test

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Jan 16, 2008.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Starej se o sebe!
  Bez ni nemůžeme jít.
  To mě nebavilo.
  Nejde o tebe, jde o mě!
  Nic o ní nikdy nemluvíme za zádách.
  Dětí jsou opuštěná, nikdo o ně nestará. Bojím se o ně. Hrají si blízko ulice.
  Národ si?????. Can't guess meaning.
   
 2. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  "Národ sobě" is text written obove the curtain in czech National Theatre.

  So "Národ sobě" is shorten version for "Národ vybral peníze a za ty peníze si (sobě) postavil divadlo". In english it would by "Nation himself" or such.
   
 3. GlennInFlorida

  GlennInFlorida Well-Known Member

  Bez Glenn nemůžeme skončit.

  Sorry - got tied up with a lot of nonsense and didn't have time to get back to the test :(
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Nejde o mě, jdeo tebe...Nesobecký. :wink:
  Národ sobě...to je zajímavé, there is no way I could have known that so I don't feel too bad about not being able to guess it.

  Mám pocit, že o mně pořád mluví za mými zády.
  Starejte se o sebe!...Neboj se, budeme se o sebe starat, a napišeme často.
  Nezapomeň, jsem ti půjčil třista korun.

  To jsou užitečné zkoušky.
   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Tázací zájmena..Interrogative pronouns

  Řešení testu:

  1. Čeho psa to vedeš?..What dog are you walking. 4 pad
  2. O čempak ten film je?..So what was that film about. 6 pad
  3. Kterému jídlu dáš přednost?..Which meal do you prefer. 3 pad
  4. Čeho se to týká?..What does it refer to??? 4 pad
  5. Jakýma rukama to na mě saháš?..Are you trying to pull my leg?...7 pad
  6. O čěch očích sníš?...About whose eyes do you dream???
  7. Které květiny máš nejradìji?...Which flowers do you prefer. 1 pad
  8. Kohože to vyhlížíš?....???????
  9. Jakými problémy se ted' zabýváš?..What kind of problem are you working on now. 7 pad
  10. Po kom se ti nejvíc stýská? ....Who are you missing the most.
  (For whom are you pining the most) 7 pad
   
 7. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Sure, I tried to find photo of it in the internet but I did not find it. We learn it at school, so everybody knows here.

  I guess you misunderstood "Starejte se o sebe!" a little.

  Starej se o sebe (idiom) - something like "It is not your bussiness"
  Dávej na sebe pozor - Take care of yourself
   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  I think you are right :lol: :? :shock:
  I did get the wrong meaning.

  Starej se o sebe!....Mind your own business! It's none of your business.

  Zeptal jsem se brata, ''Co děláš?''. On mi odpověděl, ''Starej se o sebe, šmrdlo.''

  Jak jsem autem odjel k univerzitu, slyšel jsem matku říká, 'Opatruj se, dávej na sebe pozor.'
   
 9. dzurisova

  dzurisova Well-Known Member

  David, I'm curious where you come up with these sentences. Do you have the english sentences somewhere and you translate them, or do simply think of them in your head?
   
 10. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  To jsou užitečné opravy. Děkuji Karle.
  Přestal jsem napsat historku. Myslím si, že se to pro všechny stálo dřinou.
  Myslím si, že všichni z toho potřebujeme dovolenu.

  Džurisovo, I could never come up with grammar like that.
  Those questions I found here. http://zajmena.wz.cz/
  It is a link that Eso posted.
  They have challenging tests.

  Sklonění 'či', a 'co'.

  Jakýma rukama to na mě sáháš?
  Here is a question where I don't completely understand why the word 'to' is necessary.
  and also here
  Koho to vyhlížíš?
  Čího psa to vedeš?
  But I see it here
  Čeho se to týká?
   
 12. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  As you see David, in nr. 3 "to" is necessary

  Čeho se to týká - What is that about

  ad 1) and 2) "to" is not necessary, you can use it without "to" with same meaning.
   
 13. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  You have got it, David. In the first three examples the word "to" is not necessary, it is used just to stress the question:

  Jakýma rukama na mne saháš? - neutral
  Jakýma rukama to na mne saháš? - ="how do you dare to do it?"

  Koho vyhlížíš? - neutral, I just want to know
  Koho to vyhlížíš? - I don't understand , why are you so nervous and guess that you are probably awaiting somebody, = "why are you so nervous?"

