Kopec benátský

Discussion in 'General Language' started by scrimshaw, Nov 26, 2007.

 1. Alena

  Alena Well-Known Member

  *Vrátil se do údolí starší a mnohem moudřejší, než kdysi býval.
   
 2. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Děkuji Aleno!
  Malý chlap, nasedající do vlaku, který ho odvede daleko od jeho drahé údolí, které měl tak moc rád, snažil se být odvažný ale slzy mu běželi po tvaří.
  Kdy zas uvidí své údolí? Jak dlouho od toho bude pryč? Co tam, kam jede, ho čeká? Nikdy předtím nebyl mimo ůdolí, kde se narodil.
  Sotva zná svého stryca, který bydlí v Praze ale jeho matka a otec mu řekli, že tam dostane lepší výchovu a , že v Praze bude mít lepší možnosti.
  Všechno toho asi je pravda ale naše malý kluk to nevidí. Jen ví, že budou mu chybět rodina a domov.
  Stryc, na stranou jeho matky, a jeho manželka a jejich dva synové ho čekají na nadraží s velkými usměvy na tvaří.
  Malý Zdeňek vystoupil z vlaku a stryc mu dal ruku a řekl, ahoj Zdenku, vítáme tě v Praze. Jsme tak št'astní, že jsi tady. Moc jsme se na tenhle den těšili. Tohle je Pepiček a Honza. Uvědomuješ si, že Honza a ty jsou stejný věk? Tvoje maminka mi řekla, že přijedeš s dvěma taškami. Kde jsou? Aha, tady jsou, děkuji, pane poslíčku, tohle je pro tebe.
  Poj'd, mladý pane, je tak moc, které ti chceme ukázat. Cestou domů přejedeme karlový Most. Určitě jsi o něj zaslyšel. A Vltava, tam ve vikendy chodíme Honza a já na ryby. Pepiček je ještě příliš malý ale brzy se s nami začne spojít, jo, Pepičko?
  Zdeniček si myslel, že stryc a rodina nevypadají vůbec špatně. Asi bude mít Prahu rád konec konců.
  A neboj se Zdenku, tvoje údolí odsud není daleko, je to jen přes hory tam v dálce. Můžeme tam navštívit kdykoli se ti to zachce.
  Můžeme tam jet na vikendové výlety. Hodí se ti to?
  Chtěl bych ukázat synům místo, kde jsem se kdysi narodil.
  Ještě v soboty opouštějí děti papirové draky na kopci.
  Věděl jsi, že jsem byl šampion? Tvoje maminka ti to řekla?
   
 3. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Tohle je hezký připad anglického dvojí významu.
  Text z Shakespearovy hru 'Tragedie Julius Césaru'.

  MARULLUS.
  You, sir; what trade are you?
  Ty, pane, co je váš obchod?
  SECOND CITIZEN.
  Truly, sir, in respect of a fine workman, I am but, as you
  would say, a cobbler.
  Pravdivě, pane, s ohledem na talentovaný řemelsník, jsem jen,
  řekneš, fušer.
  MARULLUS.
  But what trade art thou? Answer me directly.
  Ale jaká práce děláte? Odpověd'te mi jasně.
  SECOND CITIZEN.
  A trade, sir, that, I hope, I may use with a safe
  conscience, which is indeed, sir, a mender of bad soles.
  Práce, pane, kterou doufám, že mohu použit s bezpečným svědomím, která je skutečně, pane, oprovár špatných podrážek.

  Soles..(of shoes) is pronounced exactly like souls...duše
  oprovár špatných duši.
   
 4. Alena

  Alena Well-Known Member

   
 5. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Ahoj Aleno
  Souhlasím, ty poslední věty jsou trouchu spletené.
  asi
  Zivotnost, kterou doufám, že mohu provozovat s čistým svědomím, které skutečně je, opravář špatných podrážek.
  nebo
  Práce, pane, kterou doufám, že mohu dělat s čistým svdomím, práce,
  kterou skutečně dělám, opravuji špatné podrážky.

  Švec opravuji vyčerpané podrážky unavených poutníků, aby pohodlně mohli jít dál po jejích moc důležité věci.

  Švec je čestná živnost. Tim se živítu já.
   
 6. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Kovboj oblečení bílě nasedl své bílou koni a jel pomalu k západu slunce.
  Je to konec filmu a všechno ve světě je zas v pořádku. Hraje na svoje kytaru a zpívá svoje oblíbenou písničku.
  Přeji vám št'astné cesty,
  až se zas uvidíme,
  Přeji vám št'astné cesty,
  kde každý je přítel.

  Jezdí zemí od vesnice do vesnice, zlo před něm utíká.
  Žije v předstírání světi ale si on to nevšimí.
  Raději by neviděl svět jak je odravdu je.
  Má rád své přeludy.
   
