(CZ->EN) Letter translation

Discussion in 'Vocabulary & Translation Help' started by tsuwr25, Feb 18, 2006.

 1. tsuwr25

  tsuwr25 Member

  Ahoj Ray,
  moc ti dìkuju za pøání, ještì nikdy jsem nedostala nic tak originálního a potìšilo mì to.
  Píšu ti v èeštinì, protože bych to v angliètinì stejnì nezvládla a alespoò si nad tím budeš lámat hlavu jako já...:)
  Popravdì nemùžu moc pochopit èím jsem tì tak zaujmula, navíc když nemluvíme stejným jazykem a nemùžem si ani popovídat, natož poznat. Ale musím pøiznat, že mì ta tvoje náklonost mile potìšila, protože aniž bysme spolu mluvili, jsi mi pøišel jako velmi pøíjemný,hodný a milý èlovìk. Ráda bych tì tøeba nìkdy vidìla, ale nevím jak by to setkání asi vypadalo-to bysme si malovali..? :) A navíc teï jsi na druhém konci svìta a to je trošièku z ruky, alespoò pro mì.
  Ale až se zase pøijedeš podívat sem k nám a budeš mít chu� se vidìt, mùžem to zkusit.
  Mìj se hezky a pøeju ti krásný den
  Hana
   
 2. gementricxs

  gementricxs Well-Known Member

  You have bad coding in your browser, all the letters like ř,č,š show incorrectly. Change it to Central European Coding. (In Firefox it's under View), then it will show correctly and we can help you.
   
 3. tsuwr25

  tsuwr25 Member

  I am not sure how to do this that you said. This was an email that was sent to me. I have AOL and windows XP Home. Can I do this with what I have?

  EDIT: Here's the letter with good coding.

  Ahoj Ray,
  moc ti děkuju za přání, ještě nikdy jsem nedostala nic tak originálního a
  potěšilo mě to.
  Píšu ti v češtině, protože bych to v angličtině stejně nezvládla a alespoň si
  nad tím budeš lámat hlavu jako já...:)
  Popravdě nemůžu moc pochopit čím jsem tě tak zaujmula, navíc když nemluvíme
  stejným jazykem a nemůžem si ani popovídat, natož poznat. Ale musím přiznat, že
  mě ta tvoje náklonost mile potěšila, protože aniž bysme spolu mluvili, jsi mi
  přišel jako velmi příjemný,hodný a milý člověk. Ráda bych tě třeba někdy viděla,
  ale nevím jak by to setkání asi vypadalo-to bysme si malovali..? :) A navíc teď
  jsi na druhém konci světa a to je trošičku z ruky, alespoň pro mě.
  Ale až se zase přijedeš podívat sem k nám a budeš mít chuť se vidět, můžem to
  zkusit.
  Měj se hezky a přeju ti krásný den
  Hana.
   
 4. gementricxs

  gementricxs Well-Known Member

  Hi Ray,
  I was very pleased by the card (birthday card, valentine’s card, something like that), I’ve never got such original present, it very pleased me.
  I’m writing to you in Czech, because I wouldn’t make it in English and you will have fun translating it. (Here’s used nice Czech expression “lámat hlavu”, it literally means “break a head” and it means to do something which is hard but you like to do it, mostly used in phrases with brain-teasers, e.g. lámat si hlavu s hádankou with meaning having hard, but fun time doing brain-teaser).
  Actually I don’t know why I attracted you, besides we don’t speak same language and we can’t talk properly or even get know more each other. But I have to think, that your affection very pleased me, because even without speaking a lot, you seemed like very likeable, kind and nice person. I would like to see you someday, but I can’t imagine how would the meeting look like. We will be drawing to each other? Moreover, you are on the other side of world now and it’s kind of far, at least for me.
  But when you’ll come over here and you would like to meet, we can try that.
  Be well and I wish you good day.
  Hana
   

Share This Page