email translation - Czech to English

Discussion in 'Vocabulary & Translation Help' started by rkasparek, Jun 30, 2008.

 1. rkasparek

  rkasparek Well-Known Member

  Greetings. I have an email written in Czech and I need translation assistance please. There were apparently some unknown characters and since I am not well versed in Czech, I have no idea whats missing.

  The email:
  ------------
  Vá~ený pane Kaapárku, poprosila jsem Yeditele Zlínského okresního archívu na Kle ovce dr. Pokludu o odpov na Váa dotaz. Prosím napiate, zda Vám odpov doala.

  M sto Zlín u~ívá u~ od stYedov ku svoj m stský znak. V n m je zobrazena v ~
  s otevYenou bránou, nad v ~í je zlatá osmicípá hv zda - ta byla do m stského
  znaku pYevzata od alechtického rodu páno ze `ternberka, kteYí byli vlastníky
  Zlína a zlínského panství v letech 1358-1437.
  Tolik aspoH stru ná odpov .
  S pozdravem
  Irena Orságová
  Magazín Zlín
  ------------
  Thanks in advance!
  Rick Kasparek
   
 2. eso

  eso Well-Known Member


  Correct Czech is probably: (I'm sorry, I have no time to translation to English now)

  Vážený pane Kašpárku, poprosila jsem ředitele Zlínského okresního archívu na Klečovce dr. Pokludu o odpověď na Váš dotaz. Prosím napiště, zda Vám odpověd... ??

  Město Zlín používá od středověku svůj městský znak.
  V něm je zobrazena věž? s otevřenou bránou, nad věží je zlatá osmicípá hvězda - ta byla do městského znaku převzata od šlechtického rodu pánů ze Šternberka, kteří byli vlastníky Zlína a zlínského panství v letech 1358-1437.

  Tolik aspoň stručná odpověď.
  Magazín Zlín.
   
 3. rkasparek

  rkasparek Well-Known Member

  Thanks Eso! Its a good start. I am using "Google Tools" and at least have an idea of what it is talking about!

  Regards and thanks
  Rick
   
 4. Karel_lerak

  Karel_lerak Well-Known Member

   
 5. rkasparek

  rkasparek Well-Known Member

  Thank you very much!

  Rick
   

Share This Page