Czech Proverbs

Bez peněz do hospody nelez.
Don't go to the pub without money.

Bez práce nejsou koláče.
Without work, there are no koláče (Czech pastry).

Co je doma, to se počítá.
What's at home, counts.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Don't put off till tomorrow what you can do today.

Dobrá rada nad zlato.
Good advice is better than gold.

Dvakrát měř, jednou řež.
Measure twice, cut once.

Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.
He who gives is foolish, he who doesn't accept is even more so.

Hněv je špatný rádce.
Anger is a bad advisor.

Host do domu, Bůh do domu.
A guest in your home is like a God in your home.

Host do domu, hůl do ruky.
If a guest comes to your home, grab a stick.

Kdo hledá, najde.
He who looks, finds.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
He who digs a hole for someone, will fall in it himself.

Kdo se moc ptá, moc se dozví.
He who asks too much will learn too much.

Když kocour není doma, myši mají pré.
When the cat is not home, the mice have a party.

Líná huba, holé neštěstí.
A lazy mouth is a sheer disaster.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Speaking is silver, silence is gold.

Na každém šprochu pravdy trochu.
There's a bit of truth in every gossip.

Není kouře bez ohně.
There's no smoke without fire.

Opakování matka moudrosti.
Repetition is the mother of wisdom.

Ranní ptáče dál doskáče.
An early bird will hop farther.

Starého psa novým kouskům nenaučíš.
You can't teach an old dog new tricks.

Stokrát nic umořilo osla.
A hundred times nothing killed the donkey.

Trpělivost růže přináší.
Patience brings roses.

V noci každá kočka černá.
Every cat is black at night.

Vyhni se opilému, jakož i bláznu.
Avoid a drunkard as well as a fool.