Národní obrození...

Discussion in 'České fórum' started by Hansoa, May 20, 2008.

 1. Hansoa

  Hansoa New Member

  Podle mě je Národní Obrození něco, co by intelektuální elita lidstva neměla nechat dopustit... Vždyť si to vezměme... kdyby nebylo žádného Národního obrození, všichni bychom mluvili německy, a nepřišlo by nám to nijak zvláštní, snadněji bychom rozuměli zbytku světu...
  Myslím si, že zájem všech o Národní Obrození je podmíněn nějakým vrozeným mozkovým nádorem, který vám musí blokovat logické myšlení...

  se vší úctou - Hansoa :p
   
 2. eso

  eso Well-Known Member

  A kdyby Hitler vyhrál, tak by Německy mluvila celá Euroasie a časem možná i USA! To by byla paráda!! ;) ;)

  Ne, vážně, já myslím, že různorodost je lepší než jednolitost. Monokultury jsou náchylnější k zániku víc než polykultury a zkrátka...Slitiny jsou pevnější :)
   
 3. GlennInFlorida

  GlennInFlorida Well-Known Member

  ano, je pravda. :)
   
 4. wer

  wer Well-Known Member

  Národní obrození bylo procesem, v němž se elity jazykově přizpůsobily širokým masám. Opačný postup by byl neefektivní, neekonomický a ze své povahy nutně násilný.
  To je chybná úvaha, čeština nebyla jazykem elit, ale byla jazykem většinovým. Po zavedení povinné školní docházky narostl ohromujícím způsobem počet gramotných lidí, kteří dokonale vládli jen českým jazykem. Bylo jen otázkou času, kdy si vyžádají češtinu (nebo češtiny) jako kulturní jazyk.

  Pokud by tyto požadavky nebyly vyslyšeny, mluvili by Češi doma česky, ale už v první třídě by narazili na jazykovou bariéru. To by jim ztížilo přístup ke vzdělání, a zpomalilo by to ekonomický vzestup. Vymanit se z takového jazykového sevření by bylo velmi obtížné, v mnoha ohledech by to připomínalo dnešní problémy Cikánů.

  Představa, že by proběhla úplná germanizace českých zemí je nereálná. To by se muselo ve velmi krátkém období stát to, co se nestalo za celá staletí od Bílé hory. Všechny tehdejší kulturní změny (vzestup gramotnosti, průmyslová revoluce, vzestup venkova, vzestup buržoazie, ústup šlechty, mírné snižování religiozity, vzestup protestantismu, ústup od liturgického využívání latiny a kulturní vzestup příbuzných Slovanských národů) však stály na straně češtiny.
  Pokud někdy hrozila úplná germanizace, bylo to v 17. století. Stačilo, aby se tenkrát začala němčina používat jako liturgický jazyk. To by však paradoxně hrozilo jen tehdy, pokud by na Bílé hoře byli poraženi katolíci a nepříliš hlubokou habsburskou germanizaci shora nahradila široká luteránská a kalvinistická germanizace zdola.

  A odkdy celý svět mluví německy?

  Toto je prohlášení hodné zkušeného trolla.
   
 5. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Líbí se mi ten začátek:

  K Národnímu obrození by nemělo nikdy docházet = národ by neměl nikdy dopustit takový úpadek svého jazyka a kultury, aby bylo národního obrození vůbec třeba.

  A taky bych si pak u Maturity mohl vytáhnout jinou otázku a bůh ví jak by to se mnou tehdy dopadlo ;-).
   
 6. kibicz

  kibicz Well-Known Member

  Do kamene tesat!

  k maturitě: literatura byla opravdu peklo, sestavit jméno autora, jeho životopis, dílo a popis děl bylo vzhledem k počtu kombinací zhola nemožné.. zlátá matematika.

  p.s. neni tohle thread po vzoru nedávného "C,C,C,C" ?
   
 7. GlennInFlorida

  GlennInFlorida Well-Known Member

  Zdá se tak (please correct my bad Czech)
   
 8. kibicz

  kibicz Well-Known Member

  Ikdyž osobně bych asi napsal: "Vypadá to tak".

  "Zdá se tak křehká" - chybí mi tam přídavné jmého (ikdyž to neumím zdůvodnik jako Karel_lerak nebo wer)
  nebo "Zdá se to tak snadné"


  (Rádo se stalo, když mi opravíte mojí hroznou "Čenglištinu")
   
 9. GlennInFlorida

  GlennInFlorida Well-Known Member

 10. french

  french New Member

  No v pátek píšu s NO test, že by se mi zrovna chtělo učit :)
   
 11. BlackBox

  BlackBox Active Member

  Tak já s tímhle v zásadě souhlasím, ale nechápu proč bychom se tím obrozením neměli zabývat když je to tak důležitá událost jak sám uvádíš.
   

Share This Page