Mezinarodní pravda.

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by scrimshaw, May 20, 2013.

  1. scrimshaw

    scrimshaw Well-Known Member

    Pravda nemůže být zamčená navěku. Informace pořád chtějí být svobodné.
     

Share This Page