Pregnant without husband in The Cezch Republic?

Discussion in 'Culture' started by Sorsa, Aug 30, 2007.

 1. Sorsa

  Sorsa Member

  In Czech culture how do people treat a women who is pregnant but without a husband?

  What is the general attitude toward a women in that situation?

  What does Czech law say about it?

  Does the government help single mothers?
   
 2. eso

  eso Well-Known Member

  Unmarried mother (svobodná matka) is considered as normal thing. I believe there aren't any unfriendly attitudes in Czech republic. Every sixth mother is unmarried.

  Father of the child has to pay child alimony for two years (including pregnancy expense).

  State social allowances for childs or families are on same level, married or unmarried. There are various benefits from state - like birth benefit, benefits for child, benefits for parents, housing benefit etc - some for every family, some only for cases with low income...

  Czech health system is public, so mothers don't need to pay expensive medical bills.
   
 3. Petr_B

  Petr_B Well-Known Member

  I agree that due to Czech society being quite liberal (at least in this regard), there are usually no issues with women becoming single mothers. And just becoming pregnant without being married? I believe that becoming pregnant was more often than not a reason to get married, not the other way around.

  Are you sure about that? I've always thought a father has to pay child alimony (výživné) for much longer (generally speaking until the child finishes its education) like stated e.g. here (in Czech)? By the way, what is pregnancy expense and how do you calculate it?
   
 4. eso

  eso Well-Known Member

  I found it here:

  ---
  Podle zákona o rodině je otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, povinen jednak přispívat matce přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let a dále i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Příspěvek na úhradu výživy by měl stanoven tak, aby byl schopen pokrýt všechny důvodné potřeby matky a pro jeho přiznání není relevantní, zda-li je matka na výživu otce svého dítěte odkázána či zda-li je schopna se uživit sama. Zákon omezuje dobu poskytování příspěvku na dobu nejvíce dvou let, přičemž nestanoví počátek této lhůty.

  epravo
  ---

  I have no doubt there are some complicated ministerial tables :)
   
 5. Petr_B

  Petr_B Well-Known Member

  eso: Then it's probably for some reason different than when parents of a child got divorced. * shrugs *

  On completely unrelated topic: It would never come to me to use the word "slehnutí" for human giving a birth. I thought this word is (nowadays) used for cows/swines etc. :roll:
   
 6. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  That is how czech law is :)

  Sometimes because of people who write it are living in another level of being, sometimes because some rules are old and some words are becoming obsolete.
   
 7. eso

  eso Well-Known Member

  I think it's simply medical term.

  Basic obstetrics terms (czech):
  http://www.levret.cz/texty/casopisy/mb/ ... olezal.php

  ...
  Slova rod, rodit, rody, porod jsou všeslovanské. Od tohoto kmene existuje spousta slov: rodina, rodiče, rod, obroda, úroda, rodička, porodnice, porodní asistentka. Slova spojená s porodem obsahují v cizích jazycích metaforu, u slovanského výrazu tomu tak není, což je zvláštní. Původ slova je nejistý, existovalo nižší božstvo Rod. Někteří termín spojují s lotyšským rasme, raža značící hojnou úrodu, což není pravděpodobné, porod patří svým významem mezi slova základní, která musela existovat dříve. V sanskrtu je vzácně doloženo slovo roda jako označení bolesti, pisatel soudí, že je to možné vysvětlení, spojení bolesti a porodního děje by bylo pro vysvětlení zcela logické.

  Méně často se dnes užívá za Jungmanna časté slehnutí, slehla. Na Sedlčansku je dosud slehárna. V Zemské porodnici v Praze jsme ještě v 50. letech minulého století znali i hekárnu (místnost pro l. dobu porodní) a zvědavým otcům jsme se do telefonu hlásili "Zde slehárna II. porodnické kliniky". Slovo povivanie nalezneme v ruštině i jako podstatné jméno, v češtině povila. Akušerka se dostala do ruštiny až se vznikem vědeckého porodnictví, do té doby musela stačit povivalnaja babka, než vzniklo Akušerstvo, existovala pouze Nauka o babičem děle.
  ...
   
 8. Jana

  Jana Well-Known Member


  You are mixing up two different terms - mother´s alimony (limited as described above) and child´s alimony (limited by the child´s ability to support themselves; in general, the maximum age is 26 yrs).
   
 9. eso

  eso Well-Known Member

  Yes, it's quite possible.
  It would seem strange to me, too, if unmarried mother hasn't right to same alimonies as married.
   
 10. wer

  wer Well-Known Member

  That is not right, there is a lot of legal benefits for a single mother (resp for “matka samoživitelka”, I’m not sure what’s the exact translation of this legal term).
   
 11. Petr_B

  Petr_B Well-Known Member

  I also forget to add that there seems to be more and more couples who don't bother with wedding even when woman gets pregnant. This is probably somewhat different in countries where people care what (Christian) church has to say. That means many if not most of these unmarried mothers are not de facto single mothers (in Czech "matka samoživitelka") and are raising the child together with their partners.
   

Share This Page