CZ > En: idnes news (a few words)

Discussion in 'Vocabulary & Translation Help' started by rsalc1, Jul 3, 2009.

 1. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  I have been translating the news from idnes.cz.
  Here are some words that I didn't get. Can someone help? :)

  Zelaya v OSN popisoval, jak vypadal puč.
  Zelaya described how the coup _______________.

  Podíval se z okna a spatřil po zuby ozbrojené vojáky.
  He looked out the window and saw _________ armed soldiers.

  Situace v Hondurasu je stále napjatá a hrozí další eskalace.
  The situation in Hondures is still _________ and threatens to escalate further.

  Prozatímní vláda v čele s Robertem Michelettim si ale i přes kritiku Washingtonu stojí na svém.
  However, the provisional government ______ with Roberto Micheletti is holding its own(?) despite criticism from Washington.

  "Každou noc přistávala v Hondurasu tři až čtyři letadla s venezuelskou registrací bez povolení příslušných úřadů a přivážela tisíce kilogramů zboží nebo balíky peněz jako výnos pašování drog," řekl nový ministr Enrique Ortez.

  "Each night 3 or 4 airplanes of Venezuelan registration landed in Honduras without authorization(?) of the appropriate offices and brought in thousands of kilograms of goods or packages of money as profit of drug smuggling", said the new minister, Enrique Ortez.
   
 2. bibax

  bibax Well-Known Member

  ...how the coup d'état (putsch) looked like.

  vypadat jako = to look like (to be looking like)
  To už jsme probírali (stříhali mě dohola, vypadal jsem jako blbec,...).

  po zuby = up to one's teeth

  po zuby ozbrojený = ověšený zbraněmi od kotníků až po zuby = behung with weapons from bottom up to the top.

  napjatý = tense
  situace je (krajně) napjatá = situation is on edge, explosive

  být v čele = to head, to lead
  v čele s ... = led by ...

  stát si na svém = trvat na svém požadavku/názoru = to maintain one's claim/opinion (?)

  bez (patřičného) povolení = without (appropriate) permission
   
 3. rsalc1

  rsalc1 Well-Known Member

  bibax: thanks for the explanations.

  * they were armed to the teeth
   

Share This Page