help for translate a song

Discussion in 'Multimedia' started by newuser, Dec 6, 2007.

 1. newuser

  newuser New Member

  hi, i'm joseph and i should translate this song in italian..

  please there is someone who can help me??

  thanks


  song of daniel landa


  Cesta je prach a štìrk
  a udusna hlina
  a šedé šmouhy kresli do vlasù
  a z hvìzdných drah ma šperk
  co kamenim se zpina
  a chmirka touhy z køidel pegasù
  a z hvìzdných drah ma šperk
  co kamenim se zpina
  a chmirka touhy z køidel pegasù


  Cesta je biè,
  je zla jak poulièni dama,
  ma vruce štitky v pase staniol
  a z oèi chtiè ji plal,
  když haže do neznama
  dvì køehké snitky rudých gladiol
  a z oèi chtiè ji plal,
  když haže do neznama
  dvì køehké snitky rudých gladiol


  Seržante pisek je bilý
  jak paže Daniely,
  poèkejte chvili,
  mé oèi uvidìly
  tu strašnì davnou vteøinu zapomìni,
  seržante mavnou
  a budem zasvìceni

  Morituri Te Salutant,
  Morituri Te Salutant

  Tou cestou dal sem šel
  kde na zemi se zmita
  a pisek viøi køidla holubi
  a marš mi hral zvuk dìl
  co uklidnìni skýta
  a zveda chmiøi, které zahubi
  a marš mi hral zvuk dìl
  co uklidnìni skýta
  a zveda chmiøi, které zahubi

  Cesta je štìrk a prach a udusana hlina,
  mosazna vèelka od vlkodlaka,
  rezavý kvér, mùk prach a sto let stara špina
  a dìsnì velka bila oblaka
  rezavý kvér, mùk prach a sto let stara špina
  a dìsnì velka bila oblaka

  Seržante pisek je bilý
  jak paže Daniely,
  poèkejte chvili,
  mé oèi uvidìly
  tu strašnì davnou vteøinu zapomìni,
  seržante mavnou
  a budem zasvìceni


  Morituri Te Salutant,
  Morituri Te Salutant
   
 2. eso

  eso Well-Known Member

  I'm little confused, Do you want to translate this Czech song to Italian? Or to English?
   
 3. wer

  wer Well-Known Member

  Not a way, it’s song of Karel Kryl :wink:. Landa just borrowed it from him.

  Karel Kryl’s version on youtube
  Daniel Landa’s version

  The lyrics in correct encoding:

  Code:
  Morituri te salutant
  
  Cesta je prach 
  a štěrk 
  a udusaná hlína 
  a šedé šmouhy 
  kreslí do vlasů 
  a z hvězdných drah 
  má šperk 
  co kamením se spíná 
  a pírka touhy 
  z křídel Pegasů 
  
  Cesta je bič 
  Je zlá 
  jak pouliční dáma 
  Má v ruce štítky 
  v pase staniol 
  a z očí chtíč jí plá 
  když háže do neznáma 
  dvě křehké snítky 
  rudých gladiol 
  
  Seržante písek je bílý 
  jak paže Daniely 
  Počkejte chvíli! 
  
  Mé oči uviděly 
  tu strašně dávnou 
  vteřinu zapomnění 
  Seržante! Mávnou 
  a budem zasvěceni 
  Morituri te salutant 
  Morituri te salutant 
  
  Tou cestou dál 
  jsem šel 
  kde na zemi se zmítá 
  a písek víří 
  křídlo holubí 
  a marš mi hrál 
  zvuk děl 
  co uklidnění skýtá 
  a zvedá chmýří 
  které zahubí 
  
  Cesta je tér a prach 
  a udusaná hlína 
  mosazná včelka 
  od vlkodlaka 
  rezavý kvér 
  - můj brach 
  a sto let stará špína 
  a děsně velká 
  bílá oblaka 
  
  Seržante 
  písek je bílý 
  jak paže Daniely 
  Počkejte chvíli! 
  Mé oči uviděly 
  tu strašně dávnou 
  vteřinu zapomnění 
  Seržante! Mávnou 
  a budem zasvěceni 
  Morituri te salutant 
  Morituri te salutant
  And this is an English translation I googled (maybe later, I would try to translate it on my own):

  Code:
  Morituri Te Salutant (We, Who Are About to Die, Salute You) 
  
  Karel Kryl – Translation by Alice Vedral Rivera 
  
  The road is dust and gravel and packed down dirt 
  And paints grey smudges in your hair 
  And from the star’s trails has a brooch made of pinned stone 
  And a feather of hope from the wings of Pegasus 
  And from the star’s trails has a brooch made of pinned stone 
  And a feather of hope from the wings of Pegasus 
  
  The road is a whip, is mean, like a lady of the streets 
  In her hands dog tags and on her waist aluminum foil 
  And from her eyes lust blazes when she throws into the unknown 
  Two fragile stems of red gladiola 
  And from her eyes lust blazes when she throws into the unknown 
  Two fragile stems of red gladiola 
  
  Sergeant, the sand is as white 
  as Danielle’s arms 
  wait for a while 
  my eyes have seen 
  that very long ago 
  second of forgetfulness 
  Sergeant - signal 
  and we will be sanctified 
  Morituri te salutant 
  Morituri te salutant 
  
  That road I continued on to where on the ground the fluttering 
  Wing of a dove swirls the sands 
  A march played for me, the sound of artillery that presents calm 
  And raises thistle down that annihilates 
  A march played for me, the sound of artillery that presents calm 
  And raises thistle down that annihilates 
  
  The road is tar, and dust and packed down dirt 
  A brass bee from a werewolf 
  Rusty rifle, my brother and thousand year old filth 
  And awfully large white clouds 
  Rusty rifle, my brother and thousand year old filth 
  And awfully large white clouds 
  
  Sergeant, the sand is as white 
  as Danielle’s arms 
  wait for a while 
  my eyes have seen 
  that very long ago 
  second of forgetfulness 
  Sergeant - signal 
  and we will be sanctified 
  Morituri te salutant 
  Morituri te salutant
  BTW, I think this thread should be moved to the multimedia section.
   
 4. Sova

  Sova Well-Known Member

  Moved to Multimedia. You may try soliciting help on the Forum Italiano--you'll likely have more luck finding a Czech-to-Italian translator.
   
 5. newuser

  newuser New Member

  thanks... very very much
   

Share This Page