more on se and si

Discuss Czech grammar and get help with pronunciation. For a start, visit <a href=http://www.locallingo.com/czech/grammar/index.html target="_blank">locallingo.com/czech/grammar</a> and <a href=http://www.locallingo.com/czech/pronunciation/index.html target="_blank">locallingo.com/czech/pronunciation</a>.

Moderators: Sova, gementricxs, Local Lingo

wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 02-Apr-10 18:55

scrimshaw wrote:Wer, to je skvělé. Mluvíme teď o staré[m] řeči (o starém jazyku). Bez pochyb jsme se vrátili do jiné doby. A máš pravdu, musel jsem najít starý příspěvek[,] z tématu/vlákna Kupec benátský. Tam jsme kdysi hovořili o Hamletově známém projevu.
Vzpomněl jsem si trochu na něj, ale ne na všechno.

Princ dánský je neklidný člověk, protože ví, že je v(e) státu/státě dánském něco shnilého. Ví, že vražda jeho otce byla spáchána (že jeho otec byl zavražďen) tím, kdo sedí na trůně, a kdo je teď manželem jeho matky. A jak to ví? Ví to, protože mu to řekl duch jeho (svého = duchova) otce.

Sova sedí v temné zimní noci na větvi nedalekého stromu a truchlivě houká, protože v této klidné noci není slyšet ani myšku.
Myšky se nehýbají, protože ví, že v(e)/na stromu sedí hladová sova.

ve stromu = in a hollow inside the tree
na stromu, na stromě = in the tree

Je něco shnilého ve státě dánském.

Here you have a Czech adaptation of Hamlet. :D
Titanic se potápí a kapitán rozkazuje posádce, aby bezdůvodně přeskupila palubní lehátka. Náš kapitán je zmatený, právě když potřebujeme silného vůdce.
Nechcinic vidět. Je to ošklivý pohled.
Je možné, že život, který známe a máme rádi, právě končí? Žijeme v děsivé a nebezpečné době.
si nikdo nemyslí, že právě teď může v halách (v parlamentě?) debatovat o věcech, které ovlivní/ovlivňují budoucnost naší drahé Republiky.
Zůstat mlčet[,] znamená přijmout smrt/konec vlády (podle myšlenek/záměrů/ideálů) našich zakladatelů. Přeháním?
Můžete tak soudit (??).


Co to bylo za český film, který jsem [u]viděl? (Jaký/který český film jsem to viděl?)
Muž stříhá mužovi vlasy. Z našeho místa vysoko nad scénou[,] shlížíme [se] dolů na hromady kovu a rozbité nástroje, zbytky zničené civilizace. Částečky a úryvky (a pár mých vlastních myšlenek) z jednoho filmu, který vypráví o životě, který už neexistuje.
Staré venkovní pracoviště. Nápis/cedule/transparent..Práce je čest. Je věcí cti.
Dělník má pár moudrých slov..."Zvednout (své)i k nebi a libovat si v krásném pohledu, který se tam každý den a každou noc naskýtá, nic nestojí. Sláva nad námi, práce a dřina tady."

"Pane strážníku, skončili jsme svoje práce, smíme jim (jít) pomoci?" Můžete, ale jen tři."
Jdou za věčnou slávou (???) se svými sny o dalším věku (o budoucnosti). A každé jaro se slunce vrací a dává (vrátí a dá) svět zpátky do pořádku.
"Neposlouchejte (to), co [ona] říká,ata (děti??).

Děťata could be nice word for childs' childs.
Lže vám. Neříká nic kromě slibů."
"Vyhněte se mu, děata. On je jen imperialistické prase."
"Za ta slova ti dají dva roky (ve vězení), chlapče. Výborně. Mluvíš správně. (= You speak properly. × you speak truth = říkáš pravdu) Přeji si, abych byl tak odvážný, jak(o) jsi ty." To byl den, kdy ho odvezli (odvést lze jen pěšky) pryč v černém autě.
Stojí kolem ohně v dešti.
Co budeš dělat až se ti dým dostane do očí?
"Idealistický[,] mladý snílek říká: "Vezmi si na slunce zrovnat." (???)
U nás je všechno možné. / U nás je možné cokoliv.
Muži v černém autě přijeli i (← také) pro novomanžela. Tady je místo, kam posílají (Na toto místo posílají) ty, kteří říkají pravdu.
Dělníci s[e]cházejí dolů a unavený muž říká: "Jsem štastný. Našel jsem se."
Mladý trestanec se dívá nahoru na světlo, které pomalu mizí, když zdvihák klesne hlouběji do mlíny (??? hlíny? mlýna?)..


