O sněhurce - funny fairytale by Ivan Mládek

Discussion in 'Multimedia' started by Eleshar, Sep 8, 2007.

 1. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  Another piece of work by Ivan Mládek. Today not sung but narrated.
  To be found here.

  The text:
  Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho.

  Sněhurka nebyla z počátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka, královna, do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla:
  "Zrcadlo, kdo je v našem království nejkrásnější?"
  A zrcadlo odpovědělo:
  "Tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko."

  Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu:
  "Sluho, odvedeš sněhurku do hlubokého lesa a tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš... diplom."

  Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek'*, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák... nebo se netrefil spíš... zkrátka Sněhurka [laugh] zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce.

  Vešla dovnitř, vyvětrala tam... trpaslíci byli malí, ale sedm jich bylo, žejo. Já tuto... tuto pasáž nebudu rozvádět, já tuto pasáž raději nějak obratně přejdu, zkrátka Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky [laugh]

  Sněhurka... Sněhurka se u trpaslíků usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu, královna se proměnila na čarodějnici, to bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempl, ale na čarodějnici... na tu se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna do lesa hledat Sněhurku.

  Sněhurka byla zrovna sama doma, v chaloupce dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela Šmudlovy trenýrky... marně... Když... když někdo zaťukal na dveře. Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice, v ruce držela jablíčko a říkala:
  "Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. I když na to nevypadá."
  Třeba bylo takový bleděmodrý, to jabko**. Barvoslepá Sněhurka si ho koupila, že. Sotva... sotva si jednou hryzla, fláklo to s ní (v)o*** zem.

  Když přišli trpaslíci z práce domů, nejevila Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve... kterou tam na ni měli už připravenou... Dali ji, s tou rakví, za takovou stodolu.

  Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ. Na koni. Když... když přijel k té stodole, seskočil z koně, utíkal za tu stodolu... Vážení přátelé, s vámi se nedá pracovat. Jako malé děti, no. Že se nestydíte. Princ přišel k té rakvi, i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu.

  Princ se rozhodl, že si ji (v)obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil... pardon... nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo olíznul... čerta něco takhle jako něco, a výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla.

  Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost, hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by si ještě někdy žila... a princ si odvedl Sněhurku dosvého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou taky, že, ve městě je prodali do zoo, potom každá... každá kačka**** byla dobrá pro začátek.

  Trpaslíkům se v zoo moc líbilo, než se dověděli, že je v zoo koupili na maso pro hrochy a... švadlenka Madlenka se píchla jehlou do prstu, a ejhle, jaká návaznost našeho komponovaného bloku, silvestrovského, poslechněte se nyní písničku Švadlenka Madlenka

  Švadlenka Madlenka zpívá písničku uplakanou,
  nad šicím strojem se kývá a slzy jí zvolna kanou.
  Naštěstí jdu právě kolem, Madlence naslouchám,
  srdce mi puká tím bolem ,a tak se švadlenky ptám:
  "Co se Vám stalo, mé dítě, šijete z posledních sil,
  řekněte, došly Vám nitě, či ztroskotal života cíl?"

  "Jestli se trápíte láskou, zadržte slziček proud,
  s takovou nevšední kráskou bych navždycky žitím chtěl plout."
  V Madlence vyznáním prosím rozkvétá něžný cit,
  béžový svatební kostým okamžitě začne šít.
  Švadlenka Madlenka zpívá, zpívá a o štěstí sní,
  nad šicím strojem se kývá, já tichounce kývám se s ní

  ---------------------------------------------------
  additional linguistic info:
  *
  neusek' - shortened "neusekl", typically in colloquial Czech

  **
  jabko - colloquial form of "jablko"

  ***
  Sometimes you may hear a consonant V at the beginning of a word normally beginning with O. This is so called protetic V, which is very typical for colloquial Czech but is not considered standard. In fact, it is considered very colloquial and should not appear at any more official circumstances.

  ****
  kačka - in this case, colloquial expression for "koruna" - the monetary unit

  Vocabulary:
  Sněhurka - Snow White
  Šmudla - one of seven dwarves, I think his English name is "Dopey"
   
 2. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Jen začínám přeložit historku Sněhurky, ale už se pletu.
  Two direct objects in same sentence. :shock:
  Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek'*, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák...

  I understand...but, somehow, he took pity on her.
  But I do not understand the gramatical construction of the sentence.
   
