Amusing Czech words...

Discussion in 'General Language' started by miffy, Nov 9, 2006.

 1. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Sorry about that last post.
  I do not know how all that got attached to what I wrote.
   
 2. wer

  wer Well-Known Member

  Nuže - dovolím ti já,
  dovolím ti zdůli:
  však poroučím, ať mi věrně
  splníš moji vůli.


  Nay - I (will) permit you,
  I (will) allow you from below (= from under water)
  However I order you to faithfully
  fil my will.

  Neobjímej matky své,
  ani duše jiné:
  sic pozemská tvoje láska
  s nezemskou se mine.


  Do not hug your mother
  nor other souls
  or else your earthly love
  (will) pass the unearthly one (=love).

  Neobjímej nikoho
  z rána do večera:
  před klekáním pak se zase
  vratiž do jezera


  Do not hug anyone
  from morning till evening,
  before the angelus bell then again
  return (in)to the lake

  ============================

  And now the essential strophe:

  Od klekání do klekání
  dávám lhůtu tobě:
  avšak tu mi na jistotu
  zůstavíš to robě.

  And further, two strophes from next canto:

  Jaké, jaké by to bylo
  bez slunéčka podletí?
  Jaké bylo by shledání
  bez vroucího objetí?
  A když dcera v dlouhém čase
  matku svou obejme zase,
  aj, kdo může za zlé míti
  laskavému dítěti?

  Celý den se v pláči těší
  s matkou žena z jezera:
  "Sbohem, má matičko zlatá,
  ach, bojím se večera!" -
  "Neboj se, má duše drahá,
  nic se neboj toho vraha;
  nedopustím, by tě v moci
  měla vodní příšera!" -
   
 3. alenastef

  alenastef Well-Known Member

  Huh, a scary story.

  [​IMG]
   
 4. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Od klekání do klekání
  dávám lhůtu tobě:
  avšak tu mi na jistotu
  zůstavíš to robě.

  From Angelus bell to Angelus bell
  I am giving you a time limit
  However here with me for certain
  you will leave your gown

  And further, two strophes from next canto:

  Jaké, jaké by to bylo
  bez slunéčka podletí?
  Jaké bylo by shledání
  bez vroucího objetí?
  A když dcera v dlouhém čase
  matku svou obejme zase,
  aj, kdo může za zlé míti
  laskavému dítěti?

  What, what would it be like
  without the sun ??
  What would a reunion be
  without an affectionate embrace?
  And when the daughter will for(after) a long time
  again hug her mother
  and, who can blame
  a loving child?

  Celý den se v pláči těší
  s matkou žena z jezera:
  "Sbohem, má matičko zlatá,
  ach, bojím se večera!" -
  "Neboj se, má duše drahá,
  nic se neboj toho vraha;
  nedopustím, by tě v moci
  měla vodní příšera!" -[/quote]

  The whole day in tears she will enjoy
  with her mother, this woman of the lake
  Good bye, my dear mother
  ach, I am afraid of the evening!"
  "Do not be afraid, my dear darling,
  Do not fear that murderer
  I will not permit, that the water
  monster have control over you!"

  Vodniček se bojí. Kdo by mu mohl dávat vinu?
   
 5. wer

  wer Well-Known Member

  Zůstavit, in standard (resp modern) Czech zastavit, means also to pawn.

  The Czech word for gown is róba. Robě (robátko) means baby, kiddie. Oh :eek:, scrimshaw, you missed the point :wink:.

  Podletí means early summer (or late spring).
  Similarly podjaří/předjaří is early spring.

  (But podzim means autumn/fall, not early winter).

  So, my attempt:

  What (, what) this repetition is only a padding to make the line longer a kind of early spring
  would it be without the sun (= sunny weather)?

  What a kind of reunion
  would it be without an affectionate/warm embrace? These lines follow purposely the pattern of preceding lines, it's a figure of speech

  This is disputable. Maybe the se express mutuality, but I think it's reather a part of reflexive verb těšit se (~ console oneself with something), it's a little archaic usage, in modern Czech we use reather the form utěšovat se.

  Next part:

  Přišel večer. - Muž zelený
  chodí venku po dvoře;
  dvéře klínem zastrčeny,
  matka s dcerou v komoře.
  „Neboj se, má drahá duše,
  nic ti neuškodí v suše,
  vrah jezerní nemá k tobě
  žádné moci nahoře." -

  Když klekání odzvonili,
  buch buch! venku na dvéře:
  „Pojď již domů, ženo moje,
  nemám ještě večeře." -
  "Vari od našeho prahu,
  vari pryč, ty lstivý vrahu,
  a co dřív jsi večeříval,
  večeř zase v jezeře!"-

  O půlnoci buch buch! zase
  na ty dvéře zpukřelé:
  „Pojď již domů, ženo moje,
  pojď mi ustlat postele." -
  „Vari od našeho prahu,
  vari pryč, ty lstivý vrahu,
  a kdo tobě prve stlával,
  ať ti zase ustele!"-

  A potřetí buch buch! zase,
  když se šeřil ranní svit:
  „Pojď již domů, ženo moje,
  dítě pláče, dej mu pít!"
  „Ach matičko, muka, muka -
  pro děťátko srdce puká!
  Matko má, matičko zlatá,
  nech mne, nech mne zase jít!"-

  Vocabulary:
  vari = avaunt, aroint
  zpukřelý (in modern Czech zpuchřelý) = mouldered, rotten, decomposed
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Celý den se v pláči těší
  s matkou žena z jezera:
  "Sbohem, má matičko zlatá,
  ach, bojím se večera!" -
  "Neboj se, má duše drahá,
  nic se neboj toho vraha;
  nedopustím, by tě v moci
  měla vodní příšera!"

  Good bye, my dear mother
  ach, I am afraid of the evening!"
  "Do not be afraid, my dear darling (lit. my dear soul),
  Do not fear that murderer
  I will not permit, that the water
  monster have control over you!"[/quote]

  So the mother had to leave the baby behind as security,
  to make sure that she would return.

  Next part:

  Přišel večer. - Muž zelený
  chodí venku po dvoře;
  dvéře klínem zastrčeny,
  matka s dcerou v komoře.
  „Neboj se, má drahá duše,
  nic ti neuškodí v suše,
  vrah jezerní nemá k tobě
  žádné moci nahoře." -

  Evening arrived=the green man
  goes outside into the yard
  godforsaken doors
  mother with daughter in the chamber
  ´´Do not be afraid, my dear soul,
  he cannot harm you on dry land,
  the lake murderer has no power
  over you up here.´´

  Když klekání odzvonili,
  buch buch! venku na dvéře:
  „Pojď již domů, ženo moje,
  nemám ještě večeře." -
  "Vari od našeho prahu,
  vari pryč, ty lstivý vrahu,
  a co dřív jsi večeříval,
  večeř zase v jezeře!"-

  When the evening bell tolls
  be back! be back! outside the doors,
  I do not have dinner yet
  ´´??, at our door step
  ?? gone, the clever murderer,
  and so before you have dinner,
  evening back in the lake!´´

  O půlnoci buch buch! zase
  na ty dvéře zpukřelé:
  „Pojď již domů, ženo moje,
  pojď mi ustlat postele." -
  „Vari od našeho prahu,
  vari pryč, ty lstivý vrahu,
  a kdo tobě prve stlával,
  ať ti zase ustele!"-

  At midnight be back, be back!, again
  at these rotten doors,
  ´´Come again to home, my women,
  come tome tomake the bed.´´
  ......
  .....
  and who for you first made the bed,
  let him again make for you the bed.´´

  Mám pocit, že osklivy vodník nemyslí jen ´´stlavat postel´´.
  Šikovný muž jsem, že ano? Nejsem přece jenom tak hloupý. :)

  A potřetí buch buch! zase,
  když se šeřil ranní svit:
  „Pojď již domů, ženo moje,
  dítě pláče, dej mu pít!"
  „Ach matičko, muka, muka -
  pro děťátko srdce puká!
  Matko má, matičko zlatá,
  nech mne, nech mne zase jít!"-

  And for the third time be back, be back! again
  when it grows dark, before morning light
  ´´Come again to home, my women,
  the child is crying, give him something to drink!´´
  Ach, little mother, agony, suffering,
  for the little child her heart rends´´.
  My mother, dear little mother,
  let me, let me go again!´´.


  Vocabulary:
  vari = avaunt, aroint Neznám tahle slovy i anglicky.pukřelý (in modern Czech zpuchřelý) = mouldered, rotten, decomposed[/quote]
   
 7. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Aaaargh. Tohle mě mrzí.
  Přeložil jsem zbytek, a potom zmižilo.

  Nebudu jen v koutě stát a plakat o tomhle.
  Musím se nahlas vyjádřit na svět. Aaaaaargh!
  Ted se cítím dobře.
   
 8. wer

  wer Well-Known Member

  Dobře nebo lépe?

  Jo, to znám :D. Na to máme v češtině krásný výraz vyřvat se (lit. to scream oneself out).

  Scrimshaw, do you know you can reedit your posts (or at least to delete the redundant long texts) when logged in? Just click on edit button on your post.
   
 9. MK

  MK Well-Known Member

  Přišel večer. - Muž zelený
  chodí venku po dvoře;
  dvéře klínem zastrčeny,
  matka s dcerou v komoře.
  Neboj se, má drahá duše,
  nic ti neuškodí v suše,
  vrah jezerní nemá k tobě
  žádné moci nahoře." -


  Evening arrived=the green man
  is walking outside, in the yard (back and fro in the yard)
  doors fastened with a wedge ( door wedged with the wedge :D )
  mother with daughter in the chamber
  ´´Do not be afraid, my dear soul,
  he cannot harm you on dry land,
  the lake murderer has no power
  over you up here.´´

  Když klekání odzvonili,
  buch buch! venku na dvéře:
  Pojď již domů, ženo moje,
  nemám ještě večeře." -
  "Vari od našeho prahu,
  vari pryč, ty lstivý vrahu,
  a co dřív jsi večeříval,
  večeř zase v jezeře!"-


  When the evening bell tolls
  bang, bang; outside on the door (he is hammering on the door)
  come back home already, wife of mine
  I do not have dinner yet
  go away from our door (od našeho prahu (from our doorstep) ~ from our door)
  away, you wily murderer, ("vari pryč", in fact vari=pryč :) )
  and what you used to had for dinner before,
  have for dinner in the lake again !´´


  O půlnoci buch buch! zase
  na ty dvéře zpukřelé:
  Pojď již domů, ženo moje,
  pojď mi ustlat postele." -
  Vari od našeho prahu,
  vari pryč, ty lstivý vrahu,
  a kdo tobě prve stlával,
  ať ti zase ustele!"-


  At midnight bang, bang again
  at this rotten door,
  ´´Come again to home, my women,
  come tome tomake the bed.´´
  ......
  .....
  and who for you first made the bed,
  let him again make for you the bed.´´

  Mám pocit, že osklivy vodník nemyslí jen ´´stlavat postel´´.
  Šikovný muž jsem, že ano? Nejsem přece jenom tak hloupý.
  :)
  A potřetí buch buch! zase,
  když se šeřil ranní svit:
  Pojď již domů, ženo moje,
  dítě pláče, dej mu pít!"
  Ach matičko, muka, muka -
  pro děťátko srdce puká!
  Matko má, matičko zlatá,
  nech mne, nech mne zase jít!"-


  And for the third time bang! bang! again
  when it grows dark, before morning light
  ( Erben actually wrote: "when morning light got dark", these poets :roll: )
  ´´Come again to home, my women,
  the child is crying, give him something to drink!´´ (nurse him)
  Ach, little mother, agony, suffering,
  for the little child, the heart rends´´.
  My mother, dear little mother,
  let me, let me go again!´´.

  "Last but one" part

  "Nikam nechoď, dcero moje!
  Zradu kuje vodní vrah;
  ač že péči máš o dítě,
  mně o tebe větší strach.
  Vari, vrahu, do jezera!
  Nikam nesmí moje dcera;
  a pláče-li tvé děťátko,
  přines je sem na náš práh." -

  Na jezeře bouře hučí,
  v bouři dítě naříká:
  nářek ostře bodá v duši,
  potom náhle zaniká.
  "Ach, matičko, běda, běda,
  tím pláčem mi krev usedá:
  matko má, matičko zlatá,
  strachuji se Vodníka!" -

  Little help
  Zradu kuje ~ (he) is cooking up a treachery / plot treachery
  ač že ~ ačkoli (although)
  běda běda = woe woe
  krev usedá ~ krev tuhne v žilách = blood run cold
   
 10. eso

  eso Well-Known Member

  I make copy from previous MK's post for scrimshaw convenience:

  "Last but one" part

  "Nikam nechoď, dcero moje!
  Zradu kuje vodní vrah;
  ač že péči máš o dítě,
  mně o tebe větší strach.
  Vari, vrahu, do jezera!
  Nikam nesmí moje dcera;
  a pláče-li tvé děťátko,
  přines je sem na náš práh." -

