Mini Phrasebook

This phrasebook is provided by Local Lingo where you'll find an in-depth Czech audio pronunciation guide, grammar overview, extensive phrasebook with vocabulary, and many Czech language tests and exercises.

- The majority of the recordings below are available through the Macromedia Flash player. If you don't see the "Play" button
  to the left of the word or phrase, try downloading the Flash Player.
- To view the Czech characters properly, make sure that your browser is set to display Central European fonts.
- For each phrase, press the "Play" button once and wait a moment for the sound to download, then press "Play" again
  to play the sound
.
- Please contact us if you have any difficulties.


Social Interaction

Thank you.  Děkuji.
You are welcome.  Není zač. /  Prosím.
Excuse me.  S dovolením.
I'm sorry.  Promiňte.


Greetings

Hello! ("Good day!")  Dobrý den!
Good evening!  Dobrý večer!
Good night!  Dobrou noc!
Good bye!  Na shledanou!


Meeting People

What's your name?  Jak se jmenujete?
My name is Peter.  Jmenuji se Petr.
This is Mr. Jones.  Toto je pan Jones.
This is Mrs. Jones.  Toto je paní Jonesová.
Nice to meet you.  Těší mě.
How are you?  Jak se máte?
I'm fine, thank you.  Mám se dobře, děkuji.


Language and Communication

Do you speak English?  Mluvíte anglicky?

I don't speak Czech.

 Nemluvím česky.
I don't understand.  Nerozumím.


Transportation

Where is the bus station / bus stop?  Kde je autobusové nádraží / autobusová zastávka?
Where is the train station?  Kde je vlakové nádraží?
Where is the subway station?  Kde je stanice metra?
Where do I buy tickets? (for public transportation)  Kde se kupují jízdenky?
Next stop: Náměstí Republiky  Příští zastávka: Náměstí Republiky
What is the rate per kilometer?  Jaká je sazba za kilometr?
Please stop here.  Prosím zastavte tady.


Getting Directions

Excuse me, where is the theater?  Prosím vás, kde je divadlo?
Turn right / left.  Zahněte doprava / doleva.
How far is it?  Jak je to daleko?


Accommodation

I would like a single room.  Prosil bych jednolůžkový pokoj.
I would like a double room.  Prosil bych dvoulůžkový pokoj.
I would like a room for one night.  Chtěl bych pokoj na jednu noc.
I would like a room for two nights.  Chtěl bych pokoj na dvě noci.
How much is a double room?   Kolik stojí dvoulůžkový pokoj?


Sightseeing
A list of main Prague sights with pronunciation is available at locallingo.com.

Where is the town square?  Kde je náměstí?
Do you have a map of the city?  Máte mapu města?
Do you have any brochures / guidebooks in English?  Máte nějaké brožury / průvodce v angličtině?


Eating Out
A list of common Czech menu items with pronunciation is available at locallingo.com.

What will you have?  Co si dáte?
I'll have ....  Dám si ....
I'll have a beer please.   Dám si jedno pivo prosím.
Check please!  Zaplatíme!


At the Bank

Where is a bank? Kde je banka?
I need to exchange money. Potřebuji si vyměnit peníze.
What is your commission? Jakou účtujete provizi?
Where is a cash machine? Kde je bankomat?


Emergencies

Help! Pomoc!
Fire! Hoří!
Thief! Zloděj!
Call an ambulance / a doctor! Zavolejte sanitku / doktora!
Call the police! Zavolejte policii!
Where is the police station? Kde je policejní stanice?
I have lost my passport / bag. Ztratil jsem pas / tašku.


At the Doctor's Office

I'm not feeling well. Není mi dobře.
I have a headache. Bolí mě hlava.
I have a stomach ache. Bolí mě břicho.
I have a sore throat. Bolí mě v krku.
I have a fever. Mám horečku.
It hurts here. Bolí mě tady.


You May Run Into...

 Z technických důvodů zavřeno. Closed due to technical reasons.
 Volané číslo neexistuje. The number you are calling does not exist.
 Máte přání? May I help you?
 Smím prosit? Would you like to dance?
 Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají! Finish exiting and boarding the train, the doors are closing!
(Prague subway announcement)

top


All audio files © 1998-2018 Local Lingo L.L.C.