 7. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

   
 8. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Od vesnice k vesnici jsem se putoval. Hledal jsem hrniček zlata, který pry je na konci duhy. At' jsem se putoval kamkoli, lidé mi říkají, no, to je asi dobrý plán a připojil bych se k tobě ale to, co hledáš neexistuje. Je to jen dětská pohádka. Věděl jsem ale, že neví o čem mluví. Tak jsem se jim vyhnul.
  Aby někdo našel ten hrniček musí mít víru. A já, já jsem měl docela víry.
  Nepřestám hledat až najdu hrniček, který mi byval vyprávět děda.
  Narodil se na krásném Smaragdovém ostrovem a řekl mi, že je viděl mnohokrát, ale nebyl je schopen zachytit, protože jsou tak chytří.
  Mnohokrát mi řekl o skřitkéch a jak skrývali své hrničky někde hluboko v lesa.
  Řekl mi, že pořád jsou oblečení úplně v zeleně a, že zijí rad sami, protože se s nikomu nechtějí podělit svoje zlato, ale někde, když je měsíc v úplnku, tančí radi ve svých oblibených loukách.
  Asi ostatní v nich nevěří ale já, já budu v nich věřím až do dne, kdy umřu.
   
 9. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  *
  hrnec zlata = a pot of gold
  hrnec čaje = a big cup of tea
  hrnek čaje/kávy = a cup of tea/coffee
  hrneček čaje/kávy = a small cup of tea/coffee
  hrníček čaje/kávy = even smaller cup of tea/coffee
  malý hrníček = small small-cup of tea/coffee
  malinký hrníček = small-small small-cup of tea/coffee
  malinkatý hrníček = umm... really very tiny cup of tea/coffee
  malilinkatý hrníček = a bit childish, but anyway... teeny-tiny... you know what I mean :)

  and you can even alter other adjectives this way to express affection or infancy :D :
  malý kulatý hrníček
  malý kulaťounký hrníček
  malý kulaťoulinký hrníček
  malý zelený kulatý hrníček
  malý zeleňoučký kulatý hrníček
  malý zeleňoulinký kulatý hrníček
  malilinkatý zeleňoulinký kulaťoulinký hrníček :D :D :D - well, that's a bit too much, no one would actually say that (well, maybe...)

  **
  it's sort an informal way to start a sentence with "tak" (although it's no big mistake to use it anyhow, I'd say), but it's okay to use "A tak" instead

  ***
  I assume you're talking about the pot
   
 10. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Když mě moje ne tak úplně čisté svědomí trapí, zavřím oči a myslím na další věci..

  Kovboj oblečení celí v bílém sedí na své bílé koni. Vypadá smutně. Co to je, kovboji, ptál se ho. No, pane, tomu nemohu věřit. Moje přítelkyně mě opustila. To se nikdy nestal předtím. V mé filmy pořád dostám holku a odeježdím št'astný do západu slunce.
   
 11. bibax

  bibax Well-Known Member

  Upřímně, pane, ve srovnání s talentovaným ševcem, jsem jen, jak byste řekl, příštipkář.

  příštipkář = derogatory term for shoemaker, usually who only repairs old shoes

  Can be used figuratively:

  Říkají o mně, že chlastám, ale proti tobě jsem pouhý příštipkář.
   
 12. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Crowds of young Czechs and tourists chanting "Obama! Obama!" waved at the first lady as she walked the cobblestones of the Jewish Quarter. She waved back, and there were no angry faces as far as the eye could see.

  Houfy mladých Čechů a turistů, které skandovaly 'Obama, Obama', mavaly na první dámu jak se procházela na kočící hlavy ve Židovské Čtvrt. Mavala zpět, a až k obzoru nebyli vidět žádné rozhněvané tváře.

  Slunce svítilo jasně a všechno za chvíli bylo na světi v pořádku.
  Lidé byli plní naděje a potíže světa byli za chvíli zapomenuté.
  Byl to ve vzduchu krásné nadějné euforie.
  Nový americký prezident a jeho první dáma si v Evropě libovali velmi úspěšnou cestu.

  Potíže tohoto světa a dnešního ekonomie jsou velké ale nejsou nepřekonatelné.
  ..........
  Velký římský voják se dole na mě díval a zeptal se.
  Čím živíte, občanu?
  Upřijemně, páne, čím se živím, to je váš otázka? Ne, řekl bych, že jsem opravář, opravář rozbitých podrážek.
  Jsem skromný muž ale rad dělám, co dělám. Je to pro mě dobrý život a
  neusiluji být nic jiného.
   