 3. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  Where?

  phrase one:
  Sluha (nominative, subject, agens) odvedl Sněhurku (accusative, direct object, patiens) do hlubokého lesa (genitive, adverbial),
  phrase two:
  ...nějak se (reflexive pronoun, part of impersonal reflexive verb "zželet se komu/čemu koho/čeho") mu (dative, indirect object, experiencer) jí (genitive, indirect object, patient) zželelo, byl to dobrák...

  the main problem is perhaps to verb... let me explain in colours

  zželelo se mu
  he took pity on her

  Corresponding elements are in corresponding colours. As you see, in the Czech sentence, there is one more, which is the reflexive part of the verb which has no real meaning there (and perhaps another element is the unexpressed subject of the verb, which is, moreover, impersonal but can be expressed by personal pronoun "ono")
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  zželelo se mu jí
  he took pity on her .....Bez barvů

  This verb I think has the same construct as....Chtít se (někomo)

  Nechtělo se jim dnes večer udělat. Byli tak unavení po tak dlohém dni.
  Zželo se mi jim a souhlasil jsem, že to mohou udělát zítra po snidaní.

  Jsem rád, že nikdo neusekl hlavu Sněhurku. To by nebyla hezká pohádka. :lol:
   
 5. eso

  eso Well-Known Member

  Mohla by být hezká, kdyby měli kouzelnou živou a mrtvou vodu. Takovou mají v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Někomu usekli hlavu, ale s pomocí mrtvé vody ji zase přidělali zpátky a s pomocí živé vody ho zase oživili :)
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Uuuuf.....Pohádka Sněhurky anglicky.

  The text:
  Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho.

  To the King and Queen was born a little girl Snow white. The king poked fun at the queen a long time, because he knew that Snow white wasn't his.

  Sněhurka nebyla z počátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka, královna, do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla:
  "Zrcadlo, kdo je v našem království nejkrásnější?"
  A zrcadlo odpovědělo:
  "Tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko."

  Snow White wasn't very pretty in the mirror, she seemed a little like some kind of small crocodile, but with time she grew beautiful, so that one day her mother, the queen, entered the room and asked her magic mirror.
  ''Mirror, who is in our kingdom the most beautiful?''
  And the mirror answered..
  ''Your daughter snow White, your highness.''

  Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu:
  "Sluho, odvedeš sněhurku do hlubokého lesa a tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš... diplom."

  The queen flew into a rage, called her servant and said..
  ''Servant, take Snow White deep into the forest and chop her head off.
  For a reward you will get...a diploma.

  Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek'*, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák... nebo se netrefil spíš... zkrátka Sněhurka [laugh] zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce.

  The servant actually took Snow White deep into the forest, but there he did not chop her head off, somehow he took pitty on her, he was a good man....
  or more likely he missed the mark....shortened(play on words...short) Snow White remained still alive, she wandered through the forest, until she wandered to
  a very small cottage.

  Vešla dovnitř, vyvětrala tam... trpaslíci byli malí, ale sedm jich bylo, žejo. Já tuto... tuto pasáž nebudu rozvádět, já tuto pasáž raději nějak obratně přejdu, zkrátka Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky [laugh]

  She went inside, aired it out.. little dwarves were there, there were seven of them, right . I this..,this part will not elaborate upon,
  I would rather skip this part, short Snow White aired the place out, so that the little dwarves weren't able to find their way into the cottage.

  Sněhurka... Sněhurka se u trpaslíků usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu, královna se proměnila na čarodějnici, to bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempl, ale na čarodějnici... na tu se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna do lesa hledat Sněhurku.

  SW...SW made a home there with the dwarves. The news reached the Queen, that SW was still alive. The queen changed herself into a witch, That was the only thing she knew how to change into, otherwise she was completely lazy, but as the witch....that she knew how to change into, she enjoyed that.

  Sněhurka byla zrovna sama doma, v chaloupce dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela Šmudlovy trenýrky... marně... Když... když někdo zaťukal na dveře. Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice, v ruce držela jablíčko a říkala:
  "Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. I když na to nevypadá."
  Třeba bylo takový bleděmodrý, to jabko**. Barvoslepá Sněhurka si ho koupila, že. Sotva... sotva si jednou hryzla, fláklo to s ní (v)o*** zem.

