší než obvykle, příspěvky.
  Abych mu ukazal tak moc jsem to cenil, přál jsem si, aby chytil fámozní zlatou rybku, tu, která splní přání.

  Když je internet plný tak moc podvod a darebactví jen věřím polovině toho, co vidím. At' si kupující dává pozor.
  Věřím méně než třetině co tam čtu ale víc než čvrtině.
  To je protože se vyptávám na všechno dokud si to nejsem schopen sám otevřit a zkoušet ty 'fakty'.
  Konspirační teorie, a konspirační teoretici slastně žijí na internetu.
  Nikdo se je ptají na skutečně probování otázky. Mohou psát cokoli, co chtějí psát.
  Děkují za dovolání, abych ulevil své duši.

  Máš pravdu....zrychlějící střelba
  To mi připomíná tuhle pisničku

  Pokud se zblaznul, ještě mě voláš Superman?,
  Pokud jsem na živu a zdravý mi pokračuješ držet ruku?,
  Držím tě u boku s svymi super lidské moc, kryptonite!

  If I go crazy, will you still call me superman?
  If I'm alive and well, will you still be there holding my hand?
  I'll keep you by my side with my super human might. Kryptonite!
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  další pokus o pisničku

  Kdybych jsem se zblaznul, volala bys mě ještě superman?
  Pokud jsem živý a zdravý, budeš mi ještě držet ruku?
  Budu tě držet u boku se svým superlidským mocem. Kryptonajt!
   
 12. MK

  MK Well-Known Member

  u boku - asi je mysleno "pri zemi" mozna "u zeme" ???, nebo je mozna mysleno "si tě držet po boku" ????
  na Slovensku by tě možná volala Supermanem :wink: , ale v Čechách ti tak bude "říkat"
   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  I think 'by my side' in that little song means 'close by me'...so...
  I think I like your translation

  Budu si tě držet po boku svou nadlidskou mocí.

  Jsem zvědav zda kdybych se zblažnil, řikala bys mi stalé tvůj supermane?
  Chtěl jsem si tě držet po boku svou nadlidskou mocí ale krutý cýp hodil do mého života velký kus kryptonautu a to zničil můj plán.
   
 14. Alena

  Alena Well-Known Member

  It thwarted my plan. Have been never thinking that way I don't have any reserve one. I'm so scared when looking in your eyes. Through them I can see deeply in your heart. There's no reflection of me. Neither poor shade. I'm all so unprepared, so dejected. There's only an ordinary human who's holding your hand. Can you feel my fear? There's no special hero close by you. From now on and forever. Without any power. Vision of losing you is killing me. Will you stay or will you leave? Will I live or will I die?
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Very nice Aleno..couple comments if I may
  thwart is a good word..but not used that much, and doesn't really sound so nice to the ear, you don't hear it in songs or poetry

  It ruined/wreched/destroyed my plan. I have never thought that way, I don't have anyone else. I'm so scared when I'm looking(I look)in(into) your eyes. Through them I see deep into your heart. There's no reflection of me, nor even the slightest shade. I'm all so unprepared, so dejected. There's only(It is only) an ordinary human who's holding your hand. Can you feel my fear? There is no special hero close to you. From now on and forever. Without any power. (The) Vision of losing you is killing me. Will you stay or will you leave. Will I live or will I die.

  Zničilo to můj plán. Nikdy jsem si předtím tak myslela, nemám nikoho jiného. Bojím se tak když se do tvých očí dívám. Skrz ním vidím hluboko do tvého srdce. Tam není žadný zrcadlení ode mne, ani trochu stínu. Nejsem vůbec přípravená, cítím se tak skličeně. Je to jen běžné lidský tror kdo drže tvou ruku. Cítíš můj strách? Blizko tebe není žadný zvláštní hrdinu. Od té doby a navěky. Bez nějakého moc. Viděni, že tě strátím, mě zabije. Zůstaneš, nebo odejdeš? Budu žit dál nebo umřím?

  I hope I came pretty close to what you wanted to express
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  wrecked, not wreched
   
 17. Alena

  Alena Well-Known Member

  Zmařilo to můj plán. Nikdy předtím jsem o tom neuvažovala, žádný jiný nemám. Tak moc se bojím, když se dívám do tvých očí. Skrze ně vidím hluboko do tvého srdce. Není tam žádný můj odraz, ani ten nejmenší stín. Nejsem vůbec připravená, cítím se sklíčeně. Jsem jen obyčejná lidská bytost, která tě drží za ruku. Cítíš můj strach? Vedle tebe už není žádný super hrdina. Od této chvíle až navěky. Bez jakékoli moci. Představa, že tě ztrácím, mne zabíjí. Zůstaneš, nebo odejdeš? Budu žít dál, či zemřu?
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  I see....zmařit

  Probably, 'that upset my plan'

  užil jsem si dvojitý přičný překlad. :wink:
   

Share This Page