Skřivánci na niti (IMDb, Youtube).

Presidenti nám slouží jako inspirace a také jako varování. Dávají nám dobré příklady a špatné přiklady (dobré i špatné příklady). Moc je ve volební urně.
Ti muži v Bílém domě vyjádří ideály a měřítka (???), slab[n]osty a vady[,] voličů, kteří je tam posílají.
Je to přirozené (naturální = in kind = not in cash) a vhodné, že chceme vědět o ctnostech a zlozvycích lidí (chlapec = boy, lad), které jsme zvolili, aby nám vládli. Když se dovíme více o nich, dovíme se (i) víc o sobě (samotných).
Francouzský filosof[ér] Joseph de Maistre řekl, že každý národ má vládu, kterou (better: takovou vládu, jakou = the kind of government) si zaslouží.
Krizi zvyšují prezidentské možnosti pro odvážné a nápadité činy (= the possibilities increase the crisis × the crisis increases the possibilities = krize zvyšuje možnosti), ale negarant[az]ují (in pure Czech: nezaručují) to značnou velikost (???).


This night I’m going to dream about BBCode tags.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 02-Apr-10 23:30

Wer, to byl pro tebe bez pochyb práce. Oplatil bych ti rád. Jsem jako hojnost
znalosti o předmětu angličtiny. Určitě je to něco, které bys chtěl vědět o angličtině.
Ať se nikdo nemýlil(Ať nikdo neudělal chybu na tohle), že právě teď lidé(kteří chodí) v halách moci(halls of power, v parlamentě, v kongresu, v hradu) debatují o věcech, které ovlivní budoucnost naší drahé Republiky.
Zůstat mlčet znamená přijmout konec našího způsobu životu, konec záměrů a ideálů našich zakladatelů. Přeháním?
Můžete si to pro sebe posoudit(You can judge that(whether I am exaggerating or not) for yourself??.
Je to moudrý člověk, který uzná svoje chyby. Je to slabý člověk, který se před svými chybám snaží skrýt.
Malá vláda je pořád lepší, než velká vláda.

Jak shlížíme dolů na venkovní pracovišti, je vidět všelijaké zbytky zničené civilizace. Na nápisu byli napsána tahle slova, Pracovat je čest. To je asi pravdu. Ale to je něco, které se rozhodím pro sám sebe. Nepotřebují, aby mi to řekla vláda.
"Neposlouchejte to, co říká děvčata. Neříká nic kromě imperialistických lžů."
Ideálistický mladý člověk si ji, té holce s hezkým usměvem, chtěl vzít na slunovrat.
Dívají se nahoru na kus nebe, které pomalu mízí, když klesají dolů do mlýna.

Díky za stranku s člověky, který mluví na jevišti o Hamletově dilemu. :-)
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?
Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 20-Apr-10 20:37

scrimshaw wrote:Wer, to bylo pro tebe bez pochyb hodně práce. Oplatil bych ti rád. Jsem jako hojnost bohatý zdroj
znalostí o předmětu angličtině. Určitě je to něco, které co bys chtěl vědět o angličtině.
Ať se nikdo nemýlil(Ať nikdo neudělal chybu na tohle)
Ať se nikdo neplete, že právě teď lidé(kteří chodí) v halách moci(halls of power), v parlamentě, v kongresu, v hradu) debatují o věcech, které ovlivní budoucnost naší drahé Republiky.
Zůstat mlčet znamená přijmout konec našeho způsobu života, konec záměrů a ideálů našich zakladatelů. Přeháním?
Můžete si to pro sebe posoudit(You can judge that(whether I am exaggerating or not) for yourself??.
Sami posuďte, zda přeháním.
Je to moudrý člověk, který uzná svoje chyby. Je to slabý člověk, který se před svými chybami snaží skrýt.
Malá vláda je pořád lepší, než velká vláda.