  Na jezeře bouře hučí,
  v bouři dítě naříká:
  nářek ostře bodá v duši,
  potom náhle zaniká.
  "Ach, matičko, běda, běda,
  tím pláčem mi krev usedá:
  matko má, matičko zlatá,
  strachuji se Vodníka!" -

  Little help
  Zradu kuje ~ (he) is cooking up a treachery / plot treachery
  ač že ~ ačkoli (although)
  běda běda = woe woe
  krev usedá ~ krev tuhne v žilách = blood run cold
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member


  Děšavý přibeh, bez pochybu.
  Šije noc za noci na svem topolem pod měsicem.
  Každý maminka na svět musí se o dceře starat. Vodník na ně trpělivě u jezirky čeká. Poslouchej mě, prosím tě.
  Ošklivy oblud by ji ukradl moc rád.
  Jestli chceš, aby se dcera bavila hezké dlouhé život,
  nedovoli ji dům odejit dokud ji není alespon dvanáct jedna..

  Děkuju vše za hezké přibeh Vodníka.
  Bavil jsem se ho překládat.
   
 12. eso

  eso Well-Known Member

  Wait. There is one last final verse. And it's real end of poem.
  Here it is:  Něco padlo. - Pode dveřmi
  mok se jeví - krvavý;
  a když stará otevřela,
  kdo leknutí vypraví!
  Dvě věci tu v krvi leží -
  mráz po těle hrůzou běží:
  dětská hlava bez tělíčka
  a tělíčko bez hlavy.

  help:
  mok - liquid, beverage
   
 13. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Dělal si šprýmy.
  Tohle strop vypadá těžší než ostatni.
  Sevřil jsi těšší až konec.

  Něco padlo,=pode dveřmi
  mok se jeví=krvavý:
  a když stará otevřela,
  kdo leknutí vypraví!
  Dvě věci tu v krvi leží=
  mráz po těle hruzou běží:
  dětská hlava bez tělička
  a těličko bez hlavy.

  Something fell=under the door
  a liquid appears=blood red
  änd when the women opened(the door)
  she is alarmed by the scene
  Two things here in the blood lie
  a horrible chill runs through her body:
  the girl's head without her little body
  and her little body without it's head.


  HRÚZA!!!!
  To není vůbec pohádka.
  Mělo by to takové zloč, čist to dětmi.
   
 14. eso

  eso Well-Known Member

  And yet all Czech children read it in elementary school with other eerie poems from same author like:

  Kytice / Bunch of flowers - (About death of little children's mother)
  Svatební košile / Wedding shirt - (About young girl lured out to cemetery, where is commotion of undeads)
  Polednice / Midday Witch - (about badly behaved child, to which his mother threating with Witch, which however really came...
   
 15. eso

  eso Well-Known Member

  And what about this, much shorter version?

  Na topole vedle skal,
  dělal vodník bu bu.
  Slítnul, aniž zatleskal
  a rozbil si hubu.


  :D
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Nejsem si jist, ale nemyslím si, že máme tady takové dětské přibehy.
  Vzpomínám si ale, když jsem byl kluk, vyprávění děšivé přibehy.
  Neměj strach ale. Děti může najít vše hrůzy, že to chtěji, ve filmy z Hollywood.

  slitnul=?
  rozbit si hubu=?

  Znám ženu, která má hubu jako břitva.
  Jednoho dne ji řeknu´´Prosimte lásko má, drž hubu´´.
   
 17. eso

  eso Well-Known Member

  Well, it's European thing like Brothers Grimm tales or Hans Christian Andersen.

  I believe that stories had (and maybe still have) important educative and psychological role.

  They warn children against dangerous behaviour like going to forrest alone (Little Red Riding Hood), deep water (Vodník), opening door or talking to strangers (Smolíček, Hansel and Gretel ).  Well, it seems little disturbing :)
  How is it in English?
   
 18. eso

  eso Well-Known Member

  Well, for example Wizard of Oz has some spooky moments..
   
 19. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Znám ženu, kterou má hubu jako břitva.
  Jednoho dne ji řeknu, ´´Prosím tě, lásko má, drž hubu´´.

  I know a woman that has a sharp tongue.
  One day I will tell her, ´´Please, my love, shut up´´.
  A máš pravdu, není to milá říkat

  Tohle je nesmysl, jen si fraze vymyšlím.
  (ale opravdu mám jistou kamaraku, že nekde umí byt trosku krutá s jeji slovy.)
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ta nechodí dlouho kolem horko kašu. :wink:
   

Share This Page