  SW was home at that time alone, in the cottage she was doing some house work, I think, that just then she was boiling some dirty fellows shorts, in vane
  ....when...when somebody knocked at the door. SW opened the door and beyond the door stood a witch in her hand she held an apple, and she said.
  SW, buy this apple, it is not poisonous, even if it appears to be.(doesn't appear to be?)
  Perhaps it was some kind of pale blue, that apple. Colorblind SW bought it, see. Barely...barely she took a small bite, she fell with it to the ground.

  Když přišli trpaslíci z práce domů, nejevila Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve... kterou tam na ni měli už připravenou... Dali ji, s tou rakví, za takovou stodolu.
  When the dwarves arrived home from work, SW wasn't showing any signs of life. The dwarves put SW into some kind of a glass casket.
  which they had already prepared for her. They put her, with the casket, behind some kind of barn.

  Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ. Na koni. Když... když přijel k té stodole, seskočil z koně, utíkal za tu stodolu... Vážení přátelé, s vámi se nedá pracovat. Jako malé děti, no. Že se nestydíte. Princ přišel k té rakvi, i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu.

  The next day luckily a handsome prince was in the area. On a horse. When...when he arrived at the barn, he jumped down off his horse and scurried behind the barn...
  Dear friends, ..with you itś impossible to work. Your like a bunch of small children, don't be shy. The prince went to the casket, and through the glass he knew
  that there lay an unknown girl, which was beautiful, fully dressed and that she had great character.

  Princ se rozhodl, že si ji (v)obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil... pardon... nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo olíznul... čerta něco takhle jako něco, a výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla.
  The prince decided that he would revive? her. So the prince lifted up the cover, above SW he covered he up..excuse..he leaned over and somehow he kissed that SW,
  maybe he licked her...the devil did something or another?...and the result was, thatt SW suddenly awoke.

  Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost, hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by si ještě někdy žila... a princ si odvedl Sněhurku dosvého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou taky, že, ve městě je prodali do zoo, potom každá... každá kačka**** byla dobrá pro začátek.

  The two young ones were very happy, especially SW wasn't counting on this, that she would..that she would live again.. and the prince carried her away to his kingdom.
  He evidently took the dwarves with him, because, in the town they sold them to the zoo, then each....each koruna....was good at the beginning.

  Trpaslíkům se v zoo moc líbilo, než se dověděli, že je v zoo koupili na maso pro hrochy a... švadlenka Madlenka se píchla jehlou do prstu, a ejhle, jaká návaznost našeho komponovaného bloku, silvestrovského, poslechněte se nyní písničku Švadlenka Madlenka

  The dwarves really liked it in the zoo, before they found out, that were bought in the zoo as meat for the hippopatamuses and....Švadlenka Madlenka pricked their fingers with a needle, of the needle, the kind like follows our musical composition, the christmas one. Listen right now to the song Švadlenka Madlenka.
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahhh, samozřejmě, zapomněl jsem na kouzelnou živou a mrtvou vodu.
  To opraví všechno, ale nejsem si jistý, zda Sněhurka ji měla, a krásný princ ji určitě neměl.(neočekával najít někoho cestou bez hlavy.)
  Je to užitečný mít s vámi kouzelou vodu, kdy někomu nepřáteli usekli.
  Předpokládám, že ta voda také pracuje s rukou a nohou a tak.

  Tak v pohádce děda Vševěda nějaké smolář neměl hlavu, protože mu ji někdo usekl, ale s pomoci kouzelné mrtvé vody, přidělali mu ji zpatky a s pomoci živé vody se zazračně oživil.
   
 8. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

   
 9. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  To the King and Queen was born a little girl Snow white.
  A little girl Snow White was born to the King and Queen - isn't that better? or at least... more English?
  ****That would be the natural english word order, but in fairy tales and poems, to change the natural word order provides an exotic sound to the phrazes and adds to the fairytale feel. That was my reasoning.

  "Zrcadlo, kdo je v našem království nejkrásnější?"
  A zrcadlo odpovědělo:
  "Tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko."

  ''Your daughter snow White, your highness (wow, that is a translation - "držtička" is a deminutive from "držka", which is a very impolite expression for "mouth")) moreover, "your highness" - "vaše výsosti" is not a title for sovereign but rather for a princ, a sovereign is titled "your majesty" - "vaše veličenstvo").''
  ***I took a guess at the meaning of držtička..so maybe...sour puss.
  That is much funnier, now that I know the mirror was insulting her.
  To jsem nevěděl i angličký o vaše výsosti(your highness) and vaše veličenstvo(your majesty).
  Ted' vím, že nikdy mám oslovit král ''vaše výsosti''.
  (Nejsem občas u královské hodnosti)(Pravděpodobně by se rozlítil a usekl mi hlavu) Žkrátka, to nikdy udělám.