Jak shlížíme dolů na venkovní pracoviště, je vidět všelijaké zbytky zničené civilizace. Na nápisu byla napsána tahle slova, Pracovat je čest. To je asi pravda. Ale to je něco, které se rozhodím pro o čem (se) rozhoduji sám sebe. Nepotřebuji, aby mi to říkala vláda.
"Neposlouchejte to, co říkají děvčata. Neříkají nic kromě imperialistických lží."
Idealistický mladý člověk si ji, tu holku s hezkým úsměvem, chtěl vzít na slunovrat.
Dívají se nahoru na kus nebe, které pomalu mizí, když klesají dolů do mlýna (??).

Díky za stránku s člověky lidmi, kteří mluví na jevišti o Hamletově dilematu. :-)
Karel, Praha, Czechia
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 21-Apr-10 0:18

No, téměř jsem spadl z mého židle. Chci být prvním, který tě přivítá zpatky na foru. Během tvého nepřitomnosti jsme mluvili o každém předmětu pod sluncem. Dokonce i známý anglický básník ze šestnáctého století nebyl bezpeční. Danský princ Hamlet zase bojoval se svou nadščasovou otázkou, a zase ji nebyl schopen sám vyřešit.
Je pitomý tvor, který s krutami otázkami musí bojovat. No, může se davem spojít. Pokud je stěští, najde odpovědy, které hledá. Štástni jsou ti, kteří nachází v životě, co hledají.
Ať se nikdo neplete, že on nebyl prvním, a nebude posledním, který hledá, ale nenajde. Myslím si, že si můžeme domnívat, že mluvíme-li o Shakespearově hře, mluvíme o tragedii. Každý bude to mít ve životě své vlastní dilemnaty. V tragedii je čistění a čistění je dobré pro duch.

Zda dávám smysl nebo nesmysl, můžeš si posoudit sám. :D
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 22-Apr-10 20:58

scrimshaw wrote:No, téměř jsem spadl z mého židle. Chci být prvním, který tě přivítá zpatky na foru. 8) Během tvého nepřítomnosti jsme mluvili o každém předmětu pod sluncem. Dokonce i známý anglický básník ze šestnáctého století nebyl v bezpeční. Dánský princ Hamlet zase bojoval se svou nadščasovou otázkou, a zase ji nebyl schopen sám vyřešit.
Je pitomý tvor, který s krutými otázkami musí bojovat. No, může se davem spojit.(??) Pokud bude mít je šstí, najde odpovědi, které hledá. Šťastni jsou ti, kteří nacházejí v životě (to), co hledají.
Ať se nikdo neplete, že on nebyl prvním, a nebude posledním, kdo který hledá, ale nenajde. Myslím si, že se můžeme domnívat, že mluvíme-li o Shakespearově hře, mluvíme o tragedii. Každý bude to mít ve životě svá vlastní dilemnata. V tragedii je očista čistění a čistění očista je dobrá pro ducha.

Zda dávám/říkám smysl nebo nesmysl, můžeš (si) posoudit sám. :D
Karel, Praha, Czechia
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 23-Apr-10 1:14

Srazil bys mě k zemi s (jen) perem, když jsem uviděl tvůj přispěvek. Po tom, co mijel tak moc čas, jsem si myslil, že asi tě psi dingo sežřali, nebo něco takové. A tak je to s radosti, že tě přivítam zpatky mezi námi, těmí žijicímí. Když jsi byl pryč, dělání to, co ví jen Bůh, jsme mluvili o tak mnoho věcích, všech pod sluncem, dokonce i o smutném dánském princu Hamletu, toho, kdo ve životě nebyl pronásledován nic, kromě smůly. Dokonce i on nebyl v bezbečí.
Pravděpodobně v hrobě mu bolí v ušima(protože lidé mluví o něm tak moc). Takový chlap ale bude předmět hovorech i v stoletích, co přijdou.
To je drahá cena, kterou musí zaplatit známé postavy z Shakespearovy hry.
Je to asi těžké břemeno a rozumím tomu, jak se cítí. Nechtěl bych být v jeho místě. Zdá se mi, že zas začínám mumlat o ničem zvláštnem. Asi je to pro mě taková očista, druh očisty, kterou se starobýli řečtí dramatici snažili vytvořit.

