Is dnes declined?

Discussion in 'Vocabulary & Translation Help' started by eab7716, Jan 19, 2010.

 1. eab7716

  eab7716 Member

  I know, dumb question! The internetová jazyková příručka doesn't decline it, so I guess that's a no, but how do you talk about "today"? Can you just use "dnes" in 3. pád, etc. without declining it, or would you go for "tento den" and decline that instead?

  I can't think of why I need to know this, but... 8)
   
 2. TomKQT

  TomKQT Well-Known Member

  Dnes is an adverb, that's the problem ;)
  I cannot see a way how to use dnes in 3. pád.

  You are right, you would have to go for tento den (pronoun + noun) or dnešní den (adjective + noun).

  1. tento den; dnešní den
  2. tohoto dne; dnešního dne
  3. tomuto dni; dnešnímu dni
  4. tohoto dne; dnešního dne
  5. tyto dni; dnešní dni
  6. tomto dni; dnešním dni
  7. tímto dnem; dnešním dnem
   
 3. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  "dnes" is not noun, but rather proverb, therefore is not declined.

  Single word noun for "today" is "dnešek".

  3rd case is "dnešku"
   
 4. TomKQT

  TomKQT Well-Known Member

  Adverb.

  This one didn't come to my mind, you're right - that's how to say "dnes" with a noun instead of adverb.
  (eab7716 - Tento den and dnešní den are also possible, of course.)
   
 5. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Sure, adverb :).

  Tento den can also mean "this day", not only "today".

  Tento den je hrozný (means Today is awful).

  But if you say for example "Tento den se zapsal do historie" you probably mean day like 9/11, not "today".
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky tomuto krásnýmu dni moje víra v člověk je obnovená.
   
 7. eab7716

  eab7716 Member

  Glad we could do that for you, scrimshaw.. ;) Question: 1, v člověk nebo v člověkovi?

  2, Would it still work if it said "Díky tomuto krásnýmu dni je obnovená moje víra k člověkovi?" I really don't know, I mean, me and Grammar aren't great friends yet :0)
   
 8. TomKQT

  TomKQT Well-Known Member

  Díky tomuto krásnému dni je moje víra v člověka obnovena.
  Díky tomuto krásnému dni je obnovena moje víra v člověka.

  I would prefer those ^ two versions.

  Díky tomuto krásnému dni moje víra v člověka je obnovena. <- Everyone would understand this one, too, but it doesn't sound right to me.
   
 9. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Díky tomuto úžasnému dni a všem těmito obdívuhéhodným věcům, o které jsem byl svědctvím, můžeš mě počítat za pravdivé věřící.
  Můj víra v člověka je obnovena.
  Kdy je někde přírodní pohroma, zbytek světa se sletí, aby pomohl.
  V takové doby vidíme to nejlepší z lidské dúše.
   
 10. wer

  wer Well-Known Member

  ¹ You seem to be puzzled with compound adjectives. You can easily deconstruct them:

  obdivuhodný = hodný obdivu = worthy of admiration ~ admirable
  bojeschopný = schopný boje = able of fighting, fit for fight ~ effective (soldier)
  láskyplný = plný lásky = full of love ~ loving, affectionate, warm


  ² The Czech phrase is být svědkem něčeho (to be the witness of something).
   
 11. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  obdivuhodný.....you are right...I did not understand the construction..Thanks

  Počítám se jako by byl nejštěstí muž na světe....I count myself as the luckiest man on earth.(I consider myself)
  Lou Gehrig v řeču před velkém davem v den, kdy šel v duchodu z Baseballu.

  On byl odivuhodným muž a měl záznam v světě baseballu, který je chvaluhodným.

  Bohužel nejsem byl svědkem jeho užasných činů. Je ale dobře známý muž a i dnes je onemocnění pojménoval po něm.(named after)

  Oba Achila a Hektor byli bojeschopné muže, ale v ten den před zdéch Troji, jen jeden z nich mohli být vytězným.
   

Share This Page