 13. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

   
 14. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

   
 15. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  btw. judging from the type of stories you tend to either choose for translation or write by yourself, I guess you might like this (it's an excerpt from a book "Nemravná dívka na vdávání" written by Miloslav Švandrlík :) ; the pages displayed differ from day to day, today I was able to access pages 7 and 8 ):

  http://ld.johanesville.net/svandrlik-03-nemravna-divka-na-vdavani?page=7
   
 16. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Obvykle v mých filmech získám divku a ježdíme radostně vstříc západu slunce. Tentokrát ale jsem v takovém temném filmu a bojím se, že neskončí dobře. Sedím tady na černém koni, jsem oblečený celý v černém a mám na hlavě černý klobouk. Sotva se znám. Je to jako žiji v noční můře někoho jiněho a nemám žádný nápad, jak jsem sem dostal.
  Nevím, co se přiští stane. Zapomněl jsem svoje řady.

  Skřítek před mnou tak rychle utékl, že jsem jej nebyl schopen uchvátit.
  Dřív než jsem mu byl schopen vzít svoje hrnec, zmizel do lesa.
   
 17. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  *
  uchvátit něco / chytit někoho

  Sebrav k útoku veškerou svou sílu snesl se v zuřivém víru k muži a uchvátil jeho kabát, jako by jej z něj chtěl servat na jediný pokus. = gathering up all his force for the attack, he came whirling furiously down upon the man, and caught up his cloak as though he would wrest it from him by one single effort ---citation taken from http://www.unilang.org/ulrview.php?res=431,428

  with persons, uchvátit takes another sense:
  uchvátila mě = she made her greatest impression on me
   
 18. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Hodina po hodinou jsem se točil kliku ale Jack z krabice nikdy nevyskočil. Začal jsem nanavidět Jacka.
  Měl jsem pocit, že si mě utahoval, že dělal, že tam není. Věděl jsem, že se zlý Jack v krabici skrýval a smal se mi.
  Bylo to tehdy, že jsem se rozhodl, že tak či jinak vyřeším tomle problém.
  Bud' Jack vyskočí ze svého skrýšu nebo se vzbudí v odpadu.

  Naše vesmírová lod' proletal takovým bezčasí a hned jsme byli v takovém jiném diménze. Naše lod' byla zahalená v podivné zelené mlze a naše hlasy se kolem nás ozvýzvaly velmi pomalu.
  Nehýbal jsem se ale cítil jsem jako padám. Vypadalo jako čas se pohýboval skutečne pomalu. Začal bolet hlava. Zavřel jsem oči dokud mě ten podivný cít neopustil. Kdy jsem je znova otevřel, byl jsem sám upostřed zhavející pustiny. Dva zelené slunce svítili, jeden dvakrát vetsí nez ostatní, na zluté obloze. Začal jsem mít předtuch svého blízícího se osudu.

  Duny byly tak studené a bílé, že v měsíční světle, někdo by si myslel, že byli to závěje.

  Bojí se svého vlastního stínu.

  Poslední z reliéfu ukazoval Alexandrovy duše, který stoupal horu, aby se připojil k ostatním bohem, kde byl vitaný jako bý byl sobě rovný.....as if he were an equal.

  Vytesaní pod Gordionem Chomačem řekl, kterýkoliv muž uvolní tento chomač, který svaze tento jarmo, uvědomí si Páne celé Asii.

  Sebrav veškeré své hračky unavené pětileté dítě vešel do svého domy.
   
 19. Swordslayer

  Swordslayer Well-Known Member

  *
  ostatní -> plural
  Pepa umí běhat rychleji než ostatní = Pepa can run faster than the others

  **
  vytesáno pod ~ stálo / nápis pod ~ hlásal
   
 20. scrimshaw

  scrimshaw Well-Known Member

  Tak či jinak jsem věděl, že se bud' Jack ukazoval anebo jednoho rána, kdy to nejméně očekává, vzbudil se v koši.
  Jediná věc, které se od něj zeptal, byl trochu spolupráce.
  Nenaviděl jsem se, že se v jeho krabici skrýval a směje se mi.
  Už bych nedovolil, aby si z mě pokračoval dělat vole.

  Prolétali jsem bezčasí a octli jsme se v takové páté dimenzi. Místo, kde nic vypadal v pořádku.
  Uvědomovali jsme se, že jsme se neuměli vrátit domů, tak nebylo nic jiného, které bychom udělat kromě čekat na svůj nešt'astný osud
  Den po dnem jsme čekali v té žhouci pustiny.
  Byli jsme obklopeni nejpodivnějšími zvířaty, jaké bys si mohl kdy představit.

  My, kteří nepochybně budou předměty jeho hněvu, kdy se vrátí, měli bychom držet při sobe. Takhle budeme mít větší šance přežít. Až zaslechne na to, co se tu stalo, když byl pryč, zavolá svým psům a půjdou za nimi.
  Třebaze jsme to, co se stalo, neměli za zle, on zamyslí jinak.
  Spojeni přežijeme, oddělení umříme jednotlivě.
  Jeho bdělí špioni už vědí co děláme a kde jsme. Jediný způsob, jak přežijeme, je, abychom zůstali pohromadě.
  Musíme mu ukazat, že se něho nebojíme.
  Stojíme proti němu spolu nebo umřeme odděleně.
   

Share This Page