  Čího psa vedeš? - just asking, neutral
  Čího psa to vedeš? - it's quite unusual that you have a dog so the question means more "how is it possible you have a dog with you"

  Čeho se to týká? - "to" is necessary
   
 14. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Aha...so the 'to' sometimes is added to stress, or emphasize a point.
  Now, I see it.

  Či auto to je? Určitě to není tvoje ledaže jsi náhle nějak bohatý.
  Starej se na sebe, pane!

  Čiho psa v tašce máš. Myslíš si, či kočka mám. Je to kočka, ne pes.
  Či rajčata prodáváš dnes? Znáš Pane Ježku? Má farmu blizko řeky.
  Jsou to nejlepší rajčata v celé Praze. Můžeš se na to zeptat kdykoli.

  Koho to vyhlížíš. Hledá tě policie? Vypadáš nervozně.
  Neumíš to, starat se o sebe?

  Hope I got it right.
   
 15. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  I guess you got it right
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  :)Jsem rád, že to chápu, aspoň trochu.

  Čí nálady si nejvíc cením? Řekl bych, že si nejvíc cením dědekovu náladu. Pořád mi říká pravdu. Mohu mu říct všechno a nikdy mě nesoudí.
  Anna je venku na procházku. Mohu ji v sníhu vidět. Jsem zvědav, čího psa to vede dnes. To je její podobní obchodník, vést sousedovy psy.
  Jednoho dne si ji vezmu.

  Další zkouška

  1) S ničem nehýbejte, dokud nepřijede komisař.
  Don't move anything until the komisar comes.
  2) Já nikdo neobviňuji. ..I am not accusing anyone.
  3) O žádnému problému nevím. I don't know anything about any problem.
  4) Díval se na mě takovýma nijakýma očima... She looked at me with a blank stare.
  5) Ten dort ještě žádné dítěti nechutnal víc...No children enjoy that cake more????.
  6) Nedělal si z toho pranic....Don't make anything of it.
  7) Dnes nečekáme žádné návštěvy...Today we aren't expecting any visitors.
  8) Já už se nedivím ničem .....I am not surprized by anything anymore.
  Nothing surpizes me anymore.
  9) Žádnama rukama jsme nepotřásli. ?????
  10) Raději neutíkej k ničemu automobilu. I'd rather not run toward a car???
   
 17. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Are those sentences correctly taken from that website you mentioned before? Almost each of them has one mistake or is completely meaningles.

  But you are getting better and better, because those sentences you cannot translate or add "???", are those "most wrong" (wrongest?) in czech. The others I guess you translated correctly.
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Yes, all those sentences come directly from the test.
  I cut and paste them.
  The only thing I do is try and add the correct form of jaký, or, něco, or každý, apd.

  I'm not sure who made up the test, but it is found here.
  About zájmena
  http://zajmena.wz.cz/

  It's got a lot of useful tables of declension.
   
 19. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  So that's why some of those sentences are kind of weird ;-). Better copy and paste original version too, next time.
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Good idea Djavatare
  Original
  1) S ........... (nic) nehýbejte, dokud nepøijede komisaø.
  2) Já .......... (nikdo) neobviòuji.
  3) O .......... (žádný) problému nevím.
  4) Díval se na mì takovýma .......... (nijaké) oèima.
  5) Ten dort ještì .......... (žádné) dítìti nechutnal víc.
  6) Nedìlal si z toho .......... (pranic).
  7) Dnes neèekáme .......... (žádné) návštìvy.
  8) Já už se nedivím .......... (nic).
  9) ......... (žádné) rukama jsme nepotøásli.
  10) Radìji neutíkej k .......... (nièí) automobilu.

  Můj pokus

  1) S ničem nehýbejte, dokud nepřijede komisař.
  Don't move anything until the komisar comes.
  2) Já nikdo neobviňuji. ..I am not accusing anyone.
  3) O žádnému problému nevím. I don't know anything about any problem.
  4) Díval se na mě takovýma nijakýma očima... She looked at me with a blank stare.
  5) Ten dort ještě žádné dítěti nechutnal víc...No children enjoy that cake more????.
  6) Nedělal si z toho pranic....Don't make anything of it.
  7) Dnes nečekáme žádné návštěvy...Today we aren't expecting any visitors.
  Já už se nedivím ničem .....I am not surprized by anything anymore.
  Nothing surpizes me anymore.
  9) Žádnama rukama jsme nepotřásli. ?????
  10) Raději neutíkej k ničemu automobilu. I'd rather not run toward a car???
   

Share This Page