může se davem spojit.......Může k námi(davu) připojít...He can join the crowd..(We've all been through the same thing)
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 25-Apr-10 18:18

scrimshaw wrote:Srazil bys mě k zemi s (jen) perem, když jsem uviděl tvůj příspěvek. Po tom, co minulo/uplynulo tak moc času, jsem si myslil, že asi tě psi dingo sežrali, nebo něco takového. A tak je to s radostí, že tě přivítám zpátky mezi námi, těmi žijícími. Když jsi byl pryč, dělaje to, co ví jen Bůh, jsme mluvili o tak mnoho tolika věcích, všech pod sluncem, dokonce i o smutném dánském princi Hamletu/Hamletovi, o tom, kdo ve životě nebyl pronásledován ničím kromě smůly. Dokonce ani on nebyl v bezpečí.
Pravděpodobně v hrobě mu zvoní v uších(protože lidé mluví o něm tak moc). Takový chlap ale bude předmětem hovoru i v stoletích, co přijdou.
To je drahá/vysoká cena, kterou musí zaplatit známé postavy z Shakespearovy hry.
Je to asi těžké břemeno a rozumím tomu, jak se cítí. Nechtěl bych být na jeho místě. Zdá se mi, že zas začínám mumlat o ničem zvláštním. Asi je to pro mě taková očista, druh očisty, kterou se starobylí/starodávní řečtí dramatici snažili vytvořit.

může se davem spojit.......Může k námi(davu) připojít...He can join the crowd..(We've all been through the same thing)
Může se připojit k davu/k ostatním/ke všem ostatním...
Karel, Praha, Czechia
wer
Senior Member
Posts: 1700
Joined: 17-Nov-05 0:52
Location: East Bohemia

Postby wer » 26-Apr-10 17:54

scrimshaw wrote:Zda dávám smysl nebo nesmysl…

We say “nedávat smysl”, not “dávat nesmysl”:

  Zda to, co říkám, dává smysl (nebo ne).
  Zda to, co říkám, dává (nebo nedává) smysl.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 28-Apr-10 16:21

Po tolika času(nemohu uvěřit, že minulo tak moc času, dává to důvěřivost výrazu, že čas letí), jsem si myslil, že asi jsi spadl z kráji světa. Rád se dozvím jinak.

Nic neni děsivější, než čistý, bílý, nenapsaný kus papiru. Může to být velmi odstrašující.

Co je to všechno hluk? Lidé se radovali. Válka skončila. Lee si sedl někde ve Virgnii s generálem Grantovi. Vyhralli jsme? Závisí to na tom, koho se ptáš, a kdo se toho ptá. Ale unie byl zachraněné a to je nejdůležitější věc. Tohle stát nebyl stvořené jen abychom se jej roztahli.


Moje uší zvoní. Někdo někde o mě mluví za zadu.
Bojím se, že to, co jsem napsal, nedává smysl.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 29-Apr-10 19:40

scrimshaw wrote:Po tolika času takové době (nemohu uvěřit, že minulo/uplynulo tak moc/tolik času, dává to důvěřivost za pravdu výrazu/rčení, že čas letí), jsem si myslil, že jsi asi spadl z kraje světa. Rád se dozvím, že je tomu jinak.

Nic není děsivější, než čistý, bílý, nepopsaný kus papíru. Může to být velmi odstrašující.

Co je to všechno za hluk? Lidé se radovali. Válka skončila. Lee si sedl někde ve Virginii s generálem Grantem. Vyhrálli jsme? Závisí to na tom, koho se ptáš, a kdo se toho na to ptá. Ale unie byl zachráněna a to je nejdůležitější věc. Tento stát nebyl stvořené jen abychom se jej roztrhli.


Moje uší zvoní.
Zvoní mi v uších. Někdo někde o mě mluví za (mými) zády.
Bojím se, že to, co jsem napsal, nedává smysl.
Karel, Praha, Czechia

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests