Ivan Mládek - abbreviation song

Discussion in 'Movies, Music & Media' started by Alexx, Jan 23, 2008.

 1. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  Interesting song written by Ivan Mládek:

  Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR,
  SNB mé DKW si stoplo na TK.
  Mé DKW SPZ ABT 25 - 50
  musí teďka na GO do ČSAO.

  OHC či OHV či co má to DKW,
  potřebuje z NDR nová šoupátka.
  Jsem RNDr. CSc. z ČVUT v Praze 2,
  v ČSAO v Praze 3 já mám tlačenku.

  Tohle IA VHJ dělá kromě DKW
  BMW a NSU, KDF i MG.
  Za dvě LP KTO DKW mám na GO,
  když dostanu na ČVUT syna Kelblové.

  Kelblová z OPBH mistrovi ČSAO
  dá do bytu PVC a teplou "há dvě ó".
  Vystavené na LVT PVC však přiveze
  skladníkovi DKP šofér V3S.

  Všechno dopadne OK za lístky na FOK,
  šofér ČSAD má o Schumanna zájem.
  Mistr od ČSAO známou má na PKO,
  její bratr v OÚNZ dělá sestřičku.

  V OÚNZ na WC mistr chytil TBC,
  musí na RTG, EKG a EEG.
  Spojení ČSAO-ČVUT-OPBH-
  -ČSAD-FOK přerušilo se.

  RNDr. CSc. z ČVUT dá DKW
  SPZ ABT 25-50 do šrotu.
  Z ČSSR do MLR z ČVUT RNDr.
  musí chudák s ČSAD nebo s ČSD.


  Version easier to read, if you know some czech:

  Z Pé eL eR do eM eL eR jel jsem přes Čé eS eS eR,
  eS eN Bé mé Dé Ká Wé si stoplo na Té Ká.
  Mé Dé Ká Wé eS Pé Zet A Bé Té dvacet pět padesát
  musí teďka na Gé O do Čé eS A O.

  O Há Cé či O Há Vé či co má to Dé Ká Wé
  potřebuje z eN Dé eR nová šoupátka,
  jsem eR eN Dé er. Cé eS cé. z Čé Vé U Té v Praze dvě
  v Čé eS A O v Praze tři já mám tlačenku.

  Tohle I.A. Vé Há Jé dělá kromě Dé Ká Wé
  Bé eM Wé a eN eS U, Ká Dé eF i eM G,
  za dvě eL Pí Ká Té O Dé Ká Wé mám na Gé O,
  když dostanu na Čé Vé U Té syna Kelblové.

  Kelblová z O Pé Bé Há mistrovi z Čé eS A O
  dá do bytu Pé Vé Cé a teplou Há dvě O,
  vystavené na eL Vé Té Pé Vé Cé však přiveze
  skladníkovi Dé Ká Pé šofér Vé tři eS.

  Všechno dopadne O Ká za lístky na eF O Ká,
  šofér Čé eS A Dé má o Schumanna zájem,
  mistr od Čé eS A O známou na Pé Ká O
  její bratr v O Ú eN Zet dělá sestřičku.

  V O Ú N Zet na Wé Cé mistr chytil Té Bé Cé
  musí na eR Té Gé, E Ká Gé a E E Gé,
  spojení Čé eS A O ? Čé Vé U Té ? O Pé Bé Há ?
  - Čé eS A Dé ? eF O Ká přerušilo se.

  eR eN Dé er. Cé eS cé z Čé Vé U Té dá Dé Ká Vé
  eS Pé Zet A Bé Té dvacet pět padesát do šrotu,
  z Čé eS eS eR do eM eL eR, z Čé Vé U Té eR eN Dé er.
  musí chudák s Čé eS A Dé nebo Čé eS Dé.
   
 2. kibicz

  kibicz Well-Known Member

  Is it possible to attach explanation of all these abbreviations? just few of them is i current usage..
  Even Czech could be confused..:)
   
 3. Alexx

  Alexx Well-Known Member

  It is :):

  BMW Bayerische Motorwerke
  CSc. Candidatus scienciarum - kandidát věd
  ČSAD Československá autobusová doprava
  ČSAO Československé automobilové opravny
  ČSD Československé dráhy //ČD now
  ČSSR Československá socialistická republika
  ČVUT České vysoké učení technické
  DKP Drobné a Krátkodobé Předměty
  DKW Deutsche Kraftwagen
  EEG Elektroencefalograf
  EKG Elektrokardiograf
  FOK Film, Opera, Koncert - Symfonický orchestr hl.m. Prahy
  GO Generální oprava
  H2O Chemický vzorec pro vodu
  I.A.VHJ 1. třída výrobně hospodářské jednotky
  KDF Kraft durch Freude - něm. auta z let 1934 - 1945
  KTO Kamarádi táborových ohňů
  LP Long Play = gramofonová dlouhohrající deska
  LVT Liberecké výstavní trhy
  MG Morris Garages - Značka britských automobilů
  MLR Maďarská lidová republika
  NDR Německá demokratická republika
  NSU (N)ECKAR(SU)LM - značka něm. předválečných motocyklů
  OHC OverHead Camshaft - Ventilový rozvod - vačková hřídel v hlavě válce
  OHV OverHead Valve - Ventilový rozvod - mechnaismus mimo motor
  OK V pořádku
  OPBH Obvodní podnik bytového hospodářství
  OÚNZ Obvodní ústav národního zdraví
  PKO Pražská kulturní organizace
  PLR Polská lidová republika
  PVC Polyvinylchlorid
  RNDr. Rerum naturalium doctor - doktor přírodních věd
  RTG Rentgen
  SNB Sbor národní bezpečnosti
  SPZ Státní poznávací značka
  TBC Tuberkulóza
  TK Technická kontrola
  V3S Vojenské vozidlo //tzv. vétřieska, lidově vejtřask
  WC Water Closet :)

  EDIT - Bold are quite common
   
 4. Alexx

  Alexx Well-Known Member

Share This Page