more on se and si

Discussion in 'Grammar & Pronunciation' started by scrimshaw, Jun 24, 2007.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Karle...ano...Viděl jsem v životě to nejlepší a nejhorší lidské vlastnosti.
  Když jsem byl opuštěný sám na nečistych ulicích východního konce Londýna a žebral jsem o mince, cítil jsem se jako jsem žil v břiche zvíre.
  Bylo tam jako peklo na světě. Teměř jsem umřel hlady ale nějaká mílá žena se na mě slitovala a starala se o mě jako kdyby jsem byl jeji.

  Čtyři jezdci apokolypsy jezdeli zemi a ti lidé se moc báli.
  Války, hlad, zamoření, zoufalství se rozširovali celé světadílu.
  Přejezdili zemi jako zloduchi d'ábly.
  Nic nemohl stát před jím. Všechno a všichni padl před jím jako slabé stébla pšenice. Odolali i nejodvážnejším jezdcím, kteří si troufali stát na jejích cestu. Nadějě, to už neexistovalo.

  Ve smrti najdeme nesmrtlnost.

  Lékaře, zahoj sám sebe....Physician, heal thyself.
  Jen když jste zahojil vy, budete schopen mě zaholit.
  Odstran'te špetku ve vaše oko, potom mě ukáz špetku, která je asi v moje.
   
 2. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  Neodolali jim ani nejodvážnější jezdci, ...
  **
  lékař léčí, rány se hojí
  čas hojí rány
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Viděli jsme jak ti čtyři jezdci apokalypsy zničili všechno, co byl před nimi.
  Nikdo nebyl schopen před nimi obstát. Město za městem padli a lidé běželi před nimi. Jejich obrovské okřidlené zvíře letěli na obloze a vydávali hrozné zvuky.
  Bylo to jako jsme žili v Dantovským pekle.
  Odkud přijeli a proč tady byli, to nikdo nevěděl.
  Udělali jsme něco? Platíme za nějaké hřichy?
  Projížděli zemí jako rozhněvané, nemilosrdené zloduše z nejhlubější, nejtemnějšín nejděšivé kusy pekla.
  Zdálo se nám tehdy, že naše modlitby nebyly zodpovězené.
  Všichni si mysleli, že byl to konec světa.

  Ale potom, jako zážitek, byly pryč. Někdo se nad nami slitoval.
  Slunce zas svítil a trava zas začal růst. Dětí zas začali hrát venku.
  Naděje se vrátil do srdci lidech.

  Rozhodli jsme se hledat smítka ve svých vlastních očich. Prohlížděli jsme se naše srdce a co tam opravdu byl.
   
 4. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  Hi David, almost perfect today 8)
   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Učíš dobře kamaráde. :D
  Ti jezdci a své okřídlené zvíře se vrátili do místa, odkud přijeli. Nikdy již nám obtěžovali.
  Všechno je zas čísté, jasné a čerstvé v naším klidným ůdolí. Je to jako ty dny byly jen hrozná noční můra. Děti si myslí, že to je jen pohádka, že jsme celá věc jen vymýšleli, že jsme to šili z nezpracované látky.
  Ale ne, byli jsme, ti starši, svědky disastre a zázraku.

  Dnes je všechno v nejlepším pořádku.
  Zelená tráva roste pod jasnou modrou oblohou.
  Obilí roste na poli, tak vysoká jako oko slonů.
  Po obloze letají jen krásní zpěvaví ptácí.
  Lev leže mimo beránku. Mír panuje nad zemí a srdce člověku je čisté a spokojené.
  Zloduše d'ábla se skrývají někde hluboký v bříše světa. Aby nikdy již byli propuštěné. To je naše modlitba.
   
 6. wer

  wer Well-Known Member

  Yes, pretty good, but only as for the grammar.

  Scrimshaw, I think your knowledge of grammar exceeds your knowledge of vocabulary. Right now, you can’t improve markedly the comprehensibility of your Czech without making something with your understanding of the meanings of the Czech words you use.

  It is simple to correct your grammar, but the correction of your vocabulary is a lot of reverse engineering. You should either write your posts in both Czech and English or use some known texts. Otherwise we could notice only some of your mistakes.

