more on se and si

Discuss Czech grammar and get help with pronunciation. For a start, visit <a href=http://www.locallingo.com/czech/grammar/index.html target="_blank">locallingo.com/czech/grammar</a> and <a href=http://www.locallingo.com/czech/pronunciation/index.html target="_blank">locallingo.com/czech/pronunciation</a>.

Moderators: Sova, gementricxs, Local Lingo

Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 17-Jun-10 21:16

scrimshaw wrote:Zlato, čisté zlato. Opravy jako tato jsou jako kousky zlata. Moudrý muž je sebere a prozkoumá (je) důkladně dřív, než je upustí zpět na zem a jde dál.

A co s čím přicháš ke stolu/setkání(Co nám nabíš?) (Jak nám můžeš pomoci?)
Stůl je asi metafora za snahu. Ale představa, jakou/kterouco mám v hlavě, je tahle: muži sedí kolem stolu a někdo vechází do místnosti, přiblíží se ke stolu a říká: "Umím/mohu vám pomoci, tohle je moje myšlenka/můj nápad."

Díky Werově kontrolování ale vím, že bych měl napsat....Mám v hlavě představu, ve které sedí kolem stolu skupina/několik důležitých mužů.

Někdy se mi zdá, že jsem pouhá loutka a někdo jiný tahá za drátky. Chtěl bych se ho s ním jednoho dne setkat. Stejně jako řekl starý anglický,
básník: Každý z nás je/My všichni jsou jen herci a každý musí hrát svoji roli."
Každý z nás je (jen) herec a každý musí(me) hrát svoji roli."
Všichni jsme (jen) herci a každý musí(me) hrát svoji roli."

Nevyber si krátkou cestu. Vypadá snadněji/snáze, ale to je jen iluze. čekají tam[color=blue]/na ní [/color]všelija nepříjemné léčky. Buď chytřejší než jsem byl já. Moudrý mladík se poučí od (svých) starců/z moudrosti starců.
Jsi ale dospělý, můžeš si zvolit svoji vlastní cestu.

"Dej svoji volbu/vlož svůj hlas do urny a navěky potom zadržet svůj klid." (??)
"A pokud můj muž/člověk/kandidát * nevyhraje?"
"No, pane, to je demokracie."

Toto řekl Lincoln....Stejně jako bych nikdy nebyl otrokem, nikdy bych nebyl pánem. Lincoln byl moudrý prezident. Na konci dnu/nakonec/konec konců, lidé pořád dělají správnou věc.

Co je nového, chlapče? To víš, nic nového pod sluncem.

Odmítám přiznat porážku. Nikdy se nevzdám.

Kam kráčíme? To ví jen Bůh.

* můj muž - usually means "my husband"
in such context use "můj člověk" in Czech
Karel, Praha, Czechia
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 17-Jun-10 21:20

scrimshaw wrote:And this.....Znalost je moc....I see now how ambiguous that would sound...
The saying in english is....Knowledge is power.

Každý na Zemi má určitá nezcizitelná práva. Jsou to naše práva od narození.
Byla nám dána vyšší mocí, než pouhým smrtelným člověkem.
Vlády nám mohou ukrást tato práva, ale nemohou nám je dát. Jsou to naše práva od početí/narození. Mezi nimi jsou práva na život, svobodu a právo na usilovat o šstí.

Podobná slova byla napsána v Americkém Prohlášení o Nezávislosti.
Karel, Praha, Czechia
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 18-Jun-10 1:25

Rozhlédl jsem místností. Nevíděl jsem nic, než skupinu nejapných blbců a káždý z něj je zbytečný.
Měl jsem jen tři dny, abych vyřešil problém a pokud to nedokážám, no, abych ti řekl právdu, rádějí bych na to nemyslil. Zdá se mi, že se můj svět kolem mě propádá. Z stínech se objevil potom chlapec, kterého jsem neznál. Příblížíl se ke stolu a stál tam potichu. Vypadal jako chudý žebrak, ale byl jsem zoufalý.
"A kdo jste vy, páne? Ne, to nevadí. Není to důležité. Jen řekni mi co přínášíš ke stolu?"
"No, asi pomyslíš, že jsem blázinec, ale měl jsem minulou noc sen a v tom snu jste králem a vaše nepřátelé se plíží u nohy."
"Skutečně? Mluvte dál. Řeknete mi o tom, vaším snu."

Nikdy nevzdejte vaše nezcizitelné právy.
Co nám je dáno clověkem dnes, může být snaze odtažitý zítra.

Vlož svůj hlas do urny a potom buď klidný. Pokud váš člověk nevyhrá, no, to je život, to je jak funguje demokracie. Příjmte výsledky, není to konec světa. Budeš mít dálší šance po čtyřími lety.

Navěky drž hubu....Forever hold your peace.

To jsou slova, které kněz říká ve svotbě.

If anybody has something to say about why these two should not be wed, let them speak now, or forever hold their peace.

Teď, když na to myslím, nejsem si jíst zda to znamená....

Forever hold your peace...mír, klid
nebo
Forever hold your piece....keep your reasons(why they shouldn't get married) unspoken.....don't mention them later.

V ty dny jsem sedával na náměstí a poslouchal slova filosofů, kteří se tam setkávali, aby debatovali o předmětech dnu.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?
Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 19-Jun-10 20:20

scrimshaw wrote:Rozhlédl jsem místností. Neviděl jsem nic, než skupinu nejapných blbců a každý z nich je zbytečný.
Měl jsem jen tři dny, abych vyřešil problém a pokud to nedokáži, no, abych ti řekl pravdu, ráději bych na to nemyslil. Zdá se mi, že se můj svět kolem mě propadá. Ze stínu se potom objevil chlapec, kterého jsem neznal. Příblížil se ke stolu a potichu tam stál tam potichu. Vypadal jako chudý žebrák, ale byl jsem zoufalý.
"A kdo jste vy, pane? Ne, to nevadí. Není to důležité. Jen mi řekni, co přinášíš ke stolu?"
"No, asi si pomyslíš, že jsem blázen, ale měl jsem minulou noc sen a v tom snu jste králem a vaši nepřátelé se vám plazí u nohou."
"Skutečně? Mluvte dál. Řekněte mi o tom vašem snu."

Nikdy se nevzdejte vaše svých nezcizitelných právy.
Co nám je dáno člověkem dnes, může být snadno odtažitý vzato/odebráno zítra.

Vlož svůj hlas do urny a potom buď klidný. Pokud váš člověk nevyhraje, no, to je život, to je jak funguje demokracie. Přijměte výsledky, není to konec světa. Budeš mít další šanci po čtyřech letech.

Navěky drž hubu....Forever hold your peace.*
Navěky mlč!

To jsou slova, která kněz říká o svatbě/při svatebním obřadu.

If anybody has something to say about why these two should not be wed, let them speak now, or forever hold their peace. **

Teď, když na to myslím, nejsem si jist, zda to znamená....

Forever hold your peace...mír, klid
nebo
Forever hold your piece....keep your reasons(why they shouldn't get married) unspoken.....don't mention them later.

V ty dny jsem sedával na náměstí a poslouchal slova filosofů, kteří se tam setkávali, aby debatovali o předmětech dnů /běžných/denních záležitostech.

*
"drž hubu" is rather crude 8)
**
Máš-li kdokoli co říci, proč by tito dva neměli být sezdáni, promluv teď nebo navěky mlč!
Karel, Praha, Czechia
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 19-Jun-10 23:38

V hezké malé kapli na kopci byl dnes svatební obřadu. Kaple se umístil upostřed malého lesa.
Příbližil jsem se ke kapli a šel po starech dřevěných schodéch nahorů. Stál jsem u dvěře a pozoroval jsem. Muž a žena stáli před knězem, který na sobě měl černý duchovní šat. Kněz četl z knihy. Potom poskytoval vyhled na lidé, kteří seděli na lavicéch. "Máš-li kdokoli tady, co říci, proč by tito dva neměli být sevzdáni, promluv teď nebo navěky mlč."
Byl jsem na mnoho svateb, ale nikdy jsem neviděl nikoho, kdo, po těmi slovy, vstál a řekl něco.
Kněz potom pokráčoval s obřadem.
Šel jsem na kraji verandy a podíval se na hodinky.
Seskočil jsem z verandy a šel zpět do lesa. Za mnou jsem zaslechl hluk radosti. Nechtěl jsem se dostat domů pozdě. Žena to nemá ráda, když se nimrám.
Na cestě domů jsem blízko potoku uviděl plesnivec alpský. Sebral jsem pro ni hrst jich.
Patnáct minut pozdějí jsem se blížil ke své chalupě. Azor štěkal nadšeně, když mě uviděl. Žena vyšla a usmála se.
Jsem šťastlivcí, myslil jsem si.

Co je dáno, může být vrato.

"Omlouvám se, ale úplne nechápám vaše způsoby. Je to právda, že římánové neprosí o podplacení, ale ochotně příjímají darky?"
"Je to právda. Bída, jsme skutečni pokrytci, ne?"

"Raději byste pospíchali. Lod odpluje jakmile je vítr výhodný.
Pojd se mnou. Víte, že válka příjde. Tohle není místo pro slušné římané."
"Vím, ale odpřísáhl jsem."
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 20-Jun-10 0:36

scrimshaw wrote:V hezké malé kapli na kopci byl/se konal dnes svatební obřadu. Kaple se umístil stála uprostřed malého lesa.
Příblížil jsem se ke kapli a šel po starých dřevěných schodech nahoru. Stál jsem u dveří a pozoroval jsem/díval jsem se. Muž a žena stáli před knězem, který na sobě měl černý duchovní šat. Kněz četl z knihy. Potom poskytoval vyhled se podíval na lidi, kteří seděli na lavicích. "Máš-li kdokoli tady co říci, proč by tito dva neměli být sevzdáni, promluv teď nebo navěky mlč."
Byl jsem na mnoha svatbách, ale nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by po těchto slovech vstal a něco řekl.
Kněz potom pokračoval s obřadem/v obřadu.
Šel jsem na kraji verandy a podíval se na hodinky.
Seskočil jsem z verandy a šel zpět do lesa. Za mnou sebou jsem zaslechl hluk radosti radostné zvuky. Nechtěl jsem se dostat domů pozdě. Žena to nemá ráda, když se nimrám opozdím/loudám. *
Na cestě domů jsem blízko potoku uviděl plesnivec alpský/květy protěže. Sebral jsem jich pro ni (celou) hrst jich.
O patnáct minut později jsem se blížil ke své chalupě. Azor nadšeně štěkal, když mě uviděl. Žena vyšla a usmála se.
Jsem šťastlivec, (po)myslil jsem si.

Co je dáno, může být vzato.

"Omlouvám se, ale úplně nechápu vaše způsoby. Je to pravda, že Římanové neprosí o podplaceníúplatky, ale ochotně přijímají dárky?"
"Je to pravda. (Je to) bída, jsme skuteční pokrytci, ne?"

"Raději byste měl pospíchat**. Loď odpluje jakmile je bude příznivý vítr výhodný.
Pojeďte se mnou. Víte, že přijde válka. Tohle není místo pro slušné Římany."
"Vím, ale odpřísahal jsem."

*
nimrat se (v jídle) = niggle
**
Raději byste si měl pospíšit.
Karel, Praha, Czechia
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 20-Jun-10 20:26

Neskloním se před žádným mužem.

Mark Antoni je na malé loď, která pluje na středozemní moři po tom, co jeho branná moc byla porazena Oktavianem.
Jeho valečné lodě hoří v dálce.
Spolehlivý setník za ním mu podává vodu a říká, napij se můj generále.
Celý život jsem se bál porazky, ale ted, když je to tady, není tak špatně jak jsem si mysil, že bude. Slunce ještě svítí, voda ještě chutná dobře. Sláva je dobře, ale život stačí, ne?

Vzdát se nepodminění. To je co chce? No, poslyš ty myši, řekněte mu, že se s ním chci sejít na bojišti sám. Vyřešíme tohle jako muže. Řekněte mu, že pokud to neudělá, je zbabělec. Řekni mu, že já, Mark Antoni, před ním shodil výzvu.

"Ty, páne, jste studená, bezcitná obluda. Máte zkázané duši."
"Mohu vidět přimo skrz tebe. Vím, přesně kdo a co jsi. Právě ted si myslíš na to, kolik mě nenávidíš, a že si přisaháš, že jednoho dne mě zníčíš. Ať ti říkám teď, červu, lidé, kteří byli o mnoho lépé, než ty, se mě snažili zničit. Podívej se na toho, kdo ještě stojí."

Římané si uvědomovali toho, jako moc jde ke hlavě.
Otrok, který stál za vítěžým generálem a držel mu nad hlavou věnec při přehldíku, do jeho uši stále šempl... Respice post te, homine te memento....Ohledte se, a vzpomeň si, že jste (pouhým) člověkem.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 23-Jun-10 0:04

nimrad...to niggle...I do not know this verb. I have never used it. Maybe it is common in the english isles, not America.
But I did find it in the dictionary. I have heard it used this way, but still uncommon, 'Someone is niggardly with their money....Stingy....Don't want to spend it.

This verb is common...to haggle...to talk about a price of something with the intention of getting the shop owner to sell it at a lower price.

On saturday morning I found a great book at the flea market. It was marked one dollar. I haggled with the fellow and got it at half the price.
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
scrimshaw
Senior Member
Posts: 3166
Joined: 31-Dec-04 2:37
Location: Florida

Postby scrimshaw » 02-Jul-10 23:50

Další hezký příklad anglického, asi jen americkkého, dvojí významu(double entendre)

Nedržíme-li spolu, určitě pověsíme samostatně....If we do not all hang together, we will certainly all hang separately....Thomas Paine
Jsem zvědav, jak by to vypadalo, kdybych byl přivolávačem deště. Jak by to vypadalo, kdybych uměl přivolat déšt'?

Mám pocit ale, že se to bohužel nikdy nedozvím.
Karel_lerak
Senior Member
Posts: 1772
Joined: 31-Dec-06 21:51
Location: Praha Czechia

Postby Karel_lerak » 07-Jul-10 18:38

scrimshaw wrote:Neskloním se před žádným mužem/před nikým.

Markus Antonius je na malé lodi, která pluje na po středozemním moři po tom, co jeho branná moc byla poražena Oktavianem.
Jeho válečné lodě hoří v dálce.
Spolehlivý setník za ním mu podává vodu a říká, napij se, můj generále.
Celý život jsem se bál porážky, ale teď, když je to tady, není tak špatně jak jsem si myslil, že bude. Slunce ještě svítí, voda ještě chutná dobře. Sláva je dob, ale život stačí, ne?

Vzdát se nepodminěníbezpodmínečně. To je (to), co chce? No, poslyš, ty myši, řekněte mu, že se s ním chci sejít na bojišti sám. Vyřešíme tohle jako muži. Řekněte mu, že pokud to neudělá, je zbabělec. Řekni mu, že já, Markus Antonius, před ním shodil výzvu ho vyzývám.

"Vy, pane, jste studená, bezcitná obluda. Máte zkázané zkaženou duši."
"Mohu vidět přímo skrz tebe. Vím přesně, kdo a co jsi. Právě teď si myslíš na to, kolik jak mě nenávidíš, a že si přísaháš, že jednoho dne mě zničíš. Ať ti říkám ti teď, červe, lidé, kteří byli o mnoho lépé lepší, než ty, se mě snažili zničit. Podívej se na toho, kdo ještě stojí."

Římané si uvědomovali toho, jako moc jde ke stoupá do hlavy.
Otrok, který stál za vítězným generálem a držel mu nad hlavou věnec při přehlídcedíku, do jeho uší stále šemptal... Respice post te, homine te memento....Ohlédni se, a vzpomeň si/uvědom si/pomni, že jsi (pouhým) člověkem.
Karel, Praha, Czechia

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests