Practicing One

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Jun 15, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Looked up 'dead hand' in the dictionary.
  It says 'oppressive influence from the past'.
  Not a term I know, but I guess some people use it.
  I guess that would fit in the context of that phrase you quoted.

  Já také jsem staromilský.

  Muž stal na schody před chrámem a podíval se na zástup. Vypadl straceně hluboký ve svých myšlenkách. Šel po schodech dolu a přešel hlučenou ulice.
  Prispojil se k ostatnímu a brzy v zástupě se ztratill.
  Jen dalsí mravenec mezi miliony činoridými mravencimi. Všichni spěchali sem a tam za svýmí moc důležtetými záležitostmi.

  'auld lang syne'...it is scottish.....literally, old long ago....meaning 'the good old times'
  Kamaradí pije na 'auld lang syne'.
   
 2. Troll

  Troll Well-Known Member

  Muž stál na schodech před chrámem a podíval/díval se na zástup. Vypadal ztraceně hluboko ve svých myšlenkách. Šel po schodech dolů a přešel hlučenou ulici.
  Přispojil se k ostatnímu a brzy se v zástupě se ztratill.
  Jen další mravenec mezi miliony činorodými mravencimi. Všichni spěchali sem a tam za svými moc důležitetými záležitostmi.
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Thanks Troll
  Připojil se k ostatním hned potom, že přešel hlučnou ulici, a se v zástupě rychle ztratil.
  Stál se jen dalším mravenci mezi mnoho činorodých mravenců.
  Jen dálší tvář v zástupě.
  On také měl své moc důležitou záležitost.
  Šel dál hluboku ve svých myslenkách. Téměř se nevšiml, že začánal pršet.
  Všel do čukrarny a sedl si u stolu. Objednal kavu a i když se mu nectělo, musel tam čekat dokud nebude tak pršet. Venku, ulice, která před jen minutu byl pylnou mnoho lidí, už byl uplně prazdnená.
  Lil jako z konvy a dešt' byl jako led.
   
 4. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  or "dokud déšť nezeslábne"
   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Thanks Troll
  Připojil se k ostatním hned potom, že když/co přešel hlučnou ulici a rychle se ztratil v zástupuě rychle ztratil.
  Stál se jen dalším mravencem mezi mnoha činorodými mravenci.
  Jen další tvář v zástupu.
  On také měl svou moc důležitou záležitost.
  Šel dál hluboko ve svých myšlenkách. Téměř si nevšiml, že začalo pršet.
  Vešel do cukrárny a sedl si u stolu. Objednal (si) kávu a i když se mu nechtělo, musel tam čekat dokud nebude tak nepřestane pršet *. Venku ulice, která před jen (pouhou) minutou byla plná pylnou mnoho lidí, už/teď byla úplně prázdnená.
  Lilo jako z konve a déšt' byl jako led.
  Díky pan Karle. Myslel jsem si, že jsi nějak spadl z světa. :D
  Ale ne, jen jsi byl někam pravdepodobně na dovolena. Já vím jak to jde. Někde jsi byl na nějakém teplém plaži se zelenými a žlutými deštnikými ve takovým studeným napoji. Měls svoje myšlenky kdesi daleko, ve velkých bílých naducených mrakých.
  Ale ted', jako každý dobrý vojak víš, že se musíš vrátit na svůj výkon.
  Výkon vola a každý vojak se musí zhostit úkol.

  Muž odešel cukrárny potom, co skončilo konečně pršet. Zase si myslel na to moc důležitou věc, kterou musel udělat. S dešti, už ztratil hodně času.
  Je li tam včas, věděl, že musí pospěchat. Studený vítr foukal jako samotný čert a zapnul si kabát bez myšleni. Proklínal dešt a sebe. Čas byl ted' jeho nejhorší nepřítel. Jeho nejhorší obav byl, že už jde přílíš pozdě.
  Ztratil se v zástupu a motlil se, že už neodešla.
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Hele, hanba mi :oops: :lol:
  Rozdávám svůj tajemnstvi, že si pořád závisím na opravy posledního příspěvku.
  Zapoměl jsem to zlikvidovat.

  Požáry ve Kalifornie. Hrůza. A sucha ve Státu Georgia. :roll:
   
 7. Troll

  Troll Well-Known Member

  Díky, pane Karle. Myslel jsem si, že jsi nějak (spadl) zmizel ze světa (..., že ses někam vypařil).
  Ale ne, jen jsi někde byl, pravděpodobně na dovolené. Já vím, jak to chodí jde. Někde jsi byl na nějakém teplém pláži se zelenými a žlutými deštníčky ve (takových) studených nápojích. Měls svoje myšlenky kdesi daleko, ve velkých bílých naducaných mracích/oblacích.
  Ale teď jako každý dobrý voják víš, že se musíš vrátit ke svým povinnostem.
  Povinnost výkon volá a každý voják se musí zhostit svého úkolu.

  Muž odešel z cukrárny potom, co přestalo skončilo konečně pršet. Zase si myslel na tu moc důležitou věc, kterou musel (bude muset) udělat. S Kvůli dešti, už ztratil hodně času.
  Jeli tam Aby tam byl včas, věděl, že musí pospíchat. Studený vítr foukal jako samotný čert. Zapnul si kabát bez rozmýšleni (bezděky). Proklínal déšt i sebe. Čas byl ted' jeho nejhorším nepřítelem. Jeho nejhorší obava byla, že už jde příliš pozdě.
  Ztratil se v zástupu a modlil se, že aby už neodešla (zase je v tom ženská :) cherchez la femme!).
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Máš pravdu :lol:. Občas píšu na situace, nějaké kalamita, kterou jde o ženy.
  Hloupý já.

  Rád slyším, že pan Karle nezmizel ze světa. Ještě je s namí jako dobrý vojak. Každý dobrý voják ví, že se musí vrátit ke svým povinnostem.
  Jednou, že jsi vojakem, navždy jsi vojákem....Once a soldier, always a soldier.
  Povinnost volá a každý dobrý voják se musí zhostit svého úkolu.
  Možná by raději vaděl někde na nějaké teplé pláži s červenými a modrými
  deštničky ve svých nápojích ale povinnost volá.

  Přestalo konečně pršet. Poděkoval jsem přivětlivý majitel za kávu a vyběhl jsem na ulice. Zavolal jsem taxikáře a modlil jsem se abych příšel včas. Celý plán záleží na mě. Začínal myslet, že toto je přílíš moc zodpovědnost. Na to jsem se nezeptal.
  Kdybych nepříšel včas, celá věc by se na mistě propadnul a všíchni mi budou mít za zlé. I když vzduch byl studený, začínal jsem potit.
   
 9. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  Když jsi jednou vojákem, jsi jím navždy.
  **
  Zavolal jsem (si) taxi ..
  ***
  všichni by mi to měli za zlé
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Když jsi jednou vojákem, jsi návždy vojákem. To mi řekl dávno vojenský instruktor.

  Řekl nám, s velký úsměv po tvári, 'Vím, že byste ráději vyváděli na pláži ale ted' jste vojaky. Ted' jsou moje, a z vás uděláme dobrými vojákmi.
  První pravidlo, které se musíte naučit je, že v tomtu armádu nesmíte plakat. Už nejste mimina. Ted' jste vojákem a příště, že vás své maminky uvidí, vás nepoznali. Z tých ubohých tvořých uděláme muži.'
  Podívali jsme se a vědělii jsme, že ano, naše svět změnil.
  Pokráčoval, 'Už nespíte až do decet ráno, už mami nedává snídaně na stolu s pěkné sklenice džusu, a dává vás pěkné pus na čelem.'
  Bylo kolem té doby, že jsme se začínali bát o své životy.
   
 11. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  V té době jsme se začali bát o svůj život.
   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Vojenský instruktor si na nas dělá legraci.
  Měli jsme pocit, že nebude svůj život stejný nikdy.
  S velkým zlým úsměvem na tvári, nám řekl, že armáda z nas udělá vojáky.
  Měli jsme své zavazadla před nami na ulice. Jen jsme před půlem hodinu vystoupali z autobus a všichní byli unavení a hladoví.
  Podívali jsme se na sebe a věděli jsme, že náš svět se změnil.
  Přál jsem si, aby vše toto je jen špatný sen, ale ne, je to můj život za příští šedm týdny. To mohu přežit. Otec a starší bratr je přežili a přežiju je také.
  Instruktor vykřičil potom, 'Attention!', a snažili jsme se stát rovně.
  Bučel, ''Zaplat'pánbúh, nemohu uvěřit tomu, co mi poslali tentokrát.
  Ještě máte mléko na bradu. Ty jste nejhorší skupina, které jsem ještě uviděl a viděl jsem mnoho ubohých skupinů. Nebojte se ale. Kdy z tu odejdete, budete skutečnými vojáky a příště, až vás vaše drahé maminky uvidí, vás nepoznají. Až do té doby, jste moji.''
  Začali jsme se bát o svůj život. Ale hluboký uvnitř, přivital jsem tuto přiležitost předvést se.
   
 13. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  Zaplaťpánbůh = Zaplaťpámbu = Thanks God
  "I pro pána (boha)", "propánajána" would be more appropriate here
   
 14. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Aha, díky Karle. Je v tom přispěvku pár perel moudrosti. Jak obvykle.

  ''Pozor!'' vykřikl instruktor ve svém nejhorším hlasem, který byl schopen tehdy zvládnout.
  Snažili jsme se stát rovně a být vojáky. Jen se nám posmíval a bručel, ''Propánajána. Vy jste nejhorší skupina, jakou jsem kdy viděl, a věř'te mi, viděl jsem mnoho ubohýcy skupin. Ale nebojte se. Z vás uděláme vojáky. Vy jste naš pro příštích sedm týdnů. Až odtud odejdete, budete skutečnými vojáky a mami bude pyšná na tebe. Sotva vás vaše maminky poznají. Nějaké z vás nepotrvají, ale ostatní se vrátí domů velmí hrdý na sebe. Od té doby vy jste naše, a vrátíme vaším rodičům mužu. Z chlapčů, uděláme muže.
  Většina z nas byli tady, protože jsme se chtěli předvést.
  Už jsem mohl vidět obavu na tváři nějakých svých přáteli. Měli ještě mléko na bradě, ale byl mi jen let staří než je.
  Věděl jsem, že můj život už nikdy nebude stejný, ale hluboko uvnítř přivítal jsem tuto příležitost. Byl čas, abych z svého něco udělal.
  To přežiji, to jsem věděl. To jsem nepochyboval. A mohl bych nakonci držet hlavu vysoká.
   
 15. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Rád jsem tu najít tvé opravy. Moc rád. Zatplat'pánbůh za internet.
  Svět se změnil s věkem informaci. Myšlenky letají tam a zpět pří mrknutí oka. Svět nevypadá tak větší jak vypadal před stě let. Vypadá menší, moc menší. Toho by bych napadlo, že myšlenky z čechů, téměř současně, by mohli být vědění v Americe.
  Někomu z osmnáctý stoleti to vypadalo jak kouzlo.
  Naše myšlenky nás svobodí. Jediná věc, která se nás může omezit, je naše vlastně myslenky.
  To křičí nahlas filosofé svým nejhlasetější hlasem.
  Někteří z nas jsou filosofé, někteří vojáky, a někteří jsou naroden bohatý, v ustu stříbrnou lžičku. Tí se asi nikdy nedostají příležitost předvést.

  'Topol' zpíval o tom, být bohatý.
  If I were a rich man...Kdybych byl bohatí
  ja ba di bi di bi da ba da ba da ba di bi dum
  All day long I'd bitty bitty bum..Celé den bych bitty bitty bum
  If I were a wealthy man...Kdybych byl zámožný muž.

  Znáš písen? Je od hru ''Fiddler on the roof''

  So this is the rule?
  Nějaký....some...inanimate?
  Některý...some....animate?

  Měli ještě mléko na bradě, ale byl mi jen let staří než je. (??)
  They still had milk on the chin, but I was only one year older than them.
  (but I was just barely older than them)

  Maminky na je budou moc pysná, zvládnou-li nějak jejich synové udělat sedm týdnů kurs. Pochyboval jsem ale o tom, že by to mladí Jan mohl vytrvat. Cítím k mmu trochu lítost, protože se moc chce předvést před očima jeho otca.
   
 17. Troll

  Troll Well-Known Member

  Rád jsem tu našel tvé opravy. Moc rád. Zatplaťpánbůh za internet.
  Svět se změnil s věkem informací. Myšlenky létají tam a zpět při mrknutím oka. Svět nevypadá tak velký větší jak vypadal před stem stě let. Vypadá menší, o moc/mnoho menší (mnohem menší). Koho by kdy bych napadlo, že myšlenky z Čechů, téměř současně, by mohly být známy věděny v Americe.
  Někomu z osmnáctého století by to připadalo jako kouzlo.
  Naše myšlenky nás osvobodí/osvobozují (perf.-imperf.). Jediná věc, která se nás může omezit/omezovat (perf.-imperf.), jsou naše vlastní myšlenky.
  To křičí/vykřikují nahlas filosofové svým nejhlasitějším hlasem.
  Někteří z nás jsou filosofy, někteří vojáky, a někteří se narodili jsou naroden bohatí, v ustu se stříbrnou lžičkou v ústech. Ti se asi nikdy nedostanou příležitost se předvést/ukázat.

  'Topol' (?) Tovje zpíval o tom, jak (jaké je to) být bohatý.
  If I were a rich man...Kdybych byl bohatý
  ja ba di bi di bi da ba da ba da ba di bi dum
  All day long I'd bitty bitty bum..Celý den bych bitty bitty bum
  If I were a wealthy man...Kdybych byl zámožný muž (zámožným mužem).