  I think you mean:

  Nikdo jim nebyl schopen odolat.

  odolat = resist, withstand, not to succumb…
  obstát = do well, succeed, stand, pass, hold one’s own…

  obstát před někým ~ do well in front of somebody
  odolat někomu ~ resist somebody
  obstát v boji proti někomu, obstát v boji s někým = do well in fighting somebody ~ resist somebody

  This seems be problem with English phrasal verbs (with the verb “hold/stand”?). It is difficult to find the right translation for them. In the dictionaries, you schould look rather for the equivalent non-phrasal verbs (e.g. “discover” instead of “find out”). They are less ambiguous.

  běžet = run, move, jog, race
  utíkat = run, escape, flee
  prchat = escape, flee

  běžet/utíkat před někým = run in front of somebody, run before somebody, run ahead of somebody

  utíkat/prchat před někým = escape from somebody
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Zajímavý, velmí zajímavý, Were. Zpetné dešifrování. :lol:
  To je určitě jeden z mých problémů, že si nevybírám spravné slova a slovesa. Souhlasím s tebou.

  Určitě ti vystrašení lidé utekli před koni zlých jezdců.
  To nebyl druh den, aby běželi pro zdraví. Utekli před nebezpečí pro své životy.

  Pro mě, nějaké české slovesa žádají o jiné připady, a já také se je musím snažit zpětné dešifrovat..

  Podařilo se mi je najít za domem...I managed to find them behind the house.
  Bohudík se mi jim zželo..Fortunately they took pity on me.
  Odolali jsme jim na bojišti....We beat them on the battlefield.
  Obstali jsme proti jim na ten slávný den na krvavé poli čti.

  Nějaké slovesa žádaji o dativní zájmena, když v angličtině bychom použili
  akusativ.

  Děkuji za rada.
   
 8. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  singular - zloduch

  That's true 8), I'm sometimetes too tolerant to the vocabulary.
   
 9. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Doufám, že se na bojíšti výhneme katastrofi.
  Musíme proti jim obstát až se shromáždí naše výztuž, potom zdoláme je a ony budou vědět to, kdo je tady v tom údolí na koni.
  Náštěští držeme nejvišší zemi tak máme převahu.
  At' k nám přijedou. Nebojíme se toho boji. Nebojíme se o své životy prácě naopak. Jsme skutečně sebejisti, že dne bude náš den slavy.
  Nejsme kruti lidé ale dnes se jim nám nezželí.
  To jsou naše nejhorší a nejstarodavnější
  Tohle bude jejich nejdelší den.
  At' se nad jejich duší v nebi slituje Bůh.

  Některá česká slovesa výžadují jiné pády než stejná slovesa výžadují v angličtině, tak musíme někde zpětné dešifrovat.
  To je část zázraku.

  Razidlo je zalévaný...The die is cast....Kostek je vržený.
  Čín je uděláno. Co se stalo, nemůže odestat.
   
 11. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  kdo je tady pánem
   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Naše nejhorší a nejdavnější nepřátelé nás odolili na bojišti.
  Dnešek panují nad našem milovaném zemi.
  Nejsme jim právě ted' ani skupinu mouch.
  Bud' trpělivi kamaráde, naš čas přijde.
  Razidlo je zalévaný....Razidlo je polévaný.
  The die is cast....
  Kostky jsou vrženy.
  Čin je dokonán, a to

  Alea iacta est.
  Anerrífthó ho kybos. .....Tohle je Latin? a co to znamená?

  Oni drží nejvyšši pozice a mají převahu.
  Ale jednoho dne, at' se nad jejich dušemi slituje Búh, protože se jich nám určitě nezželí. Zaplatí tomu, co udělali.
  Abychom se zvítězili, musíme se ukázat trpělivost.
  Postavíme.li se jim do cesty dřív než jsme hotoví, budeme zničení.
  Jim jsme právě ted' níc víc skupina neškodných malých mouch.
  Mohli bychom stejně dobře vykřičet na vítr.
  Ale jednoho dne. Na ten den nam vyžadují o milosrdenství a budeme jim říct, lituji se, pane, ale milosrdenství už nemáme.
  Musíme se ted' rozhodnout, co bude naše příšti krok.
  Musím vám poradit ale, že bude to velká chyba, abychom je napadnout dřív než přide naše záloha.
  Nestane se to zítra, nestane se to příšti měsíc, asi nestane se to dokonce i příšti rok, ale věř mi. Stane se to.
  Nejlepší věci v životě má cenu toho čekání.
  Čas je na naše straně.
  Slibím vám, že si zanedlouho zas uživáme stín pod naše milované merunkové stromy.
   