  Že se nestydíte děti. Hanba vás. Není to zdvořílé, kdy se někdo mýle, smát se mu. Vy ani nejsou přešně raketové vědci, víš?
  Je to uplně nemožné pracovat s takovými potvurkami.


  Čerta to byl neuvěřitelná věc. Kdybys to uviděl, určitě by ti vypadli zuby.
  Bud' rád, že jsi tam nebyl.

  Kačka je peníze? To jsem si koupil za pár kaček? (nebo šupy)

  But it is related to the word 'Kachna'', duck, right?

  In english the word 'buck' (meaning dollar) comes from when early settlers use to do trade with the skins of deer(male..bucks)
  So I can see how kačka could mean the same.
  To je zajímavé.
   
 10. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  yes and no
  -yes, "kačka" is familiar expression for "koruna", so it is money...
  -and no, it is not related to "kachna"... although "kačka" can mean "kachna"...
  In this case it is a substantivised abbreviation "Kč" (meaning "Koruna česká", just like USD - United States Dollar) pronounced "káčé" and thus evoking the word ("stojí to deset K(á)č(é)" and "stojí to deset kaček"), so no relation to ducks
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Aha...káčka je slovo, které znamená 'Koruna česká'.
  Nikdy mám v peněžence dost káček.
  Dcera se na kačky u jezera dívá ráda.
  Ráda je dává chléb. Směje se jim. Smějí se ji.(she laughs at them. They make her laugh?)
   
 12. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  Yes. But notice that the A is short: kačka
  This applies both to "kačka" = "kachna" = "kačena" and to "kačka" = "koruna" = "Kč [ka:če:]" even though the pronunciation of the abbreviation is with long vowels.

  ---------------------------------------------------------
  On the other hand "káčka" (with long A) would be plural of "káčko", which is a word for letter K. See:

  A = [a:] = áčko
  B = [be:] = béčko
  C = [ce:] = céčko
  D = [de:] = déčko
  ...
  I = [i:] = íčko
  J = [je:] = jéčko
  K = [ka:] = káčko
  L = [?el] = elko
  M = [?en] = enko
  ...
  X = [?iks] = ixko
  Y = [i:] = ýčko
  Z = [zet] = zetko

  The derivation is then "+čko" if the name ends with a vowel and "+ko" if it ends with a consonant. Those nouns are rather colloquial (standard is "písmeno A", "písmeno B", etc.) and are declined as the noun "město".

  ex.: To tvoje káčko se nedá přečíst = Your letter K is illegible
   
 13. Troll

  Troll Well-Known Member

  Raději "ypsilonko".

  káčko - kontaktní centrum pro narkomany

  Kam jdeš? - Do káčka. Došly mi injekční jehly.

  Káčko = Ford Ka

  Příští rok začne Ford vyrábět nová Káčka.
   
 14. wer

  wer Well-Known Member

  Raději „ypsilon“.
   
 15. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Kačka, ne káčka.

  Nesevřím dost kaček. Mám rád způsob, jakým kačky zní v mé kapse.
  Je to jako hezká hudba pro uší. Je to takový nebeský hluk.
  Hele, mám dost pro zmrzlinu.

  Když piše, pořád své káčka jsou nečitelné. Nikdy se ji nedá přečist.
  Nevím jestli to jsou káčka nebo hečka. První pismeno ve slově 'Chalupa' je 'chečko'.
  'Enko' je pismeno, které sleduje 'elko'.

  Nepotřebuji jít do káčka. Nemám problém s drogami.

  I have strayed way off topic. So, I will return to my other posts, and save this for thoughts on multimedia.
   
 16. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

  * potřebuji/mám peníze na něco
  "mám na to" = "I have enough money to buy it" or "I am able to do it"
  "on na to má" - "he is intelligent enough to be able to do it"
   
 17. phi11ip

  phi11ip Well-Known Member

  And here is the link to the video. I think Eleshar forgot to put it in his original post. It's much funnier watching the video.
   
 18. Eleshar

  Eleshar Well-Known Member

  How is this possible? I really did not accompany the post with the link!!! I will correct it immediately
   

Share This Page