  Znáš tu píseň? Je ze hry ''Fiddler on the roof''

  česky "Šumař na střeše"

  So this is the rule?
  Nějaký....some...inanimate?
  Některý...some....animate?

  Oh, no!

  Měli ještě mléko na bradě, ale byl mi jen let staří než je. (??)
  ... já jsem byl jen o rok starší než oni.
  ... já jsem byl sotva starší než oni.

  They still had milk on the chin, but I was only one year older than them.
  (but I was just barely older than them)

  Maminky na budou moc pyšné, zvládnou-li nějak jejich synové (udělat) sedm týdnů sedmitýdenní kurs. Pochyboval jsem ale o tom, že by to mladý Jan mohl vytrvat. Cítím k mu trochu lítost (better je mi ho líto), protože se moc chce předvést před očima svého otce.
  _________________
  The Czechlands is the official shortened name of the Czech Republic. :wink:
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky Troll, to je skvělé.
  Je to znamé také hra 'Šumař na Střeše'
  Je také jeden film. Moc se mi to líbí.
  Šumař stojí na střeše a hrají na své housle a je svědkem o celý smutný 'pogrom', ale šumař je jen v představivosti Tovji.

  Kdyby byl zámožným mužem, o tom někde snil jak žil dál svůj těžký život.
  Traditiooooooon.....tradice
  Muž se může jen ohýbat tak dlouho než se konečně rozbí.

  Zaplat'pánbáh za internet a věk informaci. Naše myšlenky létají kolem světa a zpět mrknutím oka.
  Někomu z osmnáctého století by si myslel, že je to takové kouzlo.
  Připadalo by mu to jako práce samotného čerta.
  'Myšlenky nas osvobozuji', vykřikuji nahlas filosofové.
  Nevadí uuž zde jsi se narodil bohatí nebo chudí. Všichní ještě mají stejné pravy život, svoboda, a štěstí. To vykřikují z největsí hory ve svých nejhlašetější hlasem, v které můžou zvládnout.
  Mnoho slyší ale málo skutečně poslouchají.

  Někdy z nas se narodili se stříbrnou lžičkou v ústech, někdy ne.
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jediný člověk, kterému bych to měl za zlé, je já. Jen mohu dávat vinu mně.
  Nemohu změnit cestu , na kterou musím ted vycestovat.
  Měl jsem v plánu udělat tento sedmitýdenne kurs a předvést se před otcovi.
  Kdy se na mě příště podívá, uvidí muž, a bude na mě pyšný. Nahle vykřikl instruktor, ''Vojiní, na choditléch.''
  Nechce se mi tady být ale cesta už je napsaná na kamenu. Nějak to zvládnu a vrátím se domú vitěžně.
  Viděl jsi kdy hru ''Šumář na streše''. Viděl jsem ji párkrat v televizi ale nikdy v divadlem.

  Někde ve vesmíru hvězdná lod' zkoumá dál hloubější do neznáma. Zkoumá nové světy, nové civilizace.

  Znám místo, kde krasa spí.
  Když hádáme, pořád hádáme dlani chlub.
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jako by to bylo včera, když jsem ji poznal poprvé. pracovala tehdy v restaurace v Pardubici, a jen jsem se tam od Prahy přestěhoval. Byl jsem v restaurace a kdy mi přinesla kavu, vyprávěl jsem ji vtíp a moc se rozesmala.
  Hned jsem se zamaloval do jeji smyslu pro humor. Řekla mi, že já jsem šašek. Poděkoval jsem ji za kompliment.
  Druhý týden jsem se ji zeptal zda se mnou chtěla navštívit Muzeu umění. Po tom, co jsme navštívil muzeum, šli jsme na procházku v parku. Chodili jsme spolu rok a zeptal jsem se ji zda by si mi vzala. To bylo už před patnáctými lety ale jak jsem řekl, je to jako by bylo včera.
  Jezdívali jsme na koléch v parku v sluneční letní dny.

  Kdo to je? To je Petr? To není Petr. To je někdo jiný. Ale máš pravdu, on vypadá jako Petr.

  Z vesmíru poušti vypadají jako jizvy na světi. Zelené džungly se smutně srazí a ledovcy se zmizí.
  Sedím tu v té studené hvězdní lodě a přemyslím osud lidské rasy. Kdybych byl basníkem, napsal bych hezké básen 'Shakespeare by věděl co psát.
  Lucifer byl kdysi oblíbený anděl boži ale padl z přizeni.

  Je to pravda, že jsem byl jeden z oněch, kteří tam byli ale já nejsem ten, které rozbil jeji oblíbený taliř.
   

Share This Page