 13. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 14. wer

  wer Well-Known Member

  Is this a mistake or some play of words?

  The right translation of “The die is cast” as of “Alea iacta est” is “Kostky jsou vrženy”.

  “Razidlo” means “stamping die”, and “odlít” means to cast as to form something by pouring something in a fluid state into a mold and letting it harden.
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Karle, alea iacta est....Znamená to v řečtině 'Razidlo je odlito'?
  Aha, našel řečky.anglicky slovník.
  Annerífthó ho kybos....Razidlo je odlito.

  Těšíme na dny, když si budeme moci zas odpočinout pod našimi milovanými meruńkými stromy. Údolí patří nám a jednoho dne budeme tam zas žít v klidu. To je můj slib. Nejlepší věci v životě stojí za čekání. Musíme jen být trpělivi. Bůh je na naši straně.
  Napadneme je, kdy čas je spravný ale nedřív.
  Posily přidou jednoho dne a potom budou litovat co udělali.
  Ukrást zemi někoho jíného je hřích proti Bůhovi.
  Naučí se to dost brzy.
  Povazovali jsme naši svoboda za samořejmost a proto jsme se zeslabili.
  Doufám, že nejsme svděky poklesu a pádu západního civilizace.
  Ne, bude to nemožné. Musíme jen mít věru. Nejlepší dny jsou před námi.
  Todle není čas, abychom zachválili panikou.
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  About the play on words.

  The die is cast...
  could be die(plural of dice) is cast(thrown)
  my interpretation, things are hapening and can not be turned back.

  A similar analogy

  by the way I don't think I have found the right word yet.
  Forma už byla odlita....The form has already been poured.
  Like when you pour molten metal into a preformed cast to make a statue

  or, another analogy

  Razidlo už byl vtlačeno.
  As in....the pressing machine already stamped(made) the coin
  or
  the authorities already gave it their stamp of approval

  Don't know if all this works..just playing with some thoughts.
   
 17. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  It is, of course, play with the words.
  die =
  1 pl. of dice = kostky
  2 lisovací nástroj, raznice, razidlo, etc.

  to cast =
  1 hodit, vrhnout, metat
  ..
  6 sečíst,
  7 sestavit, propočítat
  ..
  9 lít, odlít, litím zhotovit
  ..

  die-cast = lít pod tlakem

  =>
  The die is cast =
  kostky jsou vrženy
  x
  razidlo je odlito

  At least I understand David's translation this way 8)
   
 18. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  Bůh
  Boha
  Bohu
  Boha
  Bože!
  o Bohu
  Bohem
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ano, přece to, Karle. :D
  To je představa a výraz, na kterou jsem hledal.
  Když Julius Caesar přejel přes Rubicon, řekl 'The die is cast'..Razidlo je odlito.
  Bylo to nemožné tehdy se otočit.
  Od doby, kdy to udělal, byl nepřitel senátu.
  Dokonce i Buhové se ho nemohli zachránit z svého smutného osudu.
  Byl náročný muz, příliš náročný a proto zaplatil za to svým životem.
  Jeho přispěvek bude žit navěky ve hřech toho fámozního basníku z malé vesnice Stratford on Avon.

  Jim nejsme právě ted' ničím víc než skupinou obtížných much.
  Mohou na nás pošlapovat kdykoli se jim to bude chtít.
  Tohle je čas kdy moudrost je důležitější než odvaha.
  Neboj'te se ale, dost brzy budeme potřebovat vaše odvaha.
  Chceme-li je jednoho dne odalit, musíme čekat na posily.
  Bude to sebevražda, abychom je napadnout když jsme tak slabi.
  Napadneme jejich ubohé duše až přijde správný čas.
  Trpělivost je ctnost, přátelé.
  Nejhorší dny jsou za nami. Zítra bude lepší den než dnes a napřesrok bude lepší rok než tento zlořečený rok. Ve víru je naděje lidstva.
  Bud' silni, naš den přijde.
  Jak řekla královná Velké Británie po tom, co spálil jeji paláč, byl to 'ano horibilis'.

  Děkuji za skloňvání slova 'Bůh'.
   
 20. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  *
  zachránit před jeho smutným osudem
  **
  hra
  hry
  hře
  hru
  hro!
  o hře
  hrou
  plural:
  hry
  her
  hrám
  hry
  hry!
  o hrách
  hrami
  ***
  kdykoli se jim zachce
   

Share This Page