sice...ale...

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by Calvario, May 18, 2007.

 1. Calvario

  Calvario Well-Known Member

  I came across the word "sice" which is a conjunction, I believe. My question is is it always used with "ale"? My study book gave 2 examples of how "sice" is used but I would like a few more. So, any Czech-perts that want to help I would be appreciative. Please include English translation so I don't get lost in translation. Can the sentence start with "sice" or would that sound odd?

  Thanks,
  Calvario
   
 2. wer

  wer Well-Known Member

  Both conjunction and adverb.
  Mostly, but not always.

  1) “Sice” alone is used as conjuction introducing an unpleasant consequence, but it is quite bookish (in non-bookish style, “(a) nebo” is used instead of “sice”).

  Pospěš si, sice přijdeš pozdě. = Hurry up, otherwise you will come too late.

  Zmiz, sice se rozlobím! = Leave or else I get angry!

  When used in this way, the subordinate could be also omitted. This works as an intensification tag in a warning.

  Zmiz, sice! = Leave or else…

  2) The most common usage is in an adversative sentence, most frequently with “ale” as you wrote above, but it could be used even with other conjunctions like “avšak”. This is used to emphasize that the condition is true. I’m not sure how express this difference in English, maybe:

  Přišel, ale pozdě. = He arrived, but too late.
  Sice přišel, ale pozdě. = He did arrive, but too late. (or “He arrived, albeit too late”)

  The pair “sice … ale” could replace the conjuction “ačkoli”:

  Ačkoli mi bylo jen pět, pamatuji si to. (=Although I was only five, I can remember it.)
  ->
  Sice mi bylo jen pět, ale pamatuji si to. (~ It is right I was only five, but I can remember it.)

  3) The pair “a sice” is used to specify the previous statement.

  Přišel pozdě, a sice v pět. ~ He arrived too late, at five to be precise.

  4) I’m sure there is a 4) and 5) etc, but I can’t recall it now. :wink:
  Yes, definitely in 2).
   
 3. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  Cute :)
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Sice si ona myslí, že to je pravda, ale já vím, že to je prostě velký lež.
  Sice se jí líbí merunky, ale nemůže je jíst, protože z nějakého důvodu ji nedělajíí dobře.

  Přece jenom....that is the one I fiind hard
  Přece jenom jsem něco uměl, jsem nebyl schopen udělat zkoužku.

  These are only attempts. Whether they make good sense or not we must defer to our teachers.
   
 5. Jana

  Jana Well-Known Member

  Zkoušku jsem (sice) neudělal, ale přece jenom jsem něco uměl.
  I did not pass the exam, but I knew something at least.
   
 6. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  8) 8)
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Bratr nám řekl o ohremném karpu, co včera chytil u Vltavy.
  Sice si matka myslí, že je to právda, ale já vím, že celé příbeh prostě vymyslel. Pravděpodobně chytil nějaké střevle. Má rád vymyslet příběhy.
  Matka si sice chce uvěřit tomu, co říká, ale vím lépe já.
  ''Nech toho, říkám mu, víš, že lžeš.''
  ''No..Nechytil jsem sice největší karpu, ale přece jenom jsem nechytil to nejmenší.''

  Matka mu říká...Celé věc jen vymslel. Lžeš mě? Kdy se poučím ty červe.'' Matka se rozesmala a řekl Honza, ''Zmiz, sice.''
  Mladá Honza říká ''ale mami, nelžu, byla to odluda''.
  Neslyšel humor v matčině hlasu.

  Za chvíli vejdu do jeho pokoje kde sedí na kraje postele se smutnou tváří.
  Mohu s tebou jít zítra na ryby? Co říkáš, Honzo?
  Koupím nám dokonce červy.''
   
 8. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 9. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  To je sice velmi hezká historka Honzo, ale víš, že není to pravda.{všichni
  vědí, že mladý Honza má rád vymýšleni si historky). Je to pravda, že chytil včera u Vltavy kapra, ale jsem si jist, že kapra, kterého chytil vypadal víc jako střevle než velikoryba.
  Stal tu v kuchyně před ženou a mnou a říkal nám o ohromné rybu.
  Seděl jsem u stolu se šalkem kavu a četl jsem ženě noviny, mezitím vařila večeře, když všel Honza.
  On a své představa se nás směji.
  Jeho historka nevěříme, my to víme lépe.
  ´´Honzo, říkám, jsi si jisty, že ryba, které jsi chytil byla takovou velikorybu.''
  ''No.. Táto, nebyla. Nebyla sice to největšího kapra, kterého jsem kdy viděl ale také nebyla toho nejmenšího.''
  Žena se rozesměje a říká, ''Zmiz, sice tě máznu máslem a olejem.''
  Honza běze do svého pokoji.
   
 10. wer

  wer Well-Known Member

  In Czech, we use mostly past tense in story telling. The present tense is not incorrect, but it (=the usage of present tense for all actions in a sequence of actions, in particular) does not sound natural. But journalists like this style.
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Were, díky za lehce ve mluvnici. Opravdu to protřebuji.
  Honza si pořád vymýšlí. Má fantastické představivost.
  Z střevli vytvořil ve svém mysličko? velrybu. Neřekl bych, že lže. To, co dělá je jen přehánět.
  A všichni někde přehánějí.
  Je pravda, že chytil včera u Vltavy rybu , ale věř mi, nebyla to žádná velryba.
  Seděl jsem u stolu se šálkem kávy a četl jsem ženě noviny, mezitím vařila večeři. Najednou Honza vešel a vykřičil své vymyšlenou historku.
  Stál tu u kuchyně(we would say in the kitchen) přede mnou a ženou a vyprávěl nám o ohromné obludě. Mával ruky a byl velmi rozechvěný.
  Snažil se vytvořit pro nás představa hrozné bojě se ohromnou oblodou.
  Jeho historce, samozřejmě, nevěříme. Víme lépe, jak to bylo..
  ''Honzo'', jsem mu potom odpověděl, ''jsi si jistý, že ryba byla tak velká jako říkáš? Řekni nám pravdu.''
  ''Měl jsi tam být táto. Určitě bys z toho omdlil.''
  Všichni se rozesmáli. Odpověděl jsem ženou, ''Co říkáš maminko? Co máme udělat s tímhle červem?''
  Řekla Honzovi, s slzami v očich. ''Zmiz ty čertičko??. Ledaže chces, abych tě něčím máznul.
  To je legrace jak jsem nepozorumněl Karlovi. :lol:
   
 12. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  (máznout někoho - joking: hit somebody :))
  Jednu ti máznu = I'll give you a slap (I slap you ??)
   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Karle. Štástné dny. Venku slyším hrom a za okna vidím krásný déšt'.
  Sedlácí budou vděčné.
  Naučil jsem z tvého přispěvku pár nové slova. Učím se něco pořád.
  Bylo to lekce v mluvnici, ne lehce.
  Mladý Honza vytvořil z střevle takovou velrybu. Má velmi životní představivost. To ted' čekáváme. Tak jeho historky pořád pochybujeme.
  a saying..we take his stories with a grain of salt.
  To, co dělá, je jen přeháněni, a všichni konec konců někde přehánějí.
  To je náši Honza. Urcitě bude jednoho dne spisovatelem.
  Tohle je to, co se stalo. Honza vešel najednou do kuchyni, kde jsem seděl u stolu se šálkem kavy a žena stál za mnou u dreži, a vychrlil na nás svou vymyšlenkou pohádku.
  Mával rukama ve vzduše jako blazen, byl hrozně rozčilený, a vyprávěl nám jeho divokou historku.
  Vymyšlí pro nás hezkou historku o ohromně obludě u Vltavy a hrozné boj.
  Nějak, náši mládý Honza byl vítěz.
  Zeptal jsem se jeho, ''Jsi si jistý, že to je opravdu jak to bylo.
  ''Ano táto, aby se na mistě propadnu. Měls tam být. Určitě by tě z toho klepla pepka.'' :lol:
  ''Zmiz, ty čertisko, ledaze bys chtěl, abych tě něčim máznu.''
   
 14. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  It is always in future...I will slap you. Even if it is right now, you are saying it to someone...that way it is always a threat....it could happen.
  Of course there is always the presesnt..I am slapping
  and the past, I slapped.
  I'll slap you if you don't tell the truth.
  Za oknem vidím krásný déšt'. Štastný dny tady jsou znova.
  Vděční sedláci jsou štástní.
  Naučil jsem se z tvého posledního příspěvku něco moc zajímavého.
  Pořád se z nich něco učím.
  Učil jsme se jeho živé historky nevěřit. Má takovou představivost.
  Ze střevle vytvoří velrybu a z krtiny vytvoří hory.
  Já, u hezké šálku kavy a žena u dřezi, to bych nevěřil, když najednou vychrlil na nás jeho vymyšlenou pohádku.
  Nějak přežil hrozné boje s obludem. Nás Honza zvítězil. Hrdina je.
  Zeptal jsem se jeho, ''Jsi si jisty, že to tak oprvdu bylo.
  ''Samozřejmě táto, at' se na místě propadnu.''
   
 16. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 17. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Pozdravy z Floridy. Už jsou jedenáct. Nemohu to uvěřit. Čas letí.
  Byl jsem ráno chvilinku na naše náměstí. Smal bys se, uviděl-li ji. Určitě bys řekl, a kde je náměstí, já vidím jen jednu uličku s dvěma semáfory, a pár restauráci a obchodů.
  Je to takové město duchů dokud není půl deset ráno.
  Mně se líbí protože je tak klidný.

  Někde mi tam lidí říkají živou historku ale já nevěřím nic ledaže to uvidím sám sebe. Neberu jejích divoké historky moc vážně.
  Přehanějí a dělají ze krtiny hory. Šiji moc barevné historky..
  Šiji pohádky jak šil pohádky ten zelený tvor na topolu.
  Kdybch je řekl o tom zeleném tvoru asi by omdleli.

  Vykouzlil jsem pro své lásku ráno na sklo oknem než jsem musel odejít do práci růži. Má ráda růže.
   

Share This Page